Jak Google Ads śledzi konwersje w witrynie

W tym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak Google mierzy interakcje użytkowników z reklamami przed konwersją, a także m.in. wskazówki dotyczące mierzenia konwersji we wszystkich przeglądarkach.

Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi reklamami (klikają reklamę tekstową lub oglądają reklamę wideo), Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o tej interakcji. Gdy użytkownik zrealizuje konwersję na Twojej stronie, zainstalowany tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie, a następnie odsyła go do Google Ads z informacjami o konwersji. W niektórych przypadkach pliki cookie używane do przechowywania informacji o interakcjach z reklamami mogą być niedostępne, na przykład z powodu ustawień przeglądarki. Google Ads umożliwia dokładniejsze śledzenie konwersji z takich kliknięć na kilka sposobów opisanych poniżej.

Zanim zaczniesz

Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, musisz umieścić tag w całej witrynie (informacje o opcjach implementacji znajdziesz poniżej). Zanim go zaimplementujesz, wykonaj poniższe czynności:

  • Włącz automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads.
  • Jeśli korzystasz z tagów śledzenia kliknięć w linkach monitorujących lub z przekierowania po stronie serwera do Twojej witryny, sprawdź, czy na pewno przekazują parametr GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) do Twoich stron docelowych.
  • Nie uruchamiaj tagów w elemencie iframe (np. w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight).
  • Obejrzyj ten film, by dowiedzieć się, jak prawidłowo implementować różne tagi i używać tagowania w całej witrynie, by mierzyć skuteczność Google Ads:

Academy on Air: Sitewide Tagging

 

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień u dołu odtwarzacza, wybierz „Napisy” i określ język.

Sposoby śledzenia konwersji

Zapoznaj się z poniższymi opcjami, by zaimplementować w całej witrynie tag, który utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika na Twoją stronę:

Opcja 1: śledzenie konwersji z wykorzystaniem zaktualizowanego tagu śledzenia konwersji Google Ads

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, warto użyć zaktualizowanego tagu śledzenia konwersji Google Ads. To tag, który składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia. Tworzy on w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkowników na Twoją stronę. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) w tagu śledzenia konwersji.

Aby uruchomić nowy tag śledzenia konwersji, wykonaj czynności opisane w części Zanim zaczniesz.

Fragmenty kodu dla nowego tagu śledzenia konwersji zobaczysz po skonfigurowaniu śledzenia konwersji w witrynie w nowej wersji Google Ads.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej strony, dodaj zaznaczony poniżej fragment do polecenia config globalnego tagu witryny:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Opcja 2: korzystanie z Menedżera tagów Google z nowym tagiem łączącym konwersje

Menedżer tagów Google umożliwia szybkie i łatwe wdrażanie i aktualizowanie tagów w witrynie bez zmiany kodu na stronie. Aby upewnić się, że tagi śledzenia konwersji w Google Ads otrzymują potrzebne informacje o kliknięciu reklamy, wykonaj te czynności:

  1. Zainstaluj i skonfiguruj Menedżera tagów Google, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Kliknij w kontenerze Menedżera tagów Google, by dodać Nowy tag.
  3. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz typ tagu Tag łączący konwersje.
  4. Kliknij opcję Reguły i zaznacz regułę, by tag uruchamiał się na wszystkich stronach.

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresie URL strony docelowej informacje o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika na Twoją stronę, i przechowuje te informacje w nowych plikach cookie w Twojej domenie.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystanie z Menedżera tagów Google, tutaj znajdziesz potrzebne informacje.

Opcja 3: korzystanie z Google Analytics

Jeśli masz już zainstalowany tag Google Analytics w swojej witrynie, możesz wykonać te kroki, aby tag śledzenia konwersji Google Ads nadal dokładnie mierzył konwersje. Jeśli wykonasz instrukcje opisane w części Zanim zaczniesz, parametr GCLID kliknięcia reklamy będzie przechowywany w pliku cookie Google Analytics w domenie Twojej witryny. Jeśli masz prawidłowo skonfigurowane konta i tagi, tag śledzenia konwersji Google Ads będzie pobierać wartość GCLID z pliku cookie Google Analytics.

Aby skorzystać z tej metody śledzenia konwersji w witrynie, wykonaj czynności opisane w części „Zanim zaczniesz” oraz zastosuj się do następujących wskazówek:

Jeśli wykonasz te czynności, zaczniemy automatycznie odczytywać GCLID z pliku cookie Google Analytics. Jeśli nie chcesz, aby identyfikator kliknięcia Google był przechowywany w tym pliku cookie w Google Analytics, wykonaj czynności opisane w części Jak zrezygnować poniżej.

Pamiętaj, że w pliku cookie Google Analytics przechowywany jest GCLID tylko ostatniego kliknięcia. Jeśli masz wiele kont Google Ads, które generują ruch w Twojej witrynie, i nie korzystasz obecnie ze śledzenia konwersji dla wielu kont, może to powodować zaniżenie liczby konwersji.

Jak zrezygnować

Aby zrezygnować z używania pliku cookie Google Analytics do przechowywania GCLID, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami aktualizacji tagu Google Analytics. Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Śledzenie konwersji w wielu domenach

Jeśli chcesz mierzyć aktywność w wielu domenach, np. gdy domena strony docelowej różni się od domeny konwersji, możesz włączyć śledzenie w wielu domenach. Aby to zrobić, dodaj poniższy kod do swojej witryny (uwaga: to tylko kod przykładowy, który nie zadziała w Twojej witrynie):

    gtag('set', 'linker', {
   'domains': ['domena-strony-docelowej.pl', 'domena- strony-konwersji.pl']
   });

Więcej informacji o mierzeniu ścieżek klientów w wielu domenach

Nie wiesz, czy tag jest prawidłowo skonfigurowany? Aby sprawdzić implementację tagu, możesz użyć rozszerzenia Google Tag Assistant. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów znajdziesz w artykule Sprawdzanie tagu śledzenia konwersji.

Gdy Google Ads nie rejestruje wszystkich konwersji

Jeśli nie wdrożysz jednego z powyższych rozwiązań, ograniczy to Twoje możliwości mierzenia konwersji. Nawet jeśli korzystasz z jednej z powyższych opcji, w niektórych przypadkach nie możemy zmierzyć konwersji, np. gdy użytkownik wyświetli reklamę wideo w aplikacji mobilnej YouTube, a potem dokona konwersji w przeglądarce mobilnej, ale nie będzie zalogowany w usługach Google. W obu przypadkach w kolumnie „Konwersje” w raportach uwzględnimy konwersje modelowane, czyli szacunkowe wartości konwersji. Do tworzenia modeli konwersji używamy zagregowanych i anonimowych danych użytkowników, którzy zalogowali się wcześniej w jednej z usług Google.

Wpływ na ustalanie stawek

Warto monitorować raporty konwersji przez kilka miesięcy i rozważyć wprowadzenie niezbędnych zmian w stawkach. Jeśli korzystasz ze strategii inteligentnego określania stawek według docelowego CPA lub docelowego ROAS i zauważasz spadek ruchu, możesz w tym czasie dostosować stawki, aby uwzględnić zaniżone konwersje. Jeśli ustawiasz stawki ręcznie, przy ocenie skuteczności i dostosowywaniu stawek pamiętaj, że niektóre konwersje mogą nie być uwzględniane w raportach.

Dodawanie tagu dla całej witryny i stary tag remarketingowy

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, zalecamy skorzystanie z jednej z powyższych opcji. Aby uzupełnić luki w tagowaniu, stary tag remarketingowy Google Ads utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika do Twojej witryny. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) w tagu śledzenia konwersji.

Aby ta metoda działała, wykonaj czynności opisane w części „Zanim zaczniesz” powyżej, a następnie zaimplementuj tag remarketingowy na każdej stronie swojej witryny.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, by tag remarketingowy umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, przed wczytaniem tagu skryptu dodaj następujący wiersz do konfiguracji tagu.

var google_conversion_linker = false;

Jeśli używasz pliku conversion_async.js, dodaj wyróżniony poniżej fragment do wywołania google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego mierzenia konwersji.

 

Prywatność i zabezpieczenia w zakresie śledzenia witryny

Standardy Google w zakresie bezpieczeństwa są rygorystyczne. Google Ads zbiera dane tylko na stronach zawierających odpowiednie tagi.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem