Zobrazenie konverzií z návštev predajne

Ak je váš účet vhodný pre konverzie z návštev predajne a chcete merať vplyv interakcií s reklamami Google na návštevy kamenných prevádzok svojej firmy, môžete nastaviť svoje prehľady tak, aby boli konverzie z návštev predajne viditeľné.

V tomto článku sa dozviete, ako pri prezeraní prehľadov zobraziť údaje o návštevách predajne a ako ich interpretovať. Prečítajte si viac o konverziách z návštev predajne.

Základné informácie o prehľadoch návštev predajne

Konverzie z návštev predajne sa môžu v prehľadoch v službe Google Ads zobrazovať v rôznych stĺpcoch. Je dôležité nastaviť v prehľadoch správne stĺpce pre návštevy predajne, aby ste si mohli prezerať konverzie (pretože tieto stĺpce nie sú predvolene zahrnuté). Môžete pridať tieto stĺpce pre návštevy predajne:

 • Návštevy predajne,
 • Cena / návšteva predajne,
 • Pomer návštev predajne (návštevy predajne / interakcie),
 • Hodnota návštevy predajne,
 • Hodnota návštevy predajne / cena,
 • Hodnota návštevy predajne / interakcie,
 • Hodnota návštevy predajne / návštevy predajne,
 • Návštevy predajne s aktívnym zhliadnutím.

Poznámka:
 • Niektoré z týchto stĺpcov pre návštevy predajne nie sú kompatibilné s kampaňami YouTube alebo videokampaňami.
 • Tieto stĺpce sú k dispozícii iba v prehľadoch kampaní, reklamných skupín a kľúčových slov.

Prečítajte si, ako pridať stĺpce do prehľadov v službe Google Ads.

Rozdiely medzi stĺpcami Konverzie a Všetky konverzie

Návštevy predajne sa predvolene uvádzajú v stĺpci Všetky konverzie, ktorý zobrazuje všetky konverzie, ktoré vaše kampane Google Ads získavajú (vrátane konverzií, pre ktoré výslovne neponúkate ceny). Stĺpec Konverzie umožňuje prispôsobiť údaje, ktoré sa zobrazujú v prehľadoch, a ovládať spôsob ponúkania cien za konverzie.
Zahrnutím návštev predajne do stĺpca Konverzie ich zahrniete aj do stratégií inteligentných ponúk v kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach.

Ak chcete zahrnúť konverzie z návštev predajne do stĺpca Konverzie v prehľadoch, v službe Google Ads vyberte Zahrnúť do stĺpca Konverzie.

Rozdiely medzi návštevami predajne a návštevami predajne s aktívnym zhliadnutím

V závislosti od siete a typov kampaní, ktoré prevádzkujete, môžete v účte Google Ads vidieť dva typy návštev predajne: na základe kliknutia a na základe zobrazenia. Návštevy predajne na základe kliknutia sa sledujú v stĺpci Návštevy predajne, zatiaľ čo návštevy predajne na základe (viditeľného) zobrazenia sa sledujú v stĺpci Návštevy predajne s aktívnym zhliadnutím. Ak sa v prehľadoch vášho účtu zobrazujú návštevy predajne s aktívnym zhliadnutím, predvolene nebudú zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie. Namiesto toho sa zobrazia v stĺpci Konverzie po zobrazení.
Návštevy predajne pripísané viditeľným zobrazeniam sú dostupné len pre kampane zobrazujúce reklamy na YouTube, v Obsahovej sieti Google a Mapách Google. Patria medzi ne videokampane, obsahové kampane a inteligentné nákupné kampane.

Pokročilé pokyny

Prehľady návštev predajní si môžete v službe Google Ads prispôsobiť. Môžete tak napríklad segmentovať údaje o konverziách alebo pridať stĺpce Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení na zobrazenie návštev predajne s inými konverznými akciami.

Zobrazenie návštev predajne v rámci stĺpca Všetky konverzie

Ak chcete zobraziť návštevy predajne spolu s ďalšími konverznými akciami, použite stĺpce Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení.

Konverzie z návštev predajne budú pridané do stĺpca Všetky konverzie v prehľadoch kampane, reklamnej skupiny, kľúčového slova a skupiny výrobkov (pre nákupné reklamy). Ak chcete pridať do prehľadov stĺpec Všetky konverzie:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V závislosti od údajov, ktoré chcete zobraziť, kliknite v ponuke stránok vľavo na Kampane, Reklamné skupiny, Reklamy a rozšírenia, Kľúčové slová alebo Skupiny výrobkov.
 3. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce nad štatistickou tabuľkou.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte Upraviť stĺpce.
 5. Kliknite na sekciu Konverzie a začiarknite políčko vedľa možnosti Všetky konv.
 6. Kliknite na Použiť. Stĺpec Všetky konverzie sa tak začne zobrazovať vo vašich prehľadoch.

Ak máte kampane YouTube alebo kampane v Obsahovej sieti, konverzie z návštev predajne budú pridané aj do stĺpca Konverzie po zobrazení v prehľadoch kampane a reklamnej skupiny. Ak chcete pridať do prehľadov stĺpec Konverzie po zobrazení:

 1.  Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V závislosti od údajov, ktoré chcete zobraziť, kliknite v ponuke stránok vľavo na Kampane alebo Reklamné skupiny.
 3. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce nad štatistickou tabuľkou.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte Upraviť stĺpce.
 5. Kliknite na sekciu Konverzie a začiarknite políčko vedľa možnosti Konv. po zobrazení.
 6. Kliknite na Použiť. Stĺpec Konv. po zobrazení sa tak začne zobrazovať vo vašich prehľadoch.

Segmentácia údajov o konverziách na zobrazenie návštev predajne

Ak chcete zobraziť návštevy predajne na úrovni kampane, reklamnej skupiny a kľúčového slova, môžete tiež segmentovať stĺpce Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení podľa zdroja konverzií.Zdroj konverzií uvádza, kde vaši zákazníci dokončili konverzie, ktoré meriate. Najprv sa uistite, že ste už do prehľadov pridali stĺpec Všetky konverzie.

 1.  Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V závislosti od údajov, ktoré si chcete pozrieť, kliknite v ponuke stránok vľavo na Kampane, Reklamné skupiny alebo Kľúčové slová.
 3. Kliknite na ikonu segmentu Segment a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Vyberte Konverzie > Zdroj konverzií. Vaše konverzie budú segmentované podľa zdroja, pričom konverzie z návštev predajne sa zobrazia v segmente Návštevy predajne.
  • Vyberte Konverzie > Konverzná akcia. Zobrazia sa riadky s údajmi podľa jednotlivých konverzných akcií. Nájdite konverzné akcie, ktoré používate na sledovanie konverzií z návštev predajne.

Vytvorenie prehľadu návštev predajne

Podľa pokynov uvedených nižšie vytvorte prehľad zameraný na konverzie z návštev predajne.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov  vpravo hore a potom na Preddefinované prehľady (dimenzie) > Konverzie > Návšteva predajne.

Ďalšie informácie o vytváraní prehľadov v editore prehľadov

Tipy na porozumenie prehľadom návštev predajní

Keďže na vytváranie prehľadov návštev predajní používame modely, návštevy predajne sa mierne líšia od online konverzií.

 • Náš model sa často spúšťa a neustále aktualizuje, aby vám poskytoval presné prehľady návštev predajní. Znamená to, že kým bude model zhromažďovať aktualizované informácie, hodnoty návštev predajní za posledné dni sa budú meniť.
 • Návštevy sa pripisujú kliknutiam na reklamu alebo zobrazeniam reklamy. To znamená, že návštevy sa v prehľadoch zobrazujú podľa dátumu kliknutia na reklamu alebo zobrazenia reklamy, nie podľa dátumu následnej návštevy.
 • Odporúčame, aby ste údaje o návštevách predajne vždy prezerali po uplynutí dĺžky sledovania konverzie. Najnovšie údaje v rámci dĺžky sledovania konverzie sa totiž ešte môžu časom meniť, kým sa zaznamenávajú ďalšie konverzie.
 • Prehľady návštev predajne majú štandardné oneskorenie. To znamená, že za posledné dva až tri dni sa môže zobrazovať nula konverzií. Návštevy predajne sa v prehľadoch zobrazujú na základe dňa interakcie. Môže však chvíľu trvať, kým dôjde k samotným návštevám a kým budú návštevy vykazované modelom presné.
 • Návštevy predajne sa v službe Google Analytics vypočítavajú inak ako v službe Google Ads. Google Analytics ich meria na základe návštevnosti webu a Google Ads na základe interakcií s reklamou. Prečítajte si viac o návštevách predajne v službe Google Analytics.
 • Ak máte účet správcu Google Ads, návštevy predajne si vždy môžete pozrieť na úrovni účtu správcu alebo klientskeho účtu. Ak je však sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu, duplicitné návštevy predajne budú v podradených účtoch odstránené.
 • Ak je sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu, počet návštev predajne na úrovni účtu správcu by sa mal vždy zhodovať so súčtom návštev predajne pre všetky klientske účty, ktoré sledujú konverzie z návštev predajne pod daným účtom správcu.

Interpretácia zmien v prehľadoch návštev predajne

Ak sa návštevy predajne vo vašom účte výrazne zmenia alebo sa na dlhší čas úplne prestanú zobrazovať v prehľadoch, môže to mať dve možné príčiny:

 • Zmeny v správaní zákazníkov: správanie zákazníkov sa počas roka môže meniť. Zmeny ako sezónnosť alebo aktuálne udalosti môžu ovplyvniť návštevnosť predajne.
 • Zmeny v nastavení účtu: zmeny vo vašom účte v službe Moja firma na Googli, rozšíreniach o adresu, rozšíreniach o adresy affiliate partnerov, nastaveniach konverzií (napríklad dĺžka sledovania konverzie alebo stav konverzie), geografickom zacielení a ďalšie zmeny môžu priamo ovplyvniť vaše konverzie z návštev predajne. Ak vás kolísanie návštev predajne znepokojuje, uistite sa, že nastavenie účtu (pozrite si tento článok) pre návštevy predajne je správne a nezmenilo sa.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false