Xem thứ bậc cho tài khoản người quản lý

Bạn có thể sử dụng chế độ xem thứ bậc của tài khoản người quản lý để dễ dàng kiểm tra xem tài khoản nào được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý của mình và tài khoản nào được liên kết gián tiếp thông qua người quản lý phụ. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng chế độ xem thứ bậc trong tài khoản người quản lý. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin cơ bản chung về cấu trúc tài khoản người quản lý, hãy đọc bài viết Giới thiệu cách liên kết các tài khoản Google Ads với tài khoản người quản lý .

Sử dụng chế độ xem danh sách

Theo mặc định, bảng trong trang Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ của tài khoản người quản lý sẽ ở chế độ xem danh sách. Trong chế độ xem danh sách, bạn có thể xem các tài khoản được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý của mình cũng như các tài khoản được liên kết gián tiếp thông qua người quản lý phụ.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc "Cấp độ" ở trên cùng của bảng để chỉ cho phép bảng thể hiện các tài khoản được liên kết trực tiếp hoặc thể hiện tất cả tài khoản (cả tài khoản được liên kết trực tiếp và gián tiếp). Nếu đang xem tất cả các tài khoản, bạn có thể biết tài khoản nào được liên kết gián tiếp bằng cách xem ở cột “Người quản lý trực tiếp”. 

Sử dụng chế độ xem thứ bậc

Mặc dù chế độ xem danh sách này của tất cả các tài khoản có thể hữu ích, nhưng nếu bạn cần xem thứ bậc tài khoản của mình và xem nhanh tài khoản nào được liên kết gián tiếp và thông qua người quản lý phụ nào, bạn có thể chuyển sang chế độ xem thứ bậc bất cứ lúc nào. Chế độ xem thứ bậc sẽ hiển thị chính xác cách tất cả tài khoản của bạn được liên kết với tài khoản người quản lý. Bạn sẽ dễ dàng cho biết tài khoản nào được liên kết trực tiếp và gián tiếp thông qua người quản lý phụ. 

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở trên cùng.
  3. Theo mặc định, bảng sẽ ở chế độ xem danh sách và chỉ hiển thị các tài khoản được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý của bạn. Để bật chế độ xem thứ bậc, hãy nhấp vào nút chuyển bên trên bảng. Sau đó, hãy thực hiện một trong các bước sau:
    • Để xem tài khoản được liên kết của người quản lý phụ, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tên của người quản lý phụ trong cột Tài khoản.
    • Để xem tài khoản được liên kết cho tất cả tài khoản người quản lý phụ cùng một lúc, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh nút chuyển đổi phía trên bảng. Bạn có thể nhấp vào mũi tên này để thu gọn chế độ xem bất cứ lúc nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố