Käynti kaupassa ‑konversioiden tutkiminen

Jos tilisi täyttää käynti kaupassa ‑konversioiden ehdot ja haluat selvittää, miten Google-mainosten aikaansaama toiminta vaikuttaa käynteihin kivijalkakaupoissasi, voit näyttää käynti kaupassa ‑konversiot raporteissasi.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit nähdä kaupassa käyntien datan raporteissasi ja miten sitä tulkitaan. Lue lisää käynti kaupassa ‑konversioista.

Kaupassa käyntien raportoinnin perusteet

Käynti kaupassa ‑konversiot voivat näkyä eri sarakkeissa Google Ads ‑raporteissasi. On tärkeää, että lisäät raportteihin oikeat sarakkeet kaupassa käyntejä varten, jotta voit nähdä konversiot (sarakkeita ei ole raporteissa oletuksena). Voit lisätä kaupassa käyntejä varten nämä sarakkeet:

 • Käynnit kaupassa
 • Hinta / käynti kaupassa
 • Käynti kaupassa ‑prosentti (käynnit kaupassa / aktivoitumiset)
 • Kaupassa käynnin arvo
 • Kaupassa käyntien arvo / hinta
 • Kaupassa käyntien arvo / aktivoitumisten määrä
 • Kaupassa käyntien arvo / käynnit kaupassa
 • Käynnit kaupassa (view-through)

Huomioitavaa
 • Osa kaupassa käyntejä koskevista sarakkeista ei ole yhteensopivia YouTube- ja Videokampanjoiden kanssa.
 • Nämä sarakkeet ovat käytettävissä vain kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanaraporteissa.

Lue, miten voit lisätä sarakkeita Google Ads ‑raportteihisi.

"Konversiot"- ja "Kaikki konversiot" ‑sarakkeiden erot

Käynnit kaupassa raportoidaan oletuksena Kaikki konversiot ‑sarakkeessa, josta näet kaikki Google Ads ‑kampanjoidesi tuottamat konversiot (myös ne, joista et tee hintatarjouksia). Konversiot-sarakkeen avulla voit puolestaan muokata raporteissasi näkyvää dataa ja vaikuttaa konversioista tehtäviin hintatarjouksiin.
Kun sisällytät käynnit kaupassa Konversiot-sarakkeeseen, ne sisällytetään myös Haku- ja Shopping-kampanjoissasi käytettäviin Smart Bidding ‑strategioihin.

Jos haluat sisällyttää käynti kaupassa ‑konversiot Konversiot-raportointisarakkeeseen, valitse Google Adsissa Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetus.

"Käynnit kaupassa" ja "käynnit kaupassa (view-through)"

Verkostosta ja käyttämistäsi kampanjatyypeistä riippuen voit nähdä Google Ads ‑tililläsi kahdenlaisia kaupassa käyntejä: klikkaukseen perustuvia ja katseluun perustuvia. Klikkaukseen perustuvia kaupassa käyntejä seurataan "Käynnit kaupassa" ‑sarakkeessa ja katseluun (näkyviin impressioihin) perustuvia kaupassa käyntejä "Käynnit kaupassa (view-through)" ‑sarakkeessa. Jos tililläsi raportoidaan katseluun perustuvia kaupassa käyntejä, niitä ei sisällytetä oletuksena "Kaikki konversiot" ‑sarakkeeseen. Ne näkyvät sen sijaan "View-through-konversiot" ‑sarakkeessa.
Kaupassa käynnit, jotka on kirjattu tulleeksi näkyvistä impressioista, ovat käytettävissä vain kampanjoissa, joiden mainokset näkyvät YouTubessa, Google Display ‑verkostossa tai Google Mapsissa. Näitä ovat Video- ja Display-kampanjat sekä Älykkäät Shopping-kampanjat.

Lisäohjeita

Voit muokata kaupassa käyntejä koskevia raporttejasi Google Adsissa esimerkiksi ryhmittelemällä konversiodataa tai lisäämällä raportteihin "Kaikki konversiot"- ja "View-through-konversiot" ‑sarakkeet, jolloin näet käynnit kaupassa yhdessä muiden konversiotapahtumien kanssa.

Käynnit kaupassa osana kaikkia konversioita

Jos haluat katsoa käyntejä kaupassa yhdessä muiden konversiotapahtumien kanssa, käytä "Kaikki konversiot"- ja "View-through-konversiot" ‑sarakkeita.

Käynti kaupassa ‑konversiot lisätään kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanaraporttien sekä Shopping-mainosten tuoteryhmäraporttien "Kaikki konversiot" ‑sarakkeeseen. Näin lisäät "Kaikki konversiot" ‑sarakkeen raportteihisi:

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa vasemmalta sivuvalikosta Kampanjat, Mainosryhmät, Mainokset ja laajennukset, Avainsanat tai Tuoteryhmät riippuen siitä, mitä dataa haluat katsoa.
 3. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolella olevaa sarakekuvaketta Sarakkeet.
 4. Valitse avattavasta valikosta Muokkaa sarakkeita.
 5. Klikkaa Konversiot-osiota ja valitse "Kaikki konv." ‑kohdan valintaruutu.
 6. Klikkaa Käytä. "Kaikki konversiot" ‑sarake näkyy nyt raporteissasi.

Jos sinulla on YouTube- tai Display-kampanjoita, käynti kaupassa ‑konversiot lisätään myös kampanja- ja mainosryhmäraporttiesi "View-through-konversiot"‑sarakkeeseen. Näin lisäät "View-through-konversiot"‑sarakkeen raportteihisi:

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa vasemmalta sivuvalikosta Kampanjat tai Mainosryhmät riippuen siitä, mitä dataa haluat katsoa.
 3. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolella olevaa sarakekuvaketta Sarakkeet.
 4. Valitse avattavasta valikosta Muokkaa sarakkeita.
 5. Klikkaa Konversiot-osiota ja valitse "View-through-konv."‑kohdan valintaruutu.
 6. Klikkaa Käytä. "View-through-konv."‑sarake näkyy nyt raporteissasi.

Käynnit kaupassa ‑konversiot näkyviin datan ryhmittelyn avulla

Voit katsoa käyntejä kaupassa kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanatasolla myös ryhmittelemällä "Kaikki konversiot"- ja "View-through-konversiot"‑sarakkeet konversiolähteen mukaan. Konversiolähde kertoo, missä mittaamasi konversiot tapahtuivat. Varmista ennen aloittamista, että olet jo lisännyt "Kaikki konversiot" ‑sarakkeen raportteihisi.

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa vasemmalta sivuvalikosta Kampanjat, Mainosryhmät tai Avainsanat riippuen siitä, mitä dataa haluat katsoa.
 3. Klikkaa ryhmittelykuvaketta Segmentti ja tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Konversiot > Konversiolähde. Konversiot ryhmitellään lähteen mukaan, ja käynti kaupassa ‑konversiot näkyvät "Käynnit kaupassa" ‑segmentissä.
  • Valitse Konversiot > Konversiotapahtuma. Näet rivejä, joiden data on ryhmitelty kunkin konversiotapahtuman mukaan. Etsi konversiotapahtumat, joiden avulla seuraat käynti kaupassa ‑konversioita.

Raportin luominen käynti kaupassa ‑konversioista

Voit luoda käynti kaupassa ‑konversioita koskevan raportin seuraavasti:

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta raportointikuvaketta ja valitse Ennalta määritetyt raportit (Ulottuvuudet) > Konversiot > Käynti kaupassa.

Lue lisää raporttien luomisesta raportin muokkaustyökalulla.

Vinkkejä raportoinnin tulkitsemiseen

Koska käynnit kaupassa raportoidaan mallinnuksen avulla, ne poikkeavat hieman online-konversioista.

 • Malli ajetaan usein, ja se päivittyy jatkuvasti, jotta kaupassa käynneistä voidaan luoda tarkkoja raportteja. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisten päivien kaupassa käyntien arvot muuttuvat, kun mallin tiedot päivittyvät.
 • Käynnit kirjataan tulleeksi mainoksen klikkauksista tai impressioista. Käynnit raportoidaan siis mainoksen klikkaus- tai impressiopäivän mukaan varsinaisen käyntipäivän sijaan.
 • Kaupassa käyntien dataa kannattaa aina katsoa konversioikkunan sulkeutumisen jälkeen, koska konversioikkunaan sisältyvä viimeisin data voi vielä muuttua myöhemmin, kun uusia konversioita kirjataan.
 • Kaupassa käyntien raportoinnissa on vakioviive, jonka vuoksi 2–3 viime päivän ajalta ei välttämättä näy yhtään konversiota. Käynnit kaupassa raportoidaan sen päivän mukaan, jolloin mainoksen aikaansaama toiminta tapahtui, mutta varsinaisten käyntien toteutumiseen sekä siihen, että malli raportoi käynnit tarkasti, voi mennä jonkin verran aikaa.
 • Google Analyticsissa käynnit kaupassa lasketaan eri tavalla kuin Google Adsissa. Google Analyticsin mittaus perustuu verkkosivuston liikenteeseen ja Google Adsin mittaus mainoksen aikaansaamaan toimintaan. Lue lisää kaupassa käynneistä ja Google Analyticsista.
 • Jos sinulla on Google Adsin hallinnoijan tili, kaupassa käyntejä voi katsoa aina hallinnoijan tilin tai asiakastilin tasolla. Huomaa kuitenkin, että jos konversioseuranta on otettu käyttöön hallinnoijan tilin tasolla, kaupassa käyntien kopiot poistetaan alatason tileiltä.
 • Jos konversioseuranta on otettu käyttöön hallinnoijan tilin tasolla, hallinnoijan tilillä näkyvän kaupassa käyntien määrän tulisi aina vastata kaupassa käyntien yhteenlaskettua määrää kaikilla asiakastileillä, joilla seurataan käynti kaupassa ‑konversioita hallinnoijan tilin alaisuudessa.

Muutokset kaupassa käyntien raportoinnissa

Jos tililläsi tapahtuu huomattava muutos kaupassa käyntien määrässä tai raportointi loppuu kokonaan pitkäksi aikaa, tämä voi johtua kahdesta syystä:

 • Muutokset asiakaskäyttäytymisessä: Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua vuoden mittaan. Esimerkiksi kausivaihtelu ja ajankohtaiset tapahtumat voivat vaikuttaa kauppasi kävijämäärään.
 • Muutokset tilin asetuksissa: Muutokset esimerkiksi Google My Business ‑tililläsi, sijaintilaajennuksissa, yhteistyökumppanien sijainnit näyttävissä laajennuksissa, konversioasetuksissa (kuten konversioikkunassa tai konversion tilassa) ja aluekohdistuksessa voivat vaikuttaa suoraan käynnit kaupassa ‑konversioihin. Jos kaupassa käyntien määrän vaihtelu askarruttaa sinua, varmista, että kaupassa käyntejä koskevat tiliasetuksesi ovat oikein eivätkä ole muuttuneet (katso ohjeet täältä).

Aiheeseen liittyvä linkki

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun