Om innehållsuteslutningar för videokampanjer

Vårt säkerhetslöfte för videoannonser innebär att vissa typer av innehåll inte kan användas för att generera intäkter från annonser på YouTube och hos Googles videopartner. Vi använder automatiskt uteslutningar för att förhindra att dina annonser visas tillsammans med det mest kontroversiella innehållet, som terroristhandlingar, nakenhet och känsliga händelser som nyligen har ägt rum.

Inställningarna för innehållsuteslutning som beskrivs nedan – annonsutrymmestyper, innehållstyper och etiketter för digitalt innehåll – är avsedda att ge dig större kontroll och hjälpa dig att utesluta typer av innehåll som kanske inte passar ditt varumärke eller din verksamhet, även om de följer Googles policyer. Vi utesluter innehåll efter bästa förmåga men kan inte garantera att allt relaterat innehåll utesluts.

I den här artikeln får du en översikt över inställningar för innehållsuteslutning gällande videokampanjer. Läs mer om hur du ställer in innehållsuteslutningar för videokampanjer.

Inställningar för innehållsuteslutning

Du kan använda följande inställningar för innehållsuteslutning i dina videokampanjer, både på kontonivå och enskild kampanjnivå.

Om du vill välja att dina videokampanjer inte ska visas i vissa känsliga innehållskategorier (som svordomar och grovt språk) använder du annonsutrymmestyper.
Annonsutrymmestyper

Med hjälp av annonsutrymmestyper kan du välja bort grupper av känsligt innehåll som inte överensstämmer med varumärket eller budskapet i din kampanj.

Du kan välja mellan nedanstående tre annonsutrymmestyper. Du kan också se mer information om vilka innehållstyper som inkluderas och utesluts för varje annonsutrymmestyp.

Utökat annonsutrymme
 
Med det här alternativet kan du visa annonser på alla videor på YouTube och hos Google-videopartner som uppfyller våra standarder för intäktsgenerering. Alternativet kan vara lämpligt för varumärken som vill ha maximal tillgång till hela urvalet med videor som är kvalificerade för annonser, däribland videor som innehåller mycket svordomar i ett komedi- eller dokumentärsammanhang eller överdrivet våld i tv-spel.
 
Standardannonsutrymme (rekommenderas)
 
Alla Google Ads-konton är inställda på denna annonsutrymmestyp som standard. Med det här alternativet kan dina annonser visas i en mängd olika typer av innehåll som passar de flesta varumärken, som populära musikvideor, dokumentärer och filmtrailrar. Innehållet där du kan visa annonser utgår från våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll, som tar hänsyn till exempelvis graden och frekvensen av svordomar eller det aktuella ämnets lämplighet, till exempel känsliga händelser. Annonser visas till exempel inte i samband med innehåll med upprepade och grova svordomar, omfattande sexuellt innehåll eller explicit våld.
 
Begränsat annonsutrymme
 
Med det här alternativet kan du visa annonser i en begränsad mängd innehåll som är lämpligt för varumärken med särskilt stränga riktlinjer för olämpligt språkbruk och sexuellt innehåll, utöver vad som omfattas av våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Videor som är tillgängliga i denna annonsutrymmestyp uppfyller hårdare krav, särskilt gällande olämpligt språkbruk och sexuellt innehåll. Till exempel visas inte dina annonser i samband med några av YouTubes populäraste musikvideor eller annat populärkulturellt innehåll på YouTube eller hos Google-videopartner.

 

Säkerhetslöfte för videoannonser och detaljerad information om annonsutrymmestypernas innehåll

Säkerhetslöfte för videoannonser

Dina annonser utesluts automatiskt från att visas i följande typer av innehåll, oavsett vilken typ av annonsutrymme du väljer.
 

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Svordomar i titeln eller miniatyren, eller svordomar upprepade gånger/i hela videon Utesluts Utesluts Utesluts
Fullständig nakenhet, blottade bröstvårtor, samlag mellan djur, sexuella övergrepp eller sexuellt innehåll i miniatyren Utesluts Utesluts Utesluts

Innehåll som visar missbruk, köp, tillverkning, försäljning av eller sökande efter droger
 
Utesluts Utesluts Utesluts
Innehåll som behandlar terrorism eller känsliga aktuella händelser som krig, död eller tragedier Utesluts Utesluts Utesluts

Svordomar

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Milda svordomar som används på ett icke-hatiskt, komiskt eller konstnärligt sätt Inkluderas Inkluderas Inkluderas
Måttliga svordomar som används på ett icke-hatiskt, komiskt eller konstnärligt sätt, eller en musikvideo med omfattande svordomar Inkluderas Inkluderas Utesluts
Grova svordomar som används i hela eller i början av videor som utgörs av komedi, dokumentärer, nyheter eller utbildning Inkluderas Utesluts Utesluts

Sexuellt innehåll

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Romantik, kyssar, avklädda men inte nakna personer i icke-sexuella situationer, eller allmänna diskussioner om relationer eller sexualitet Inkluderas Inkluderas Inkluderas
Avklädda men inte nakna personer i sexuella sammanhang, sensuell dans, beteende som i måttlig grad anspelar på sex, eller en musikvideo med sexuellt innehåll Inkluderas Inkluderas Utesluts
Oskarp nakenhet, fokus på sexuellt laddade kroppsdelar, fokus på sex som ämne, diskussioner om samlag, anspelningar på eller demonstrationer av samlag eller sexleksaker utan synlig kroppskontakt eller nakenhet Inkluderas Utesluts Utesluts

Våld

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Milt våld eller mild skada som inte visar blod eller chockerande innehåll Inkluderas Inkluderas Inkluderas
Våld eller chockerande innehåll i tv-spel, komedi eller musikvideor Inkluderas Inkluderas Inkluderas
Fokus på blod, stötande innehåll och brutalt våld i tv-spel, våld mellan djur eller animerat våld, sport, olyckor, skämt eller ”misslyckanden” med allvarliga skador som följd, blod i samband med kroppsmodifikationer eller medicinska ingrepp Inkluderas Utesluts Utesluts

Droger

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Innehåll med humoristiska referenser till droger, eller utbildningsmaterial, musik eller uttalanden som inte förhärligar eller marknadsför droger Inkluderas Inkluderas Inkluderas
Användning, tillverkning och försäljning av droger inom ramen för musik, humor, dokumentärer, nyheter eller utbildning Inkluderas Utesluts Utesluts

Förnedrande språkbruk

Videoinnehåll Utökat annonsutrymme Standardannonsutrymme Begränsat annonsutrymme
Innehåll i nyheter, dokumentärer eller utbildning med ord som kan anses vara partiska eller förnedrande, eller som kan anses utgöra hatretorik gentemot en grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, kön eller andra egenskaper Inkluderas Utesluts Utesluts
Innehållstyper
Du kan utesluta specifika innehållstyper så att dina annonser inte visas i samband med dessa innehållstyper. Det kan hjälpa dig att undvika typer av innehåll som inte motsvarar dina behov eller som dina kunder inte besöker.
  • Inbäddade videor: videor som webbutgivare hittar i Display-nätverket och sedan publicerar på sin egen webbplats.
  • Liveströmmade videor: videor med livehändelser som strömmas online.
Etiketter för digitalt innehåll
Webbplatser, sidor, videor och appar i Display-nätverket och på YouTube analyseras av Googles teknik för klassificering och ges en etikett för digitalt innehåll utifrån hur passande de är för olika målgrupper. De påminner om systemet för åldersgräns på film som används i USA, som G och PG. För dina videokampanjer kan du utesluta specifika etiketter för digitalt innehåll så att dina annonser inte visas i samband med innehåll som har dessa etiketter.
  • DL-G: innehållet är lämpligt för allmänna målgrupper (kan även välja Innehållet är lämpligt för familjer).
  • DL-PG: innehållet är lämpligt för de flesta åldrar, med föräldrarnas vägledning.
  • DL-T: innehållet är lämpligt för personer i tonåren och äldre.
  • DL-MA: innehållet är lämpligt endast för vuxna.
  • Har ännu ingen etikett: innehåll som ännu inte har någon etikett eftersom det inte har gått igenom klassificeringsprocessen.
Innehållsuteslutningar på kontonivå jämfört med kampanjnivå

Med innehållsuteslutningar på kontonivå kan du ange uteslutningar som gäller för videokampanjer i hela kontot. På kontonivå kan välja en annonsutrymmestyp, innehållstyper och etiketter för digitalt innehåll, så tillämpas de automatiskt i alla videokampanjer.

Observera att det finns en viss flexibilitet när det gäller annonsutrymmestyper. Även efter att du har valt en annonsutrymmestyp på kontonivå kan du välja en mer begränsad annonsutrymmestyp för varje enskild videokampanj. Även om du till exempel har valt annonsutrymmestypen Standard på kontonivå kan du välja annonsutrymmestypen Begränsad för en enskild videokampanj. (Du kan däremot inte välja utökat annonsutrymme för samma videokampanj eftersom alla videokampanjer på Google Ads-kontot begränsas till Standard.)

Exempel

  • Om annonsutrymmestypen på kontonivå är Begränsat annonsutrymme måste du använda typen Begränsat annonsutrymme i alla dina videokampanjer.
  • Om annonsutrymmestypen på kontonivå är Standardannonsutrymme kan du använda typerna Standardannonsutrymme eller Begränsat annonsutrymme i enskilda videokampanjer.
  • Om annonsutrymmestypen på kontonivå är Utökat annonsutrymme kan du välja typerna Utökat annonsutrymme, Standardannonsutrymme eller Begränsat annonsutrymme i enskilda videokampanjer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt