Om Partners nya prov- och certifieringsupplevelse

Google Partners prov och certifieringar är nu tillgängliga på Academy for Ads, Googles onlineutbildningsprogram. Det innebär att du kan genomföra prov (kallas nu för test) och erhålla certifieringar via webbplatsen Academy for Ads i stället för Partners-webbplatsen. På Academy for Ads hittar du onlinekurser, test och certifieringar på ett och samma ställe, vilket gör det enklare för dig att lära dig mer om Google-annonser.

I den här artikeln kan du läsa om den nya test- och certifieringsupplevelsen samt annan information om Academy for Ads.

Vad har hänt?

I januari 2018 överfördes information om dina giltiga prov och certifieringar till Academy for Ads om du valde att överföra den. Informationen som överfördes var bland annat ditt namn och alla dina prov och certifieringar som var giltiga den 16 januari 2018.

Observera att Partners-webbplatsen fortfarande är tillgänglig och du har fortfarande åtkomst till funktioner såsom kampanjer, insikter och Google Partners-märkesinformation (märkesinformation är tillgänglig för administratörer för företagsprofiler).

Om Academy for Ads

Academy for Ads är ett utbildningsprogram på Google som du kan använda för att öka dina annonseringskunskaper. Det är tillgängligt för alla som använder Google-annonser, till exempel AdWords eller DoubleClick. När du har registrerat dig kan du när som helst komma åt onlinekurser från vilken enhet som helst.

Om du inte har ett konto på Academy for Ads måste du registrera dig för Academy for Ads och skapa ett konto med hjälp av ditt Google-konto. Om du redan har ett konto på Academy for Ads kan du logga in på det och komma åt information om dina test och certifieringar i avsnittet Min profil.

Om den nya upplevelsen

Test och certifieringar

På Academy for Ads kan du genomföra test (de kallades prov på Partners-webbplatsen) och erhålla certifikat från alla utbildningsvägar som har ”certifiering” i titeln. Du kan förbereda dig för ett test genom att genomgå kurserna i utbildningsvägen.

För att bli certifierad för AdWords måste du göra två test: Grundläggande AdWords och ett ytterligare produktområdestest. När du gör testen måste du bli godkänd på testet Grundläggande AdWords innan du får tillgång till produktområdestestet.

Läs mer om hur du gör test och får certifieringar i Academy for Ads.

Obs!

  • AdWords-testen har uppdaterats för den nya AdWords-upplevelsen. Det innebär till exempel att frågor om funktioner som inte finns i den nya AdWords-upplevelsen, eller som är annorlunda, har ändrats.
  • PDF-versionerna av studieguiderna är inte längre tillgängliga – förutom studieguiden Digital försäljning, som fortsätter att vara tillgänglig som PDF.

Testinformation

Om du valde att överföra informationen om dina giltiga prov och certifieringar till Academy for Ads har du tillgång till den informationen i avsnittet Min profil på ditt Academy for Ads-konto.

Tillgängliga språk

Alla test, certifieringar och utskrivbara certifikat finns tillgängliga på 19 språk. Studieguiderna i Hjälpcenter för Partners finns fortfarande tillgängliga på de nuvarande 44 språken i Hjälpcenter för Partners.

Tillgängliga språk: kinesiska (förenklad och traditionell), nederländska, engelska (Storbritannien och USA), franska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, portugisiska (Brasilien), ryska, slovakiska, spanska, spanska (Latinamerika), thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska och vietnamesiska

Kurserna i Academy for Ads finns fortfarande bara på engelska.

Vad händer med prov och certifieringar på ej tillgängliga språk?

Om du har giltiga prov och certifieringar på ej tillgängliga språk och den informationen överförs till Academy for Ads, kommer dessa prov och certifieringar att fortsätta att vara giltiga i Academy for Ads på engelska. När du registrerar dig för Academy for Ads eller loggar in på ditt konto på Academy for Ads måste du sedan välja vilket språk du vill använda när du gör ytterligare test i framtiden.

Offentlig Partners-profil och att dela din certifiering på LinkedIn

Den individuella offentliga profilen är inte längre tillgänglig. Den som har en länk till din offentliga profil kommer att se en avisering längst upp om att profilen inte längre är tillgänglig.

Academy for Ads stöder för närvarande inte möjligheten att lägga till din certifiering i LinkedIn. Därför måste du logga in på ditt LinkedIn-konto och ta bort eventuella referenser till dina Partners-certifieringar i avsnittet Bedrifter på din LinkedIn-profil. Observera att certifieringslänkarna inte längre går till dina Partners-certifieringar.

Hur påverkas din prov- och certifieringsinformation från Partners?

Du kan fortfarande se information om eventuella prov eller certifieringar som erhållits före den 16 januari 2018 i avsnittet Min profil på ditt Partners-konto fram till april 2018. Du kan använda informationen som hjälp för att felsöka eventuella problem med dina prov eller certifieringar.

Prov- och certifieringsinformationen som är tillgänglig på ditt Partners-konto innehåller alla giltiga prov som du har genomfört och certifieringar som du har erhållit via Partners-webbplatsen före den 16 januari 2018. Det betyder att om du genomfört ett test och erhållit en certifiering på Academy for Ads efter den 16 januari 2018 kommer den informationen endast att vara tillgänglig i din profil på Academy for Ads.

Ändringar av rapporter

Om du är företagsadministratör har du inte längre tillgång till fliken Rapporter i avsnittet Mitt företag på ditt Partners-konto. Det innebär till exempel att provcertifieringsrapporten och användarcertifieringsrapporten, som du kan använda för att kontrollera status för anknutna personer, inte längre är tillgängliga.

Academy for Ads tillhandahåller för närvarande inte rapporter om prov- och certifieringsinformation för dina anknutna personer. Vi rekommenderar att du kontaktar personer som är anknutna till ditt företag för att bekräfta deras prov- och certifieringsstatus. Vi rekommenderar också att du ber dina eventuella anknutna personer att länka sina utbildningsaktiviteter till ditt företag genom att ange företagets namn och e-postadress i sin profil på Academy for Ads och dela sin utbildningsinformation med företaget.

Så här kan ditt företags Partners-märke och specialiseringar påverkas

Status för ditt företags Partners-märke och specialisering bör inte påverkas av att prov och certifieringar överförs till Academy for Ads.

Det finns emellertid några olika faktorer som skulle kunna riskera ditt företags Partners-märke och specialiseringar, bland annat följande:

  • Certifieringarnas utgångsdatum
  • Prov- och certifieringsinformation överförs inte till Academy for Ads
  • Certifieringsinformationen delas inte med ditt företag från Academy for Ads
  • Certifieringskravet uppfylls inte för Partners-märket eller specialiseringarna

Nedan finns mer information om dessa faktorer och vad du behöver göra. Om ditt företags Partners-märke eller specialiseringar äventyras kommer administratörerna för ditt företags Partners-profil att få en e-postavisering. Administratörerna kommer även att se en avisering i avsnittet Partnerstatus i Partners-kontot.

Situation: Prov- och certifieringsinformation för de anställda vars profiler är kopplade till ditt företag överfördes inte till Academy for Ads (med andra ord, den anställde valde bort att överföra informationen)
Hur certifieringen tillgodoräknas mot kraven för Partners-märket och specialiseringar Vad händer om ingen åtgärd vidtas? Vad den anställde behöver göra
Om certifieringen upphör före april 2018 kommer den att tillgodoräknas kraven för ditt företag tills den löper ut Certifieringen kommer att sluta tillgodoräknas kraven för ditt företag när den löper ut

Göra om både de utgångna och de giltiga proven i Academy for Ads

OCH

Dela kontoinformationen på Academy for Ads med företaget när de skapar ett konto på Academy for Ads (den här inställningen kan när som helst ändras i avsnittet Min profil i Academy for Ads)

Om certifieringen löper ut efter april 2018 tillgodoräknas den endast kraven för ditt företag till april

Certifieringen kommer sluta tillgodoräknas kraven för ditt företag efter april 2018

 

Situation: Prov- och certifieringsinformation för alla anställda vars profiler är kopplade till ditt företag överfördes till Academy for Ads (med andra ord, den anställde valde att överföra informationen)
Hur certifieringen tillgodoräknas mot kraven för Partners-märket och specialiseringar Vad händer om ingen åtgärd vidtas? Vad den anställde behöver göra
Beroende på om certifieringen upphör före eller efter april 2018 tillgodoräknas den kraven för ditt företag tills den löper ut Certifieringen kommer att sluta att tillgodoräknas kraven för ditt företag när den löper ut. Tänk på att detta inte skiljer sig från det som normalt händer i Partners.

Göra om eventuella prov som har upphört att gälla i Academy for Ads

OCH

Dela kontoinformationen på Academy for Ads med företaget när de skapar ett konto på Academy for Ads (den här inställningen kan när som helst ändras i avsnittet Min profil i Academy for Ads)

 

Obs!

Det kan bli upp till 48 timmars fördröjning från det att en kopplad person erhåller en certifiering i Academy for Ads tills informationen tillämpas mot företagets krav för Partners-märket eller specialiseringar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?