Σχετικά με τη Σελίδα επισκόπησης για λογαριασμούς υπευθύνου

Η Σελίδα επισκόπησης είναι ο πρώτος προορισμός στον οποίο φτάνετε όταν ανοίγετε τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads. Όπως και από τις Σελίδες επισκόπησης των ατομικών λογαριασμών, από αυτήν τη Σελίδα επισκόπησης μπορείτε να ελέγχετε γρήγορα την απόδοση των διαχειριζόμενων λογαριασμών σας. 

Κάρτες σύνοψης στη σελίδα "Επισκόπηση" του λογαριασμού υπευθύνου

Η σελίδα "Επισκόπηση" περιέχει κάρτες που σας δείχνουν μια γενική σύνοψη της απόδοσης για το εύρος ημερομηνιών που επιλέγετε. Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα γράφημα γραμμών, από όπου μπορείτε να συγκρίνετε τη συνολική απόδοση των λογαριασμών σας με βάση διαφορετικές μετρήσεις. Μπορείτε να συγκρίνετε έως και 4 βασικές μετρήσεις κάθε φορά. 

Υπάρχουν, επίσης, τρεις επιπλέον κάρτες:

  • Στην κάρτα "Λογαριασμοί" μπορείτε να βλέπετε τους 5 λογαριασμούς με την υψηλότερη απόδοση και τους 5 λογαριασμούς με τη χαμηλότερη απόδοση για μια δεδομένη μέτρηση. Κάνοντας κλικ σε ένα όνομα λογαριασμού σε αυτήν την κάρτα, μπορείτε να αναλύσετε δευτερεύοντες λογαριασμούς μέσα στην κάρτα και να μεταβείτε στη σελίδα "Επισκόπηση" του εκάστοτε ατομικού λογαριασμού.
  • Στην κάρτα "Συσκευές" μπορείτε να βλέπετε τη συνολική απόδοση των λογαριασμών, με βάση μια συγκεκριμένη μέτρηση, σε διαφορετικές συσκευές. 
  • Στην κάρτα "Ημέρα και ώρα" μπορείτε να βλέπετε τη συνολική απόδοση των λογαριασμών, με βάση μια συγκεκριμένη μέτρηση, σε διαφορετικές ημέρες ή και ώρες.

Τρόπος αλλαγής του εύρους ημερομηνιών

Κάντε κλικ στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Το εύρος ημερομηνιών θα ενημερωθεί για όλες τις κάρτες ταυτόχρονα. Μπορείτε, επίσης, να συγκρίνετε δύο εύρη ημερομηνιών.

Πώς να αλλάξετε τον τύπο μέτρησης που εμφανίζεται

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη μέτρηση που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη μέτρηση που προτιμάτε.

Για παράδειγμα, η κάρτα "Ημέρα και ώρα" εμφανίζει τα δεδομένα κλικ από προεπιλογή, αλλά αν οι εμφανίσεις είναι πιο σημαντικές για εσάς, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο "Κλικ" και αλλάξτε την επιλογή σας σε "Εμφανίσεις".

Αν αλλάξετε τη μέτρηση σε μία κάρτα, δεν θα αλλάξουν οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται σε άλλες κάρτες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας