Jak Google Ads śledzi konwersje w witrynie

W tym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak Google mierzy interakcje użytkowników z reklamami przed konwersją, a także m.in. wskazówki dotyczące mierzenia konwersji we wszystkich przeglądarkach.

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Twoją reklamą (np. klika reklamę tekstową lub ogląda reklamę wideo), Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o tej interakcji i unikalnym identyfikatorem użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę.

Gdy ktoś dokonuje konwersji w Twojej witrynie, zainstalowany tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie i wysyła go z powrotem do Google Ads z informacjami o konwersji. W niektórych przypadkach pliki cookie służące do przechowywania informacji o interakcjach z reklamami mogą być niedostępne, np. z powodu ustawień przeglądarki. Google Ads umożliwia dokładniejsze śledzenie konwersji z takich kliknięć na kilka sposobów opisanych poniżej.

Zanim zaczniesz

Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, potrzebujesz tagu dla całej witryny (informacje o opcjach implementacji znajdziesz poniżej). Zanim go zaimplementujesz, wykonaj poniższe czynności:

  • Włącz automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads.
  • Jeśli korzystasz z tagów śledzenia kliknięć w linkach monitorujących lub z przekierowań po stronie serwera w Twojej witrynie, sprawdź, czy na pewno przekazują do Twoich stron docelowych parametr GCLID (identyfikator kliknięcia Google).
  • Jeśli strona konwersji znajduje się w innej domenie niż strona docelowa, do przekazywania parametru GCLID do strony konwersji używaj tagu łączącego domeny gtag.js.
  • Nie uruchamiaj tagów w elemencie iframe (np. w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight).
  • Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak używać tagów dla całej witryny do prawidłowego pomiaru skuteczności Google Ads, dlaczego warto korzystać z takich tagów, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie oraz jak prawidłowo implementować różne tagi (Menedżer tagów Google, tag Google i Google Analytics):

Academy on Air: Sitewide Tagging

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Sposoby śledzenia konwersji

Zapoznaj się z poniższymi opcjami, aby wprowadzić dla całej witryny tag, który utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie. Przechowują one unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę.

Opcja 1. Śledzenie konwersji z wykorzystaniem zaktualizowanego tagu śledzenia konwersji Google Ads

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, warto użyć tagu Google. To tag, który składa się z tagu Google i fragmentu kodu zdarzenia. Tworzy on w Twojej domenie nowe pliki cookie zapisujące unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcie reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) dostępnego w tagu śledzenia konwersji.

Aby uruchomić nowy tag śledzenia konwersji, wykonaj czynności podane w sekcji Zanim zaczniesz.

Fragmenty kodu dla nowego tagu śledzenia konwersji zobaczysz po skonfigurowaniu śledzenia konwersji w witrynie w nowej wersji Google Ads.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, aby tag Google umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj wyróżniony poniżej fragment do polecenia config tagu Google:

 gtag('config', 'ID_TAGU', {'conversion_linker': false}); 

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego pomiaru konwersji.

Uwaga: nie zalecamy rezygnowania z własnych plików cookie, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego pomiaru konwersji.

Opcja 2. Korzystanie z Menedżera tagów Google razem z nowym tagiem łączącym konwersje

Menedżer tagów Google umożliwia szybkie i łatwe wdrażanie oraz aktualizowanie tagów w witrynie bez zmiany kodu na stronie. Aby upewnić się, że tagi śledzenia konwersji w Google Ads otrzymują potrzebne informacje o kliknięciu reklamy:

  1. Zainstaluj i skonfiguruj Menedżera tagów Google, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Kliknij w kontenerze Menedżera tagów Google, aby dodać Nowy tag.
  3. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz typ tagu Tag łączący konwersje.
  4. Kliknij opcję Reguły i wybierz regułę, która spowoduje uruchamianie tagu na wszystkich stronach.

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresie URL strony docelowej informacje o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika na Twoją stronę, i przechowuje te informacje w nowych plikach cookie w Twojej domenie.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystanie z Menedżera tagów Google, skonfiguruj go.

Opcja 3. Użycie Google Analytics (tylko Universal Analytics)

Jeśli masz już zainstalowany w swojej witrynie tag Google Analytics, możesz wykonać te czynności, aby tag śledzenia konwersji Google Ads nadal dokładnie zliczał konwersje. Jeśli wykonasz instrukcje podane w sekcji Zanim zaczniesz, parametr GCLID kliknięcia reklamy będzie przechowywany w pliku cookie Google Analytics w domenie Twojej witryny. Jeśli masz prawidłowo skonfigurowane konta i tagi, tag śledzenia konwersji Google Ads będzie pobierać wartość parametru GCLID z pliku cookie Google Analytics.

Aby skorzystać z tej metody śledzenia konwersji w witrynie, wykonaj czynności podane w sekcji „Zanim zaczniesz” oraz zastosuj się do tych wskazówek:

Jeśli wykonasz te czynności, zaczniemy automatycznie odczytywać wartość parametru GCLID z pliku cookie Google Analytics. Jeśli nie chcesz, aby identyfikator kliknięcia Google był przechowywany w tym pliku cookie w Google Analytics, wykonaj czynności opisane w sekcji Jak zrezygnować poniżej.

Uwaga: Universal Analytics zachowuje identyfikator kliknięcia Google w pliku cookie. Jeśli chcesz mierzyć konwersje za pomocą Google Analytics 4, musisz wyeksportować te konwersje do Google Ads, ponieważ tag Google Analytics 4 nie zachowuje już identyfikatora kliknięcia Google w pliku cookie do śledzenia zdarzeń konwersji Google Ads.

Jak zrezygnować

Aby zrezygnować z używania pliku cookie Google Analytics na potrzeby parametru GCLID, wykonaj te instrukcje aktualizacji tagu Google Analytics. Rezygnacja z tego pliku może prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Śledzenie konwersji w wielu domenach

Jeśli chcesz mierzyć aktywność w wielu domenach, np. gdy domena strony docelowej różni się od domeny konwersji, możesz włączyć śledzenie w wielu domenach. Aby to zrobić, dodaj widoczny poniżej kod do swojej witryny (uwaga: to tylko kod przykładowy, który nie zadziała w Twojej witrynie):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['domena-strony-docelowej.pl', 'domena-strony-konwersji.pl']
});

Więcej informacji o mierzeniu ścieżek klientów w wielu domenach

Nie wiesz, czy tag jest prawidłowo skonfigurowany? Aby sprawdzić implementację tagu, możesz użyć rozszerzenia Tag Assistant. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witrynyRozwiązywanie za pomocą rozszerzenia Tag Assistant problemów z niezweryfikowanymi lub nieaktywnymi działaniami powodującymi konwersję.

Gdy Google Ads nie rejestruje niektórych konwersji

Jeśli nie wdrożysz jednego z podanych wyżej rozwiązań, ograniczy to Twoje możliwości pomiaru konwersji. Nawet jeśli korzystasz z jednej z powyższych opcji, w niektórych przypadkach nie możemy zmierzyć konwersji, np. gdy użytkownik wyświetli reklamę wideo w aplikacji mobilnej YouTube, a potem dokona konwersji w przeglądarce mobilnej, ale nie będzie zalogowany w usługach Google. W obu przypadkach w kolumnie „Konwersje” w raportach uwzględnimy konwersje modelowane, czyli szacunkowe liczby konwersji. Do tworzenia modeli konwersji używamy danych pozyskiwanych w sposób zapewniający ochronę prywatności od użytkowników, którzy zalogowali się wcześniej w jednej z usług Google. Dzięki temu uzyskujesz pełniejszy raport o konwersjach.

Wpływ na ustalanie stawek

Warto monitorować raporty konwersji przez kilka miesięcy i rozważyć wprowadzenie niezbędnych zmian w stawkach. Jeśli korzystasz ze strategii inteligentnego określania stawek Docelowy CPA lub Docelowy ROAS i zauważasz spadek ruchu, możesz w tym czasie dostosować stawki, aby uwzględnić zaniżone konwersje. Jeśli ustawiasz stawki ręcznie, przy ocenie skuteczności i dostosowywaniu stawek pamiętaj, że niektóre konwersje mogą nie być uwzględniane w raportach.

Dodawanie tagu dla całej witryny i stary tag remarketingowy

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, zalecamy skorzystanie z jednej z powyższych opcji. Aby uzupełnić luki w tagowaniu, stary tag remarketingowy Google Ads utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika do Twojej witryny. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) w tagu śledzenia konwersji.

Aby ta metoda działała, wykonaj czynności opisane w części „Zanim zaczniesz” powyżej, a następnie zaimplementuj tag Google na każdej stronie swojej witryny.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, aby tag Google umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, przed wczytaniem tagu skryptu dodaj do konfiguracji tagu danych ten wiersz:

var google_conversion_linker = false;

Jeśli używasz pliku conversion_async.js, dodaj wyróżniony poniżej fragment do wywołania google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Uwaga: nie zalecamy rezygnowania z tej funkcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego pomiaru konwersji.

Ochrona prywatności i zabezpieczenia w zakresie śledzenia konwersji

Google przestrzega ścisłych standardów związanych z bezpieczeństwem. Google Ads zbiera dane tylko z witryn i aplikacji, w przypadku których skonfigurujesz śledzenie.

Pamiętaj, aby udostępniać użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, aplikacjach i innych usługach. Musisz także uzyskiwać zgodę na gromadzenie takich danych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub obowiązujące zasady Google dotyczące uzyskiwania zgody użytkownika, w tym politykę Google w zakresie zgody użytkownika z UE.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne