การจัดการการเรียกเก็บเงินหลังจากยกเลิกบัญชี AdWords

บทความนี้จะอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเงินที่เหลืออยู่หรือยอดเงินในบัญชีหลังจากที่ยกเลิกบัญชี AdWords คุณยังเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชีหรือการเข้าถึงบัญชีที่ยกเลิกได้ด้วย

วิธีขอรับเงินของคุณคืน

หากมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี เราจะคืนเงินให้คุณหลังจากที่คุณยกเลิกบัญชี เราจะไม่คืนเงินจากข้อเสนอพิเศษโปรโมชัน

หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร (ตัดบัญชีโดยตรง)

เราจะคืนเงินกลับเข้าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณใช้ในการชำระเงิน อาจใช้เวลาสูงสุด 4 สัปดาห์ในการที่บัตรเครดิตหรือธนาคารจะดำเนินการคืนเงิน

หากคุณชำระเงินโดยการโอนเงิน

เราจะขอรายละเอียดบัญชีธนาคารที่จะดำเนินการคืนเงิน โปรดทำตามคำแนะนำในบัญชีเพื่อส่งรายละเอียดให้เรา เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับข้อมูลของคุณ

การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีหลังจากการยกเลิก

แม้ว่าคุณได้ยกเลิกบัญชีไปแล้ว คุณก็ยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ AdWords และตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ค้างชำระอยู่หรือไม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords
  2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
หากใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads คุณจะไม่เห็นไอคอนรูปเฟือง ในบัญชี ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนแทน คุณจะเห็นการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินใต้ส่วนหัว "การตั้งค่า"
  1. คุณจะเห็นรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
    • หากบัญชีใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ค้างชำระจะเป็นจำนวนที่แสดงในส่วนยอดคงเหลือ
    • หากบัญชีใช้การแจ้งหนี้รายเดือน ค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ค้างชำระจะเป็นจำนวนที่แสดงในส่วนจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระ
    • หากบัญชีใช้การชำระเงินด้วยตนเอง จะไม่มียอดเงินค้างชำระ คุณจะได้รับเงินใดๆ ก็ตามที่เหลืออยู่ในบัญชีจากการชำระล่วงหน้าคืนผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่ใช้กับบัญชีมาก่อนหน้านี้ หากชำระเงินโดยการโอนเงิน คุณจะต้องให้รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการคืนเงิน
  2. หากต้องการตรวจสอบว่าคุณไม่มียอดเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใดๆ ในบัญชีหลังจากที่โฆษณาหยุดทำงาน ให้คลิกธุรกรรมจากเมนูทางด้านซ้าย และมองหาบรรทัดรายการ "กิจกรรมแคมเปญ" หลังจากวันที่ที่โฆษณาหยุดทำงาน

การชำระเงินคงเหลือหลังจากการยกเลิก

หากคุณมีเงินคงเหลือในบัญชี เราจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ ภายใน 31 วัน การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติครั้งสุดท้ายจะรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาก่อนที่จะมีการยกเลิก และคุณยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร