Προβολή των λογαριασμών πελατών

Ο λογαριασμός υπευθύνου διευκολύνει την πλοήγηση σε λογαριασμούς που συνδέονται με αυτόν. 

Αυτό το άρθρο σάς δείχνει τον τρόπο πλοήγησης μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών στους λογαριασμούς υπευθύνου. Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του λογαριασμού υπευθύνου, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τη σύνδεση λογαριασμών Google Ads με τον λογαριασμό υπευθύνου. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε πώς μπορείτε να προβάλετε την ιεραρχία για τον λογαριασμό υπευθύνου ή να αποκρύψετε και να καταργήσετε την απόκρυψη για συγκεκριμένους λογαριασμούς στον λογαριασμό υπευθύνου.

Ελέγξτε ποιον λογαριασμό βλέπετε

Υπάρχουν δύο γρήγοροι τρόποι ελέγχου.

 • Αν έχετε το πλαίσιο πλοήγησης ανοικτό στα αριστερά, κοιτάξτε στο επάνω μέρος του, ακριβώς κάτω από το λογότυπο του Google Ads. Θα δείτε το όνομα του λογαριασμού που βλέπετε τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς και το αντίστοιχο αναγνωριστικό πελάτη.
 • Αν δεν έχετε ανοικτό το πλαίσιο πλοήγησης, κοιτάξτε στο επάνω μέρος της σελίδας.
  • Αν τη συγκεκριμένη στιγμή βλέπετε τον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου, θα δείτε μόνο το όνομα του λογαριασμού αυτού. 
  • Διαφορετικά, κατά μήκος του επάνω μέρους, θα δείτε μια αλυσίδα ονομάτων λογαριασμών που δείχνουν τη σχέση μεταξύ του δικού σας λογαριασμού υπευθύνου και του λογαριασμού που βλέπετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Το όνομα στο αριστερό άκρο θα είναι πάντα ο δικός σας λογαριασμός υπευθύνου. Ο λογαριασμός στο δεξιό άκρο θα είναι ο λογαριασμός που βλέπετε τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Πλοήγηση σε άλλον λογαριασμό της ιεραρχίας σας

Στον λογαριασμό υπευθύνου υπάρχουν πολλοί τρόποι πλοήγησης σε άλλον λογαριασμό της ιεραρχίας σας.

Στις σελίδες Λογαριασμοί και Καμπάνιες

Οι πίνακες στις σελίδες Λογαριασμοί και Καμπάνιες δείχνουν τους λογαριασμούς πελατών. Ανά πάσα στιγμή υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης σε έναν λογαριασμό, κάνοντας κλικ στο όνομά του, στη στήλη Λογαριασμοί. Μπορείτε, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου, κάνοντας κλικ στο όνομά του που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας. 

Σημειώστε ότι, από προεπιλογή, οι πίνακες στις σελίδες Λογαριασμοί και Καμπάνιες θα εμφανίζονται σε προβολή λίστας. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανίζονται μόνο λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένοι άμεσα με τον λογαριασμό υπευθύνου. Ωστόσο, στη σελίδα Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών (μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν, κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις από το μενού σελίδων στα αριστερά), μπορείτε να επιλέξετε μια προβολή ιεραρχίας που δείχνει όχι μόνο τους άμεσα συνδεδεμένους λογαριασμούς, αλλά και τους έμμεσα συνδεδεμένους λογαριασμούς που είναι λογαριασμοί πελάτη των βοηθών υπευθύνου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της προβολής ιεραρχίας

Στο πλαίσιο πλοήγησης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι πλοήγησης σε άλλον λογαριασμό από το πλαίσιο πλοήγησης.

 • Αναζήτηση λογαριασμών: Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος του πλαισίου, για να βρείτε έναν λογαριασμό και να μεταβείτε σε αυτόν. 
 • Λογαριασμοί στους οποίους μεταβήκατε πρόσφατα: Ακριβώς κάτω από το πεδίο αναζήτησης, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους λογαριασμούς στους οποίους μεταβήκατε πρόσφατα. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Πρόσφατα, για να προβάλετε ή να αποκρύψετε την πλήρη λίστα.
 • Πλοήγηση σε άμεσα συνδεδεμένο λογαριασμό: Αν βλέπετε τον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου, στο πλαίσιο πλοήγησης εμφανίζονται τα ονόματα όλων των άμεσα συνδεδεμένων λογαριασμών της ιεραρχίας σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα ονόματα λογαριασμών που υπάρχουν στο πλαίσιο και να κάνετε κλικ σε αυτόν στον οποίο θέλετε να μεταβείτε. 
 • Πλοήγηση σε έμμεσα συνδεδεμένο λογαριασμό:
  • Στο πλαίσιο πλοήγησης θα δείτε ένα βέλος δίπλα σε βοηθούς υπευθύνου. Κάντε κλικ στο βέλος, για να δείτε όλους τους λογαριασμούς που συνδέονται με τον αντίστοιχο βοηθό υπευθύνου και έτσι να μεταβείτε σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς του βοηθού υπευθύνου.
  • Μόλις μεταβείτε σε έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου, στο πλαίσιο πλοήγησης θα εμφανιστούν αυτόματα τα ονόματα όλων των λογαριασμών που συνδέονται με τον συγκεκριμένο λογαριασμό βοηθού υπευθύνου. Έτσι, θα μπορέσετε να μεταβείτε στους λογαριασμούς αυτούς.
 • Πλοήγηση πίσω στον λογαριασμό υπευθύνου ή σε άλλον λογαριασμό: Εάν έχετε μεταβεί σε άλλον λογαριασμό και θέλετε να επιστρέψετε στον λογαριασμό υπευθύνου (ή σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό της ιεραρχίας σας), στο επάνω άκρο του πλαισίου πλοήγησης κάντε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα στο όνομα του λογαριασμού που βλέπετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πλαίσιο πλοήγησης θα αλλάξει, για να δείξει τα ονόματα της ενότητας "Όλοι οι λογαριασμοί" (του δικού σας λογαριασμού υπευθύνου και των άμεσα συνδεδεμένων λογαριασμών κάτω από αυτόν). Μπορείτε να μεταβείτε πίσω, κάνοντας κλικ σε ένα όνομα λογαριασμού.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false