Vyhledávání v různých účtech v účtu správce

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí AdWords používáte.

Potřebujete-li najít konkrétní výrazy nebo fráze použité v kampani, můžete prohledávat všechny klientské účty najednou. Nemusíte tedy hádat, kterou kampaň nebo sadu klíčových slov je třeba kontrolovat – můžete rychle přímo vyhledávat a procházet konkrétní účty, kampaně, reklamní sestavy i reklamy.

Když na jedné z karet účtu správce kliknete na možnost Prohledat všechny účty, prohledáme všechny části vašeho účtu i účtů jemu podřízených. Zobrazíme výsledky obsahující vyhledávací dotaz, ať již se v takových účtech vyskytuje kdekoli – v kampaních, reklamních sestavách, reklamách či umístěních.

Dejme tomu, že například chcete vyhledat všechny kampaně ke sv. Valentýnu, protože je chcete rychle pozastavit. Stačí zadat vyhledávací dotaz „Valentýn“ a zobrazí se výsledky, které budou zahrnovat například tyto výrazy:

 • valentýn
 • Valentýn
 • Den sv. Valentýna
 • můj valentýn
 • dárky valentýn

Když upřesníte vyhledávání výrazem „kampaň na valentýna“, zobrazí se pouze ty výsledky, které obsahují jak výraz „valentýna“, tak „kampaň“:

 • kampaň na valentýna
 • Kampaň ke dni sv. Valentýna
 • Kampaň ke dni Valentýna
 • kampaň zaměřená na valentýna

Jinými slovy zobrazíme všechny výsledky obsahující určité výrazy bez ohledu na velká a malá písmena a pořadí výrazů.

Tip

Chcete-li vyhledávat přesné sousloví, je nutné zadat celé hledané sousloví do uvozovek. Pokud byste například ve výše uvedeném příkladu chtěli nalézt sousloví „Kampaň ke dni sv. Valentýna“ (s tímto konkrétním slovosledem) je nutné zadat přesně toto sousloví v uvozovkách.

Zde uvádíme několik dalších informací, které je dobré při použití této nové funkce znát:

 • Je podporováno pouze vyhledávání celých shodných slov. Zadáte-li tedy například hledaný výraz „valentýn“, bude nalezeno sousloví „dárky valentýn“, nikoli ale „dárky k valentýnu“.
 • Na jedné kartě se zobrazí maximálně 1000 výsledků jednoho vyhledávání. Pokud je nalezených výskytů více než 1000, zobrazí se na kartě údaj (1000+).
 • Nejsou-li na určité kartě nalezeny žádné výsledky vyhledávání, karta se i tak zobrazí a bude uvádět údaj (0).
 • Na kartách Účet, Kampaň a Reklamní sestava se zobrazí aktivní, pozastavené i odstraněné položky. Na kartách Reklamy a Umístění se budou zobrazovat pouze položky, které jsou aktivní nebo pozastavené.
 • Sloupec Typ reklamy udává hodnoty textová, grafická, mobilní a video.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?