เกี่ยวกับการลิงก์ Google Play กับ Google Ads

ถ้าคุณต้องการให้การแสดงโฆษณาโปรโมตแอปต่อผู้ชมที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยการลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play สำหรับแอป คุณจะใช้เทคนิคการกำหนดเป้าหมายขั้นสูงซึ่งพิจารณาว่าใครมีแอปของคุณอยู่แล้วได้ และใครยังต้องดาวน์โหลดแอป อันจะทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก และคุณยังติดตามได้ด้วยว่าผู้ที่คลิกโฆษณาทำการซื้อในแอปเมื่อใด

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของการลิงก์ Google Play กับ Google Ads หากต้องการดูวิธีการลิงก์บัญชีทั้งสองและการจัดการลิงก์ โปรดอ่านลิงก์บัญชี Google Play กับ Google Ads

ข้อดี

เมื่อคุณลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับแอปที่บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play เผยแพร่ และใช้คุณลักษณะทั้งหมดของรายการรีมาร์เก็ตติ้งได้ โดยจะแสดงโฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อผู้ใช้แอปได้โดยไม่ต้องตั้งค่าแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play โปรดดูวิธีเชื่อมโยง Google Ads จากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play

และสำหรับแอปที่ใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอป คุณยังใช้เครื่องมือวัด Conversion ได้เพื่อติดตามโดยอัตโนมัติว่าผู้ที่คลิกโฆษณาทำการซื้อในแอป Android เมื่อใด โดยไม่จำเป็นต้องใส่โค้ดเครื่องมือวัด Conversion ลงในแอปแต่อย่างใด คุณจะรู้ได้เลยว่าโฆษณารายการใดเพิ่มการซื้อในแอปเหล่านี้ได้ดี จากนั้นจึงปรับปรุงแคมเปญโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

ประเภทการลิงก์ Google Ads กับ Google Play

การลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

ข้อมูลเท่านั้น

นี่คือประเภทลิงก์มาตรฐานที่สร้างขึ้นเมื่อมีการลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ครั้งแรก

เมื่อลิงก์แล้ว Google Ads จะสร้างรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยอัตโนมัติสำหรับแอปที่เผยแพร่ในบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้ รายการเหล่านี้จะปรากฏในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของบัญชี Google Ads สำหรับแอป Android ที่ใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอป คุณจะตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion เพื่อติดตามการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติจากแอปของคุณได้ด้วยเช่นกัน โปรดทราบว่าเจ้าของบัญชี Google Ads จะทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play เองไม่ได้ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของเจ้าของบัญชี Google Ads ไม่ได้เช่นกัน 

การเข้าถึงบัญชีและข้อมูล

หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads และยังเป็นเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ที่ลิงก์อยู่ คุณจะมีตัวเลือกในการอัปเดตลิงก์ไปยังประเภท "การเข้าถึงบัญชีและข้อมูล" คุณจะเห็นตัวเลือกนี้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ของ Google Ads สำหรับ Google Play หลังจากลิงก์บัญชีของคุณครั้งแรก 

เช่นเดียวกับลิงก์ประเภท "ข้อมูลเท่านั้น" Google Ads จะรับข้อมูลรีมาร์เก็ตติ้งจาก Google Play ได้ และตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion เพื่อให้ติดตามการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติจากแอปของคุณได้ นอกจากนี้ ด้วยลิงก์ "การเข้าถึงบัญชีและข้อมูล" เจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ดูข้อมูลบัญชี Google Ads ใน Play Console
  • สร้างแคมเปญ Google Ads จาก Play Console 
  • เพิ่มผู้ใช้ใหม่จาก Play Console ลงในบัญชี Google Ads ที่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลบัญชี Google Ads และ/หรือสร้างแคมเปญ Google Ads จาก Play Console ผู้ใช้เหล่านี้จะเข้าสู่ระบบหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบัญชี Google Ads ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มจาก Play Console แล้ว ผู้ใช้เหล่านี้จะปรากฏเป็นผู้ใช้ในหน้า “การเข้าถึงบัญชี” ของ Google Ads เฉพาะเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จาก Google Play Console เท่านั้นที่นำสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้เหล่านี้ออกได้

การส่งหรือการอนุมัติคำขอลิงก์

คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชี Google Ads เพื่อขอและจัดการการลิงก์ไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play คุณขอลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณยังส่งใหม่หรือยกเลิกคำขอลิงก์ได้ หากจำเป็น บัญชีจะได้รับการลิงก์เมื่อเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play อนุมัติคำขอแล้ว 

เจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ยังขอลิงก์กับบัญชี Google Ads ได้ คำเชิญเหล่านี้จะปรากฏในตารางในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" สำหรับ Google Play ใน Google Ads และบัญชีจะถูกลิงก์เมื่อคุณอนุมัติลิงก์แล้ว 

หลังจากลิงก์บัญชีแล้ว คุณจะดูและจัดการลิงก์ได้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" สำหรับ Google Play ใน Google Ads 

การยกเลิกการลิงก์บัญชี

คุณยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads จากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้ตลอดเวลา เจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ยังทำแบบเดียวกันนี้ได้จาก Google Play

เมื่อนำลิงก์ออกแล้ว รายการรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads ที่อ้างอิงจากแอปในบัญชี Google Play ที่ลิงก์จะถูกปิดใช้งาน และโฆษณาใดๆ ก็ตามที่กำหนดเป้าหมายไปยังรายการเหล่านั้นจะหยุดทำงาน นอกจากนี้ หากคุณตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion ให้ติดตามการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติ บัญชีก็จะหยุดการติดตาม Conversion ใหม่

หากคุณมีลิงก์ "การเข้าถึงบัญชีและข้อมูล" คุณคาดหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ได้

  • สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Google Ads สิ้นสุดลง: ผู้ใช้ทุกคนที่ถูกเพิ่มลงในบัญชี Google Ads ผ่าน Google Play Console จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads อีกต่อไป ผู้ใช้เดิมที่ได้รับการเพิ่มจาก Google Play Console ลงในบัญชี Google Ads จะเข้าถึงบัญชี Google Ads ไม่ได้
  • ข้อมูลบัญชี Google Ads ถูกนำออกจาก Play: หากต้องการดูประสิทธิภาพของแคมเปญ จะต้องมีการเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชี Google Ads โดยตรง ผู้ใช้จะไม่เห็นกิจกรรมและประสิทธิภาพในบัญชีใน Google Play Console ได้อีกต่อไป
  • ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ Google Ads จาก Play ได้อีกต่อไป: เมื่อนำลิงก์ออกแล้ว ผู้ใช้ใน Google Play Console จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้จาก Play ลงในบัญชี Google Ads อีกไม่ได้
     

เคล็ดลับ

หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี คุณจะลิงก์บัญชีดูแลจัดการกับ Google Play ได้ เพื่อติดตามการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติที่ระดับบัญชีดูแลจัดการ 

หากต้องการใช้ Google Play กับรีมาร์เก็ตติ้ง ให้เชื่อมโยงบัญชีที่จัดการแต่ละรายการกับ Google Play ทั้งนี้ การแชร์รายชื่อผู้ใช้จะทำไม่ได้ในระดับบัญชีดูแลจัดการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว