Показване на реализациите от посещение на магазина

Ако искате да се концентрирате върху посещенията на физическите местоположения на бизнеса си, случили се в резултат от кликване върху реклама или видима импресия (наричани още „реализации от посещение на магазина“), има няколко начина да направите тази информация по-видима в отчетите си.

В тази статия ще Ви покажем как да виждате данните за посещения на магазина, когато преглеждате отчетите си.

В тази статия се пристъпва директно към инструкциите. Ако искате първо да видите общ преглед на реализациите от посещение на магазина, вижте Всичко за реализациите от посещение на магазина.

Забележка: Посещенията на магазина, приписвани на видимите импресии, са налице само за кампании в дисплейната мрежа или реклами, които се показват в Google Дисплейна мрежа.

Инструкции

По подразбиране посещенията на магазина се отчитат в графата „Всички реализации“. За да включите реализация от посещение на магазина в графата за отчитане „Реализации“, ще трябва да го направите ръчно, като изберете настройката „Включване в „Реализации“.

Включването на посещения на магазина в графата „Реализации“ ще ги включи и в стратегиите за Интелигентно офериране за кампании в мрежата за търсене и кампании за Пазаруване.

Как да преглеждате данни за реализациите в таблицата си със статистически данни

Реализациите от посещение на магазина ще бъдат добавяни в графата „Всички реализации“ в отчетите за кампанията, рекламната група, ключовите думи или групата продукти (за реклами в Пазаруване). Ако все още не сте добавили тази графа към отчетите си, трябва да го направите:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да прегледате, кликнете върху Кампании, Рекламни групи, Реклами и разширения, Ключови думи или Групи продукти в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата на графите Графи над таблицата със статистическите данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. Кликнете върху раздела Реализации и поставете отметка в квадратчето до Всички реал.
 6. Кликнете върху Прилагане. Графата „Всички реализации“ вече ще се показва във всичките Ви отчети.

Ако имате кампания в дисплейната мрежа, реализациите от посещения на магазина ще бъдат добавени и в графата „Реализации след показване“ в отчетите за кампаниите и рекламните Ви групи. Ако все още не сте добавили тази графа към отчетите си, трябва да го направите:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да прегледате, кликнете върху Кампании или Рекламни групи в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата на графите Графи над таблицата със статистическите данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. Кликнете върху раздела Реализации и поставете отметка в квадратчето до Реал. след показване.
 6. Кликнете върху Прилагане. Графата „Реал. след показване“ вече ще се показва във всичките Ви отчети.

Как да сегментирате данните за реализациите си, за да виждате посещенията на магазина

Посещенията в магазина са налице на ниво кампания, рекламна група и ключова дума и могат да бъдат сегментирани по устройство. За да видите посещенията в магазина си отделно от останалата част от реализациите си, като например действия на уебсайта или обаждания, изпълнете инструкциите по-долу, за да сегментирате графите си. Преди да започнете, уверете се, че вече сте добавили графата „Всички реализации“ към отчетите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да прегледате, кликнете върху Кампании, Рекламни групи или Ключови думи в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата за сегментиране Segment и изберете от следните опции:
  • Изберете Реализации > Източник на реализациите. Реализациите Ви ще се сегментират по източник, като тези от посещение на магазина ще се показват в сегмента „Посещения на магазина“. Източникът на реализациите посочва къде клиентите са осъществили реализациите, които проследявате.
  • Изберете Реализации > Действие, водещо до реализация. Ще видите редове, посочващи данни за всяко действие, довело до реализация. Намерете действията, водещи до реализация, които използвате за проследяване на реализациите от посещение на магазина.

Забележка: Не можете да сегментирате данните си на ниво група продукти в Google Ads. Можете обаче да сегментирате групите продукти по източник на реализациите и действие, водещо до реализация, когато изтегляте отчет.

Как да виждате данни за посещенията на магазина в отделна графа

Предварително зададени персонализирани графи

Предварително зададените персонализирани графи (PCC) са графи въз основа на формула, налични за рекламодателите в инструмента за избор на графи. Чрез PCC рекламодателите могат да използват тези графи за допълнително персонализиране на графите.

Забележка: Налице е само в отчети за кампании, рекламни групи и ключови думи.

Примерни PCC

Посещения на магазина
Цена/посещение на магазина
Процент на посещенията на магазина (Посещения на магазина/взаимодействия)
Стойност на посещенията на магазина
Стойност на посещенията на магазина/разходи
Стойност на посещенията на магазина/взаимодействия
Процент на посещенията на магазина/посещения на магазина
Посещения на магазина след показване

Персонализирани графи

За да виждате посещенията на магазина в отделна графа, без да сегментирате кампаниите или рекламните си групи, можете да добавите персонализирана графа, като изпълните инструкциите по-долу. Можете да го направите, ако предварително зададените персонализирани графи не са налице за Вас (в отчети, които не са за кампании, рекламни групи или ключови думи, или ако преглеждате кампания в YouTube)

 1. Влезте в профила си в Google Ads.

 2. В зависимост от данните, които искате да прегледате, кликнете върху Кампании или Рекламни групи в лявото странично меню.

 3. Кликнете върху иконата на графите Графи над таблицата със статистическите данни.

 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.

 5. Кликнете върху секцията Персонализирани графи и след това върху Нова графа.

 6. Посочете още подробности за графата си:

  • Въведете име на графата (пример: „Посещения на магазина“). То ще се показва в заглавката.

  • Въведете описание на графата. То ще се показва винаги когато задържите курсора на мишката над името на графата.

  • Кликнете върху „+ Показател“ и изберете „Реализации > Всички реал.“

  • За да включите и данните за реализации след показване, кликнете върху знака „+“, за да се добавят заедно показателите Ви, след което кликнете върху „+ Показател“ и изберете „Реализации > Реал. след показване“.
   Тази опция е налице само за потребители, които имат кампания в дисплейната мрежа.

 7. В раздела „Сегментиране“ вдясно:

  • За да видите общия брой реализации от посещение на магазина, кликнете върху „Реализации > Източник на реализациите“ и изберете „Посещения на магазина“.

  • За да видите броя реализации от посещение на магазина в резултат от конкретно действие, водещо до реализация, кликнете върху „Реализации > Действие, водещо до реализация“, след което изберете действието.

 8. Кликнете върху Запазване. Ще се върнете на страницата „Промяна на графи“.

 9. Изберете новата си графа за посещения на магазина и кликнете върху Прилагане, за да я видите в таблицата със статистически данни.

За да виждате посещенията на магазина в отделна графа, без да сегментирате кампаниите или рекламните си групи, можете да добавите и персонализирана графа, като изпълните инструкциите по-долу. Преди да започнете, уверете се, че вече сте добавили графата „Всички реализации“ към отчетите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да прегледате, кликнете върху Кампании или Рекламни групи в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата на графите Графи над таблицата със статистическите данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. Кликнете върху секцията Персонализирани графи и след това върху Нова графа.
 6. Посочете още подробности за графата си:
  1. Въведете име на графата (пример: „Посещения на магазина“). То ще се показва в заглавката.
  2. Въведете описание на графата. То ще се показва винаги когато задържите курсора на мишката над името на графата.
  3. Кликнете върху + Показател и изберете Реализации > Всички реал.
  4. За да включите и данните за реализации след показване, кликнете върху знака +, за да се добавят заедно показателите Ви, след което кликнете върху + Показател и изберете Реализации > Реал. след показване.
   Тази опция е налице само за потребители, които имат кампания в дисплейната мрежа.
 7. В раздела „Сегментиране“ вдясно:
  • За да видите общия брой реализации от посещение на магазина, кликнете върху Реализации > Източник на реализациите и изберете Посещения на магазина.
  • За да видите броя реализации от посещение на магазина в резултат от конкретно действие, водещо до реализация, кликнете върху Реализации > Действие, водещо до реализация, след което изберете действието.
 8. Кликнете върху Запазване. Ще се върнете на страницата „Промяна на графи“.
 9. Изберете новата си графа за посещения на магазина и кликнете върху Прилагане, за да я видите в таблицата със статистически данни.

Как да създадете отчет за посещенията на магазина си

Изпълнете стъпките по-долу, за да създадете отчет с акцент върху показването на реализациите от посещение на магазина.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за отчитане в горния десен ъгъл на профила си, след това – върху Предварително зададени отчети (Величини) > Реализации > Посещение на магазина.

Научете повече за създаването на отчети в редактора на отчети.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си