Over advertentierangschikking

Alle vermeldingen van dienstverleners in het Lokale diensten-advertentieblok worden weergegeven en gerangschikt op basis van een aantal factoren. Google schat het verwachte percentage klanten dat contact opneemt met uw bedrijf wanneer we bepalen welke dienstverleners worden weergegeven als reactie op de zoekopdracht van een gebruiker. Bij deze berekening wordt gekeken naar de volgende factoren:

  • Uw verificatiestatus en of u een vertrouwensbadge van Google heeft ontvangen (Gescreend (alleen in de VS) of Gegarandeerd).
  • De context van de zoekopdracht van de persoon: bij de berekening van de advertentierangschikking kijken we naar de zoektermen die de persoon heeft ingevoerd, de tijd van de zoekopdracht en andere gebruikerssignalen en -kenmerken.
  • Uw reviewscore en het aantal reviews dat u ontvangt.
  • Uw reactie op vragen en verzoeken van klanten.
  • Uw afstand tot de locaties van potentiële klanten.
  • Uw openingstijden.
  • Of we ernstige of herhaaldelijke klachten over uw bedrijf hebben ontvangen of niet.

Naast deze rangschikkingsfactoren probeert Google de leads die u ontvangt over een periode te verspreiden. Zo wordt voorkomen dat u uw volledige budget al vroeg in de budgetperiode besteedt. Als uw advertentie sneller leads genereert dan binnen uw budget mogelijk is, heeft dit wellicht invloed op uw rangschikking of wordt de weergave van uw advertentie tijdelijk onderbroken om de leads gelijkmatiger te verspreiden.

Opmerking: Bieden kan ook van invloed zijn op de advertentierangschikking voor dienstverleners in bepaalde branches in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Meer informatie over hoe bieden werkt.

Wilt u worden gezien door meer klanten in Lokale diensten-advertenties?

Nu aanmelden

Gerelateerde link

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?