ลิงก์ Search Console กับ Google Ads

คุณสามารถใช้รายงานการค้นหาทั่วไปและเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดูความถี่ที่หน้าเว็บต่างๆ ในเว็บไซต์แสดงในผลการค้นหาทั่วไปที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของ Google และดูข้อความค้นหาที่เรียกให้ผลลัพธ์เหล่านั้นแสดงในหน้าผลการค้นหาได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างโฆษณาแบบข้อความที่เสียค่าใช้จ่ายกับผลการค้นหาทั่วไป เพื่อช่วยให้เข้าถึงผู้คนที่กำลังทำการค้นหาออนไลน์

หากต้องการดูรายงานการค้นหาที่เกิดขึ้นเองและแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณต้องมีบัญชี Search Console ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads บทความนี้จะแสดงวิธีลิงก์ทั้ง 2 บัญชี หากต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการค้นหาทั่วไปและเสียค่าใช้จ่าย โปรดอ่านเกี่ยวกับการวัดผลการค้นหาทั่วไปและเสียค่าใช้จ่าย

ก่อนเริ่มต้น

ข้อกำหนดบางส่วนก่อนที่คุณจะลิงก์บัญชี Search Console กับ Google Ads มีดังนี้ 

 • คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads ที่ต้องการลิงก์กับบัญชี Search Console

 • คุณต้องมีบัญชี Search Console หากไม่มี ให้สร้างบัญชีในเว็บไซต์ Search Console
 • บัญชีของคุณต้องเป็นเจ้าของบัญชี Search Console รวมทั้งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Search Console ดังกล่าวด้วย
  • หากคุณไม่ได้มีรายชื่อเป็นเจ้าของบัญชี Search Console คำขอเข้าถึงเว็บไซต์จะส่งไปยังเจ้าของปัจจุบันเมื่อคุณพยายามลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชี Search Console
  • หากไม่มีการตั้งค่าบัญชี Search Console ในเว็บไซต์ที่พยายามลิงก์ ระบบจะแจ้งให้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของคุณเองในระหว่างกระบวนการลิงก์ 

ลิงก์บัญชี Search Console กับบัญชี Google Ads 

ลิงก์ Search Console กับ Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Search Console" 
 5. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • หากไม่มีบัญชี Search Console ที่ลิงก์ ให้คลิกลิงก์ในกล่องโต้ตอบ
  • หากลิงก์บัญชี Search Console ไว้แล้ว ให้คลิกปุ่มบวก   เพื่อสร้างลิงก์ใหม่
 6. ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์กับบัญชี Google Ads โดยให้เพิ่มแบบหนึ่งที่มี “www.” และอีกแบบหนึ่งที่ไม่มี “www.” (เช่น “www.example.com” และ “example.com”) ไม่จำเป็นต้องระบุ HTTP หรือ HTTPS 
 7. คลิกต่อไป 
 8. จากนั้นคุณจะเห็นข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • หากบัญชี Google Ads แสดงรายการเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ในบัญชี Search Console คุณจะเห็น "ลิงก์แล้ว" ในคอลัมน์สถานะเพื่อแสดงว่าการลิงก์ได้สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • หากบัญชี Google Ads ไม่ได้แสดงรายการเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ในบัญชี Search Console คุณจะเห็น "ส่งคำขอเข้าถึงแล้ว" ในคอลัมน์สถานะ คำขอเข้าถึงเว็บไซต์จะส่งไปยังเจ้าของปัจจุบัน และลิงก์จะสร้างขึ้นหลังจากที่เจ้าของให้สิทธิ์เข้าถึง เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการส่งคำขออีกครั้ง ให้คลิกส่งคำขออีกครั้งในคอลัมน์ "การดำเนินการ" 
  • หากเว็บไซต์ที่พยายามจะลิงก์ไม่มีการตั้งค่าบัญชี Search Console คุณจะเห็น "ไม่มีการอ้างสิทธิ์" ในคอลัมน์สถานะ หากต้องการอ้างสิทธิ์เว็บไซต์และเชื่อมโยงกับบัญชี Search Console ให้คลิกอ้างสิทธิ์ที่ Search Console ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าเว็บที่ดำเนินการได้ 
   • เมื่ออ้างสิทธิ์โดเมนใน Search Console ให้เพิ่มแบบหนึ่งที่มี “www.” และอีกแบบหนึ่งที่ไม่มี “www.” (เช่น “https://www.example.com” และ “https://example.com”) หากจำเป็น ให้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการจัดทำดัชนีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมด 
   • หากคิดว่าจริงๆ แล้วเว็บไซต์เชื่อมโยงกับบัญชี Search Console ให้คลิกลิงก์ลองใหม่เพื่อส่งคำขอไปยังเจ้าของเว็บไซต์อีกครั้ง 

ยกเลิกการลิงก์ Search Console กับ Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Search Console" 
 5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads และคลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"

นำเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ลิงก์ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Search Console" 
 5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการนำออกจากตาราง แล้วคลิกนำออกในคอลัมน์ "การดำเนินการ"
   
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว