Så här spårar Google Ads webbplatskonverteringar

Den här artikeln innehåller mer information om hur Google mäter användarnas interaktioner med dina annonser före en konvertering. Här hittar du bland annat riktlinjer för hur du mäter konverteringar från alla typer av webbläsare.

När besökare interagerar med dina annonser (genom att klicka på en textannons eller titta på en videoannons) lagrar Google Ads cookies som innehåller information om interaktionen. När en person konverterar på din webbplats läser taggen för konverteringsspårning cookien och skickar tillbaka den till Google Ads tillsammans med konverteringsinformationen. I vissa fall kanske de cookies som används för att lagra information om interaktioner med dina annonser inte är tillgängliga på grund av exempelvis webbläsarinställningar. I sådana fall kan du spåra konverteringar från klick mer exakt med hjälp av metoderna nedan i Google Ads.

Innan du börjar

För att mätningen ska bli så exakt som möjligt behöver du en tagg som inbegriper hela webbplatsen (se alternativen för hur du kan implementera den nedan). Tänk på att följa de här anvisningarna innan du implementerar taggen:

  • Aktivera automatisk taggning i alla dina Google Ads-konton.
  • Om du använder klickspårare i dina spårningsadresser, eller om servern omdirigerar på din webbplats, ser du till att de skickar med GCLID (Googles klickidentifierare) till dina målsidor.
  • Aktivera inte taggarna i en iFrame (till exempel i en annan spårningstagg, som Floodlight).
  • Följande video visar den korrekta implementeringen av olika taggar och hur du mäter resultatet från Google Ads genom att använda taggar för hela webbplatsen.

 

Om du vill se undertexter på ditt språk kan du aktivera undertexter på YouTube. Klicka på ikonen Inställningar längst ned i videospelaren, välj Undertexter och ange ditt språk.

Metoder för att spåra konverteringar

Läs igenom följande metoder för att implementera en tagg som inbegriper hela webbplatsen. Taggen placerar nya cookies på din domän som lagrar information om det annonsklick som ledde en person till din webbplats.

Alternativ 1: Spåra dina konverteringar med den nya taggen för konverteringsspårning i Google Ads

Om du vill säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar, oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder, är rekommendationen att du använder den nya taggen för konverteringsspårning i Google Ads. Den består av en global webbplatstagg och ett händelsekodavsnitt. Taggen placerar nya cookies på din domän som lagrar information om det annonsklick som ledde personer till din webbplats. Dessa cookies tar emot information om annonsklicken från en GCLID-parameter (Googles klickidentifierare) som ingår i taggen för konverteringsspårning.

För att den nya taggen ska fungera måste du följa anvisningarna i Innan du börjar.

Du hittar kodavsnitten till den nya taggen för konverteringsspårning när du ställer in konverteringsspårning för din webbplats i den nya Google Ads-upplevelsen.

Välja bort funktionen

Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till den gulmarkerade delen nedan i kommandot config i den globala webbplatstaggen:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Det här sättet rekommenderas inte eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Alternativ 2: Använd Google Taggstyrning med den nya taggen för konverteringslänkning

Med Google Taggstyrning kan du snabbt och enkelt implementera och uppdatera taggar på din webbplats utan att behöva ändra koden på sidan. Följ stegen nedan för att säkerställa att dina taggar för konverteringsspårning i Google Ads tar emot den nödvändiga informationen om annonsklick:

  1. Installera och konfigurera Google Taggstyrning om du inte redan har gjort det.
  2. Klicka på Ny tagg i Google Taggstyrning-behållaren för att lägga till en ny tagg.
  3. Klicka på Taggkonfiguration och välj taggtypen Konverteringslänkning.
  4. Klicka på Utlösare och välj en utlösare som aktiverar taggen på Alla sidor.

Taggen för konverteringslänkning identifierar automatiskt informationen om det annonsklick som ledde en person till din webbplats i målsidesadressen och lagrar informationen i nya cookies på din domän.

Om du inte har använt Google Taggstyrning tidigare kan du läsa mer om hur du kommer igång.

Alternativ 3: Använd Google Analytics

Om Google Analytics-taggen redan är installerad på din webbplats kan du följa dessa steg för att se till att taggen för Google Ads-konverteringsspårningen fortsätter att mäta konverteringarna exakt. Om du följde anvisningarna i Innan du börjar lagras GCLID för ett annonsklick i en Google Analytics-cookie på webbplatsens domän. Om du har ställt in dina konton och taggar på rätt sätt kan taggen för konverteringsspårning i Google Ads använda GCLID från Google Analytics-cookien. 

Följ anvisningarna i Innan du börjar om du vill använda den här metoden för att spåra webbplatskonverteringar. Följ sedan dessa riktlinjer:

Om du följer de här stegen läses GCLID in automatiskt från Google Analytics-cookien. Om du inte vill att Google Analytics ska lagra GCLID i denna cookie kan du följa anvisningarna i Välja bort funktionen nedan.

Tänk på att Google Analytics-cookien bara lagrar GCLID från det senaste klicket. Om det finns flera Google Ads-konton som leder trafik till din webbplats och du inte använder konverteringsspårning över flera konton kan detta leda till ett lägre konverteringsantal.

Välja bort funktionen

Om du inte vill lagra GCLID med hjälp av Google Analytics-cookien kan du följa de här anvisningarna för hur du uppdaterar Google Analytics-taggen. Det här sättet rekommenderas inte eftersom mätningen av konverteringarna blir mindre exakt.

Konverteringsspårning över flera domäner

Om du vill mäta aktivitet över flera domäner – t.ex. då målsidans domän skiljer sig från konverteringsdomänen – kan du aktivera spårning över flera domäner. Lägg till följande kod i webbplatskoden (detta är bara ett exempel, koden fungerar inte på din webbplats):

    gtag('set', 'linker', {
   'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
   });

Läs mer om hur du mäter kundresan över flera domäner

När Google Ads inte kan observera alla konverteringar

Om du inte implementerar någon av de föreslagna lösningarna begränsas din möjlighet att mäta konverteringar. Även om du använder något av alternativen ovan kan det fortfarande finnas tillfällen då vi inte kan mäta konverteringar. Ett exempel är när en användare tittar på en videoannons i YouTube-mobilappen och senare konverterar i mobilwebbläsaren, men inte har loggat in på Googles tjänster i vare sig appen eller webbläsaren. I båda fallen tar Google med modellerade konverteringar i kolumnen Konverteringar i dina rapporter som uppskattningar. Insamlad och anonymiserad data från användare som tidigare har loggat in på Googles tjänster används för att skapa modellerade konverteringar.

Inverkan på budgivningen

Du rekommenderas att övervaka dina konverteringsrapporter de närmaste månaderna och överväga att göra nödvändiga ändringar i dina bud. Om du använder AdWords Smart Bidding-strategin Mål-CPA eller Mål-ROAS och märker att trafiken minskar kan du justera dina mål under den här tiden för att kompensera för de underrapporterade konverteringarna. Om du anger bud manuellt bör du tänka på att vissa konverteringar kanske inte rapporteras när du utvärderar resultat och justerar bud.

Webbplatsövergripande taggning och den äldre remarketingtaggen

Du bör kunna använda ett av alternativen ovan för att säkerställa att Google Ads kan mäta alla dina konverteringar oavsett vilken webbläsare dina webbplatsbesökare använder. För att täcka in eventuella taggningsluckor placerar den äldre remarketingtaggen i Google Ads fortfarande nya cookies på din domän. De lagrar information om de annonsklick som leder personer till din webbplats. Dessa cookies tar emot information om annonsklicken från en GCLID-parameter (Googles klickidentifierare) som ingår i taggen för konverteringsspårning.

Se till att följa anvisningarna i avsnittet ”Innan du börjar” ovan för att se till att den här metoden fungerar. Implementera sedan remarketingtaggen på varje sida av din webbplats.

Välja bort funktionen

Om du inte vill att remarketingtaggen ska placera ursprungsplatsens cookies på din webbplatsdomän kan du lägga till följande rad i taggkonfigurationen innan du laddar upp skripttaggen:

var google_conversion_linker = false;

Om du använder conversion_async.js lägger du till den markerade delen nedan i google_trackConversion-anropet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Det här sättet rekommenderas inte eftersom mätningen av konverteringarna kan bli mindre exakt.

Informera webbplatsbesökarna om datainsamling

Som alltid bör du tänka på att ge användarna tydlig och heltäckande information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Observera att om du inte har implementerat något av alternativen ovan och du har den äldre remarketingtaggen på din webbplats, placerar taggen nya cookies på din domän som lagrar information om de annonsklick som leder användare till din webbplats. Mer information om detta och anvisningar om hur du väljer bort detta finns i hjälpcentret för remarketingtaggar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt