Se konverteringer fra butikkbesøk

Hvis du vil fokusere på besøkene på de fysiske beliggenhetene til bedriften din som var påvirket av annonseklikk eller en synlig visning (også kalt konverteringer fra butikkbesøk), kan du gjøre denne informasjonen mer synlig i rapportene dine på flere måter.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan se data om butikkbesøk i rapportene dine.

Vi går rett på med veiledningen for dette. Hvis du ønsker å få en oversikt over konverteringer fra butikkbesøk først, kan du lese artikkelen Om konverteringer fra butikkbesøk.

Merk: Butikkbesøk som tilskrives synlige visninger, er bare tilgjengelige for kampanjer i Displaynettverket og annonser som vises i Google Displaynettverk, som omfatter YouTube, Gmail og Google Discover.

Veiledning

Antallet butikkbesøk rapporteres som standard i «Alle konverteringer»-kolonnen. Hvis du ønsker å ta med konverteringer fra butikkbesøk i «Konvertering»-rapporteringskolonnen, må du gjøre det manuelt ved å velge innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen».

Når du tar med butikkbesøk i «Konverteringer»-kolonnen, tas de også med i strategiene dine for smart budgivning, for eksempel søke- og Shopping-kampanjer.

Slik ser du konverteringsdata i statistikktabellen

Konverteringer fra butikkbesøk blir lagt til i «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine for kampanjer, annonsegrupper, søkeord og produktgrupper (for Shopping-annonser). Hvis du ikke allerede har lagt til denne kolonnen i rapportene, må du gjøre det nå:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer, Annonsegrupper, Annonser og utvidelser, Søkeord eller Produktgrupper på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner på rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Konverteringer-delen, og merk av ved siden av All konv.
 6. Klikk på Bruk. «Alle konverteringer»-kolonnen vises heretter i rapportene dine.

Hvis du har en kampanje i Displaynettverket, blir konverteringer fra butikkbesøk også lagt til i «Visningskonverteringer»-kolonnen i kampanje- og annonsegrupperapportene dine. Hvis du ikke allerede har lagt til denne kolonnen i rapportene, må du gjøre det nå:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer eller Annonsegrupper på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner på rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Konverteringer-delen, og merk av ved siden av Konv. fra visninger.
 6. Klikk på Bruk. «Konv. fra visninger»-kolonnen vises heretter i rapportene dine.

Slik segmenterer du konverteringsdata for å se butikkbesøk

Butikkbesøk er tilgjengelige på nivåene kampanje, annonsegruppe og søkeord, og de kan segmenteres etter enhet. For å se butikkbesøkene atskilt fra de andre konverteringene dine, for eksempel telefonsamtaler eller handlinger på nettstedet, følg veiledningen nedenfor for å segmentere kolonnene. Før du setter i gang, må du påse at du har lagt til «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer, Annonsegrupper eller Søkeord på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på segmentikonet Segment, og velg deretter blant disse alternativene:
  • Velg Konverteringer > Konverteringskilde. Konverteringene dine segmenteres etter kilde, og konverteringene fra butikkbesøk vises i «Butikkbesøk»-segmentet. Ut fra konverteringskilden kan du se hvor kundene fullførte konverteringene du sporer.
  • Velg Konverteringer > Konverteringshandling. Du ser da rader med data for hver konverteringshandling. Finn konverteringshandlingene du bruker for å holde rede på konverteringer fra butikkbesøk.

Merk: Du kan ikke segmentere dataene dine på produktgruppenivå i Google Ads. Du kan imidlertid segmentere produktgrupper etter konverteringskilde og konverteringshandling når du laster ned en rapport.

Slik ser du data om butikkbesøk i en egen kolonne

Forhåndsdefinerte egendefinerte kolonner

Forhåndsdefinerte egendefinerte kolonner er formelbaserte kolonner som er gjort tilgjengelige i kolonnevelgeren for annonsører. Annonsører kan velge disse kolonnene som inndata for å tilpasse kolonnene ytterligere.

Merk: Dette er bare tilgjengelig i rapporter om kampanjer, annonsegrupper og søkeord.

Eksempler på forhåndsdefinerte egendefinerte kolonner

Butikkbesøk
Kostnad/butikkbesøk
Frekvens for butikkbesøk (butikkbesøk/interaksjoner)
Verdi av butikkbesøk
Verdi av butikkbesøk / kostnad
Verdi av butikkbesøk / interaksjoner
Verdi av butikkbesøk / butikkbesøk
Visningsbaserte butikkbesøk

Egendefinerte kolonner

Hvis du vil se data om butikkbesøk i en egen kolonne uten å segmentere kampanjene eller annonsegruppene dine, kan du også legge til en egendefinert kolonne ved å følge veiledningen nedenfor. Du kan gjøre dette hvis forhåndsdefinerte egendefinerte kolonner ikke er tilgjengelige for deg (i andre rapporter enn rapportene om kampanjer, annonsegrupper eller søkeord, eller hvis du ser på YouTube-kampanjer).

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.

 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer eller Annonsegrupper på sidemenyen til venstre.

 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.

 4. Velg Endre kolonner på rullegardinmenyen.

 5. Klikk på Egendefinerte kolonner-delen og deretter på Ny kolonne.

 6. Oppgi mer informasjon om kolonnen:

  • Skriv inn et kolonnenavn (f.eks. «Butikkbesøk»). Dette navnet vises i overskriften.

  • Skriv inn en kolonnebeskrivelse. Denne beskrivelsen vises når du holder markøren over kolonnenavnet.

  • Klikk på + Beregning og velg deretter Konverteringer > Alle konv.

  • Hvis du vil ta med data om visningskonverteringer, klikker du på + slik at beregningene dine legges sammen. Deretter klikker du på + Beregning og velger Konverteringer > Konv. fra visninger.
   Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig for brukere som har en kampanje i Displaynettverket.

 7. Gjør følgende i «Segment»-delen til høyre:

  • For å se det samlede antallet konverteringer fra butikkbesøk, klikk på Konverteringer > Konverteringskilde og velg deretter Butikkbesøk.

  • For å se antallet konverteringer fra butikkbesøk fra en bestemt konverteringshandling, klikk på Konverteringer > Konverteringshandling og velg deretter konverteringshandlingen.

 8. Klikk på Lagre. Du kommer da tilbake til «Endre kolonner»-siden.

 9. Velg den nye kolonnen for butikkbesøk, og klikk deretter på Bruk for å se den i statistikktabellen.

Hvis du vil se data om butikkbesøk i en egen kolonne uten å segmentere kampanjene eller annonsegruppene dine, kan du også legge til en egendefinert kolonne ved å følge veiledningen nedenfor. Før du setter i gang, må du påse at du har lagt til «Alle konverteringer»-kolonnen i rapportene dine.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Avhengig av hvilke data du vil se på, klikker du på Kampanjer eller Annonsegrupper på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner på rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Egendefinerte kolonner-delen og deretter på Ny kolonne.
 6. Oppgi mer informasjon om kolonnen:
  1. Skriv inn et kolonnenavn (f.eks. «Butikkbesøk»). Dette navnet vises i overskriften.
  2. Skriv inn en kolonnebeskrivelse. Denne beskrivelsen vises når du holder markøren over kolonnenavnet.
  3. Klikk på + Beregning og velg deretter Konverteringer > Alle konv.
  4. Hvis du vil inkludere data om visningskonverteringer, klikker du på + slik at beregningene dine legges sammen. Deretter klikker du på + Beregning og velger Konverteringer > Konv. fra visninger.
   Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig for brukere som har en kampanje i Displaynettverket.
 7. Gjør følgende i «Segment»-delen til høyre:
  • For å se det samlede antallet konverteringer fra butikkbesøk, klikk på Konverteringer > Konverteringskilde og velg deretter Butikkbesøk.
  • For å se antallet konverteringer fra butikkbesøk fra en bestemt konverteringshandling, klikk på Konverteringer > Konverteringshandling og velg deretter konverteringshandlingen.
 8. Klikk på Lagre. Du kommer da tilbake til «Endre kolonner»-siden.
 9. Velg den nye kolonnen for butikkbesøk, og klikk deretter på Bruk for å se den i statistikktabellen.

Slik lager du rapporter for butikkbesøk

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en rapport som har fokus på konverteringene dine fra butikkbesøk.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst til høyre i kontoen din, og klikk deretter på Forhåndsdefinerte rapporter (dimensjoner) > Konverteringer > Butikkbesøk.

Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter i rapportredigereren.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt