Sånn spores konverteringer på nettsteder i Google Ads

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan Google måler hvilke interaksjoner folk har med annonsene dine før konverteringer inntreffer. Vi har også tatt med en veiledning til hvordan du sikrer at du kan måle konverteringer i alle nettlesere.

Når noen har interaksjoner med annonsene dine ved å klikke på tekstannonser eller se på videoannonser, lagrer Google Ads informasjonskapsler som inneholder informasjon om interaksjonen og en unik identifikator for en bruker eller annonseklikket som førte brukeren til nettstedet ditt.

Når noen gjennomfører en konvertering på nettstedet ditt, blir denne informasjonskapselen lest av taggen for konverteringssporing som du har installert, og sendes tilbake til Google Ads sammen med informasjon om konverteringen. I noen tilfeller kan det hende at informasjonskapslene vi bruker til å lagre informasjon om annonseinteraksjoner, ikke er tilgjengelige på grunn av faktorer som innstillingene i nettleseren. I slike tilfeller bruker Google Ads andre metoder for mer presist å spore konverteringer fra klikk, og disse beskriver vi nedenfor.

Før du begynner

For å få mest mulig nøyaktige målinger må du implementere en tag for hele nettstedet (les om alternativene for implementering nedenfor). Før du implementerer den, må du følge denne veiledningen:

  • Slå på automatisk merking i alle Google Ads-kontoene dine.
  • Hvis du bruker klikksporere i sporingsadressene dine eller viderekoblinger på tjenersiden på nettstedet ditt, må du sørge for at de overfører GCLID-en (identifikatoren for Google-klikk) til landingssidene dine.
  • Hvis konverteringssiden er på et annet domene enn landingssiden, kan du overføre GCLID-en til konverteringssiden ved hjelp av gtag.js-domenelinken.
  • Ikke utløs taggene dine fra en iframe-ramme (f.eks. i en annen sporingstag som Floodlight).
  • I videoen nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan bruke tagger for hele nettstedet for å måle Google Ads-resultatene dine, hvorfor du bør bruke tagger for hele nettstedet, hvordan du velger riktig løsning, og hvordan du implementerer forskjellige tagger på riktig måte, for eksempel Google Tag Manager, Google-taggen og Google Analytics:

Academy on Air: Sitewide Tagging

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg «Teksting» og ønsket språk.


Slik kan du spore konverteringer

Gjennomgå alternativene nedenfor for å implementere en tag på hele nettstedet som angir nye informasjonskapsler på domenet ditt. Disse informasjonskapslene lagrer en unik identifikator for en bruker eller annonseklikket som førte brukeren til nettstedet ditt.

Alternativ 1: Spor konverteringer med den oppdaterte Google Ads-taggen for konverteringssporing

For å sikre at Google Ads kan måle alle konverteringene dine, anbefaler vi at du bruker Google-taggen. Den fungerer uansett hvilken nettleser brukerne åpner nettstedet via. Denne taggen består av en Google-tag og en hendelseskodebit. Ved hjelp av taggen plasseres det nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene blir det lagret en unik identifikator for en bruker eller annonseklikket som førte brukeren til nettstedet ditt. Informasjonskapslene mottar informasjonen om annonseklikkene fra en GCLID-parameter («identifikator for Google klikk»-parameter); som er inkludert i taggen for konverteringssporing.

Følg veiledningen under Før du begynner for at den nye taggen for konverteringssporing skal fungere.

Du finner kodebitene til den nye taggen for konverteringssporing når du konfigurerer konverteringssporing på nettstedet ditt i den nye utgaven av Google Ads.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ikke vil at Google-taggen skal angi informasjonskapsler fra førsteparter på domenet til nettstedet ditt, kan du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for Google-taggen:

 gtag('config', 'TAG_ID', {'conversion_linker': false}); 

Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

Merk: Vi anbefaler at du ikke velger bort informasjonskapsler fra førsteparter, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

Alternativ 2: Bruk Google Tag Manager med den nye taggen for konverteringstilknytning

Med Google Tag Manager kan du raskt og enkelt implementere og oppdatere tagger på nettstedet ditt uten å måtte endre koden på den aktuelle siden. Følg fremgangsmåten nedenfor for å påse at Google Ads-taggene for konverteringssporing mottar den nødvendige informasjonen om annonseklikkene:

  1. Konfigurer og installer Google Tag Manager hvis du ennå ikke har gjort dette.
  2. Klikk for å legge til en Ny tag i Google Tag Manager-beholderen din.
  3. Klikk på Tag-konfigurasjon, og velg taggen for konverteringstilknytning.
  4. Klikk på Utløsere, og velg en utløser for at taggen skal utløses på Alle sider.

Taggen for konverteringstilknytning registrerer automatisk informasjon fra nettadressene for landingssiden om annonseklikket som førte noen til nettstedet ditt, og lagrer denne informasjonen i nye informasjonskapsler på domenet ditt.

Hvis du ikke har brukt Google Tag Manager tidligere, kan du komme i gang ved å konfigurere Google Tag Manager.

Alternativ 3: Bruk Google Analytics (bare for Universal Analytics)

Hvis du allerede har installert Google Analytics-taggen på nettstedet ditt, kan du sikre at Google Ads-taggen for konverteringssporing fortsetter med presis registrering av konverteringer ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du følger veiledningen under Før du begynner, lagres GCLID-parameteren for et annonseklikk i en Google Analytics-informasjonskapsel på domenet til nettstedet ditt. Hvis du har konfigurert kontoene dine og taggen din på riktig måte, kan Google Ads-taggen for konverteringssporing bruke GCLID-parameteren fra Google Analytics-informasjonskapselen.

Følg veiledningen under «Før du begynner» for å bruke denne metoden for konverteringssporing på nettsteder, og følg så disse andre tilleggsveiledningene:

Hvis du følger denne fremgangsmåten, leses GCLID-parameteren fra Google Analytics-informasjonskapselen automatisk. Hvis du ikke vil at Google Analytics skal lagre GCLID-parameteren i denne informasjonskapselen, følger du veiledningen under Fremgangsmåte for bortvalg nedenfor.

Merk: Universal Analytics bevarer GCLID-en i en informasjonskapsel. Hvis du vil bruke Google Analytics 4 til å måle konverteringer, må du eksportere disse konverteringene til Google Ads ettersom Google Analytics 4-taggen ikke lenger bevarer GCLID-en i en informasjonskapsel for konverteringssporingshendelser i Google Ads.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ikke ønsker å bruke Google Analytics-informasjonskapselen til å lagre GCLID-parameteren, følger du denne veiledningen for å oppdatere Google Analytics-taggen. Hvis du velger bort dette, kan målingene bli mindre presise.

Konverteringssporing over flere domener

Hvis du vil måle aktivitet som går over flere domener, for eksempel når landingssiden din ikke tilsvarer konverteringsdomenet ditt, kan du aktivere sporing av flere domener ved å legge til det nedenstående i koden på nettstedet ditt (dette er bare et eksempel – denne koden fungerer ikke på nettstedet ditt):

gtag('set', 'linker', {
'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-destination.com']
});

Finn ut mer om måling av kundereiser som strekker seg over flere domener

Er du usikker på om taggen din er riktig konfigurert? Du kan bruke Tag-assistenten til å sjekke implementeringen av taggen din. Hvis du trenger hjelp med feilsøking, kan du se artiklene Feilsøk taggingen av hele nettstedet eller Bruk Tag-assistenten til å feilsøke konverteringshandlinger som er ubekreftede eller inaktive.

Når ikke alle konverteringer kan registreres i Google Ads

Hvis du ikke implementerer noen av løsningene nevnt ovenfor, blir det vanskeligere å registrere konverteringer. Selv om du bruker et av alternativene ovenfor, kan det likevel hende at konverteringer ikke kan registreres. Det kan for eksempel forekomme når en bruker ser på en videoannonse i YouTube-mobilappen og senere konverterer i mobilnettleseren, men ikke er pålogget Google-tjenester underveis. I disse tilfellene tar Google med modellerte konverteringer i Konverteringer-kolonnen i rapportene dine som anslag. For å opprette modellerte konverteringer bruker vi aggregerte og anonymiserte data fra brukere som tidligere har vært pålogget Google-tjenester. Dermed får du mer fullstendige rapporter om konverteringene dine.

Sånn påvirkes budgivningen

Vi anbefaler at du overvåker konverteringsrapportene dine de neste månedene og vurderer å gjøre nødvendige endringer i budene dine. Hvis du bruker strategiene for smart budgivning mål-CPA eller mål-ROAS, og du ser en nedgang i trafikken, kan det være lurt å justere målene dine i løpet av denne perioden for å kompensere for de underrapporterte konverteringene. Hvis du angir bud manuelt, må du huske at noen konverteringer kanskje ikke rapporteres når du vurderer resultatene og justerer budene.

Tagging av hele nettstedet og den eldre remarketing-taggen

Du skal kunne bruke et av alternativene ovenfor for å sikre at Google Ads kan måle alle konverteringene dine, uansett hvilken nettleser brukerne besøker nettstedet ditt med. For å dekke eventuelle hull i taggingen angir den eldre remarketing-taggen for Google Ads fortsatt nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene lagres informasjon om annonseklikkene som førte de besøkende til nettstedet ditt. Disse informasjonskapslene mottar informasjonen om annonseklikkene fra en GCLID-parameter (identifikator for Google-klikk) som inngår i taggen for konverteringssporing.

For at denne metoden skal fungere, må du følge veiledningen under «Før du begynner» ovenfor, og så implementere Google-taggen på alle sidene på nettstedet ditt.

Fremgangsmåte for bortvalg

Hvis du ikke ønsker at Google-taggen skal angi informasjonskapsler fra førsteparter på domenet til nettstedet ditt, kan du legge til linjen nedenfor i tag-konfigurasjonen før du laster inn skript-taggen:

var google_conversion_linker = false;

Hvis du bruker conversion_async.js, legger du til den fremhevede delen nedenfor i google_trackConversion-kallet:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

Merk: Vi anbefaler at du ikke velger bort dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

Sikkerhet og personvern ved sporing på nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Google Ads samler bare inn data på sider der du har implementert de tilknyttede taggene.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du får samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false