Prepojenie účtov Google Play a Google Ads

Chcete reklamy na aplikáciu zobrazovať správnym ľuďom ešte jednoduchšie? Začnite prepojením účtu Google Ads s účtom vývojára Google Play, ktorý je priradený k vašej aplikácii. Budete môcť použiť rozšírené techniky zacielenia založené na tom, kto už vlastní danú aplikáciu a kto si ju ešte potrebuje stiahnuť. Vaše reklamy tak môžu byť ešte účinnejšie. Zároveň budete môcť sledovať, kedy používateľ, ktorý klikol na jednu z vašich reklám, uskutoční nákup v aplikácii.

V tomto článku je vysvetlené, ako funguje prepojenie účtov Google Play a Google Ads. Pokyny na prepojenie oboch účtov a správu prepojení nájdete v článku o prepojení účtov Google Play a Google Ads.

Výhody

Po prepojení s účtom vývojára Google Play získate prístup k remarketingovým zoznamom, ktoré sa generujú automaticky pre aplikácie zverejnené daným účtom vývojára v službe Play. Máte k dispozícii celý potenciál remarketingového zoznamu – používateľom svojej aplikácie môžete zobrazovať reklamy na interakciu s mobilnou aplikáciou – a to bez potreby nastavenia remarketingovej značky. Ak ste vývojárom v službe Google Play, prečítajte si, ako prepojiť účet Google Ads s účtom vývojára Google Play.

V prípade aplikácií, ktoré používajú fakturáciu v aplikácii, môžete použiť sledovanie konverzií a automaticky tak sledovať nákup vo svojej aplikácii pre Android, ku ktorému došlo po kliknutí na vašu reklamu. Do aplikácie pritom nebudete musieť pridať kód sledovania konverzií. Znamená to, že môžete zistiť, ktoré reklamy sú najefektívnejšie pri zabezpečovaní týchto nákupov v aplikácii. Na základe týchto informácii môžete následne upraviť svoje kampane.

Typy prepojení medzi účtami Google Ads a Google Play

Medzi účtami Google Ads a účtami vývojára Google Play existujú dva typy prepojení: 

Iba údaje

Ide o štandardný typ prepojenia, ktoré sa vytvorí pri prepojení účtu Google Ads s účtom vývojára Google Play.

Po vytvorení tohto prepojenia môže Google Ads automaticky vytvárať remarketingové zoznamy pre aplikácie zverejnené v účte vývojára Google Play. Tieto zoznamy sa zobrazia v zdieľanej knižnici účtu Google Ads. V prípade aplikácií pre Android, ktoré používajú fakturáciu v aplikácii, budete môcť nastaviť sledovanie konverzií tak, aby boli nákupy v aplikácii sledované automaticky. Nezabúdajte však, že vlastník účtu Google Ads nemôže vykonávať zmeny v samotnom účte vývojára Google Play a naopak. 

Prístup k údajom a účtu

Ak máte prístup pre správcu k svojmu účtu Google Ads a ste tiež vlastníkom prepojeného účtu vývojára Google Play, budete môcť aktualizovať prepojenie na typ Prístup k údajom a účtu. Táto možnosť sa vo vašom účte Google Ads zobrazí na stránke Prepojené účty pre Google Play po prepojení vašich účtov. 

Podobne ako pri type prepojenia Iba údaje môže Google Ads prijímať remarketingové údaje zo služby Play a sledovanie konverzií môžete nastaviť tak, aby boli nákupy v aplikácii sledované automaticky. V prípade prepojenia Prístup k údajom a účtu môžu navyše vlastníci účtu vývojára Google Play:

  • zobraziť údaje účtu Google Ads v nástroji Play Console,
  • pomocou nástroja Play Console vytvárať kampane Google Ads, 
  • pomocou nástroja Play Console pridávať do účtov Google Ads nových používateľov s povolením na zobrazovanie údajov účtu Google Ads a/alebo vytváranie kampaní Google Ads prostredníctvom nástroja Play Console. Títo používatelia sa nebudú môcť prihlásiť do vášho účtu Google Ads a nebudú v ňom môcť vykonávať žiadne zmeny. Po ich pridaní pomocou nástroja Play Console však títo používatelia budú na stránke Prístup k účtu v službe Google Ads uvedení ako používatelia. Prístup týchto používateľov môže odstrániť len vlastník účtu vývojára Google Play pomocou nástroja Google Play Console.

Odoslanie alebo schválenie žiadostí o prepojenie

Ak chcete požiadať o prepojenia s účtom vývojára Google Play a o ich správu, musíte mať k účtu Google Ads prístup pre správcu. Môžete požiadať o prepojenie s ľubovoľným počtom účtov vývojára Google Play. Žiadosti o prepojenie môžete v prípade potreby aj opätovne odoslať alebo zrušiť. Účty budú prepojené, keď vašu žiadosť schváli vlastník účtu Play. 

Vlastníci účtov vývojára Google Play môžu takisto požiadať o prepojenie s vaším účtom Google Ads. Tieto pozvánky sa zobrazia v tabuľke na stránke Prepojené účty pre Google Play v službe Google Ads a účty budú prepojené, keď prepojenie schválite. 

Po prepojení účtov môžete zobraziť a spravovať prepojenia na stránke Prepojené účty pre Google Play v službe Google Ads. 

Odpojenie účtov

Svoj účet Google Ads môžete kedykoľvek odpojiť od účtu vývojára Google Play. Vlastník účtu vývojára Google Play môže urobiť to isté zo služby Google Play.

Po odstránení prepojenia budú remarketingové zoznamy služby Google Ads založené na aplikáciách v prepojenom účte Play zakázané a všetky reklamy zacieľujúce na tieto zoznamy sa prestanú spúšťať. Ak ste navyše nastavili konverznú akciu na automatické sledovanie nákupov v aplikácii, váš účet prestane sledovať nové konverzie.

Ak máte prepojenie Prístup k údajom a účtu, môžete očakávať aj toto:

  • Zruší sa prístup k účtu Google Ads: používatelia, ktorí boli pridaní do účtu Google Ads pomocou nástroja Play Console, už nebudú mať prístup k účtu Google Ads. Existujúci používatelia pridaní do účtu Google Ads z nástroja Google Play Console stratia prístup k účtu Google Ads.
  • Údaje účtu Google Ads sa odstránia zo služby Play: používatelia budú musieť byť explicitne pridaní do účtu Google Ads, aby mohli vidieť výkonnosť kampane. Nebudú už môcť vidieť aktivitu a výkonnosť účtu v nástroji Play Console.
  • Zo služby Play nebude možné pridať používateľa služby Google Ads: používatelia v nástroji Play Console nebudú môcť po odstránení prepojenia pridať zo služby Play ďalších používateľov do účtu Google Ads.
     

Tip

Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, môžete prepojiť svoj účet správcu so službou Google Play, čím zabezpečíte automatické sledovanie nákupov v aplikácii na úrovni účtu správcu. 

Ak chcete používať Google Play na remarketing, prepojte jednotlivé spravované účty so službou Google Play. Na úrovni účtu správcu nie je k dispozícii zdieľanie zoznamu používateľov.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory