Tungkol sa parallel tracking

Kinakailangan ang parallel tracking para sa mga Search, Shopping, Display, at Video campaign. Para sa mga Hotel campaign, opsyonal ang parallel tracking.

Nakakatulong ang parallel tracking sa mas mabilis na pag-load ng iyong landing page, na puwedeng makabawas sa mga nawalang pagbisita. Puwedeng humantong iyon sa mas maraming conversion, at sa mas mahusay na performance ng ad. Direktang ipinapadala ng parallel tracking sa final URL mo ang mga customer mula sa iyong ad habang nangyayari ang pagsukat ng pag-click sa background (nang hindi muna sila ipinapadala sa mga tracking URL).

Mahalaga

Magtanong sa iyong provider ng pagsukat ng pag-click para matiyak na tumutugma sa parallel tracking ang kanilang system. Puwedeng mag-iba-iba ang compatibility batay sa mga partikular na feature na na-enable mo. Kung may hindi pagkakatugma, puwedeng hindi na gumana ang iyong pagsukat ng pag-click. Kung isa kang provider ng mga solusyon sa pagsukat ng pag-click, makakakita ka ng higit pang impormasyon sa aming gabay ng mga partner.

Paano ito gumagana

Sa parallel tracking, direktang inihahatid ang mga customer sa iyong landing page habang nangyayari ang pagsukat ng pag-click sa background.

Ganito ang hitsura ng parallel tracking:

  1. Iki-click ng customer ang iyong ad.
  2. Makikita ng customer ang iyong landing page.

Sa oras ding iyon, sa background:

  1. Maglo-load ang tracker ng pag-click ng Google Ads.
  2. Maglo-load ang URL para sa pagsubaybay.
  3. Kung mahigit sa isang tracker ng pag-click ang ginagamit mo, puwedeng mag-load ang mga karagdagang pag-redirect.

Kung walang parallel tracking, dumaraan ang mga customer sa isa o higit pang pag-redirect pagkatapos i-click ang iyong ad bago sila makarating sa landing page mo. Ang ibig sabihin nito, mas matagal bago makarating ang mga customer sa iyong landing page.

Ganito ang hitsura ng pagsubaybay nang walang parallel tracking:

  1. Iki-click ng customer ang iyong ad.
  2. Maglo-load ang tracker ng pag-click ng Google Ads.
  3. Maglo-load ang URL para sa pagsubaybay.
  4. Maglo-load ang posibleng karagdagang URL para sa pagsubaybay.
  5. Makikita ng customer ang iyong landing page.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false