Flytta konton inom ett förvaltarkonto

I ditt förvaltarkonto kan du enkelt ändra ansvariga för konton i hierarkin.

I den här artikeln beskriver vi hur du flyttar ett direkt länkat kundkonto till ett annat underordnat förvaltarkonto i din kontohierarki.

Så fungerar det

När du har flyttat ett konto till det underordnade förvaltarkontot uppdateras förvaltarkontots data och statistik med det nya kundkontot.

Observera att konton och förvaltarkonton som du hanterar och som endast har åtkomst via API inte kan flyttas till ett nytt förvaltarkonto på det här sättet. Om du behöver flytta någon av dessa kontotyper kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Så påverkas faktureringen vid byte av förvaltarkonto

Viktigt! Om du tar bort länken mellan ett Google Ads-konto som använder månadsvis fakturering och dess betalningsansvariga slutar dess annonser omedelbart att visas.

Om du behöver ta bort länken mellan ett Google Ads-konto och dess betalningsansvariga måste du välja ett nytt betalningsansvarigt konto och länka ditt Google Ads-konto till en faktureringskonfiguration under denna ansvariga (för att se till att annonserna fortsätter att visas). Du hittar namn och id för Google Ads-kontots betalningsansvariga på sidan Faktureringsinställningar. Du hittar namn och id för den betalningsansvariga för alla dina länkade Google Ads-konton genom att lägga till kolumnen Betalningsansvarig på sidan Budget i ditt förvaltarkonto. Läs mer.

Byte av ansvarig påverkar inte konton som använder manuella eller automatiska betalningar.

Så påverkas konverteringsspårningen vid byte av förvaltarkonto

Om du flyttar ett kundkonto som använde din tagg för konverteringsspårning över flera konton, men kundkontot fortfarande ingår i din kontostruktur, fortsätter taggen att fungera för kundkontot.

Ändra förvaltare för dina konton

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Inställningar i sidmenyn till vänster och sedan på Inställningar för underkonto högst upp.
  3. Markera rutan bredvid de konton som du vill byta ansvarig för.
  4. Klicka på Redigera och välj Byt ansvarig från rullgardinsmenyn.
  5. Välj en ny ansvarig för kontot. Du kan också söka efter en ny ansvarig högst upp.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt