Løs problemer med import av Salesforce®-konverteringer

Det kan fra tid til annen oppstå problemer når du skal knytte sammen en Google Ads- og en Salesforce-konto, når du skal konfigurere konverteringshandlinger, eller når du skal importere konverteringer. I delen nedenfor ser du feil du kan oppleve, og hvordan du løser dem.

Hvis feilen fordrer at du endrer noe i Salesforce-kontoen din, kan det ta inntil 24 timer før endringen gjenspeiles i Google Ads. Hvis feilmeldingen fortsatt vises etter at du har forsøkt å løse problemet, ber vi deg vente i 24 timer. Du kan alternativt fjerne tilknytningen mellom kontoene og deretter knytte dem sammen på nytt.

Feil som oppstår når du knytter sammen kontoer eller konfigurerer konverteringssporing
 • Vi har ikke tilgang til Salesforce-kontoen din. Kontakt administratoren for Salesforce-kontoen angående feilen nedenfor. Denne feilmeldingen kan for eksempel vises om tillatelsene dine er endret, om du ikke har de rette tillatelsene for Salesforce-kontoen, eller om det finnes en midlertidig feil i Salesforce-kontoen. Vi viser deg feilmeldingen fra Salesforce for å gi deg mer informasjon om hva som skjer. Logg på Salesforce-kontoen din, eller ta kontakt med administratoren for Salesforce-kontoen din for å videreformidle informasjonen i feilmeldingen.
 • Det oppstod en feil i Google Ads API (AdWords API). Prøv å tilknytte kontoen dine på nytt. Noe gikk galt i Google Ads API (AdWords API). Prøv å tilknytte kontoene dine på nytt.
 • Disse kontoene er allerede knyttet sammen. Du har allerede knyttet denne Salesforce-kontoen sammen med Google Ads-kontoen din. Slik ser du de tilknyttede kontoene dine:
  • Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din, og klikk deretter på Tilknyttede kontoer under «Konfigurasjon».
 • Salesforce-påloggingsdetaljene du oppga, gir deg ikke lenger tilgang til denne kontoen. Du har ikke lenger tilgang med brukernavnet og passordet du oppga. Snakk med administratoren for bedriftens Salesforce-konto om hvordan du får tilgang.
 • Du har ikke tilknyttet noen Salesforce-kontoer. Du kan ikke importere konverteringer før du har knyttet sammen kontoene dine
 • Du har ingen milepæler (statuser for potensielle kunder eller mulighetstrinn) som kan importeres i Salesforce-kontoen din. Konfigurer statuser for potensielle kunder eller mulighetstrinn i Salesforce-kontoen din.
Feil på kontonivå
 • Denne kontoen er ikke tilknyttet. Se tilknyttede kontoer. Du har fjernet tilknytningen mellom denne Salesforce-kontoen og Google Ads-kontoen din.
 • Du har ikke lenger tilgang til denne Salesforce-kontoen. Kontakt administratoren for Salesforce-kontoen din. Salesforce-påloggingsdetaljene du oppga, gir deg ikke lenger tilgang til kontoen. Be personen som administrerer Salesforce-kontoen din, om å gi deg tilgang igjen.
 • I denne Google Ads-kontoen blir det brukt konverteringssporing via en managerkonto. Opprett en tilknytning til denne Salesforce-kontoen i managerkontoen din. Hvis kontoen din administreres av en managerkonto der det brukes konverteringssporing via flere kontoer, må du knytte sammen Salesforce-kontoen og managerkontoen for å kunne spore konverteringer.
 • Ikke konfigurert. Du har tilknyttet denne kontoen, men ikke konfigurert noen konverteringshandlinger ennå. Derfor importeres det ingen konverteringer.
 • Du kan ikke importere konverteringer for potensielle salg fordi du ikke har tilgang til de obligatoriske Salesforce-feltene.. Snakk med Salesforce-kontoadministratoren din for å forsikre deg om at du har tilgang til de obligatoriske feltene. Vær oppmerksom på at du kan mangle tilgang til flere felt.
 • Du kan ikke importere konverteringer for muligheter fordi du ikke har tilgang til de obligatoriske Salesforce-feltene. Snakk med Salesforce-kontoadministratoren din for å forsikre deg om at du har tilgang til de obligatoriske feltene. Vær oppmerksom på at du kan mangle tilgang til flere felt.
 • Du kan ikke importere konverteringer for potensielle kunder fordi GCLID-kolonnen mangler i registreringen av de potensielle kundene i Salesforce. Under trinn 1 i denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du legger til GCLID-feltet i registreringen av de potensielle kundene dine i Salesforce.
 • Du kan ikke importere konverteringer for muligheter fordi GCLID-kolonnen mangler i registreringen av mulighetene dine i Salesforce. Under trinn 1 i denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du legger til GCLID-feltet i registreringen av mulighetene dine i Salesforce.
 • Du kan ikke importere konverteringer fordi du ikke har tilgang til de obligatoriske Salesforce-feltene. Snakk med Salesforce-kontoadministratoren din for å forsikre deg om at du har tilgang til de obligatoriske feltene. Vær oppmerksom på at du kan mangle tilgang til flere felt. 
 • Importen mislyktes. Rett opp feilen nedenfor i Salesforce, og prøv på nytt. Det vises feilinformasjon fra Salesforce. Logg på Salesforce-kontoen din, eller ta kontakt med administratoren for Salesforce-kontoen din for å videreformidle informasjonen i feilmeldingen.
Feil i enkeltstående milepæler
 • Milepælen blir ikke importert fordi Google Ads-konverteringshandlingen er fjernet. Du må endre statusen for konverteringshandlingen din tilbake til «Aktivert» eller opprette en ny konverteringshandling for denne milepælen (se trinn 6 i denne artikkelen).
 • Milepælen blir ikke importert fordi den ikke lenger finnes i Salesforce. Milepælen er fjernet fra Salesforce-kontoen. Snakk med vedkommende som administrerer bedriftens Salesforce-konto. Legg merke til at denne feilmeldingen bare vises dersom denne milepælen ble slettet fra Salesforce, ikke hvis den ble fjernet fra salgsprosessen din.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt