Se konverteringer fra butikkbesøk

Hvis kontoen din er kvalifisert for konverteringer fra butikkbesøk, og du ønsker å måle hvordan interaksjoner med Google-annonser påvirker besøk til de fysiske beliggenhetene til bedriften din, kan du konfigurere rapporter som inneholder konverteringer fra butikkbesøk.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du ser og tolker dataene om butikkbesøk i rapportene dine. Finn ut mer om konverteringer fra butikkbesøk.

Innføring i rapportering av butikkbesøk

Konverteringer fra butikkbesøk kan vises i ulike kolonner i Google Ads-rapportene dine. Det er viktig at du konfigurerer riktige kolonner for butikkbesøk i rapportene dine, slik at du kan se konverteringene dine (kolonnene ikke er tatt med som standard). Her ser du kolonnene du kan legge til for butikkbesøk:

 • Butikkbesøk
 • Kostnad/butikkbesøk
 • Frekvens for butikkbesøk (butikkbesøk/interaksjoner)
 • Verdi av butikkbesøk
 • Verdi av butikkbesøk / kostnad
 • Verdi av butikkbesøk / interaksjoner
 • Verdi av butikkbesøk / butikkbesøk
 • Visningsbaserte butikkbesøk

Merk:
 • Enkelte av kolonnene for butikkbesøk er ikke kompatible med YouTube- eller videokampanjer.
 • Kolonnene ovenfor er bare tilgjengelige i rapporter tilknyttet kampanjer, annonsegrupper og søkeord.

Finn ut hvordan du legger til kolonner i Google Ads-rapporter.

Forskjeller mellom «Konverteringer»-kolonnen og «Alle konverteringer»-kolonnen

Som standard rapporteres butikkbesøk under «Alle konverteringer». Her får du oversikt over alle konverteringene tilknyttet Google Ads-kampanjene dine (deriblant konverteringer du ikke spesifikt byr på). Med «Konverteringer»-kolonnen kan du tilpasse dataene du ser i rapportene dine, og kontrollere hvordan du byr på konverteringer.
Når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen, tas de også med i strategiene for smart budgivning i søke- og Shopping-kampanjer.

For å ta med konverteringer fra butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen i rapporter velger du «Ta med i Konverteringer» i Google Ads. 

Forskjeller mellom butikkbesøk og visningsbaserte butikkbesøk

Avhengig av hvilket nettverket og hvilke kampanjetyper du bruker, kan du se to typer butikkbesøk i Google Ads-kontoen din: klikkbaserte og visningsbaserte butikkbesøk. Klikkbaserte butikkbesøk spores i «Butikkbesøk»-kolonnen, mens visningsbaserte butikkbesøk (butikkbesøk tilskrevet synlige visninger) spores i «Visningsbaserte butikkbesøk»-kolonnen. Hvis det rapporteres visningsbaserte butikkbesøk i kontoen din, blir disse ikke tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen som standard. I stedet ser du disse konverteringene i «Visningskonverteringer»-kolonnen.
Butikkbesøk som er tilskrevet synlige visninger, er bare tilgjengelig for kampanjer på YouTube, i Google Displaynettverk og på Google Maps. Eksempler på slike kampanjer er video-, banner-, Smart Shopping-kampanjer og lokale kampanjer.

Avansert veiledning

Du kan tilpasse rapportene dine om butikkbesøk i Google Ads blant annet ved at konverteringsdataene dine segmenteres. Du kan også legge til «Alle konverteringer»- og «Visningskonverteringer»-kolonnene for å se butikkbesøk sammen med andre konverteringshandlinger.

Se butikkbesøk i «Alle konverteringer»-kolonnen

For å se butikkbesøk sammen med andre konverteringshandlinger bruker du «Alle konverteringer»- og «Visningskonverteringer»-kolonnen. 

Konverteringer fra butikkbesøk blir lagt til i «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene om kampanjer, søkeord, annonsegrupper og produktgrupper (for Shopping-annonser). Slik legger du til «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer, Annonsegrupper, Annonser og utvidelser, Søkeord eller Produktgrupper på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner i rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Konverteringer, og merk av ved siden av «Alle konv.».
 6. Klikk på Bruk. Deretter vises «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine.

Hvis du har kampanjer i YouTube- eller Displaynettverket, blir konverteringer fra butikkbesøk også lagt til i «Visningskonverteringer»-kolonnen i rapportene dine på kampanje- og annonsegruppenivå. Slik legger du til «Visningskonverteringer»-kolonnen i rapportene dine:

 1.  Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer eller Annonsegrupper i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner i rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Konverteringer, og merk av ved siden av «Visningskonv.».
 6. Klikk på Bruk. Deretter vises «Visningskonv.»-kolonnen i rapportene dine.

Segmentér konverteringsdataene dine for å se butikkbesøk

Hvis du vil se butikkbesøk på kampanje-, annonsegruppe- og søkeordnivå, kan du også segmentere «Alle konverteringer»- og «Visningskonverteringer»-kolonnene etter konverteringskilden.  Konverteringskilden angir i hvilken kanal kundene fullførte konverteringene du måler. Før du begynner, må du sjekke at du har lagt til «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine.

 1.  Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se, klikker du på Kampanjer, Annonsegrupper eller Søkeord i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på segmenteringsikonet Segment, og velg deretter blant disse alternativene:
  • Velg Konverteringer > Konverteringskilde. Konverteringene dine segmenteres etter kilde, og konverteringene fra butikkbesøk vises i «Butikkbesøk»-segmentet. 
  • Velg Konverteringer > Konverteringshandling. Du får nå se rader med data om hver konverteringshandling. Finn konverteringshandlingene du bruker for å holde oversikten over konverteringer fra butikkbesøk.

Lag en rapport om butikkbesøkene dine

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en rapport der du fokuserer på konverteringene fra butikkbesøk.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst til høyre i kontoen, og følg så menybanen Forhåndsdefinerte rapporter (dimensjoner) > Konverteringer > Butikkbesøk.

Finn ut hvordan du oppretter rapporter i rapportredigereren.

Tips om hvordan du tolker rapportene om butikkbesøk

Ettersom rapporteringen av butikkbesøk er basert på en modell, er det visse nyanser som skiller butikkbesøk fra konverteringer på nettet.

 • For at rapporteringen av butikkbesøk skal være så oppdatert som mulig, kjøres modellen ofte. Dette innebærer at verdiene for butikkbesøkene de siste dagene kan endre seg etter hvert som modellen samler inn oppdatert informasjon.
 • Besøk tilskrives annonseklikk eller annonsevisninger.  Dette betyr at besøk rapporteres etter annonseklikk eller visningsdato – ikke datoen for besøket i butikken.
 • Vi anbefaler at du alltid sjekker dataene om butikkbesøk etter at konverteringsvinduet er utløpt. Nyere data i konverteringsvinduet kan endres så lenge det fortsatt registreres konverteringer.
 • Butikkbesøk har alltid en rapporteringsforsinkelse, slik at konverteringene de siste to til tre dagene kanskje ikke vises i rapportene. Selv om rapporteringen av butikkbesøk registreres etter dagen interaksjonen fant sted, kan de ta litt tid før folk faktisk besøker butikken din og besøkene gjenspeiles riktig i rapportene dine. 
 • Butikkbesøk beregnes annerledes i Google Analytics sammenlignet med Google Ads. Målingene i Google Analytics bygger på nettstedtrafikk, mens målingene i Google Ads er basert på annonseinteraksjoner. Finn ut mer om butikkbesøk i Google Analytics
 • Hvis du har en Google Ads-managerkonto, kan du alltid se butikkbesøk på manager- eller kundekontonivå. Har du konfigurert konverteringssporing på managerkontonivå, fjernes imidlertid dupliserte butikkbesøk fra de underordnede kontoene. 
 • Hvis du har konfigurert konverteringssporing på managerkontonivå, må antallet butikkbesøk på managerkontonivå alltid være likt antallet butikkbesøk i alle de underordnede kundekontoene der du sporer konverteringer fra butikkbesøk.

Forstå endringer i rapporteringen av butikkbesøk 

Hvis rapporteringen av butikkbesøkene i kontoen din endrer seg brått eller opphører fullstendig over en lengre periode, finnes det to mulige forklaringer på dette.

 • Endringer i kundenes atferd: Kundenes atferd kan endre seg i løpet av året. Sesongvariasjoner eller aktuelle hendelser kan påvirke trafikken til butikken din.
 • Endringer i kontokonfigureringen: Eksempler på endringer som kan ha direkte innvirkning på konverteringer fra butikkbesøk, er endringer i Google Min bedrift-kontoen din, adressetillegg, adressetillegg for samarbeidspartnere, konverteringsinnstillinger (f.eks. konverteringsvindu eller konverteringsstatus) og stedsmålretting. Hvis du er bekymret for svingninger i antallet butikkbesøk, bør du sjekke at kontokonfigureringen for butikkbesøk er riktig og ikke er endret (les mer her). 

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt