Nastavenie zdroja publika

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové prehľady publika
  Podrobné prehľady demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o prehľadoch publika
 • Nové výrazy
  V prehľade publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Zdroj publika je zdroj údajov prvej strany, pomocou ktorého môžete vytvárať segmenty údajov v službe Google Ads. Zdroj publika môžete nastaviť napríklad s cieľom oslovovať ľudí, ktorí navštívili váš web, použili vašu aplikáciu, pozreli si vaše video alebo vám poskytli svoje informácie.

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť zdroj publika.

Výhody

 • Rozšírenie dosahu nastavením alebo prepojením zdrojov publík
 • Správa zdrojov publika, ich sledovanie a riešenie problémov so zdrojmi publika
 • Zobrazenie prístupov k značke, aktívnych parametrov a zoznamov údajov vytvorených z jednotlivých zdrojov publika

Výber zdroja publika

Väčšina zdrojov publika vyžaduje, aby ste svoj účet Google Ads prepojili s účtom zdroja. Ak chcete v účte Google Ads nastaviť nový zdroj publika, riaďte sa pokynmi uvedenými nižšie.

Globálna značka webu

Pridaním globálnej značky webu na svoj web môžete zhromažďovať údaje pre segmenty údajov a sledovanie konverzií.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Zdroje publika.
 4. Na karte globálnej značky webu kliknite na Nastaviť značku.
  1. Ak už máte globálnu značku webu nastavenú, môžete ju upraviť po kliknutí na trojbodkovú ponuku a potom na Upraviť.
 5. Vyberte, aké údaje má značka zhromažďovať:
  1. Ak vyberiete „Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov“, budú sa zhromažďovať všeobecné údaje o návštevách webu.
  2. Ak vyberiete „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, systém bude vaše reklamy prispôsobovať na základe aktivity používateľov.
   • Táto možnosť je tiež známa ako Dynamický remarketing a umožňuje zobrazovať ľuďom reklamy na základe ich aktivity na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.
 6. Vyberte všeobecné parametre, ktoré chcete sledovať.
 7. Ak ste vybrali „Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov“, prejdite na 9. krok.
 8. Ak ste vybrali Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám, postupujte takto:
  1. Vyberte typ firmy.
   • Na základe typu firmy vaše značky zhromažďujú informácie o aktivite na vašom webe, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je na zozname, vyberte možnosť Iné (vlastný typ).
  2. Vyberte parametre typu firmy, ktoré chcete sledovať.
 9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
 10. Globálnu značku webu a útržok udalosti Google Ads nainštalujte v sekcii <head> na svojich stránkach v jazyku HTML. Prečítajte si viac o zmenách v globálnej značke webu.
 11. Kliknite na Hotovo.

Google Analytics (Universal Analytics)

Prezerajte si štatistiky webu, sledujte konverzie a prenášajte segmenty údajov zo služby Universal Analytics.

Skôr než začnete

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Zdroje publika.
 4. Na karte Google Analytics (UA) kliknite na Nastaviť.
 5. Vyberte typ údajov, ktoré bude zdroj publika v službe Analytics zhromažďovať:
  • Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov: túto možnosť vyberte, ak chcete zhromažďovať všeobecné údaje o návštevách webu.
  • Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám: túto možnosť vyberte, ak používate informačný kanál na prispôsobenie reklám na základe aktivity používateľov (známe aj ako dynamický remarketing).
 6. Ak ste vybrali Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov:
  • Pokračujte 8. krokom.
 7. Ak ste vybrali Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám:
  1. Vyberte typ firmy.
   • Na základe typu firmy vaše značky zhromažďujú informácie o aktivite na vašom webe, ktorá zodpovedá vášmu typu firmy. Ak váš typ podnikania nie je uvedený, vyberte Vlastné.
  2. Vyberte zobrazenie služby Analytics, v ktorom sú k dispozícii údaje dynamického atribútu.
  3. Vyberte atribúty a ich súvisiace dimenzie, ktoré chcete sledovať. Na základe týchto atribútov Analytics odosiela do služby Google Ads informácie o aktivite na vašom webe, ktoré zodpovedajú obsahu zobrazovanému zákazníkmi.
   1. Začiarknite políčko vedľa atribútu, ktorý ste vybrali.
   2. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Vybrať dimenziu.
   3. Vyberte vopred definovanú dimenziu alebo si vytvorte vlastnú.
 8. Kliknite na Uložiť a pokračovať.

Vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase

Z vlastníctiev v službe Google Analytics 4 a projektov na platforme Firebase môžete do účtu Google Ads importovať konverzie na webe a konverzie aplikácie, transakcie a segmenty publík vytvorené v službe Google Analytics.

Skôr než začnete

 • Ubezpečte sa, že máte potrebné povolenia na čítanie úrovní zobrazenia vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 alebo projekte na platforme Firebase.
 • Prepojte vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo projekt na platforme Firebase s účtom Google Ads.
 • Zoznamy údajov a prístupy k značke pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a projekt na platforme Firebase nájdete na karte Google Analytics (GA4) a Firebase v sekcii Zdroje publika.
 • Vlastníctva v službe Google Analytics 4 nepodporujú dynamický remarketing na webe.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Zdroje publika.
 4. Na karte Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Prepojenie so službami Google Analytics (GA4) a Firebase.
 5. Vedľa každého vlastníctva alebo projektu, ktorý chcete pridať do účtu Google Ads, kliknite na Prepojiť.
 6. Ak chcete pridať viac vlastníctiev alebo projektov, kliknite na karte Google Analytics (GA4) a Firebase na Povolenie publík.

YouTube

Zobrazujte reklamy ľuďom, ktorí interagujú s vaším kanálom na YouTube, sledujte akcie ľudí po zhliadnutí videoreklám a zvyšujte počet kliknutí pomocou prekrytí s výzvou na akciu.

Prečítajte si, ako prepojiť kanály na YouTube s účtom Google Ads.

Play

Vytvárajte segmenty údajov na základe aktuálnych používateľov svojej aplikácie a sledujte nákupy v aplikácii ako konverzie, aby ste zistili, ktoré reklamy vedú k akciám.

Prečítajte si, ako prepojiť účty Google Play a Google Ads.

Analytika aplikácií

Prepojte svoj účet Google Ads s externým poskytovateľom analytiky aplikácií alebo s vlastnou súpravou na vývoj softvéru (SDK).
Poznámka: Ak chcete používať Firebase ako zdroj publika, pozrite si sekciu Vlastníctvo typu aplikácia a web v službe Google Analytics a Firebase.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Zdroje publika.
 4. Na karte Analytika aplikácií kliknite na Nastaviť.
 5. Vyberte, ktoré údaje má zdroj zhromažďovať:
  • Ak vyberiete „Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov“, budú sa zhromažďovať všeobecné údaje o návštevách webu.
  • Ak vyberiete „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, systém bude vaše reklamy prispôsobovať na základe informačného kanála a aktivity používateľov.
   • Táto možnosť je tiež známa ako Dynamický remarketing a umožňuje vám zobrazovať reklamy ľuďom v segmentoch údajov na základe ich aktivity.
 6. Vyberte, či chcete do značky zahrnúť parameter identifikátora používateľa. Ak áno, začiarknite príslušné políčko. Ak nie, ponechajte ho nezačiarknuté.
  • Ak váš web umožňuje prihlásenie používateľa, tento parameter bude zhromažďovať identifikátory používateľov vo vašom segmente údajov, aby ste mohli zobrazovať lepšie prispôsobené reklamy.
 7. Ak ste vybrali „Zhromažďovať štandardné údaje dostupné z tohto zdroja údajov“, prejdite na 9. krok.
 8. Ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, postupujte takto:
  1. Vyberte typ firmy.
   • Na základe typu firmy vaša značka zhromažďuje informácie o aktivite na vašom webe alebo vo vašej aplikácii, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je na zozname, vyberte možnosť Iné (vlastný typ).
  2. Vyberte parametre, ktoré chcete sledovať.
 9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
 10. Nainštalujte SDK.
 11. Vytvorte informačný kanál na prispôsobenie reklám (ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“).

Údaje o zákazníkoch

Oslovujte zákazníkov počas prehliadania služieb Googlu, napríklad Vyhľadávania Google, služby YouTube alebo Gmailu, pomocou marketingových údajov. Ďalšie informácie o nahrávaní súborov s údajmi a správe segmentov vlastných zoznamov zákazníkov

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Segmenty.
 4. Kliknutím na tlačidlo plus vytvorte nový segment publika.
 5. Vyberte Segment zákazníkov.
 6. Vyberte, či chcete údaje o zákazníkoch nahrať v súbore s údajmi v podobe čistého textu alebo v súbore s hašovanými údajmi.
  1. Ak sa rozhodnete pre čistý text, súkromné údaje o zákazníkoch vo vašom súbore sa pred bezpečným odoslaním súboru na servery Googlu zahašujú v počítači pomocou algoritmu SHA256.
  2. Ak sa rozhodnete údaje hašovať, ubezpečte sa, že spĺňajú požiadavky opísané v sekcii Požiadavky na nahranie súboru s údajmi tohto článku.
 7. Vyberte súbor.
 8. Ak súhlasíte, začiarknite pole Tieto údaje boli zhromaždené a s Googlom sú zdieľané v súlade s pravidlami Googlu.
 9. Nastavte trvanie členstva. Predvolene je nastavené neobmedzené trvanie, ale môžete nastaviť svoj vlastný časový limit.
 10. Kliknite na Uložiť.
 11. Priebeh nahrávania súboru s údajmi môžete zobraziť v sekcii Segmenty. Dokončenie tohto procesu môže trvať až 48 hodín.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false