Flytta konton inom ett förvaltarkonto

I ditt förvaltarkonto kan du enkelt ändra ansvariga för konton i hierarkin.

I den här artikeln beskriver vi hur flyttar ett direkt länkat hanterat konto till ett annat underordnat förvaltarkonto i din kontohierarki. 

Så fungerar det

När du har flyttat ett konto till det underordnade förvaltarkontot uppdateras förvaltarkontots data och statistik med det nya hanterade kontot.

Observera att konton och förvaltarkonton som du hanterar och som endast har åtkomst via API inte kan flyttas till ett nytt förvaltarkonto på det här sättet. Om du behöver flytta någon av dessa kontotyper kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Så påverkas faktureringen vid byte av förvaltarkonto

Viktigt: Om du flyttar ett hanterat konto med samlad fakturering från ett förvaltarkonto till ett annat ändras inte faktureringsinställningarna för det hanterade kontot. När du har flyttat kontot har det nya förvaltarkontot inte tillgång till kontobudgeten. Alla aktiva och vilande budgetar fortsätter att gälla, och kontots annonser fortsätter att visas och faktureras till det ursprungliga kontot.

Om du inte längre vill att förvaltarkontot ska faktureras för kontot som du planerar att flytta måste du avsluta alla budgetar för det hanterade kontot innan du flyttar det. Tänk på att budgeten måste avslutas från det hanterade kontot. Om du flyttar kontot utan att göra detta har du ingen behörighet att redigera faktureringen för det hanterade kontot och måste kontakta Googles support.

Så påverkas konverteringsspårningen vid byte av förvaltarkonto

Om du flyttar ett hanterat konto som använde din tagg för konverteringsspårning över flera konton, men det hanterade kontot fortfarande ingår i din kontostruktur, fortsätter taggen att fungera för det hanterade kontot.

Ändra förvaltare för dina konton

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Konton på sidmenyn till vänster och sedan på Förvaltning högst upp.
  3. Markera rutan bredvid de konton som du vill byta ansvarig för.
  4. Klicka på Redigera och välj Byt ansvarig från rullgardinsmenyn.
  5. Välj en ny ansvarig för kontot. Du kan också söka efter en ny ansvarig högst upp.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt