เกี่ยวกับการลิงก์บัญชี Google Analytics กับ Google Ads

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชี Google Ads จะช่วยคุณในการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์หลังจากเกิดการคลิกโฆษณาหรือการแสดงผล ข้อมูลนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มาจาก Google Ads และช่วยคุณปรับปรุงโฆษณาและเว็บไซต์

การลิงก์บัญชีทำให้คุณสามารถนำเข้าเป้าหมายและธุรกรรมของ Google Analytics ดูข้อมูล Google Analytics ในรายงาน Google Ads และนำเข้าผู้ชมรีมาร์เก็ตติ้งของ Analytics ได้ และคุณยังจะเห็นข้อมูล Google Ads ในรายงาน Analytics ด้วย

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของการลิงก์ Google Analytics กับ Google Ads หากต้องการดูวิธีการลิงก์บัญชีทั้งสอง โปรดอ่านลิงก์บัญชี Google Analytics กับ Google Ads

วิธีการทำงาน

เมื่อคุณลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณเลือกในระหว่างการลิงก์จะสามารถดูข้อมูล Google Ads ที่คุณนำเข้าได้

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเลือกนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมายและธุรกรรม เมตริก หรือรายการรีมาร์เก็ตติ้ง) มายังบัญชี Google Ads ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads นั้นจะสามารถดูข้อมูล Analytics ที่คุณนำเข้าได้ คุณจะสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในคอลัมน์ Conversion ของรายงาน Google Ads 

โปรดทราบว่าเมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

เกี่ยวกับหน้าบัญชีที่ลิงก์ของ Google Analytics

หลังจากลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ของ Google Analytics ในบัญชี Google Ads ได้

 • ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้: แสดงจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการลิงก์ และรายการเมตริกไซต์ของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ได้รับการนำเข้า หากพร็อพเพอร์ตี้มีข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณก็จะเห็นรายละเอียดของจำนวนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการและจำนวนที่ลิงก์กับบัญชีของคุณด้วย
 • เป้าหมาย: แสดงจำนวนเป้าหมายที่ได้รับการนำเข้ามายังรายงาน Conversion ของพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นจำนวนเป้าหมายเพิ่มเติมที่นำเข้าได้ รวมทั้งลิงก์สำหรับจัดการการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 • ผู้ชม: แสดงจำนวนรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างให้กับพร็อพเพอร์ตี้นี้ เมื่อวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูล คุณจะเห็นรายการที่ได้รับการสร้างขึ้น รวมทั้งลิงก์สำหรับสร้างรายการผู้ชม 
 • บัญชี: หากบัญชีของคุณได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการ 1 บัญชีขึ้นไป คอลัมน์นี้จะแสดงบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุ 
  • หากพร็อพเพอร์ตี้ลิงก์กับบัญชีเท่านั้น โดยไม่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ คุณจะเห็น "บัญชีนี้" ในคอลัมน์ 
  • หากบัญชีได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการหลายบัญชี (เช่น โดยบัญชีดูแลจัดการย่อยบัญชีหนึ่งและบัญชีดูแลจัดการบัญชีหนึ่ง) คุณสามารถวางเคอร์เซอร์เหนือข้อมูลเพื่อดูบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ได้
หากบัญชีได้รับการจัดการโดยบัญชีดูแลจัดการใดก็ตาม คุณจะสามารถดูข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการเหล่านั้นได้ 

การย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics

ผู้ดูแลระบบบัญชี Google Analytics สามารถย้ายพร็อพเพอร์ตี้ Analytics จากบัญชี Analytics หนึ่งไปยังอีกบัญชีได้ โดยบัญชี Google Ads ที่เชื่อมโยงทุกบัญชีจะยังคงเชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวต่อไป หลังจากการย้าย ผู้ใช้บัญชี Analytics ใหม่จะสามารถดูข้อมูลจากบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ได้

การแก้ไขหรือยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics

เมื่อสร้างลิงก์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือนำข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ออก แก้ไขการตั้งค่า หรือยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ไปเลยก็ได้ อ่านลิงก์บัญชี Google Analytics กับ Google Ads เพื่อเรียนรู้วิธีการ 

เมื่อคุณยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้

 • ข้อมูลเซสชันของ Google Ads (เช่น คลิก การแสดงผล CPC ฯลฯ) ก่อนที่คุณจะยกเลิกการลิงก์จะยังแสดงอยู่ในรายงาน Google Ads แต่เซสชันใหม่ที่เกิดจากการคลิกในบัญชี Google Ads หลังจากที่คุณยกเลิกการลิงก์แล้วจะแสดงเป็น "(not set)" ในรายงาน 
 • ระบบจะปิดรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่อิงตามการลิงก์
 • จะไม่มีการนำเข้าเป้าหมายหรือธุรกรรมจาก Analytics มาไว้ใน Google Ads อีกต่อไป

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ไอคอนเครื่องหมายถูก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Google เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ Google Ads ด้วย Google Analytics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว