Betal for konverteringer

Du kan vælge at betale for konverteringer i stedet for klik, når du bruger en Smart-displaykampagne eller en almindelig displaykampagne. Hvis du betaler for konverteringer, betyder det, at du kun betaler, når kunder konverterer på dit website eller i din app.

Muligheden for at betale for konverteringer er kun tilgængelig, når du bruger mål-CPA til displaykampagner.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du konfigurerer betaling for konverteringer for en almindelig displaykampagne eller en Smart-displaykampagne.

Sådan fungerer det

Betal for konverteringer anvender den samme budgivningsalgoritme, som når du betaler for klik.

 • Hvis du vælger at betale for konverteringer, bruger du stadig strategien med budgivning baseret på mål-CPA, men du betaler for konverteringer i stedet for klik. Du vil kun blive faktureret for konverteringer, der er modtaget på den mål-CPA, som du har angivet.
Hvis du f.eks. angiver din mål-CPA til 10 USD, og du får 10 konverteringer i løbet af en måned, vil du blive faktureret 100 USD.
 • Du bliver ikke debiteret for klik eller eksponeringer, der fører til konverteringerne.
 • Du debiteres baseret på CPA på eksponeringstidspunktet.
Bemærk! Konverteringer rapporteres baseret på kliktidspunktet. For konverteringer, der registreres et par dage efter, at der blev klikket på annoncen, debiteres du et par dage tidligere end ellers, da de har overskredet slutdatoen for fakturering.

Husk! Selvom din Google Ads-oplevelse viser dig, at betaling for konverteringer kan være en mulighed, er det ikke sikkert, at din konto opfylder kvalifikationskravene. Du kan sikre, at din konto er kvalificeret til betaling for konverteringer på flere måder. Følgende afsnit indeholder almindelige årsager til, at din konto muligvis ikke er kvalificeret, samt de trin, der kan sikre, at du er kvalificeret til betaling for konverteringer.

Fjern offlinekonverteringssporing

Offlinekonverteringstyper omfatter "Importér fra klik" og "Butiksbesøg". Hvis du vil være kvalificeret til at betale for konverteringer, skal du sørge for, at disse konverteringstyper ikke er inkluderet.

Følg disse trin for at kontrollere, om din konto har offlinekonverteringer, og finde ud af, hvordan du kan fjerne dem:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet, og klik derefter på Konverteringer under "Måling".
 3. Kontrollér konverteringskilden i kolonnen "Kilde".
 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på konverteringshandlingen, og klik på Fjern i rullemenuen Rediger.

Konverteringsforsinkelser

Annoncører kan ikke bruge Betal for konvertering, medmindre kunde-id'et har en konverteringsforsinkelse (dvs. konverteringstid, klokkeslæt mellem klik og konvertering) på færre end 7 dage.

Hvis du har konfigureret konverteringssporing, kan du bruge rapporterne over konverteringsforsinkelse til at forstå, hvor længe kunder er om at fuldføre en konvertering efter at have set dine annoncer. Følg disse trin for at få adgang til rapporterne over konverteringsforsinkelse:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner, Annoncegrupper eller Søgeord på sidemenuen til venstre.
 3. Tjek, at datointervallet for din rapport har slutdato for mindst 30 dage siden (eller endnu tidligere, hvis konverteringsperioden er længere), så du er sikker på, at rapporten indeholder fuldstændige konverteringsdata. Hvis du vil ændre datointervallet, skal du bruge datointervalvælgeren øverst til højre på siden.
 4. Klik på segmentikonet, vælg Konverteringer, og vælg derefter Konverteringer> Dage til konvertering. Dette segmenterer konverteringskolonnerne i din rapport i op til 19 rækker.

Ikke kvalificeret af uafklarede årsager

Det er muligt, at din konto ikke er kvalificeret til betaling for konverteringer af uafklarede årsager i Google Ads. Hvis det er tilfældet, modtager du en fejlmeddelelse i brugerfladen med teksten "Din konto er ikke kvalificeret til betaling for konverteringer". Hvis du modtager denne meddelelse, betyder det, at du ikke er kvalificeret til at tilmelde kampagner på nuværende tidspunkt, selvom statussen for kvalifikation opdateres dagligt.

Selvom du foretager ændringer for at løse de problemer, der er nævnt her, er der ingen garanti for, at kontoen er kvalificeret. Kvalificeringen bestemmes af en lang række faktorer såsom API og kan ændres dagligt.

Konfigurer betaling for konverteringer

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner i sidemenuen.
 3. Klik på plusknappen , og vælg derefter Ny kampagne.
 4. Vælg mellem målene Salg, Kundeemner og Websitetrafik.
  • Hvis oplysningerne i denne artikel ikke svarer til det, du kan se på din konto, har du muligvis en anden version af målfunktionen. Se Om kampagnemål i Google Ads for at få oplysninger om din version.
 5. Vælg kampagnetypen Display.
 6. Vælg Almindelig displaykampagne eller Smart-displaykampagne.
 7. Klik på Fortsæt.
 8. Vælg Maksimér antallet af konverteringer automatisk under "Hvordan skal der optimeres til konverteringer?" i sektionen "Budgivning", og markér afkrydsningsfeltet ud for "Angiv en målpris pr. handling".
 9. Vælg Konverteringer under "Betal for".
 10. Klik på Opret en kampagne.

Krav med hensyn til konverteringer

Din konto skal have fået mere end 100 konverteringer i de seneste 30 dage, for at du kan bruge Betal for konverteringer. Du skal også bruge 90 % af dine konverteringer inden for 7 dage, når nogen klikker på din annonce. Hvis det ofte tager kunder mere end en uge at konvertere, efter at de har klikket på din annonce, vil du ikke kunne bruge Betal for konverteringer.

Husk, at du kan opleve en lille forsinkelse fra det tidspunkt, hvor konverteringer rapporteres, til du bliver debiteret for dem. Få flere oplysninger om konverteringsforsinkelse og konverteringsperioder.

Grænse for CPA

Du kan angive en mål-CPA på under 200 USD (eller tilsvarende i lokal valuta) for dine kampagner og annoncegrupper for at bruge betalingskonverteringer. Hvis du angiver en CPA, der er højere end 200 USD (eller tilsvarende i lokal valuta), vil du se en advarselsmeddelelse i brugerfladen og blive opkrævet det højere CPA-beløb, som du angiver i dine indstillinger. Hvis du vil undgå at blive debiteret for meget, skal du reducere mål-CPA til under 200 USD (eller tilsvarende i lokal valuta) for kampagne- og annoncegrupper eller skifte til betaling for klik.

Budget

Betal for konverteringer anvender mere fleksible budgetregler, fordi antallet af konverteringer på en given dag varierer mere end antallet af klik. Hvis du derfor betaler for konverteringer, kan dit daglige forbrug overstige dit gennemsnitlige daglige budget med mere end det dobbelte. Dette giver Smart Bidding plads til at optimere bedre på tværs af dine kampagner.

Det første månedlige budget for en kampagne, hvor der bruges betaling for konverteringer, er baseret på det gennemsnitlige daglige budget for kampagnen ved månedens start ganget med 30,4. Hvis det gennemsnitlige daglige budget ændres i løbet af måneden, er dette månedlige budget ikke længere aktuelt, og det erstattes derfor af et nyt budget baseret på det resterende antal dage i måneden.

Du kan ikke ændre budgettet for en dag med tilbagevirkende kraft. Hvis du ændrer budgettet, justeres dit forbrug for den dag, hvor budgettet ændres, i henhold til det nye budget. Hvis det nye budget er lavere end det forrige, ophører visningen af dine annoncer på den pågældende dag. Dagen efter genoptages visningen i henhold til det nye budget.

Lad os sige, at du starter marts måned med et gennemsnitligt dagligt budget på 1.000 DKK. Dit månedlige budget er i så fald i første omgang 30.400 DKK (1.000 x 30,4). Efter en uge du beslutter du dig for at reducere dit daglige budget til 750 kr. Den 8. marts er dit oprindelige budget ikke længere aktuelt, og du får derfor et nyt budget for de resterende 24 dage i marts på i alt 18.000 DKK(750 x 24). Du beslutter dig derefter for at forhøje det gennemsnitlige daglige budget for den sidste uge i marts til 1.500 DKK. Den 25. marts er det oprindelige budget ikke længere aktuelt, og du får derfor et nyt budget for de resterende syv dage i marts på i alt 10.500 DKK (1.500 x 7). Til sidst beslutter du dig for at angive det gennemsnitlige daglige budget til 1.000 DKK fra og med den 1. april. Det betyder med andre ord, at du starter april måned med et månedligt budget på 30.400 DKK, men dette har ingen betydning for det aktuelt valgte budget for marts.

Dit forbrug for marts måned kan altså eventuelt se ud som følger:

7.000 kr. (1.000 kr. i syv dage) +

12.750 kr. (750 kr. i 17 dage) +

10.500 kr. (1.500 kr. i syv dage) =

30.250 kr. for måneden i alt

Bemærk! Betal for konverteringer-kampagner respekterer månedlige budgetter, men tempoet er muligvis ikke jævnt fordelt. I sjældne tilfælde kan dette resultere i, at månedlige budgetter opbruges før månedens udgang.

Se, hvorfor omkostningerne kan overstige dit gennemsnitlige daglige budget.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet