Upozornenia v účtoch správcu

Upozornenia v účte správcu vám pomáhajú udržať si prehľad o dôležitých problémoch, ktoré by mohli ovplyvniť váš účet správcu a klientske účty.

Stránku Upozornenia nájdete na bočnom navigačnom paneli na akejkoľvek stránke v účte správcu. Zobrazuje upozornenia pre všetky vami spravované účty správcu a klientske účty prepojené priamo či nepriamo s vaším účtom správcu. Tu sú jednotlivé typy upozornení pre účty správcu:

  • upozornenia týkajúce sa platieb (vrátane upozornení na zamietnuté kreditné a debetné karty a uplynutie platnosti kreditných a debetných kariet),
  • upozornenia týkajúce sa kľúčových slov a kreatív (vrátane upozornení na kľúčové slová, ktoré nedosahujú očakávanú výkonnosť, a na zamietnuté reklamy),
  • upozornenia týkajúce sa kampaní (vrátane upozornení na končiace sa a skončené kampane),
  • upozornenia týkajúce sa rozpočtu (vrátane upozornení na míňajúce sa alebo vyčerpané rozpočty účtov a končiace sa rozpočty účtov),
  • upozornenia týkajúce sa účtov (vrátane upozornení na neaktívne účty v dôsledku neúplných informácií účtu).

Pripomenutie

Vo vašom účte správcu sa nezobrazia všetky upozornenia, ktoré sú k dispozícii pre vaše klientske účty. Ak chcete zobraziť všetky upozornenia pre každý účet, vykonajte priamu hĺbkovú analýzu vo svojich klientskych účtoch. Tieto upozornenia sa zobrazia v hornom rohu klientskeho účtu.Prečítajte si viacej o upozorneniach týkajúcich sa individuálnych účtov Google Ads.

Vyhľadávanie upozornení v rámci klientskych účtov

Ak chcete vyhľadať upozornenia v rámci konkrétnych klientskych účtov, môžete vytvoriť filtre na zobrazenie iba určitých typov upozornení, upozornení spustených v určitý čas a upozornení pre konkrétne účty.

Tu je postup, ako filtrovať upozornenia:

  1. Prihláste sa do účtu správcu.
  2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Účty.
  3. V hornej časti stránky kliknite na Upozornenia.
  4. Kliknite na ikonu filtra Filter a vyberte si z nasledujúcich filtrov: Typ, Účty, typ klientskeho účtu, Názov účtu alebo Číslo zákazníka. Môžete použiť viaceré filtre.

Zatváranie upozornení

Ak chcete zavrieť určité upozornenie, začiarknite políčko vedľa upozornenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Zavrieť. Keď prejdete hlbšie do svojich klientskych účtov, zavreté upozornenia sa vám viac nebudú zobrazovať. Tieto upozornenia sa však budú ďalej zobrazovať používateľom, ktorí sa prihlásia z individuálneho účtu Google Ads, pokiaľ ich takisto nezavrel nejaký používateľ na úrovni účtu.

Nemôžete zavrieť kritické (červené) upozornenia. Po vyriešení súvisiacich problémov sa tieto upozornenia odstránia pri aktualizáciách systému. Frekvencia týchto aktualizácií je rôzna v závislosti od typu upozornenia. Vyriešenie problémov súvisiacich s upozorneniami sa však v klientskych účtoch prejaví do 24 hodín.

Aktualizácia upozornení

Upozornenia pre účty správcu sa v závislosti od typu upozornenia aktualizujú v rôznych intervaloch a s rôznou frekvenciou počas celého dňa. Väčšina upozornení zobrazovaných na stránke Upozornenia sa aktualizuje počas celého dňa, zatiaľ čo naše systémy spracúvajú informácie, ktoré spúšťajú tieto upozornenia. Medzi tieto upozornenia patrí väčšina upozornení týkajúcich sa platieb a upozornení týkajúcich sa kľúčových slov a kreatív.

Niektoré upozornenia sa aktualizujú denne o druhej hodine ráno v časovom pásme inzerenta. Tieto denné upozornenia zahŕňajú upozornenia na končiace sa kampane, upozornenia týkajúce sa rozpočtu a upozornenia týkajúce sa platieb pri chýbajúcich fakturačných údajoch a pri neprijatí platby bankovým prevodom.

V upozorneniach na stránke Upozornenia sa zobrazuje dátum prvého spustenia príslušného upozornenia. Správa o časovej pečiatke v dolnej časti stránky Upozornenia tiež informuje o tom, kedy boli upozornenia naposledy aktualizované. Predchádzajúce upozornenia, ktoré sa ešte nezmenili, zostanú v platnosti aj napriek tejto aktualizácii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory