Visningshierarkin i ditt förvaltarkonto

Du kan använda den hierarkiska vyn i ditt förvaltarkonto för att enkelt kontrollera vilka konton som är direkt länkade till ditt förvaltarkonto och vilka som är indirekt länkade via underansvariga. 

I den här artikeln visar vi hur du använder den hierarkiska vyn i ditt förvaltarkonto. Om du vill ha mer information om förvaltarkontots struktur kan du läsa Om att länka Google Ads-konton till ditt förvaltarkonto.

Använda listvy

Som standard visas tabellen på sidan Inställningar för underkonto i ditt förvaltarkonto som en listvy. I listvyn kan du se både konton som är direkt länkade till ditt förvaltarkonto och konton som är indirekt länkade via dina underansvariga.

Med filtret Nivå högst upp i tabellen kan du välja mellan att bara visa direktlänkade konton eller att visa alla konton (både direkt och indirekt länkade). Om du visar alla konton ser du vilka som är indirekt länkade i kolumnen Direktförvaltare. 

Använda hierarkisk vy

Listvyn med alla konton kan vara bra att ha, men om du vill visa kontohierarkin och snabbt se vilka konton som är indirekt länkade och vilka underansvariga de är länkade till kan du alltid växla till hierarkisk vy. Den hierarkiska vyn visar exakt hur alla konton är länkade till ditt förvaltarkonto. Det är lätt att se vilka konton som är direkt länkade och vilka som är indirekt länkade via underansvariga. 

Gör så här

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Inställningar i sidmenyn till vänster och sedan på Inställningar för underkonto högst upp.
  3. Som standard visas tabellen i listvy, och endast konton som är direkt länkade till ditt förvaltarkonto visas. Aktivera den hierarkiska vyn genom att klicka på reglaget för aktivering/inaktivering ovanför tabellen. Gör sedan något av följande:
    • Om du vill visa en underansvarigs länkade konton klickar du på pilen vid den underansvarigas namn i kolumnen Konto.
    • Om du vill visa länkade konton för alla underansvarigas konton samtidigt klickar du på pilen vid på/av-knappen ovanför tabellen. Om du vill komprimera vyn kan du klicka på pilen igen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt