แก้ปัญหาในการนำเข้าจำนวน Conversion จาก Salesforce®

บางครั้งคุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชี Salesforce เมื่อตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion หรือเมื่อนำเข้าจำนวน Conversion ดูข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขได้ในส่วนต่างๆ ด้านล่าง

หากข้อผิดพลาดต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงในบัญชี Salesforce ของคุณ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะแสดงในบัญชี Google Ads หากคุณยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมง หรือยกเลิกการลิงก์และลิงก์บัญชีอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดในการลิงก์บัญชีหรือตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion
 • เราเข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี Salesforce เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ในบางกรณี เช่น สิทธิ์การเข้าถึงของคุณเปลี่ยนแปลง คุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการเข้าถึงบัญชี Salesforce หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดชั่วคราวในบัญชี Salesforce ของคุณ เราจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจาก Salesforce ให้คุณเห็น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ หรือหากคุณให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลบัญชี Salesforce โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวพร้อมข้อมูลจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Google Ads API (AdWords API) โปรดลองลิงก์บัญชีอีกครั้ง เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นใน Google Ads API (AdWords API) โปรดลองลิงก์บัญชีอีกครั้ง
 • บัญชีเหล่านี้ลิงก์อยู่แล้ว คุณลิงก์บัญชี Salesforce นี้กับบัญชี Google Ads อยู่แล้ว หากต้องการดูบัญชีที่เชื่อมโยงไว้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  • คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชีแล้วคลิกบัญชีที่เชื่อมโยงในส่วน "การตั้งค่า"
 • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่คุณใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนี้แล้ว คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุในการเข้าถึงบัญชีไม่ได้แล้ว โปรดปรึกษาผู้ที่จัดการบัญชี Salesforce ให้ธุรกิจของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง
 • คุณยังไม่ได้เชื่อมโยงบัญชี Salesforce เลย คุณจะยังนำเข้าจำนวน Conversion ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมโยงบัญชี
 • บัญชี Salesforce ของคุณไม่มีไมล์สโตน (สถานะโอกาสในการขายหรือขั้นตอนโอกาส) ที่จะนำเข้า โปรดตั้งค่าสถานะโอกาสในการขายหรือขั้นตอนโอกาสในบัญชี Salesforce ของคุณ
ข้อผิดพลาดระดับบัญชี
 • ระบบยกเลิกการลิงก์กับบัญชีนี้แล้ว ดูบัญชีที่เชื่อมโยง คุณได้ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Salesforce นี้กับบัญชี Google Ads ของคุณ
 • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Salesforce นี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี Salesforce ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่คุณใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ที่จัดการบัญชี Salesforce ให้คุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงอีกครั้ง
 • บัญชี Google Ads นี้ใช้เครื่องมือวัด Conversion ผ่านบัญชีดูแลจัดการ โปรดลิงก์บัญชี Salesforce นี้ผ่านทางบัญชีดูแลจัดการ หากบัญชีของคุณจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการที่ใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี คุณจะต้องลิงก์บัญชี Salesforce กับบัญชีดูแลจัดการเพื่อติดตาม Conversion
 • ไม่ได้กำหนดค่า คุณลิงก์บัญชีนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion จึงไม่มี Conversion ให้นำเข้าได้
 • คุณนำเข้าจำนวน Conversion สำหรับโอกาสในการขายไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของ Salesforce สอบถามผู้ดูแลบัญชี Salesforce เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โปรดทราบว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหลายรายการ
 • คุณนำเข้าจำนวน Conversion สำหรับโอกาสไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของ Salesforce สอบถามผู้ดูแลบัญชี Salesforce เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โปรดทราบว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหลายรายการ
 • คุณนำเข้าจำนวน Conversion สำหรับโอกาสในการขายไม่ได้เนื่องจากโอกาสในการขายใน Salesforce ของคุณไม่มีคอลัมน์ GCLID ดูขั้นตอนที่ 1 ของบทความนี้เพื่อเพิ่มช่อง GCLID ในโอกาสในการขายของ Salesforce
 • คุณนำเข้าจำนวน Conversion สำหรับโอกาสไม่ได้ เนื่องจากโอกาสใน Salesforce ของคุณไม่มีคอลัมน์ GCLID ดูขั้นตอนที่ 1 ของบทความนี้เพื่อเพิ่มช่อง GCLID ในโอกาสของ Salesforce
 • คุณนำเข้า Conversion ไม่ได้ เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของ Salesforce สอบถามผู้ดูแลบัญชี Salesforce เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โปรดทราบว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหลายรายการ
 • นำเข้าไม่สำเร็จ แก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้จาก Salesforce แล้วลองอีกครั้ง คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจาก Salesforce ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณ หรือหากคุณให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลบัญชี Salesforce โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวพร้อมข้อมูลจากข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดสำหรับไมล์สโตนแต่ละรายการ
 • ระบบไม่ได้นำเข้าไมล์สโตนเนื่องจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ Google Ads ถูกนำออกไปแล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนสถานะการกระทำที่ถือเป็น Conversion กลับเป็น "เปิดใช้" หรือสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใหม่สำหรับไมล์สโตนนี้ (ดูขั้นตอนที่ 6 ของบทความนี้)
 • ไม่ได้นำเข้าไมล์สโตนเนื่องจากไม่มีอยู่ใน Salesforce แล้ว ไมล์สโตนดังกล่าวถูกลบออกจากบัญชี Salesforce แล้ว โปรดปรึกษากับคนที่จัดการบัญชี Salesforce ให้กับธุรกิจของคุณ โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับข้อผิดพลาดนี้หากไมล์สโตนถูกลบออกจากกระบวนการขาย แต่จะได้รับเมื่อถูกลบออกจาก Salesforce เท่านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false