Показване на реализациите от посещения на магазина

Ако профилът Ви отговаря на условията за реализации от посещения на магазина и искате да измервате как взаимодействията в Google Ads се отразяват върху посещенията на физическите местоположения на бизнеса Ви, можете да настроите отчетите си, така че да показват данни за реализациите от посещения на магазина.

С тази статия ще Ви помогнем да разберете данните за посещения на магазина в отчетите си. Научете повече за реализациите от посещения на магазина.

Основни положения при отчитането на посещения на магазина

Реализациите от посещения на магазина могат да се показват в различни графи в отчетите Ви в Google Ads. Важно е да настроите правилните графи за посещения на магазина в отчетите, за да можете да виждате реализациите си (тъй като графите не се включват по подразбиране). Следват графите, които можете да добавите за посещения на магазина:

 • „Посещения на магазина“
 • „Цена/посещение на магазина“
 • „Процент на посещенията на магазина (Посещения на магазина/взаимодействия)“
 • „Стойност на посещенията на магазина“
 • „Стойност на посещенията на магазина/разходи“
 • „Стойност на посещенията на магазина/взаимодействия“
 • „Процент на посещенията на магазина/посещения на магазина“
 • „Посещения на магазина след показване“.
Забележка:
 • Някои от графите за посещения на магазина не са съвместими с кампании в YouTube или видеокампании.
 • Тези графи са налице само в отчетите за кампании, рекламни групи и ключови думи.

Научете как да добавяте или премахвате графи в таблицата със статистически данни

Разлики между графите „Реализации“ и „Всички реализации“

По подразбиране посещенията на магазина се отчитат в графата Всички реализации, която Ви показва всички реализации, задействани от кампаниите Ви в Google Ads (включително реализации, за които не оферирате конкретно). Графата „Реализации“ Ви дава възможност да персонализирате данните в отчетите си и да контролирате начина, по който оферирате за реализации.
Забележка: Включването на посещения на магазина в графата „Реализации“ ще ги включи и в стратегиите за Интелигентно офериране за кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване.

За да включите реализации от посещения на магазина в графата за отчитане „Реализации“, изберете Включване в „Реализации“ в Google Ads.

Разлики между посещенията на магазина и посещенията на магазина след показване

В зависимост от мрежата и типовете кампании, които провеждате, има два типа посещения на магазина, които може да се показват в профила Ви в Google Ads: задействани от кликване и задействани от показване. Посещенията на магазина, задействани от кликване, се проследяват в графата „Посещения на магазина“, а тези, задействани от показване (посещения на магазина, задействани от видими импресии), се проследяват в графата „Посещения на магазина след показване“. Ако отчетите за профила Ви съдържат посещения на магазина след показване, те няма да бъдат включени по подразбиране в графата „Всички реализации“. Вместо това тези посещения ще бъдат включени в графата „Реализации след показване“.
Забележка: Посещенията на магазина, приписвани на видимите импресии, са налице само за кампании, които показват реклами в YouTube, Google Дисплейна мрежа и Google Карти. Те включват видеокампании, кампании в дисплейната мрежа и интелигентни кампании за Пазаруване.

Разширени инструкции

Можете да персонализирате отчетите за посещенията на магазина в Google Ads, за да правите неща като сегментиране на данните за реализациите или добавяне на графите „Всички реализации“ и „Реализации след показване“, за да преглеждате посещенията на магазина с други действия, водещи до реализация.

Показване на посещенията на магазина като част от „Всички реализации“

За да се показват посещенията на магазина заедно с други действия, водещи до реализация, използвайте графите „Всички реализации“ и „Реализации след показване“.

Реализациите от посещения на магазина ще бъдат добавяни в графата „Всички реализации“ в отчетите за кампанията, рекламната група, ключовите думи или групата продукти (за реклами за Пазаруване). За да добавите графата „Всички реализации“ към отчетите си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да се показват в отчета Ви, кликнете върхуКампании, Рекламни групи, Реклами и разширения, Ключови думи или Групи продукти в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата за графи Снимка на иконата за графи в Google Ads над таблицата със статистически данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. Кликнете върху раздела Реализации и поставете отметка в квадратчето до „Всички реал.“.
 6. Кликнете върху Прилагане. Графата „Всички реализации“ вече ще се показва във всичките Ви отчети.

Ако имате кампании в YouTube или дисплейната мрежа, реализациите от посещения на магазина ще бъдат добавяни и в графата „Реализации след показване“ в отчетите за кампаниите и рекламните групи. За да добавите графата „Реализации след показване“ към отчетите си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да се показват в отчета Ви, кликнете върху Кампании или Рекламни групи в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата на графите Снимка на иконата за графи в Google Ads над таблицата със статистическите данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. Кликнете върху раздела Реализации и поставете отметка в квадратчето до „Реал. след показване“.
 6. Кликнете върху Прилагане. Графата „Реал. след показване“ вече ще се показва във всичките Ви отчети.

Сегментиране на данните за реализациите с цел показване на посещенията на магазина

За да се показват посещенията на магазина на ниво кампания, рекламна група и ключова дума, можете да сегментирате графите „Всички реализации“ и „Реализации след показване“ и по източник на реализации. Източникът на реализации посочва къде клиентите са осъществили реализациите, които измервате. Преди да започнете, трябва да сте добавили графата „Всички реализации“ към отчетите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В зависимост от данните, които искате да се показват в отчета Ви, кликнете върху Кампании, Рекламни групи или Ключови думи в лявото странично меню.
 3. Кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и изберете от следните опции:
  • Изберете Реализации > Източник на реализациите. Реализациите Ви ще бъдат сегментирани по източник, като тези от посещения на магазина ще се показват в сегмента „Посещения на магазина“.
  • Изберете Реализации > Действие, водещо до реализация. Показват се редове с данни за всяко действие, водещо до реализация. Намерете действията, водещи до реализация, които използвате за проследяване на реализациите от посещения на магазина.

Създаване на отчет за посещенията на магазина

Изпълнете стъпките по-долу, за да създадете отчет с акцент върху показването на реализации от посещения на магазина.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за отчитане  в горния десен ъгъл на профила си, след това – върху Предварително зададени отчети (Величини) > Реализации > Посещение на магазина.

Научете повече за това как да създавате персонализирани отчети в редактора на отчети

Пояснения за разбиране на отчитането на посещения на магазина

Тъй като използваме модели за отчитане на посещенията на магазина, има няколко нюанса, които отличават посещенията на магазина от онлайн реализациите.

 • Моделът ни се пуска често, като непрестанно се актуализира, за да предоставя точно отчитане на посещенията на магазина. Това означава, че ще намирате промени в стойностите на посещенията на магазина от последните дни, тъй като моделът събира актуализирана информация.
 • Посещенията се приписват на кликвания върху реклами или рекламни импресии. Това означава, че посещенията се отчитат по дата на кликване върху рекламата или дата на импресия, а не по датата на посещението.
 • Винаги препоръчваме да разглеждате данните за посещения на магазина след изтичането на прозореца на реализациите, защото скорошните данни в него все още могат да се променят с течение на времето със записването на повече реализации.
 • Има стандартно забавяне в отчитането на посещения на магазина, което означава, че може да виждате 0 реализации за последните 5 дни. Посещенията на магазина се отчитат според деня на взаимодействието, но може да отнеме време, преди да се покажат действителните посещения и моделът да отчете правилно посещенията Ви.
 • Посещенията на магазина в Google Анализ се изчисляват различно от тези в Google Ads. Google Анализ измерва въз основа на трафика към уебсайта, а Google Ads – на взаимодействията с рекламата. Научете повече за посещенията на магазина в Google Анализ.
 • Ако имате профил на мениджър в Google Ads, посещенията на магазина винаги могат да се преглеждат на ниво профил на мениджър или клиентски профил. Ако обаче проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър, посещенията на магазина няма да бъдат дублирани за дъщерните профили.
 • Ако проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър, броят на посещенията на магазина на ниво профил на мениджър винаги трябва да е равен на сбора на посещенията на магазина за всички клиентски профили, които проследяват такива реализация под профила на мениджър.

Разясняване на промените в отчитането на посещенията на магазина

Ако посещенията на магазина в профила Ви се променят драстично или спрат напълно да се отчитат за продължителен период от време, има две възможни причини за това.

 • Промени в поведението на клиентите: Поведението на клиентите може да се променя през годината. Промени, като сезонност или текущи събития, може да се отразят на физическите посещения на магазина Ви.
 • Промени в настройката на профила: Промени в бизнес профила Ви, разширенията за местоположение, разширенията за местоположение на партньор, настройките на реализациите (например прозорец на реализациите или състояние на реализациите), насочването по местоположение и др. могат директно да се отразят върху реализациите от посещения на магазина. Ако се притеснявате от колебанията в посещенията на магазина, проверете дали настройката на профила Ви за посещения на магазина е правилна и не се е променила. Научете повече за реализациите от посещения на магазина.

Използване на страницата „Диагностика“ за посещения на магазина

Ако имате въпроси относно отчитането на посещенията на магазина в профила Ви, използвайте страницата „Диагностика“, за да прегледате общото състояние на отчитането на посещенията на магазина по канали (тип мрежа и взаимодействие). Тук можете да намерите по-подробна информация, като например конкретни проблеми в профила си, които може да влияят върху отчитането на посещенията на магазина. Страницата „Диагностика“ също така показва дали понастоящем профилът Ви е оптимизиран за офериране за реализации от посещения на магазина.

Как да отворите страницата „Диагностика“

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в менюто за навигация.
 3. Кликнете върху Измерване, след което изберете Реализации, за да отворите раздела „Действия, водещи до реализация“.
 4. Кликнете върху името на активното действие, водещо до реализация от посещения на магазина, за да отворите страницата „Посещения на магазина“, след което – върху Диагностика.
Забележка: За достъп до страницата „Диагностика“ в профила си трябва да имате действие, водещо до реализация от посещение на магазина. Ако нямате посещения на магазина в профила си, научете повече за реализациите от посещения на магазина и условията за тях.

Как да преглеждате страницата „Диагностика“

За действие, водещо до реализация от посещения на магазина, страницата „Диагностика“ предоставя следните подробности, с които рекламодателите могат да разбират по-добре текущото състояние на отчитането на посещенията на магазина:
 • Текущо състояние: Показва състоянието на отчитане за посещения на магазина за всеки канал (например мрежа за търсене, видео, дисплейна мрежа) и тип взаимодействие, за да е ясно за кои канали има отчети от последното актуализиране.
 • Местоположения: Показва дали в профила има свързани местоположения (разширения за местоположение на партньор или разширения за местоположение).
 • Кампании с разширения за местоположение: Показва колко от кампаниите в профила показват разширения за местоположение. Данните за посещения на магазина се отчитат само в кампании с активни разширения за местоположение.
 • Потвърждаване на местоположението: Указва процента на потвърдените местоположения в бизнес профила, тъй като, за да се отчитат посещенията на магазина, местоположенията трябва да са потвърдени. Ако разширенията за местоположение или разширенията за местоположение на партньор са активирани чрез свързване с верига в Google, местоположенията вече са потвърдени.
 • Прагове за данни: Показва дали в профила има достатъчно данни, за да бъдат достигнати праговете за поверителност и да бъдат отчетени реализациите от посещения на магазина.
 • Настройка за проследяване на реализациите: Показва, че проследяването на реализациите за профила е зададено на ниво профил на мениджър. Ще се показва само ако проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър.
 • Съответствие на местоположенията на магазини за няколко профила: Показва дали местоположенията в профила съответстват на поне 75% от местоположенията в другите дъщерни профили, свързани със същия бизнес профил или профила на мениджър. Това е необходимо, за да се отчитат посещенията на магазина за профили, използващи проследяване на реализациите на ниво мениджър. Ще се показва само ако проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър.
 • Стойност на реализацията: Показва дали профилът е добавил персонализирана стойност на реализацията за посещения на магазина (например за използване с „Интелигентно офериране“).
 • Включване като стандартна за профила цел: Показва дали рекламодателят е включил реализацията си от посещение на магазина в „Реализации“ за използване с „Интелигентно офериране“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false