แก้ปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้า Conversion ของ Salesforce®

บางครั้งคุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับ Salesforce เมื่อตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion หรือเมื่อนำเข้า Conversion ดูข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขได้ในส่วนต่างๆ ด้านล่าง

หากข้อผิดพลาดต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงในบัญชี Salesforce ของคุณ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะแสดงในบัญชี Google Ads หากคุณยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมง หรือยกเลิกการลิงก์และลิงก์บัญชีอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงบัญชีหรือตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion
 • เราไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี Salesforce เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ในบางกรณี เช่น สิทธิ์การเข้าถึงของคุณเปลี่ยนแปลง คุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการเข้าถึงบัญชี Salesforce หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดชั่วคราวในบัญชี Salesforce ของคุณ เราจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจาก Salesforce ให้คุณเห็น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ หรือหากคุณให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลบัญชี Salesforce โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวพร้อมข้อมูลจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Google Ads API (AdWords API) โปรดลองลิงก์บัญชีอีกครั้ง เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นใน Google Ads API (AdWords API) ลองลิงก์บัญชีอีกครั้ง
 • บัญชีเหล่านี้ลิงก์อยู่แล้ว คุณลิงก์บัญชี Salesforce นี้กับบัญชี Google Ads อยู่แล้ว หากต้องการดูบัญชีที่ลิงก์ ให้ทำดังนี้
  • ในประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords ให้คลิกไอคอนรูปเฟือง  และคลิกบัญชีที่ลิงก์
  • ในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิกบัญชีที่ลิงก์ในส่วน "ตั้งค่า"
  ตรวจสอบว่าคุณใช้ Google Ads แบบใดอยู่
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่คุณใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนี้แล้ว คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุในการเข้าถึงบัญชีไม่ได้แล้ว โปรดปรึกษาผู้ที่จัดการบัญชี Salesforce ให้ธุรกิจของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง
 • คุณยังไม่ได้เชื่อมโยงบัญชี Salesforce เลย คุณจะไม่สามารถนำเข้า Conversion ได้จนกว่าจะเชื่อมโยงบัญชี
 • บัญชี Salesforce ของคุณไม่มีไมล์สโตน (สถานะโอกาสในการขายหรือขั้นตอนโอกาส) ที่จะนำเข้า โปรดตั้งค่าสถานะโอกาสในการขายหรือขั้นตอนโอกาสในบัญชี Salesforce ของคุณ
ข้อผิดพลาดระดับบัญชี
 • บัญชีนี้ถูกยกเลิกการเชื่อมโยง ดูบัญชีที่ลิงก์ คุณได้ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Salesforce นี้กับบัญชี Google Ads ของคุณ
 • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Salesforce นี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่คุณใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนี้แล้ว โปรดติดต่อคนที่จัดการบัญชี Salesforce ให้คุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงอีกครั้ง
 • บัญชี Google Ads นี้ใช้เครื่องมือวัด Conversion ผ่านบัญชีผู้จัดการ โปรดลิงก์บัญชี Salesforce นี้ผ่านทางบัญชีดูแลจัดการ หากบัญชีของคุณจัดการโดยบัญชีผู้จัดการที่ใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชี Salesforce กับบัญชีผู้จัดการเพื่อติดตาม Conversion
 • ไม่ได้กำหนดค่า คุณเชื่อมโยงบัญชีนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion เลย จึงไม่มี Conversion ที่ระบบจะนำเข้า
 • คุณไม่สามารถนำเข้า Conversion สำหรับโอกาสในการขาย เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงช่อง Salesforce ที่จำเป็น ตรวจสอบกับผู้ดูแลบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงช่องที่จำเป็น บางครั้งคุณอาจขาดสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงช่องหลายช่อง
 • คุณไม่สามารถนำเข้า Conversion สำหรับโอกาส เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงช่อง Salesforce ที่จำเป็น ตรวจสอบกับผู้ดูแลบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงช่องที่จำเป็น บางครั้งคุณอาจขาดสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงช่องหลายช่อง
 • คุณนำเข้า Conversion สำหรับโอกาสในการขายไม่ได้เนื่องจากโอกาสในการขาย Salesforce ของคุณไม่มีคอลัมน์ GCLID ดูขั้นตอนที่ 1 ของบทความนี้เพื่อเพิ่มช่อง GCLID ในโอกาสในการขาย Salesforce
 • คุณนำเข้า Conversion สำหรับโอกาสไม่ได้เนื่องจากโอกาสของ Salesforce ของคุณไม่มีคอลัมน์ GCLID ดูขั้นตอนที่ 1 ของบทความนี้เพื่อเพิ่มช่อง GCLID ในโอกาสของ Salesforce
 • คุณนำเข้า Conversion ไม่ได้เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงช่อง Salesforce ที่จำเป็น ตรวจสอบกับผู้ดูแลบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงช่องที่จำเป็น บางครั้งคุณอาจขาดสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงช่องหลายช่อง 
 • การนำเข้าล้มเหลว แก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้จาก Salesforce แล้วลองอีกครั้ง คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจาก Salesforce ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ หรือหากคุณให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลบัญชี Salesforce โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวพร้อมข้อมูลจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดสำหรับไมล์สโตนแต่ละรายการ
 • ไม่ได้นำเข้าไมล์สโตนเนื่องจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ Google Ads ถูกลบไปแล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนสถานะการกระทำที่ถือเป็น Conversion กลับเป็น "เปิดใช้" หรือสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่สำหรับไมล์สโตนนี้ (ดูขั้นตอนที่ 6 ของบทความนี้)
 • ไม่ได้นำเข้าไมล์สโตนเนื่องจากไม่มีอยู่ใน Salesforce แล้ว ไมล์สโตนดังกล่าวถูกลบออกจากบัญชี Salesforce แล้ว โปรดปรึกษากับคนที่จัดการบัญชี Salesforce ให้กับธุรกิจของคุณ โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับข้อผิดพลาดนี้หากไมล์สโตนถูกลบออกจากกระบวนการขาย แต่จะได้รับเมื่อถูกลบออกจาก Salesforce เท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว