Oprava chýb importu konverzií zo služby Salesforce®

Pri prepájaní účtov Google Ads a Salesforce, nastavovaní konverzných akcií alebo importe konverzií sa môže vyskytnúť chyba. V nasledujúcich sekciách nájdete informácie o chybách, ktoré môžete zaznamenať, a ich oprave.

Ak si chyba vyžaduje zmeny vo vašom účte Salesforce, môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví v účte Google Ads. Ak sa chyba vyskytuje aj po odstránení problému, počkajte 24 hodín alebo zrušte a obnovte prepojenie účtov.

Chyby pri prepájaní účtov alebo nastavovaní sledovania konverzií
 • Váš účet Salesforce je neprístupný. Kontaktujte správcu svojho účtu Salesforce a oznámte mu nasledujúcu chybu. Táto chyba sa môže vyskytnúť napríklad pri zmene vašich povolení, nesprávnych povoleniach pre účet Salesforce alebo ak sa v účte Salesforce vyskytne dočasná chyba. Poskytneme vám aj informácie o chybe zo služby Salesforce, aby ste mali k dispozícii viac informácií. Prihláste sa do účtu Salesforce. Prípadne ak váš účet Salesforce spravuje niekto iný, kontaktujte túto osobu a poskytnite jej informácie z chybového hlásenia.
 • Vyskytla sa chyba rozhrania Google Ads API (AdWords API). Skúste svoj účet prepojiť znova. V rozhraní Google Ads API (AdWords API) sa vyskytla chyba. Skúste účty prepojiť znova.
 • Tieto účty už sú prepojené. Tento účet Salesforce ste už prepojili so svojím účtom Google Ads. Ak chcete zobraziť svoje prepojené účty, postupujte takto:
  • Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v pravom hornom rohu účtu a potom kliknite na Prepojené účty v sekcii Nastavenie.
 • Zadané prihlasovacie údaje pre Salesforce už nemajú prístup k tomuto účtu. Zadané používateľské meno a heslo už nemajú prístup k danému účtu. Porozprávajte sa o možnosti získania prístupu s osobou, ktorá spravuje účet Salesforce pre vašu firmu.
 • Nemáte prepojené žiadne účty Salesforce. Konverzie môžete importovať až po prepojení svojich účtov.
 • Váš účet Salesforce neobsahuje žiadne míľniky (stavy potenciálnych zákazníkov ani štádiá príležitostí) na import. Nastavte stavy potenciálnych zákazníkov alebo štádiá príležitostí vo svojom účte Salesforce.
Chyby na úrovni účtu
 • Tento účet je odpojený. Zobrazte prepojené účty. Tento účet Salesforce ste odpojili od svojho účtu Google Ads.
 • K tomuto účtu Salesforce už nemáte prístup. Obráťte sa na správcu účtu Salesforce. Zadané prihlasovacie údaje pre účet Salesforce už nemajú prístup k účtu. Obráťte sa na osobu, ktorá spravuje váš účet Salesforce, a požiadajte ju, aby vám znova poskytla prístup.
 • V tomto účte Google Ads sa používa sledovanie konverzií prostredníctvom účtu správcu. Prepojte tento účet Salesforce prostredníctvom účtu správcu. Ak je váš účet spravovaný účtom správcu, ktorý používa sledovanie konverzií naprieč účtami, a chcete sledovať konverzie, musíte prepojiť svoj účet Salesforce s účtom správcu.
 • Nie je konfigurované. Tento účet ste už prepojili, ale ešte ste nenastavili žiadne konverzné akcie, takže sa neimportujú žiadne konverzie.
 • Konverzie pre potenciálnych zákazníkov nemožno importovať, pretože nemáte prístup k potrebným poliam účtu Salesforce. Kontaktujte správcu účtu Salesforce a uistite sa, že máte prístup k povinným poliam. Upozorňujeme, že pravdepodobne nebudete mať prístup k viacerým poliam.
 • Konverzie pre príležitosti nemožno importovať, pretože nemáte prístup k potrebným poliam účtu Salesforce. Kontaktujte správcu účtu Salesforce a uistite sa, že máte prístup k povinným poliam. Upozorňujeme, že pravdepodobne nebudete mať prístup k viacerým poliam.
 • Nemôžete importovať konverzie pre potenciálnych zákazníkov, pretože vo vašich údajoch o potenciálnych zákazníkoch v službe Salesforce chýba stĺpec GCLID. Ak chcete pridať pole GCLID k potenciálnym zákazníkom v službe Salesforce, pozrite si 1. krok tohto článku.
 • Nemôžete importovať konverzie pre príležitosti, pretože vo vašich údajoch o príležitostiach v službe Salesforce chýba stĺpec GCLID. Ak chcete pridať pole GCLID k príležitostiam v službe Salesforce, pozrite si 1. krok tohto článku.
 • Konverzie nemožno importovať, pretože nemáte prístup k potrebným poliam účtu Salesforce. Kontaktujte správcu účtu Salesforce a uistite sa, že máte prístup k povinným poliam. Upozorňujeme, že pravdepodobne nebudete mať prístup k viacerým poliam. 
 • Import zlyhal. V službe Salesforce opravte nasledujúcu chybu a skúste to znova. Zobrazia sa informácie o chybe zo služby Salesforce. Prihláste sa do účtu Salesforce. Prípadne ak váš účet Salesforce spravuje niekto iný, kontaktujte túto osobu a poskytnite jej informácie z chybového hlásenia.
Chyby na úrovni jednotlivých míľnikov
 • Míľnik sa neimportuje, pretože konverzná akcia v službe Google Ads bola odstránená. Budete musieť zmeniť stav konverznej akcie späť na hodnotu Povolené alebo vytvoriť novú konverznú akciu pre tento míľnik (pozrite si 6. krok tohto článku).
 • Míľnik sa neimportuje, pretože už v účte Salesforce neexistuje. Míľnik bol odstránený v účte Salesforce. Porozprávajte sa s osobou, ktorá spravuje účet Salesforce pre vašu firmu. Upozorňujeme, že táto chyba sa nezobrazí, ak míľnik bol odstránený z procesu predaja. Zobrazí sa len v prípade jeho odstránenia z účtu Salesforce.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false