Om etiketter i förvaltarkonton

I ditt förvaltarkonto ser du två typer av etiketter: etiketter som skapas och tilldelas kampanjer på den enskilda Google Ads-kontonivån och kontoetiketter som skapas och tilldelas konton på förvaltarkontonivå.

I den här artikeln beskriver vi skillnaden mellan etiketter och kontoetiketter och visar hur du ser dem i ditt förvaltarkonto.

Etiketter

I ditt förvaltarkonto kan du se etiketter som skapas och tilldelas kampanjer i enskilda Google Ads-konton. Du hittar etiketterna i kolumnen Etiketter på sidan Kampanjer i ditt konto. Du kan också filtrera vyn på sidan Kampanjer så att du bara ser kampanjer med specifika etiketter.

Tänk på att i enskilda Google Ads-konton kan användarna också skapa, redigera och använda etiketter på sökord, annonser och annonsgrupper. I förvaltarkonton går det däremot bara att se kampanjetiketter. Om länken till ett Google Ads-konto tas bort från ett förvaltarkonto behålls kampanjetiketterna i kontot. 

Kontoetiketter

Kontoetiketter skapas i ett förvaltarkonto och tilldelas underordnade förvaltarkonton eller enskilda Google Ads-konton. Med hjälp av etiketterna kan du skapa meningsfulla grupperingar av hanterade konton. Tänk på att kontoetiketter bara syns i förvaltarkonton. De kan inte skapas eller visas på den enskilda Google Ads-kontonivån. 

I den här artikeln beskriver vi hur du visar och filtrerar efter kontoetiketter i ditt förvaltarkonto. Om du vill veta hur du skapar, tar bort och redigerar kontoetiketter kan du läsa Skapa och redigera kontoetiketter i förvaltarkonton.

Visa eller filtrera efter kampanj- och kontoetiketter

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

 

Kampanjetiketter

Du kan hålla koll på kampanjerna i olika konton genom att visa kampanjetiketterna i kolumnen Etiketter på fliken Kampanjer i ditt förvaltarkonto. Skapa filter om du bara vill se kampanjer med specifika etiketter.

Så här filtrerar du kampanjer efter kampanjetikett:

  1. Klicka på rullgardinsmenyn Filter högst upp på fliken Kampanjer.
  2. Välj Filtrera efter etikett.
  3. Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Etiketter.
  4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj etiketter och välj kampanjetiketterna som du vill filtrera efter. Du kan också söka efter en viss etikett genom att skriva söktext i textrutan.
  5. Klicka på Använd när du är klar.

Kontoetiketter

Du kan välja att bara visa kampanjerna i konton med särskilda kontoetiketter på fliken Kampanjer. Gör så här:

  1. Klicka på rullgardinsmenyn Alla konton högst upp på sidan Kampanjer.
  2. Välj Kontoetiketter.
  3. Klicka på dubbelpilarna och lägg till konton med särskilda kontoetiketter på fliken Kampanjer.
  4. Klicka på Spara när du är klar.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt