Xem tài khoản khách hàng của bạn

Tài khoản người quản lý giúp bạn di chuyển dễ dàng đến các tài khoản đã liên kết với tài khoản người quản lý. 

Bài viết này hướng dẫn bạn cách di chuyển giữa nhiều tài khoản trong tài khoản người quản lý. Để biết thêm thông tin cơ bản chung về cấu trúc tài khoản người quản lý, hãy đọc Giới thiệu cách liên kết các tài khoản Google Ads với tài khoản người quản lý của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách xem hệ thống phân cấp cho tài khoản người quản lý hoặc cách ẩn và hiện một số tài khoản nhất định trong chế độ xem trong tài khoản người quản lý của bạn.

Kiểm tra bạn đang xem tài khoản nào

Có hai cách để kiểm tra nhanh.

 • Nếu bạn mở trình đơn ở bên trái, hãy nhìn vào phía trên cùng của trình đơn, bên dưới biểu trưng Google Ads. Bạn sẽ thấy tên tài khoản mà bạn đang xem, cũng như mã khách hàng của tài khoản đó.
 • Nếu bạn không mở trình đơn, hãy nhìn vào đầu trang.
  • Nếu đang xem tài khoản người quản lý của chính mình, bạn sẽ chỉ thấy tên của tài khoản này. 
  • Nếu không, ở trên cùng, bạn sẽ thấy một chuỗi các tên tài khoản cho biết mối quan hệ giữa tài khoản người quản lý của chính bạn và tài khoản bạn đang xem. Tên ở ngoài cùng bên trái sẽ luôn là tài khoản người quản lý của chính bạn. Tài khoản ở ngoài cùng bên phải sẽ là tài khoản bạn đang xem. 

Di chuyển đến một tài khoản khác trong hệ thống phân cấp của bạn

Trong tài khoản người quản lý, có nhiều cách để di chuyển đến một tài khoản khác trong hệ thống phân cấp của bạn.

Trong trang Tài khoản và Chiến dịch

Các bảng trong trang Tài khoản và Chiến dịch hiển thị các tài khoản khách hàng của bạn. Bạn luôn có thể di chuyển đến một tài khoản bằng cách nhấp vào tên tài khoản trong cột Tài khoản. Sau đó, bạn có thể quay lại tài khoản người quản lý của chính mình bằng cách nhấp vào tên tài khoản ở đầu trang. 

Xin lưu ý rằng theo mặc định, các bảng trong trang Tài khoản và Chiến dịch sẽ ở dạng danh sách, có nghĩa là chế độ này sẽ chỉ hiển thị các tài khoản được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý của bạn. Nhưng trong trang Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ (có thể truy cập bằng cách nhấp vào phần Cài đặt từ trình đơn trang bên trái), bạn có thể chuyển sang chế độ xem dạng thứ bậc, hiển thị không chỉ các tài khoản được liên kết trực tiếp mà còn hiển thị các tài khoản được liên kết gián tiếp là tài khoản khách hàng của người quản lý phụ. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng chế độ xem dạng thứ bậc

Trong trình đơn

Có nhiều cách để di chuyển đến một tài khoản khác từ trình đơn.

 • Tìm tài khoản: Sử dụng trường tìm kiếm ở đầu trình đơn để tìm và di chuyển đến một tài khoản. 
 • Tài khoản được truy cập gần đây: Ngay bên dưới trường tìm kiếm, bạn có thể xem danh sách các tài khoản được truy cập gần đây nhất. Nhấp vào mũi tên bên cạnh "Gần đây" để xem hoặc ẩn toàn bộ danh sách.
 • Di chuyển đến tài khoản được liên kết trực tiếp: Nếu bạn đang xem tài khoản người quản lý của chính mình, thì trình đơn sẽ hiển thị tên của tất cả các tài khoản được liên kết trực tiếp trong hệ thống phân cấp của bạn. Bạn có thể duyệt qua tên tài khoản trong trình đơn và nhấp vào một tài khoản mà bạn muốn chuyển đến. 
 • Di chuyển đến tài khoản được liên kết gián tiếp:
  • Trong trình đơn, bạn sẽ thấy mũi tên bên cạnh những người quản lý phụ. Hãy nhấp vào mũi tên để xem tất cả tài khoản được liên kết với người quản lý phụ đó và bạn có thể chuyển đến bất kỳ tài khoản của người quản lý phụ nào.
  • Khi bạn đã chuyển đến tài khoản người quản lý phụ, trình đơn sẽ tự động hiển thị tên của tất cả tài khoản được liên kết với tài khoản người quản lý phụ đó và bạn có thể chuyển đến các tài khoản đó.
 • Quay lại tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khác: Nếu bạn đã chuyển sang tài khoản khác và muốn quay lại tài khoản người quản lý (hoặc bất kỳ tài khoản khác trong hệ thống thứ bậc), ở đầu trình đơn, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tên tài khoản bạn đang xem. Trình đơn sẽ hiển thị tên của "Tất cả tài khoản" (tài khoản người quản lý của chính bạn và tài khoản được liên kết trực tiếp bên dưới). Bạn có thể di chuyển trở lại bằng cách nhấp vào tên tài khoản.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố