Se søketermrapporten

Med søketermrapporten kan du se hvilke resultater annonsene dine oppnådde da de ble utløst av faktiske søk i Søkenettverket. Identifiser nye søketermer som har stort potensial, eller se hvor nært faktiske søk samsvarer med de valgte søkeordene dine. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan se søketermrapporten. Du finner mer informasjon om rapporten i artikkelen Om søketermrapporten.

Se søketermrapporten

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Alle kampanjer i navigeringspanelet til venstre, og klikk deretter på Søkeord i sidemenyen.
  3. Klikk på Søketermer øverst på siden.
  4. Du får se informasjon om hvilke søketermer som har utløst visninger og klikk.
  5. Du kan endre søketermrapporten din og hvilke kolonner som vises, ved å klikke på kolonneikonet Kolonner. Da kan du legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kolonnene i rapporten.
  6. For å laste ned dataene i rapporten, klikk på ikonet med tre prikker Prikkeikon.png, og velg Last ned.

Vær oppmerksom på at du bare får se søketermer som ble brukt for åtte timer siden eller tidligere, og som enten har generert klikk i løpet av de siste 30 dagene eller blitt benyttet av svært mange brukere. Søketermer som ikke oppfyller disse kriteriene, oppsummeres i «Andre søketermer»-raden.

 

Forklaring av søketermdataene

Informasjon om «Søkeord»-kolonnen

I «Søkeord»-kolonnen finner du informasjon om hvilke av søkeordene dine som samsvarte med en persons søketerm og utløste annonsen din. Med denne informasjonen kan du lettere se søkeordene i praksis ved at du ser hvordan de samsvarer med faktiske søk. 

Du kan bruke dataene i «Søkeord»-kolonnen for å forbedre søkeordlisten din. Tenk deg for eksempel at du selger tulipaner. Når du sjekker søketermrapporten din, ser du at søkeordet med fleksibelt samsvar – blomster – utløser annonsen din slik at den vises når folk søker etter røde roser og lilla orkideer – blomster du ikke selger. Du bestemmer deg derfor for å avgrense søkeordlisten med vekt på ord og setninger som er mer spesifikke for det du tilbyr, nemlig tulipaner.

«Søkeord»-kolonnen vises som standard ikke. I den forrige utgaven av AdWords slår du på «Søkeord»-kolonnen ved å klikke på Kolonner-rullegardinmenyen og velge «Endre kolonnene». Klikk på Attributter under «Velg beregninger». Klikk på Legg til-linken ved siden av «Søkeord» og deretter på Bruk. I den nye utgaven av Google Ads kan du aktivere Søkeord-kolonnen ved å klikke på kolonneikonet Kolonner og deretter på Attributter. Merk av ved siden av «Søkeord», og klikk deretter på Bruk.

Forklaring av «Samsvartype»-kolonnen

I Samsvartype-kolonnen i søketermrapporten din kan du se hvor nært samsvar det var mellom søketermer som har utløst annonsene dine på Google, og faktiske søkeord i kontoen din. Ved å se hvilke samsvartyper som fungerer bra for hvilke søkeord og søk, kan du avgrense samsvartyper for alle søkeordene dine for å fokusere bedre på de riktige kundene.

 

Resultatberegninger i søketermrapporten kan avvike fra dataene i produktgruppene dine, ettersom den rapporterer trafikk for søk som oppfyller Googles personverngrenser.

Tips: Endre rapporten

Du kan endre rapporten for å se listen over søketermer som utløste annonsen din for hele kontoen din, eller for bestemte kampanjer eller annonsegrupper. I den forrige utgaven av AdWords får du tilgang til denne funksjonen ved å klikke på Dimensjoner-fanen, klikke på Se og deretter velge «Søketermer» på rullegardinmenyen. I den nye utgaven av Google Ads får du tilgang til denne funksjonen ved å klikke på rapporteringsikonet ic_assessment_grey600_1x_web_24dp.png og deretter velge Forhåndsdefinerte rapporter fra rullegardinmenyen. Vær oppmerksom på at selv om den samme informasjonen for enkeltstående søkeord er tilgjengelig når du ser på søketermrapporten på denne måten, kan du ikke legge til søkeord eller negative søkeord direkte fra rapporten.

Tips: Søketermer hos søkepartnere

Hos søkepartnerne kan annonsene dine vises på søkeresultatsider, men også på sider i nettstedkataloger eller andre sider knyttet til det brukeren søker etter. Avhengig av strukturen til nettstedet eller siden det er snakk om, kan søketermene i disse tilfellene se noe lengre ut eller ha en annen formatering enn det som er vanlig.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt