Teave sõnumilaiendi aruandluse kohta

Te ei saa enam sõnumilaiendeid luua. Alates 2020. aasta veebruarist lõpetatakse sõnumilaiendite näitamine. Nende asemel saate tõhusalt kasutada müügivihje vormi laiendeid või kõnelaiendeid. Pange tähele, et kõik sõnumilaiendite aruanded on saadaval kuni 2020. aasta detsembrini. 

Sõnumilaiendi aruandlus võimaldab hankida üksikasjalikku teavet ja mõõta sõnumilaiendite toimivust. Saate jälgida vahetatud sõnumite arvu, vestluste kestust, kliendi suunakoodi ja muud teavet. Seejärel saate andmete alusel teha teadlikumaid otsuseid sõnumilaiendite toimivuse optimeerimiseks. Artiklis selgitatakse, kuidas sõnumilaiendi aruandlus toimib. Teavet sõnumiandmete tõlgendamise kohta leiate jaotisest Sõnumilaiendi aruandluse andmete analüüsimine.

Tööpõhimõtted

Sõnumilaiendi aruandlus, mis on saadaval ainult otsinguvõrgustikus, mõõdab sõnumilaiendite toimivust Google'i edasisuunamisnumbrite abil. Kui sõnumilaiendi aruandlus on sisse lülitatud, määratakse teie reklaamile Google'i edasisiuunamisnumber, mis võimaldab sõnumite toimivust jälgida ja selle kohta aruandeid esitada. Google'i edasisuunamisnumbrid koos sõnumilaiendi aruandlusega on praegu saadaval USA-s, Austraalias, Kanadas, Brasiilias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Siin on ülevaade sellest, mis juhtub, kui reklaam kasutab sõnumilaiendi aruandluse funktsiooni.

  1. Klient puudutab teie reklaami sõnumilaiendit ja saadab teile sõnumi. Teilt võetakse kliki eest tasu sama klikihinna alusel nagu siis, kui klient klikiks reklaami muul osal, mis viib teie veebisaidile.
  2. Sõnum edastatakse teie ettevõttele Google'i edasisuunamisnumbri kaudu, mis võimaldab Google'il jälgida sõnumilaiendi toimivust ja esitada selle kohta aruandeid.
  3. Seejärel saate vaadata kõigi teie reklaamide kaudu saadetud sõnumite statistikat ja selle teabe alusel oma kampaaniaid optimeerida.

Näide

Automüüja märkab pärast sõnumilaiendite lisamist, et talle saadetakse rohkem sõnumeid, ja soovib sõnumiliiklust paremini mõista. Ta lülitab konto seadetes sisse sõnumilaiendi aruandluse. Andmeid üle vaadates märkab ta, et enam kui neljast sõnumist koosnevad vestlused viivad sageli proovisõitude broneerimiseni, mistõttu suurendab ta selle kampaania pakkumisi. Hiljem paneb ta tähele, et pikimad vestlused pärinevad inimestelt, kelle asukoha suunakood on 402, seega otsustab ta oma reklaame sihtida just selles piirkonnas.

Sõnumilaiendi aruandluse sisselülitamine

Kui asute riigis, kus sõnumilaiendi aruandlust kasutada saab, võite näha sõnumilaiendi aruandluse märguannet. Sõnumilaiendi aruandluse sisselülitamiseks tehke järgmist.

  1. Klikkige vasakul olevas lehemenüüs valikul Seaded ja seejärel klikkige lehe ülaosas valikul Konto seaded.
  2. Laiendage jaotist „Sõnumilaiendi aruandlus“ ja klikkige valikul Sees.
  3. Klikkige nupul Salvesta.

Teave telefoninumbrite kohta

Võimaluse korral kasutavad Google’i edasisuunamisnumbrid sama suunakoodi või eesliidet nagu teie ettevõtte. Mõnikord ei pruugi kohalik Google’i edasisuunamisnumber siiski saadaval olla. Sel juhul kuvatakse teie reklaamis selle asemel tasuta Google’i edasisuunamisnumber. Google’i edasisuunamisnumbrid on tasuta numbrid, kohaliku numbriga võrdväärsed või kohalikud numbrid. Google'i edasisuunamisnumbrid on praegu saadaval nendes riikides.

Tähtis. Kuna teie sõnumilaiendi aruandlusega seotud Google’i edasisuunamisnumbrid on Google’i omand, võidakse neid muuta või ümber jaotada. Sel põhjusel saab Google’i edasisuunamisnumbrit kasutada vaid sõnumilaiendi aruandluse jaoks.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse