Xem chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng

Nếu bạn muốn tập trung vào những lượt ghé thăm các cửa hàng thực của doanh nghiệp mình chịu ảnh hưởng bởi một nhấp chuột quảng cáo hay lượt hiển thị quảng cáo có thể xem (còn gọi là chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng), thì có một số cách để thông tin này hiển thị rõ ràng hơn trong báo cáo của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xem dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng của bạn khi xem báo cáo.

Bài viết này đề cập ngay đến các hướng dẫn. Trước tiên, để biết thông tin tổng quan về loại chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng trước tiên, hãy xem Giới thiệu về loại chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng.

Lưu ý: Số lượt ghé qua cửa hàng được phân bổ cho các lượt hiển thị có thể xem chỉ có trong các chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc quảng cáo phân phát trên Mạng hiển thị của Google.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi lượt đến cửa hàng sẽ được thêm vào cột "Tất cả chuyển đổi" trong báo cáo chiến dịch của bạn. Nếu chưa thêm cột, bạn cần thêm cột này vào báo cáo của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào menu Cột trên bảng thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột từ menu thả xuống.
 5. Trong "Chọn chỉ số", hãy nhấp vào Chuyển đổi.
 6. Chọn Tất cả ch.đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên.

Giờ đây, cột "Tất cả chuyển đổi" xuất hiện trong báo cáo của bạn. Lượt ghé qua cửa hàng khả dụng ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa (và cấp nhóm sản phẩm dành cho Mua sắm), đồng thời có thể được phân đoạn theo thiết bị. Để xem lượt đến cửa hàng tách biệt với các chuyển đổi khác còn lại của bạn, chẳng hạn như cuộc gọi hoặc hành động trên trang web, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để phân đoạn các cột của bạn: Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả các chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Phân đoạn. Chọn Chuyển đổi, sau đó chọn Nguồn chuyển đổi hoặc Tên chuyển đổi.
 4. Bây giờ, bạn sẽ thấy dữ liệu danh sách hàng theo từng hành động chuyển đổi. Hãy tìm kiếm hàng cho hành động chuyển đổi lượt đến cửa hàng để xem dữ liệu lượt đến cửa hàng của bạn.

Để xem lượt đến cửa hàng trong một cột riêng biệt mà không cần phân đoạn chiến dịch, bạn cũng có thể thêm cột tùy chỉnh bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả các chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Cột rồi chọn Sửa đổi cột.
 4. Chọn danh mục "Cột tùy chỉnh" ở bên trái.
  • Nếu chưa từng tạo cột tùy chỉnh, bạn sẽ nhìn thấy một hộp thoại.
  • Nếu bạn đã tạo cột tùy chỉnh, hãy nhấp vào + Cột.
 5. Trong trường "Tên cột", hãy nhập tên cho cột mới. Tên này sẽ được hiển thị trong tiêu đề.
 6. Trong trường "Mô tả cột", hãy nhập mô tả cột. Văn bản bạn nhập vào đây sẽ được hiển thị bất cứ khi nào bạn di chuột qua ? bên cạnh tên cột.
 7. Nhấp vào menu Chỉ số và chọn Chuyển đổi, sau đó chọn Tất cả ch.đổi
 8. Trong danh sách bên dưới, nhấp vào Chuyển đổi, sau đó chọn Nguồn chuyển đổi hoặc Tên chuyển đổi
 9. Trong "Phân đoạn đã chọn", chọn tên của hành động chuyển đổi lượt đến cửa hàng của bạn.
 10. Nhấp vào Lưu. Cột tùy chỉnh mới sẽ tự động được thêm vào các cột của bạn.
 11. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng việc tùy chỉnh cột vào bảng dữ liệu của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?