Ẩn và hiện tài khoản

Nếu trang tổng quan có nhiều tài khoản bạn không còn sử dụng nữa, bạn có thể ẩn các tài khoản đó để trang tài khoản người quản lý tải nhanh hơn và hiển thị thông tin liên quan hơn về các tài khoản khách hàng của bạn. Việc ẩn một tài khoản không đồng nghĩa với việc hủy liên kết tài khoản này. Các chiến dịch của tài khoản này sẽ tiếp tục chạy bình thường.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách ẩn và hiện các tài khoản.

Hướng dẫn

Bạn có thể ẩn hoặc hiện các tài khoản từ trang Tài khoản. Ẩn tài khoản sẽ xóa tài khoản khỏi chế độ xem ở cả bảng điều hướng và trang Tài khoản. Nhưng trên trang Chiến dịch, các tài khoản bị ẩn sẽ được gắn nhãn "(Ẩn)" trong cột Tài khoản. Xin lưu ý rằng bạn không thể ẩn tài khoản người quản lý phụ.

Nếu muốn kiểm tra tài khoản nào của mình bị ẩn mà không cần thực sự hiện bất kỳ tài khoản bị ẩn nào, bạn có thể chọn hiển thị các tài khoản bị ẩn từ bảng điều hướng hoặc trang Tài khoản.

Sau đây là cách ẩn tài khoản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản.
 3. Chọn hộp bên cạnh tài khoản bạn muốn ẩn.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Ẩn từ menu thả xuống.

Sau đây là cách hiển thị tài khoản bị ẩn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tên tài khoản người quản lý và ID khách hàng của bạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm , sau đó chọn hộp bên cạnh Tài khoản ẩn.

Sau đây là cách hiện tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tên tài khoản người quản lý và ID khách hàng của bạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm , sau đó chọn hộp bên cạnh Tài khoản ẩn.
 4. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản. Các tài khoản bị ẩn sẽ hiển thị với các tài khoản được hiện khác, nhưng với màu nhạt hơn. 
 5. Chọn hộp bên cạnh tài khoản bạn muốn hiện.
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Hiện từ menu thả xuống.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố