Giới thiệu về tiếp thị lại động cho ứng dụng

Tiếp thị lại động là một tính năng nổi tiếng cho phép nhà quảng cáo tương tác với những người đã truy cập trang web của họ. Giờ đây, khi ứng dụng là một phần quan trọng trong trải nghiệm của khách hàng, sức mạnh của tiếp thị lại động có sẵn cho những người tương tác với ứng dụng. Tiếp thị lại động cho ứng dụng cho phép nhà quảng cáo sử dụng sức mạnh của khả năng tiếp cận người dùng ứng dụng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm trên các thuộc tính web và ứng dụng của họ.

PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT

Không giống như Tiếp thị lại động cho web, bạn chỉ có thể tiếp thị lại cho người dùng thực sự đã cài đặt ứng dụng của bạn. Đảm bảo có cơ sở người dùng cài đặt mạnh vì cơ sở người dùng cài đặt nhỏ sẽ hạn chế khả năng mở rộng hiệu quả của chiến dịch.

Lợi ích

Tiếp thị lại động cho ứng dụng cho phép bạn thiết lập các sự kiện tiếp thị lại để theo dõi tương tác trong ứng dụng của bạn, như chọn ngày đi và chọn mã sân bay. Khi những sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể phân nhóm đối tượng dựa trên hành động trong quá khứ của họ và điều chỉnh các thông điệp có liên quan hơn cho họ trên toàn bộ web và lượng quảng cáo ứng dụng của bạn. Khi người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trên thiết bị của họ nhấp vào một trong những quảng cáo động của bạn, họ sẽ được chuyển hướng đến nội dung có liên quan trong ứng dụng, như một chuyến bay có cùng ngày đi và mã sân bay mà người dùng đã xem trước đây.

Những gì bạn sẽ cần để bắt đầu

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc dịch vụ

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của bạn, bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Centernguồn cấp Dữ liệu doanh nghiệp để tạo nguồn cấp dữ liệu bao gồm tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cùng với các chi tiết về từng mặt hàng (ID duy nhất, giá, hình ảnh và nhiều thứ khác) . Sau đó những chi tiết này được lấy từ nguồn cấp dữ liệu của bạn để đưa vào các quảng cáo động của bạn. Để tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu, hãy đọc cách Tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo hiển thị hình ảnh động.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng nguồn cấp dữ liệu cho Tiếp thị lại động hiện tại, bạn cũng có thể sử dụng cùng một nguồn cấp dữ liệu đó - và chiến dịch - để thiết lập tiếp thị lại động cho ứng dụng. Bạn không cần sửa đổi nguồn cấp dữ liệu của mình trừ khi chiến dịch Tiếp thị lại động cho ứng dụng của bạn sẽ sử dụng các lược đồ tùy chỉnh để liên kết sâu. 

Liên kết sâu

Google hỗ trợ tất cả các liên kết sâu để đưa người dùng trực tiếp vào ứng dụng của bạn, bao gồm các lược đồ tùy chỉnh, liên kết ứng dụng Android và liên kết toàn cầu iOS. Nếu bạn không chắc chắn bạn đã bật giải pháp liên kết sâu nào, hãy kiểm tra với nhóm phát triển của bạn.

Gắn thẻ sự kiện trong ứng dụng của bạn

Sự kiện tiếp thị lại cho phép bạn phân nhóm đối tượng dựa trên hành động trong quá khứ để điều chỉnh các thông điệp có liên quan hơn cho họ. Ví dụ: bạn có thể hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu nhắc nhở mọi người hoàn thành mua hàng cho những người đã bỏ giỏ hàng. Sự kiện chuyển đổi được sử dụng để theo dõi các hành động, như hoàn thành biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng hoặc hoàn thành mua hàng trong ứng dụng.  

Xác định các sự kiện tiếp thị lại và chuyển đổi bạn muốn theo dõi và sau đó cài đặt SDK Firebase hoặc SDK bên thứ ba để phân nhóm đối tượng trong ứng dụng của bạn, được xác định theo các sự kiện bạn đã thiết lập.

Chiến dịch tiếp thị lại động

Tạo chiến dịch tiếp thị lại động mới hoặc tận dụng chiến dịch tiếp thị lại động dành cho web hiện tại để tiếp thị lại đến người dùng ứng dụng và người dùng web của bạn.

Người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn

Người dùng phải cài đặt ứng dụng trên thiết bị của họ để Tiếp thị lại động cho ứng dụng hoạt động. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên có cơ sở người dùng cài đặt lớn để giúp mở rộng thành công của chiến dịch Tiếp thị lại động cho ứng dụng. 
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố