Xem chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng

Nếu bạn muốn tập trung vào các lượt ghé qua cửa hàng thực của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lượt nhấp vào quảng cáo hay lượt hiển thị có thể xem của quảng cáo (còn gọi là lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng), có nhiều cách để làm cho thông tin này hiển thị rõ ràng hơn trong báo cáo của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xem dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng khi xem báo cáo.

Bài viết này đề cập ngay đến các hướng dẫn. Trước tiên, để biết thông tin tổng quan về lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, hãy xem Giới thiệu về lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng.

Lưu ý: Số lượt ghé qua cửa hàng nhờ các lượt hiển thị có thể xem chỉ hiển thị trong các chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc quảng cáo phân phát trên Mạng Hiển thị của Google.

Hướng dẫn

Theo mặc định, các lượt ghé qua cửa hàng được báo cáo trong cột “Tất cả chuyển đổi”. Để đưa lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng vào cột báo cáo “Chuyển đổi”, bạn sẽ cần thực hiện theo cách thủ công bằng cách chọn tùy chọn “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’”.

Khi đưa các lượt ghé qua cửa hàng vào cột “Chuyển đổi”, thì bạn cũng sẽ đưa các lượt ghé qua cửa hàng này vào chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho các Chiến dịch tìm kiếm và mua sắm.

Cách xem dữ liệu chuyển đổi trong bảng số liệu thống kê

Dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng sẽ được thêm vào cột "Tất cả lượt chuyển đổi" trong báo cáo chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và nhóm sản phẩm (cho Quảng cáo mua sắm) của bạn. Nếu chưa thấy cột này, bạn cần thêm cột này vào báo cáo của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn xem, hãy nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo và phần mở rộng, Từ khóa hoặc Nhóm sản phẩm trong trình đơn trang ở phía bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng số liệu thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột từ trình đơn thả xuống.
 5. Nhấp vào mục Chuyển đổi và chọn hộp bên cạnh Tất cả lượt chuyển đổi.
 6. Nhấp vào Áp dụng. Giờ đây, cột "Tất cả lượt chuyển đổi" sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn.

Nếu bạn có chiến dịch trên Mạng hiển thị, dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng cũng sẽ được thêm vào cột "Lượt chuyển đổi xem hết" trong báo cáo chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn. Nếu chưa thấy cột này, bạn cần thêm cột này vào báo cáo của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn xem, hãy nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong trình đơn trang ở phía bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng số liệu thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột từ trình đơn thả xuống.
 5. Nhấp vào mục Chuyển đổi và chọn hộp bên cạnh Lượt chuyển đổi xem hết.
 6. Nhấp vào Áp dụng. Giờ đây, cột "Lượt chuyển đổi xem hết" sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn.

Cách phân đoạn dữ liệu chuyển đổi để xem số lượt ghé qua cửa hàng

Lượt ghé qua cửa hàng chỉ có ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa, cũng như có thể được phân đoạn theo thiết bị. Để xem lượt ghé qua cửa hàng tách biệt với các lượt chuyển đổi khác của bạn (chẳng hạn như cuộc gọi hoặc hành động trên trang web), hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để phân đoạn các cột của bạn: Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả lượt chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn xem, hãy nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa trong trình đơn trang ở phía bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng phân đoạn Segment, rồi chọn trong số các tùy chọn sau:
  • Chọn Chuyển đổi > Nguồn chuyển đổi. Lượt chuyển đổi của bạn sẽ được phân đoạn theo nguồn, trong đó dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng sẽ xuất hiện trong phân đoạn "Lượt ghé qua cửa hàng". Nguồn chuyển đổi cho biết vị trí mà khách hàng của bạn đã hoàn thành các hành động chuyển đổi mà bạn đang theo dõi.
  • Chọn Chuyển đổi > Hành động chuyển đổi. Bạn sẽ thấy dữ liệu danh sách hàng theo từng hành động chuyển đổi. Hãy tìm hành động chuyển đổi mà bạn sử dụng để theo dõi dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng.

Lưu ý: Bạn không thể phân đoạn dữ liệu ở cấp nhóm sản phẩm trong Google Ads. Tuy nhiên, bạn có thể phân đoạn các nhóm sản phẩm theo nguồn chuyển đổi và hành động chuyển đổi khi tải báo cáo xuống.

Cách xem dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng trong cột riêng

Cột tùy chỉnh xác định trước

Các cột tùy chỉnh xác định trước (PCC) là các cột được xác định theo công thức được cung cấp trong trình chọn cột cho nhà quảng cáo. Với PCC, nhà quảng cáo có thể chọn các cột này làm thông tin đầu vào để tùy chỉnh thêm các cột.

Lưu ý: Chỉ có báo cáo chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa mới có tùy chọn này.

Ví dụ về PCC

Lượt ghé qua cửa hàng
Chi phí/lượt ghé qua cửa hàng
Tỷ lệ lượt ghé qua cửa hàng (Lượt ghé qua cửa hàng/lượt tương tác)
Giá trị lượt ghé qua cửa hàng
Giá trị lượt ghé qua cửa hàng/chi phí
Giá trị lượt ghé qua cửa hàng/lượt tương tác
Giá trị lượt ghé qua cửa hàng/Lượt ghé qua cửa hàng
Số lượt ghé qua cửa hàng sau khi xem hết

Cột tùy chỉnh

Để xem lượt ghé qua cửa hàng trong cột riêng biệt mà không cần phân đoạn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, bạn có thể thêm cột tùy chỉnh bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới. Bạn có thể thực hiện điều này nếu không có sẵn các cột tùy chỉnh xác định trước (PCC) (trong các báo cáo không phải là Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa hoặc nếu bạn đang xem chiến dịch YouTube)

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.

 2. Tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn xem, hãy nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong trình đơn trang ở phía bên trái.

 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng số liệu thống kê.

 4. Chọn Sửa đổi cột từ trình đơn thả xuống.

 5. Nhấp vào mục Tùy chỉnh cột, rồi nhấp vào Cột mới.

 6. Cung cấp thêm chi tiết về cột của bạn:

  • Nhập tên cột (ví dụ: "Lượt ghé qua cửa hàng"). Tên này sẽ được hiển thị trong tiêu đề.

  • Nhập thông tin mô tả cột. Thông tin mô tả mà bạn nhập sẽ hiển thị bất cứ khi nào bạn di chuột qua tên cột.

  • Nhấp vào + Chỉ số rồi chọn Chuyển đổi > Tất cả lượt chuyển đổi.

  • Để bao gồm cả dữ liệu lượt chuyển đổi xem hết, hãy nhấp vào + để thêm các chỉ số, rồi nhấp vào + Chỉ số và chọn Chuyển đổi > Lượt chuyển đổi xem hết.
   Lưu ý: Chỉ người dùng có chiến dịch trên Mạng hiển thị mới có tùy chọn này.

 7. Trong mục "Phân đoạn" ở phía bên phải:

  • Để xem tổng số lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, hãy nhấp vào Chuyển đổi > Nguồn chuyển đổi, rồi chọn Lượt ghé qua cửa hàng.

  • Để xem số lượng chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng từ một hành động chuyển đổi cụ thể, hãy nhấp vào Chuyển đổi > Hành động chuyển đổi rồi chọn hành động chuyển đổi.

 8. Nhấp vào Lưu. Bạn sẽ được đưa trở lại trang "Sửa đổi cột".

 9. Chọn cột lượt ghé qua cửa hàng mới của bạn rồi nhấp vào Áp dụng để xem cột đó trong bảng thống kê.

Để xem lượt ghé qua cửa hàng trong một cột riêng biệt mà không cần phân đoạn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, bạn cũng có thể thêm cột tùy chỉnh bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả các chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Tùy thuộc vào dữ liệu bạn muốn xem, hãy nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo trong menu trang bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột bên trên bảng thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột từ menu thả xuống.
 5. Nhấp vào mục Tùy chỉnh cột rồi nhấp vào Cột mới.
 6. Cung cấp thêm chi tiết về cột của bạn:
  1. Nhập tên cột (ví dụ: "Lượt ghé qua cửa hàng"). Tên này sẽ được hiển thị trong tiêu đề.
  2. Nhập mô tả cột. Mô tả bạn nhập sẽ được hiển thị bất cứ khi nào bạn di chuột qua tên cột.
  3. Nhấp vào + Chỉ số rồi chọn Chuyển đổi > Tất cả chuyển đổi.
  4. Để bao gồm cả dữ liệu lượt chuyển đổi xem hết, hãy nhấp vào + để thêm các chỉ số rồi nhấp vào + Chỉ số và chọn Chuyển đổi > Lượt chuyển đổi xem hết.
   Lưu ý: Chỉ người dùng có chiến dịch trên Mạng hiển thị mới có tùy chọn này.
 7. Trong mục "Phân đoạn" ở bên phải:
  • Để xem tổng số lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, hãy nhấp vào Chuyển đổi > Nguồn chuyển đổi, rồi chọn Lượt ghé qua cửa hàng.
  • Để xem số lượng chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng từ một hành động chuyển đổi cụ thể, hãy nhấp vào Chuyển đổi > Hành động chuyển đổi, rồi chọn hành động chuyển đổi.
 8. Nhấp vào Lưu. Bạn sẽ được đưa trở lại trang "Sửa đổi cột".
 9. Chọn cột lượt ghé qua cửa hàng mới của bạn, rồi nhấp vào Áp dụng để xem cột đó trong bảng số liệu thống kê.

Cách tạo báo cáo cho lượt ghé qua cửa hàng

Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để tạo báo cáo tập trung vào việc hiển thị dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở góc trên bên phải của tài khoản, rồi nhấp vào Báo cáo xác định trước (Thứ nguyên) > Chuyển đổi > Lượt ghé qua cửa hàng.

Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo báo cáo trong Trình chỉnh sửa báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố