Brug faktureringsmodellen "betal for konverteringer" til displaykampagner

Du kan vælge at betale for konverteringer i stedet for klik eller interaktioner i en displaykampagne. Hvis du betaler for konverteringer, betyder det, at du kun betaler, når kunder konverterer på dit website eller i din app.

Bemærk! Funktionen Betal for konverteringer er kun tilgængelig for Google Ads-konto, der opfylder vores krav. I denne artikel kan du læse om, hvordan du konfigurerer betaling for konverteringer for displaykampagner.

Sådan fungerer det

Der anvendes samme budgivningsalgoritme til modellen "betal for konverteringer", som når du betaler for klik eller interaktioner.

 • Modellen "betal for konverteringer" kan bruges sammen med strategien med budgivning baseret på mål-CPA, men i stedet for klik bliver du faktureret for de konverteringer, du opnår til din mål-CPA.
Hvis du f.eks. angiver en mål-CPA på 100 DKK og opnår 10 konverteringer i løbet af en måned, bliver du faktureret 1.000 DKK.
 • Du bliver ikke opkrævet for eksponeringer, interaktioner eller klik, der fører til konverteringerne.
 • Du opkræves baseret på CPA på eksponeringstidspunktet.
Bemærk! Konverteringer rapporteres baseret på tidspunktet for et klik eller en interaktion. For konverteringer, der registreres et par dage efter en interaktion på annoncen, opkræves du et par dage tidligere end ellers, da de har overskredet slutdatoen for fakturering.
 • Modellen "betal for konverteringer" kan ikke bruges sammen med delte budgetter.

Før du begynder

Selvom du muligvis kan se i Google Ads, at du kan bruge modellen "betal for konverteringer", er det ikke sikkert, at din konto opfylder kvalifikationskravene. Nogle almindelige årsager til, at din konto ikke er kvalificeret, kan være:

Konverteringshandlingen er ikke kvalificeret

Hvis du vil bruge modellen "Betal for konverteringer", skal du ekskludere handlingen butiksbesøgskonvertering fra din konverteringsrapportering:

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.
 1. Klik på ikonet Mål Ikonet Mål på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Konverteringer i sektionsmenuen.
 3. Klik på Oversigt.
 4. Klik på navnet på den konverteringshandling, du vil redigere.
 5. Klik på Rediger indstillinger.
 6. Klik på Inkluder i "Konverteringer".
 7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at ekskludere konverteringshandlingen i kolonnen "Konverteringer".
 8. Klik på Gem og derefter på Udfør. Der bør nu stå "Nej" ud for konverteringshandlingen i kolonnen "Inkluder i 'Konverteringer'".

Konverteringsforsinkelser

Du kan ikke bruge betal for konverteringer, hvis du har en konverteringsforsinkelse (tiden mellem et klik og en konvertering) på mere end 7 dage.

Hvis du har konfigureret konverteringssporing, kan du bruge rapporterne om konverteringsforsinkelse til at forstå, hvor længe kunderne er om at fuldføre en konvertering efter at have set dine annoncer. Følg disse trin for at få adgang til rapporterne over konverteringsforsinkelse:

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.
 1. Klik på ikonet Kampagner Ikonet Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. I sektionsmenuen skal du klikke på Kampagner, Annoncegrupper eller Søgeord.
 3. Tjek, at datointervallet for din rapport har slutdato mindst 30 dage fra kampagnens startdato (eller senere, hvis du har en længere konverteringsperiode), og sørg for, at rapporten indeholder fuldstændige konverteringsdata. Hvis du vil ændre datointervallet, skal du bruge datointervalvælgeren øverst til højre på siden.
 4. Klik på segmentikonet , og vælg derefter Konverteringer > Dage til konvertering. Dette segmenterer konverteringskolonnerne i din rapport i op til 19 rækker.

Ikke kvalificeret af uafklarede årsager

Der kan være uafklarede årsager til, at kontoen ikke er kvalificeret til brug af modellen "betal for konverteringer" i Google Ads. Hvis det er tilfældet, vises der en fejlmeddelelse i Google Ads med teksten "Din konto er ikke kvalificeret til brug af modellen 'betal for konverteringer'".

Selvom du foretager ændringer for at løse de problemer, der er nævnt her, er der ingen garanti for, at kontoen er kvalificeret. Hvorvidt kontoen er kvalificeret, afhænger af en lang række faktorer (f.eks. API), og statussen kan blive ændret fra dag til dag.

Krav med hensyn til konverteringer

Din konto skal have fået mere end 100 konverteringer i de seneste 30 dage, for at du kan bruge Betal for konverteringer. Du skal også bruge 90 % af dine konverteringer inden for 7 dage, når nogen klikker på din annonce. Hvis det typisk tager kunderne over en uge at foretage en konvertering, efter at de har klikket på din annonce, kan du ikke bruge modellen "betal for konverteringer".

Husk! Der kan være en lille forsinkelse fra det tidspunkt, hvor konverteringer rapporteres, til det tidspunkt, hvor du bliver opkrævet for dem. Få flere oplysninger om konverteringsforsinkelse og konverteringsperioder.

Grænse for CPA

Du kan angive en mål-CPA på under 2.000 DKK (eller tilsvarende i lokal valuta) for dine kampagner og annoncegrupper for at bruge betalingskonverteringer. Hvis du angiver en CPA, der er højere end 2.000 DKK (eller tilsvarende i lokal valuta), vil du se en advarselsmeddelelse i brugerfladen og blive opkrævet det højere CPA-beløb, som du angiver i dine indstillinger. Hvis du vil undgå at blive opkrævet for meget, skal du enten reducere mål-CPA for dine kampagner og annoncegrupper til under 2.000 DKK (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) eller bruge modellen "betal for klik" i stedet for.

Budget

Betal for konverteringer anvender mere fleksible budgetregler, fordi antallet af konverteringer på en given dag varierer mere end antallet af klik. Hvis du derfor betaler for konverteringer, kan dit daglige forbrug overstige dit gennemsnitlige daglige budget med mere end det dobbelte. Dette giver Smart Bidding plads til at optimere bedre på tværs af dine kampagner.

Det første månedlige budget for en kampagne, hvor modellen "betal for konverteringer" bruges, er baseret på det gennemsnitlige daglige budget for kampagnen ved månedens start ganget med 30,4. Hvis det gennemsnitlige daglige budget ændres i løbet af måneden, er dette månedlige budget ikke længere aktuelt, og det erstattes derfor af et nyt budget baseret på det resterende antal dage i måneden.

Du kan ikke ændre budgettet for en dag med tilbagevirkende kraft. Hvis du ændrer budgettet, justeres dit forbrug for den dag, hvor budgettet ændres, i henhold til det nye budget. Hvis det nye budget er mindre end det forrige, ophører visningen af dine annoncer på den pågældende dag. Dagen efter genoptages visningen i henhold til det nye budget.

Eksempel

Lad os sige, at du starter marts måned med et gennemsnitligt dagligt budget på 1.000 kr. Dit månedlige budget er i så fald i første omgang 30.400 DKK (100 x 30,4). Efter en uge beslutter du dig for at reducere dit daglige budget til 750 DKK. Den 8. marts er dit oprindelige budget ikke længere aktuelt, og du får derfor et nyt budget for de resterende 24 dage i marts på i alt 18.000 DKK (750 x 24). Du beslutter dig derefter for at forhøje det gennemsnitlige daglige budget for den sidste uge i marts til 1.500 DKK. Den 25. marts er dit oprindelige budget ikke længere aktuelt, og du får derfor et nyt budget for de resterende 7 dage i marts på i alt 10.500 DKK (150 x 7). Til sidst beslutter du dig for at angive det gennemsnitlige daglige budget til 1.000 DKK fra og med den 1. april. Det betyder med andre ord, at du starter april måned med et månedligt budget på 30.400 DKK, men dette har ingen betydning for det aktuelt valgte budget for marts.

Dit forbrug for marts måned kan altså eventuelt se ud som følger:

7.000 DKK (1.000 DKK i 7 dage) +

12.750 DKK (750 DKK i 17 dage) =

10.500 DKK (1.500 DKK i 7 dage) =

30.250 DKK for måneden i alt

Bemærk! Betal for konverteringer-kampagner respekterer månedlige budgetter, men tempoet er muligvis ikke jævnt fordelt. I sjældne tilfælde kan det medføre, at det månedlige budget bliver opbrugt inden månedens udgang.

Vejledning

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.
 1. Klik på ikonet Kampagner Ikonet Kampagner på din Google Ads-konto.
 2. Klik på rullemenuen Kampagner i sektionsmenuen.
 3. Klik på Kampagner.
 4. Klik på plusknappen , og vælg derefter + Ny kampagne.
 5. Vælg Salg, Kundeemner, Websitetrafik eller Brandbevidsthed og rækkevidde.
  • Hvis du ikke har et bestemt mål i tankerne, kan du også vælge Opret en kampagne uden vejledning ved hjælp af mål.
 6. Vælg Displaykampagne som kampagnetype.
 7. Angiv webadressen for din virksomheds website.
 8. Navngiv din kampagne.
 9. Klik på Fortsæt.
 10. Vælg Konverteringer som primært budgivningsmål i sektionen "Budgivning".
 11. Vælg Maksimér antal konverteringer automatisk, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for "Angiv en målpris pr. handling".
 12. Angiv mål-CPA.
 13. Vælg Konverteringer under "Betal for".
 14. Klik på Opret kampagne, når du er færdig.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu