Jak Google Ads śledzi konwersje w witrynie

W tym artykule znajdziesz więcej informacji o tym, jak Google mierzy interakcje użytkowników z reklamami przed konwersją, a także m.in. wskazówki dotyczące mierzenia konwersji we wszystkich przeglądarkach.

Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi reklamami (klikają reklamę tekstową lub oglądają reklamę wideo), Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o tej interakcji i unikalnym identyfikatorem użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę.

Gdy użytkownik zrealizuje konwersję na Twojej stronie, zainstalowany tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie i wysyła go z powrotem do Google Ads z informacjami o konwersji. W niektórych przypadkach pliki cookie używane do przechowywania informacji o interakcjach z reklamami mogą być niedostępne, na przykład z powodu ustawień przeglądarki. Google Ads umożliwia dokładniejsze śledzenie konwersji z takich kliknięć na kilka sposobów opisanych poniżej.

Zanim zaczniesz

Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, musisz umieścić tag w całej witrynie (informacje o opcjach implementacji znajdziesz poniżej). Zanim go zaimplementujesz, wykonaj poniższe czynności:

  • Włącz automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads.
  • Jeśli korzystasz z tagów śledzenia kliknięć w linkach monitorujących lub z przekierowania po stronie serwera do Twojej witryny, sprawdź, czy na pewno przekazują parametr GCLID („identyfikator kliknięcia Google”) i AUID („identyfikator użytkownika reklamodawcy”) do Twoich stron docelowych.
  • Jeśli strona konwersji znajduje się w innej domenie niż strona docelowa, jako linku domeny użyj gtag.js, aby przekazać parametry GCLID i AUID do strony konwersji.
  • Nie uruchamiaj tagów w elemencie iframe (np. w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight).

Obejrzyj powyższy film, z którego dowiesz się, jak wykorzystać tag dla całej witryny do prawidłowego pomiaru skuteczności Google Ads, dlaczego warto używać tego tagu, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie oraz jak prawidłowo implementować różne tagi (Menedżera tagów Google, gTag i Google Analytics).

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień u dołu odtwarzacza, wybierz „Napisy” i określ język.

Sposoby śledzenia konwersji

Zapoznaj się z poniższymi opcjami, aby wprowadzić dla całej witryny tag, który utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie. Przechowują one unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę.

Opcja 1: śledzenie konwersji z wykorzystaniem zaktualizowanego tagu śledzenia konwersji Google Ads

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, warto skorzystać ze zaktualizowanego tagu śledzenia konwersji Google Ads. To tag, który składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia. Tworzy on w Twojej domenie nowe pliki cookie zapisujące unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcie reklamy, które przekierowało go na Twoją stronę. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”), a o użytkowniku z parametru AUID („identyfikator użytkownika reklamodawcy”). Informacje te znajdują się w tagu śledzenia konwersji.

Aby uruchomić nowy tag śledzenia konwersji, wykonaj czynności opisane w części Zanim zaczniesz.

Fragmenty kodu dla nowego tagu śledzenia konwersji zobaczysz po skonfigurowaniu śledzenia konwersji w witrynie w nowej wersji Google Ads.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, aby globalny tag witryny umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej strony, dodaj zaznaczony poniżej fragment do polecenia config globalnego tagu witryny:

 gtag('config', 'AW-123456789', {'conversion_linker': false}); 
Nie zalecamy rezygnować z własnych plików cookie, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Opcja 2: korzystanie z Menedżera tagów Google z nowym tagiem łączącym konwersje

Menedżer tagów Google umożliwia szybką i łatwą implementację oraz aktualizację tagów w witrynie bez zmiany kodu na stronie. Aby upewnić się, że tagi śledzenia konwersji w Google Ads otrzymują potrzebne informacje o kliknięciu reklamy, wykonaj te czynności:

  1. Zainstaluj i skonfiguruj Menedżera tagów Google, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Kliknij w kontenerze Menedżera tagów Google, by dodać Nowy tag.
  3. Kliknij Konfiguracja tagu i wybierz typ tagu Tag łączący konwersje.
  4. Kliknij opcję Reguły i zaznacz regułę, by tag uruchamiał się na wszystkich stronach.

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresie URL strony docelowej informacje o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika na Twoją stronę, i przechowuje te informacje w nowych plikach cookie w Twojej domenie.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystanie z Menedżera tagów Google, tutaj znajdziesz potrzebne informacje.

Opcja 3: korzystanie z Google Analytics

Jeśli masz już zainstalowany tag Google Analytics w swojej witrynie, możesz wykonać te kroki, aby tag śledzenia konwersji Google Ads nadal dokładnie mierzył konwersje. Jeśli wykonasz instrukcje opisane w części Zanim zaczniesz, parametr GCLID kliknięcia reklamy i parametr AUID do przypisywania konwersji będą przechowywane w pliku cookie Google Analytics w domenie Twojej witryny. Jeśli masz prawidłowo skonfigurowane konta i tagi, tag śledzenia konwersji Google Ads będzie pobierać wartości GCLID i AUID z pliku cookie Google Analytics. 

Aby skorzystać z tej metody śledzenia konwersji w witrynie, wykonaj czynności opisane w części „Zanim zaczniesz” oraz zastosuj się do następujących wskazówek:

Jeśli wykonasz te czynności, zaczniemy automatycznie odczytywać GCLID i AUID z pliku cookie Google Analytics. Jeśli nie chcesz, aby parametry GCLID i AUID były przechowywane w tym pliku cookie w Google Analytics, wykonaj czynności opisane w części Jak zrezygnować poniżej.

Pamiętaj, że w pliku cookie Google Analytics przechowywany jest GCLID jedynie ostatniego kliknięcia. Jeśli masz wiele kont Google Ads, które generują ruch w Twojej witrynie, i nie korzystasz obecnie ze śledzenia konwersji dla wielu kont, może to powodować zaniżenie liczby konwersji.

Jak zrezygnować

Aby zrezygnować z używania pliku cookie Google Analytics do parametrów GCLID i AUID, postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji tagu Google Analytics.

Rezygnacja z tej funkcji może prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Śledzenie konwersji w wielu domenach

Jeśli chcesz mierzyć aktywność w różnych domenach, np. gdy domena strony docelowej jest inna niż domena, w której zachodzi konwersja, możesz włączyć śledzenie w wielu domenach. Aby to zrobić, dodaj taki kod do kodu witryny (jest to tylko kod przykładowy, który nie zadziała w Twojej witrynie):

    gtag('set', 'linker', {
   'domains': ['domena-strony-docelowej.pl', 'domena-strony-konwersji.pl']
   });

Więcej informacji o mierzeniu ścieżek klientów w wielu domenach

Gdy Google Ads nie rejestruje wszystkich konwersji

Jeśli nie wdrożysz jednego z powyższych rozwiązań, ograniczy to Twoje możliwości mierzenia konwersji. Nawet jeśli korzystasz z jednej z powyższych opcji, w niektórych przypadkach nie możemy zmierzyć konwersji, np. gdy użytkownik wyświetli reklamę wideo w aplikacji mobilnej YouTube, a potem dokona konwersji w przeglądarce mobilnej, ale nie będzie zalogowany w usługach Google. W obu przypadkach w kolumnie „Konwersje” w raportach uwzględnimy konwersje modelowane, czyli szacunkowe wartości konwersji. Do tworzenia modeli konwersji używamy zagregowanych i anonimowych danych użytkowników, którzy zalogowali się wcześniej w jednej z usług Google.

Wpływ na ustalanie stawek

Warto monitorować raporty konwersji przez kilka miesięcy i rozważyć wprowadzenie niezbędnych zmian w stawkach. Jeśli korzystasz ze strategii inteligentnego określania stawek według docelowego CPA lub docelowego ROAS i zauważasz spadek ruchu, możesz w tym czasie dostosować stawki, aby uwzględnić zaniżone konwersje. Jeśli ustawiasz stawki ręcznie, przy ocenie skuteczności i dostosowywaniu stawek pamiętaj, że niektóre konwersje mogą nie być uwzględniane w raportach.

Dodawanie tagu dla całej witryny i stary tag remarketingowy

Aby mierzyć w Google Ads wszystkie konwersje niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik witryny, zalecamy skorzystanie z jednej z powyższych opcji. Aby uzupełnić luki w tagowaniu, stary tag remarketingowy Google Ads utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika do Twojej witryny. Pliki cookie uzyskują informacje o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”), a o konwersji z parametru AUID („identyfikator użytkownika reklamodawcy”). Informacje te znajdują się w tagu śledzenia konwersji.

Aby ta metoda działała, wykonaj czynności opisane powyżej w części „Zanim zaczniesz”, a następnie zaimplementuj tag remarketingowy na każdej stronie swojej witryny.

Jak zrezygnować

Jeśli nie chcesz, by tag remarketingowy umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, przed wczytaniem tagu skryptu dodaj następujący wiersz do konfiguracji tagu.

var google_conversion_linker = false;

Jeśli używasz pliku conversion_async.js, dodaj wyróżniony poniżej fragment do wywołania google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Uwaga: nie zalecamy rezygnować z tej funkcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.

Informowanie użytkowników witryny o zbieraniu danych

Zapewnij użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Jeśli nie zastosujesz żadnej z powyższych opcji i masz w swojej witrynie stary tag remarketingowy, utworzy on w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacją o kliknięciu reklamy, które skierowało użytkownika do Twojej witryny.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem