Om etiketter i förvaltarkonton

I förvaltarkonton förekommer två typer av etiketter: etiketter som skapas och tilldelas kampanjer på Google Ads-kontonivå och kontoetiketter som skapas och tilldelas konton på förvaltarkontonivå.

I denna artikel beskriver vi skillnaden mellan etiketter och kontoetiketter och hur du ser dem i ditt förvaltarkonto.

Etiketter

I ditt förvaltarkonto kan du se etiketter som skapas och tilldelas kampanjer i enskilda Google Ads-konton.Du hittar etiketterna i kolumnen Etiketter på sidan Kampanjer i ditt konto. Du kan också filtrera vyn på sidan Kampanjer så att du bara ser kampanjer med specifika etiketter.

Tänk på att i enskilda Google Ads-konton kan användarna också skapa, redigera och använda etiketter på sökord, annonser och annonsgrupper. I förvaltarkonton går det däremot bara att se kampanjetiketter. Om länken till ett Google Ads-konto tas bort från ett förvaltarkonto behålls kampanjetiketterna i kontot.

Kontoetiketter

Kontoetiketter skapas i ett förvaltarkonto och tilldelas underordnade förvaltarkonton eller enskilda Google Ads-konton. Med hjälp av etiketterna kan du skapa meningsfulla grupperingar av hanterade konton. Tänk på att kontoetiketter bara syns i förvaltarkonton. De kan inte skapas eller visas på den enskilda Google Ads-kontonivån.

I denna artikel beskriver vi hur du visar och filtrerar efter kontoetiketter i ditt förvaltarkonto. Om du vill veta hur du skapar, tar bort och redigerar kontoetiketter kan du läsa Skapa och redigera kontoetiketter i förvaltarkonton.

Visa eller filtrera efter kampanj- och kontoetiketter

Kampanjetiketter

Du kan hålla koll på kampanjerna i olika konton genom att visa kampanjetiketterna i kolumnen Etiketter på sidan Kampanjer i ditt förvaltarkonto. Du kan också skapa filter så att du bara ser kampanjer med specifika etiketter. 

Så här filtrerar du kampanjer efter kampanjetikett:

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
  3. Klicka på filterikonen Filter och sedan på Etikett i menyn.
  4. Markera rutan vid etiketterna du vill filtrera efter. Du kan också söka efter etiketter högst upp.
  5. Klicka på Använd.


Kontoetiketter

Om du vill visa kontoetiketter klickar du på Konton i sidmenyn till vänster. Du kan se kolumnen Kontoetiketter på sidorna Resultat, Inställningar för underkonto och Budgetar i ditt förvaltarkonto eller ett länkat förvaltarkonto.

Så här filtrerar du kontona efter kontoetiketter:

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Konton i sidmenyn till vänster.
  3. Klicka på filterikonen Filter och sedan på Kontoetiketter i menyn.
  4. Markera rutan vid den kontoetikett du vill filtrera efter. Du kan också söka efter kontoetiketter högst upp.
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt