Giới thiệu về tính năng báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn

Kể từ tháng 1 năm 2020, bạn sẽ không thể tạo phần mở rộng về tin nhắn nữa. Kể từ tháng 2 năm 2020, phần mở rộng về tin nhắn sẽ ngừng hiển thị. Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc phần mở rộng về cuộc gọi là một giải pháp thay thế hiệu quả. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tất cả tính năng báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn đến hết tháng 12 năm 2020. 

Nhận thông tin chi tiết và đo lường hiệu quả hoạt động của phần mở rộng về tin nhắn bằng cách sử dụng tính năng báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn. Bạn có thể theo dõi số lượng tin nhắn được trao đổi, thời lượng cuộc trò chuyện, mã vùng của khách hàng và nhiều thông tin khác. Sau đó, bạn có thể dùng dữ liệu đó để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tiện ích tin nhắn. Bài viết này sẽ trình bày cách thức hoạt động của tính năng báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn. Để biết thông tin chi tiết về cách thức diễn giải dữ liệu nhắn tin của bạn, hãy đọc bài viết Phân tích dữ liệu báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn.

Cách hoạt động

Báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn sử dụng số chuyển tiếp Google để đo lường hiệu quả hoạt động của phần mở rộng về tin nhắn và báo cáo này chỉ có sẵn trên Mạng tìm kiếm. Khi bật báo cáo về tiện ích tin nhắn, Google sẽ chỉ định một số điện thoại chuyển tiếp Google cho quảng cáo của bạn, cho phép chúng tôi theo dõi và cung cấp báo cáo về hiệu suất của tin nhắn. Số chuyển tiếp Google hiện chỉ sẵn có tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Brazil, Pháp và Vương quốc Anh.

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi quảng cáo của bạn chạy cùng với báo cáo về tiện ích tin nhắn:

  1. Một khách hàng nhấn vào tiện ích tin nhắn trên quảng cáo để gửi tin nhắn cho bạn. Bạn sẽ bị tính phí cho một lần nhấp (CPC), giống như khi khách hàng nhấp vào một phần khác của quảng cáo dẫn vào trang web của bạn.
  2. Tin nhắn được chuyển đến doanh nghiệp của bạn thông qua số chuyển tiếp Google, cho phép Google theo dõi và báo cáo về hiệu suất của tiện ích tin nhắn.
  3. Sau đó, bạn có thể xem xét thông tin chi tiết báo cáo về những tin nhắn được kích hoạt bởi quảng cáo của bạn và tối ưu hóa các chiến dịch dựa trên thông tin đó.

Ví dụ

Một đại lý ô tô nhận thấy rằng cô ấy nhận được nhiều tin nhắn hơn kể từ khi thêm tiện ích tin nhắn và muốn hiểu rõ hơn về lưu lượng tin nhắn này. Cô ấy bật báo cáo về tiện ích tin nhắn trong cài đặt tài khoản của mình. Xem xét dữ liệu, cô thấy rằng trao đổi nhiều hơn bốn tin nhắn có xu hướng dẫn đến lịch hẹn lái thử xe, vì vậy cô tăng giá thầu của mình cho chiến dịch này. Sau đó, cô ấy thấy rằng các cuộc trò chuyện dài nhất đến từ những người trong mã vùng 402, vì vậy cô quyết định nhắm mục tiêu quảng cáo đến khu vực tương ứng.

Bật báo cáo về tiện ích tin nhắn

Nếu ở quốc gia đủ điều kiện, bạn có thể thấy thông báo liên quan đến báo cáo về tiện ích tin nhắn. Bạn có thể bật báo cáo về tiện ích tin nhắn bằng cách:

  1. Từ menu trang ở bên trái, nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản ở trên cùng.
  2. Mở rộng mục "Báo cáo tin nhắn" và nhấp vào Bật.
  3. Nhấp vào Lưu.

Để thiết lập phần mở rộng về tin nhắn, hãy xem bài viết Sử dụng phần mở rộng về tin nhắn.

Giới thiệu về số điện thoại

Bất cứ khi nào có thể, số chuyển tiếp Google sẽ sử dụng mã vùng hoặc số tiền tố giống với doanh nghiệp của bạn. Trong một số trường hợp, số chuyển tiếp Google địa phương có thể không khả dụng. Khi điều này xảy ra, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị với một số chuyển tiếp Google không tính phí thay thế. Số chuyển tiếp Google là số điện thoại không tính phí, tương đương với số địa phương hoặc là số địa phương. Số chuyển tiếp Google hiện có tại các quốc gia này.

Quan trọng: Vì số chuyển tiếp Google được liên kết với báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn là tài sản của Google nên Google có thể thay đổi hoặc chỉ định lại số chuyển tiếp. Vì lý do đó, bạn không thể sử dụng số chuyển tiếp Google của bạn bên ngoài báo cáo về tiện ích tin nhắn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố