Dynamický remarketing pro aplikace

Dynamický remarketing je obecně známá funkce umožňující inzerentům oslovovat uživatele, kteří již navštívili jejich stránky. Aplikace jsou nyní významnou součástí zákaznického prostředí, proto přinášíme skvělé možnosti dynamického remarketingu uživatelům, kteří aplikace používají. Dynamický remarketing pro aplikace umožňuje inzerentům oslovit uživatele aplikací, kteří projevili zájem o jejich produkty na webových stránkách a v aplikacích.

DOPORUČENÉ POSTUPY

Na rozdíl od dynamického remarketingu pro web můžete cílit pouze na uživatele, kteří si nainstalovali vaši aplikaci. Zkontrolujte, zda máte k dispozici dostatečně velkou instalační základnu, protože malá instalační základna neumožní efektivní škálování kampaně.

Výhody

Dynamický remarketing pro aplikace umožňuje nastavovat remarketingové události, a měřit tak v aplikaci interakce, jako je například výběr termínů letů a kódů letišť. Při aktivaci těchto událostí můžete publikum dělit do jednotlivých segmentů podle akcí, které prováděli v minulosti, a pro každý z nich pak připravit relevantnější reklamní sdělení na webu a v inventáři aplikace. Jakmile uživatelé, kteří si nainstalovali vaši aplikaci, kliknou na jednu z dynamických reklam, budou přesměrování na příslušný obsah v aplikaci. Může jít například o let se stejným termínem letu a stejnými kódy letišť, na které se již dříve dívali.

Co budete pro začátek potřebovat

Zdroj produktů či služeb

Podle typu vaší firmy můžete pomocí služby Google Merchant Center nebo pomocí zdroje firemních údajů vytvořit zdroj, který zahrnuje všechny vaše produkty nebo služby, včetně podrobností o každé položce (jedinečné ID, cena, obrázek apod.). Tyto podrobnosti se pak ze zdroje přenáší do dynamických reklam. Další informace o zdrojích najdete v článku o vytvoření zdroje pro dynamické obsahové reklamy.

Poznámka: Pokud používáte nějaký zdroj pro stávající kampaň dynamického remarketingu pro web, můžete tento zdroj a kampaň také použít k nastavení dynamického remarketingu pro aplikace. Tento zdroj nemusíte upravovat, nechcete-li v kampani dynamického remarketingu pro aplikace používat vlastní schémata pro přímé odkazy. 

Přímé odkazy

Google podporuje všechny přímé odkazy, které uživatele směrují přímo do vaší aplikace, včetně vlastních schémat, odkazů na aplikace Android a univerzálních odkazů na aplikace pro iOS. Pokud si nejste jisti, jaký typ přímých odkazů používáte, obraťte se na váš vývojový tým.

Vytváření značek události ve vaší aplikaci

Remarketingové události umožňují rozčlenit publikum do jednotlivých segmentů podle akcí, které uživatelé prováděli v minulosti, a pro každý připravit reklamní sdělení na míru. Můžete například zobrazit cílenou reklamu, jež připomene uživatelům, kteří opustili nákupní košík, aby nákup dokončili. Konverzní události slouží k měření akcí, například vyplnění formuláře pro oslovování potenciálních zákazníků nebo dokončení nákupu v aplikaci.  

Určete konverzní a remarketingové události, které chcete měřit, a nainstalujte sadu SDK Firebase nebo sadu SDK třetí strany, která v aplikaci rozdělí publikum do segmentů podle nastavených událostí.

Dynamická remarketingová kampaň

Vytvořte novou dynamickou remarketingovou kampaň nebo použijte stávající kampaň dynamického remarketingu pro web a použijte ji k remarketingu cíleném na uživatele používající vaši aplikaci a vaše webové stránky.

Uživatelé, kteří si nainstalovali vaši aplikaci

Aby dynamický remarketing pro aplikace fungoval, uživatelé musí mít vaši aplikaci nainstalovanou na svém zařízení. Doporučujeme proto použít rozsáhlou instalační základnu, která umožní škálovat úspěšnost vaší kampaně dynamického remarketingu pro aplikace. 
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory