הסבר על מספר החשבונות המרבי שאפשר לקשר לחשבון ניהול אחד

לכל חשבון ניהול מוגדר 'מספר חשבונות מרבי' – המספר המקסימלי של חשבונות שאינם חשבונות ניהול, שאפשר לקשר אליהם את חשבון הניהול שלכם בכל זמן נתון. במאמר הזה נסביר איך נקבע מספר החשבונות המרבי של חשבון הניהול שלכם.

איך זה עובד

את כל חשבונות הניהול, ללא קשר לרמת ההוצאה שלהם, אפשר לקשר לעד 85,000 חשבונות שאינם חשבונות ניהול. אלה יכולים להיות חשבונות פעילים, חשבונות לא פעילים או חשבונות שבוטלו. בנוסף, לרוב חשבונות הניהול יש מגבלה נפרדת לגבי מספר החשבונות הפעילים שאינם חשבונות ניהול, שאליהם אפשר לקשר אותם. המגבלה הזאת נקבעת לפי רמת ההוצאה, כמתואר בהמשך.

אנחנו בודקים בקביעות את סכום ההוצאה החודשית הכוללת שכל חשבונות הלקוח הגיעו אליה יחד ב-12 החודשים האחרונים. המספר המרבי של חשבונות פעילים שאפשר לקשר אליהם את חשבון הניהול נקבע לפי סכום ההוצאה הגבוה ביותר ב-12 החודשים שנבדקו. לחשבונות ניהול עם הוצאה חודשית מקסימלית גדולה מ-2 מיליון ש"ח לא תהיה מגבלה נפרדת לגבי מספר החשבונות המקושרים הפעילים, אך המגבלה המקסימלית של 85,000 חשבונות (כולל חשבונות לא פעילים) עדיין חלה עליהם. כל הפרטים מוצגים בטבלה הבאה:

סכום ההוצאה החודשית הכוללת הגבוה ביותר ב-12 החודשים האחרונים מספר החשבונות המרבי (חשבונות פעילים שאינם חשבונות ניהול) מספר החשבונות המרבי (כל החשבונות שאינם חשבונות ניהול)
פחות מ-40,000 ש"ח 50 85,000
מ-40,000 ש"ח עד פחות מ-2,000,000 ש"ח 2,500 85,000
יותר מ-2,000,000 ש"ח לא רלוונטי 85,000

הבדיקות ייערכו באופן סדיר כדי שנוכל להשתמש בסכומי ההוצאות העדכניים ביותר של החשבונות.

חשוב לזכור:

  • מספר החשבונות המרבי שמוצג בטבלה רלוונטי רק לחשבונות ניהול ברמה העליונה (חשבונות ניהול שאין עוד חשבון ניהול ישירות מעליהם בהיררכיה). למגבלה הזאת יש משמעות נוספת: אם יש לכם חשבון שמוגדר כתת-חשבון MCC, וחשבון הניהול שלו ברמה העליונה הגיע למספר החשבונות המרבי, לא תוכלו להוסיף חשבונות עד שחשבון הניהול ברמה העליונה ינתק את הקישור לחלק מהחשבונות או יבטל חלק מהם. 
  • אם חשבון הניהול ברמה העליונה הגיע למספר המרבי של חשבונות פעילים שאינם חשבונות ניהול, צריך לנתק את הקישור למספיק חשבונות או לבטל מספיק חשבונות כדי לרדת מתחת למספר המרבי. אם חשבון הניהול ברמה העליונה הגיע למספר המרבי של חשבונות שאינם חשבונות ניהול (פעילים ולא פעילים), הפתרון היחיד הוא לבטל את הקישור לחשבונות שאין יותר צורך בקישור אליהם.
  • במספר החשבונות המרבי נכללים כל החשבונות הפעילים המקושרים ישירות לחשבון הניהול ברמה העליונה וכל החשבונות הפעילים שמקושרים אליו בעקיפין דרך תת-חשבון MCC. חשבונות שבוטלו ותת-חשבונות MCC שמקושרים לחשבון המנהל ברמה העליונה לא נחשבים בספירה.
  • חשוב לדעת שאם מספר חשבונות AdWords המרבי שמותר לכם לקשר יורד ומספר החשבונות שמקושרים לחשבון המנהל חורג מהמגבלה החדשה, לא תצטרכו לבטל קישור לחשבונות קיימים. במקרה כזה, לא תוכלו לקשר או ליצור חשבונות חדשים עד שתנתקו את הקישור למספיק חשבונות או תבטלו מספיק חשבונות כדי לרדת מתחת למספר המרבי החדש.

דוגמה

נניח שבתחילת מאי ההוצאה החודשית הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים עומדת על $9,000. אבל במהלך חודש מאי, ההוצאה הכוללת בחשבונות שלכם זינקה לסכום של $10,500.

כלומר, בפעם הבאה שייבדק סכום ההוצאה החודשית הכוללת בחשבונות, ההוצאה העדכנית ביותר מחודש מאי תילקח בחשבון ומספר חשבונות AdWords המרבי יזנק מ-50 ל-2,500.

בנוסף:

  • גם אם ההוצאה החודשית תרד מתחת ל-$10,000 בשבועות הקרובים, הרף העליון של החשבונות המנוהלים לחשבון המנוהל שלך לא יקטן במשך לפחות 12 החודשים הבאים, בגלל שההוצאה הגבוהה מחודש מאי קבעה את הסף ל-12 החודשים הבאים.
  • אם ההוצאה החודשית הכוללת של החשבונות תגיע לפחות ל-$10,000 כשתתבצע שוב בדיקה של החשבון שלך, הרף העליון של החשבונות המנוהלים יישאר אותו דבר למשך 12 חודשים החל מאותו חודש.
  • אחרי 12 חודשים, אם ההוצאה החודשית הכוללת של החשבונות שלך לא תגיע שוב ל-$10,000 או יותר, הרף העליון של החשבונות המנוהלים בחשבון המנהל שלך יקטן חזרה ל-50. עם זאת, אם הוספתם חשבונות ב-12 החודשים האחרונים ויש לכם כרגע יותר חשבונות מהמותר, נאפשר לכם לשמור אותם. עם זאת, לא תוכלו לקשר או ליצור חשבונות חדשים עד שתנתקו את הקישור למספיק חשבונות או תבטלו מספיק חשבונות כדי לרדת מתחת למספר המרבי החדש. 

מספר החשבונות המרבי שאפשר לקשר לחשבון ניהול חדש

אם התחלתם להשתמש בחשבון ניהול רק לאחרונה, ועדיין לא הצטברו בחשבון נתוני הוצאות של 12 חודשים, נשתמש בנתוני ההוצאות הזמינים בחשבון כדי לקבוע את מספר החשבונות המרבי שאפשר לקשר אליו. אם עדיין לא הצטברו בחשבון נתוני הוצאות, מספר החשבונות יוגבל באופן אוטומטי ל-50. 

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה