Valdomų paskyrų peržiūra

Naudodamiesi valdytojo paskyra, galite lengvai pereiti į su ja susietas paskyras. 

Šiame straipsnyje parodyta, kaip valdytojo paskyroje pereiti iš vienos paskyros į kitą. Jei reikia bendresnės informacijos apie valdytojo paskyros struktūrą, skaitykite straipsnį „Apie „Google Ads“ paskyrų susiejimą su valdytojo paskyra“. Taip pat galite sužinoti, kaip peržiūrėti valdytojo paskyros hierarchiją arba slėpti ir nebeslėpti tam tikrų paskyrų, rodomų valdytojo paskyroje.

Sužinokite, kokią paskyrą peržiūrite

Greitai sužinoti galite dviem būdais.

 • Jei naršymo skydelis atidarytas kairėje, žiūrėkite naršymo skydelio viršuje, iš karto po „Google Ads“ logotipu. Matysite dabar peržiūrimos paskyros pavadinimą ir kliento ID.
 • Jei naršymo skydelis neatidarytas, žiūrėkite puslapio viršuje.
  • Jei šiuo metu peržiūrite savo valdytojo paskyrą, matysite tik savo valdytojo paskyros pavadinimą. 
  • Jei ne, viršuje matysite paskyrų pavadinimų grandinę, kuri atspindės ryšį tarp jūsų valdytojo paskyros ir paskyros, kurią šiuo metu peržiūrite. Kairiausias pavadinimas visada bus jūsų valdytojo paskyra. Dešiniausia paskyra bus šiuo metu peržiūrima paskyra. 

Perėjimas į kitą paskyrą hierarchijoje

Valdytojo paskyroje yra keli būdai nueiti į kitą paskyrą hierarchijoje.

Paskyrų ir kampanijų puslapiuose

Paskyrų ir kampanijų puslapių lentelėse rodomos jūsų valdomos paskyros. Į paskyrą visada galite nueiti spustelėję paskyros pavadinimą stulpelyje „Paskyros“. Tada galite grįžti atgal į savo valdytojo paskyrą spustelėję paskyros pavadinimą puslapio viršuje. 

Atminkite, kad pagal numatytuosius nustatymus paskyrų ir kampanijų puslapių lentelės bus pateikiamos sąrašo rodinyje, vadinasi, jose bus rodomos tik tiesiogiai su jūsų valdytojo paskyra susietos paskyros. Tačiau valdymo puslapyje (pasiekiama paskyrų puslapyje) galite perjungti į hierarchinį rodinį, kuriame rodomos ne tik tiesiogiai susietos paskyros, bet ir netiesiogiai susietos antrinių valdytojų valdomos paskyros. Sužinokite daugiau apie hierarchinio rodinio naudojimą

Naršymo skydelyje

Yra daug būdų nueiti į kitą paskyrą iš naršymo skydelio.

 • Ieškoti paskyrų: norėdami rasti paskyrą ir nueiti į ją naudokite paieškos lauką skydelio viršuje. 
 • Nueiti į tiesiogiai susietą paskyrą: jei peržiūrite savo valdytojo paskyrą, naršymo skydelyje bus rodomi visų tiesiogiai susietų hierarchijos paskyrų pavadinimai. Galite naršyti po paskyrų pavadinimus skydelyje ir spustelėti pavadinimą tos paskyros, į kurią norite nueiti. 
 • Nueiti į netiesiogiai susietą paskyrą:
  • naršymo skydelyje matysite rodyklę šalia antrinių valdytojų. Spustelėkite rodyklę, kad peržiūrėtumėte visas su šiuo antriniu valdytoju susietas paskyras, ir galėsite nueiti į bet kurią antrinio valdytojo paskyrą;
  • kai nueisite į antrinio valdytojo paskyrą, naršymo skydelyje bus automatiškai rodomi visų paskyrų, susietų su šia antrinio valdytojo paskyra, pavadinimai ir galėsite į jas nueiti.
 • Grįžti atgal į valdytojo arba kitą paskyrą: jei nuėjote į kitą paskyrą ir norite grįžti atgal į valdytojo paskyrą (ar bet kurią kitą paskyrą hierarchijoje), pačiame naršymo skydelio viršuje spustelėkite rodyklę šalia paskyros, kurią šiuo metu peržiūrite. Naršymo skydelis bus perjungtas, kad būtų rodomi „Visų paskyrų“ pavadinimai (jūsų valdytojo paskyra ir tiesiogiai susietos paskyros po ja). Grįžti atgal galite spustelėję paskyros pavadinimą.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta