Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm

Hãy sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm. Xác định các cụm từ tìm kiếm mới có tiềm năng cao hoặc xem các tìm kiếm thực tế liên quan chặt chẽ như thế nào đến từ khóa tìm kiếm bạn đã chọn. Bài viết này mô tả cách xem báo cáo cụm từ tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về báo cáo, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Xem báo cáo cụm từ tìm kiếm

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trong ngăn điều hướng ở bên trái, sau đó nhấp vào Từ khóa trong trình đơn trang.
  3. Nhấp vào Cụm từ tìm kiếm ở đầu trang.
  4. Bạn sẽ thấy dữ liệu về những cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt các lượt hiển thị và lượt nhấp.
  5. Bạn có thể thay đổi báo cáo cụm từ tìm kiếm và sửa đổi các cột hiển thị bằng cách nhấp vào biểu tượng cột Cột. Điều này sẽ cho phép bạn thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các cột trong báo cáo của bạn.
  6. Để tải dữ liệu trong báo cáo xuống, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm 3-dot icon.pngvà chọn Tải xuống.

Lưu ý rằng bạn chỉ thấy những cụm từ tìm kiếm đã được mọi người sử dụng ít nhất 8 giờ trước và đã nhận được các lượt nhấp trong 30 ngày qua hoặc đã được một số lượng người đáng kể tìm kiếm.

 

Hiểu dữ liệu cụm từ tìm kiếm của bạn

Hiểu cột "Từ khóa"

Cột "Từ khóa" cho bạn biết một trong những từ khóa nào của bạn đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm của người nào đó và kích hoạt quảng cáo của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn thấy từ khóa của bạn "trong thực tế" bằng cách hiển thị cho bạn cách chúng đối sánh với tìm kiếm thực tế. 

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong cột "Từ khóa" để cải thiện danh sách từ khóa của mình. Ví dụ: giả sử bạn bán hoa tulip. Khi xem báo cáo cụm từ tìm kiếm của mình, bạn sẽ thấy rằng từ khóa đối sánh rộng hoa kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị khi mọi người tìm kiếm hoa hồng đỏhoa phong lan tím -- những loại hoa bạn không bán. Vì vậy, bạn quyết định tinh chỉnh danh sách từ khóa của mình để tập trung vào các cụm từ và thuật ngữ cụ thể hơn cho các sản phẩm mà bạn cung cấp: hoa tulip.

Cột "Từ khóa" không hiển thị theo mặc định. Trong trải nghiệm AdWords cũ, hãy bật cột "Từ khóa" bằng cách nhấp vào menu thả xuống Cột và chọn "Sửa đổi cột". Trong mục "Chọn chỉ số", hãy nhấp vào Thuộc tính. Sau đó, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết Thêm bên cạnh "Từ khóa", rồi nhấp vào Áp dụng. Trong trải nghiệm Google Ads mới, hãy bật cột "Từ khóa" bằng cách nhấp vào biểu tượng cột Cột, rồi nhấp vào Thuộc tính. Chọn hộp bên cạnh "Từ khóa", sau đó nhấp vào Áp dụng.

Hiểu cột "Loại đối sánh"

Cột "Loại đối sánh" trong báo cáo cụm từ tìm kiếm cho bạn biết các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google có liên quan mật thiết như thế nào đến các từ khóa thực sự trong tài khoản của bạn. Bằng cách xem loại đối sánh nào đang hoạt động hiệu quả cho từ khóa và nội dung tìm kiếm nào, bạn có thể tinh chỉnh các loại đối sánh cho tất cả các từ khóa để tập trung tốt hơn vào đúng khách hàng.

 

Các chỉ số hiệu suất trên báo cáo cụm từ tìm kiếm có thể khác với dữ liệu trong nhóm sản phẩm của bạn, vì báo cáo này ghi nhận lưu lượng truy cập cho các cụm từ tìm kiếm đáp ứng các ngưỡng về quyền riêng tư của Google.

Mẹo: Sửa đổi báo cáo của bạn

Bạn có thể sửa đổi báo cáo của mình để xem danh sách các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn cho toàn bộ tài khoản hoặc chiến dịch hay nhóm quảng cáo cụ thể. Trong trải nghiệm AdWords cũ, bạn có thể truy cập tính năng này bằng cách nhấp vào tab Thứ nguyên, sau đó nhấp vào Xem và chọn "Cụm từ tìm kiếm" từ menu thả xuống. Trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn có thể truy cập tính năng này bằng cách nhấp vào biểu tượng báo cáo ic_assessment_grey600_1x_web_24dp.png, sau đó chọn Báo cáo được xác định trước từ menu thả xuống. Xin lưu ý rằng mặc dù cùng một thông tin cho các từ khóa riêng lẻ có sẵn khi xem báo cáo cụm từ tìm kiếm theo cách này, nhưng bạn không thể thêm từ khóa hoặc từ khóa phủ định trực tiếp từ báo cáo.

Mẹo: Cụm từ tìm kiếm trên đối tác tìm kiếm

Ngoài trang kết quả tìm kiếm, quảng cáo của bạn trên đối tác tìm kiếm của chúng tôi cũng có thể xuất hiện trên trang thư mục trang web hoặc các trang khác có liên quan đến tìm kiếm của một người. Cụm từ tìm kiếm trong những trường hợp này có thể xuất hiện lâu hơn bình thường hoặc có thể được định dạng khác nhau, tùy vào cấu trúc của một trang hoặc trang web cụ thể.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố