Sisällön poissulkemiset Videokampanjoissa

Mainosjakaumatyypit korvaavat arkaluontoiset sisältöluokat

Lokakuun 2018 alkupuolelta lähtien videokampanjoissa ei voi enää sulkea pois sisältöä arkaluontoisten sisältöluokkien avulla. Käytä niiden sijaan poissulkemiseen mainosjakaumatyyppejä.

Google Ads ‑tililläsi käytetään oletuksena vakiomainosjakaumatyyppiä. Jos haluat käyttää jotakin toista mainosjakaumatyyppiä, muutos kannattaa tehdä ennen syyskuuta. 

 

Videomainosten turvallisuuslupauksemme mukaisesti tietynlaista sisältöä ei voi tulouttaa YouTubessa ja Googlen videokumppanien sivustoilla näytettävillä mainoksilla, joten käytämme automaattisesti poissulkemisia, jotka estävät mainoksiasi näkymästä kaikkein kiistanalaisimman sisällön yhteydessä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi terrori-iskut, alastomuus ja viimeaikaiset arkaluontoiset tapahtumat. 

Alla kuvatut sisällön poissulkemisasetukset (mainosjakaumatyypit, sisältötyypit ja digitaalisen sisällön tunnisteet) tarjoavat sinulle lisää valinnanvaraa, sillä voit niiden avulla sulkea pois sisältöä, joka on käytäntöjemme mukaista mutta joka ei välttämättä sovi yhteen brändisi tai liiketoimintasi kanssa. Teemme sisällön poissulkemiset niin tarkasti kuin mahdollista, mutta emme voi taata, että kaikki aiheeseen liittyvä sisältö suljetaan pois. 

Tämä artikkeli sisältää Video-kampanjoiden sisällön poissulkemisasetusten yleiskatsauksen. Vaiheittaiset ohjeet löytyvät artikkelista Sisällön poissulkemisten määrittäminen Video-kampanjoille.

Sisällön poissulkemisasetukset

Voit käyttää Videokampanjoissa seuraavia sisällön poissulkemisasetuksia tilitasolla tai yksittäisen Videokampanjan tasolla.

Mainosjakaumatyypit

Mainosjakaumatyyppien avulla voit sulkea pois arkaluontoiset sisältöluokat, jotka eivät sovi brändiisi tai kampanjasi viestiin. 

Voit valita seuraavista mainosjakaumatyypeistä. Voit myös katsoa lisätietoja siitä, mitä sisältötyyppejä kukin mainosjakaumatyyppi sisältää.

Laajennettu mainosjakauma
 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia kaikkien sellaisten YouTubessa ja Googlen videokumppaneiden sivustoilla näytettävien videoiden yhteydessä, jotka noudattavat tuloutusta koskevia vaatimuksiamme. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto brändeille, jotka haluavat näyttää mainoksiaan mahdollisimman laajasti kaikkien sellaisten videoiden yhteydessä, joissa voidaan näyttää mainoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi videot, joissa käytetään voimakkaita kirosanoja komediallisessa tai dokumentaarisessa kontekstissa tai joissa esiintyy voimakasta väkivaltaa (kuten videopeleissä).
 
Vakiomainosjakauma (suositeltu)
 
Tämä mainosjakaumatyyppi on oletusarvoisesti käytössä kaikilla Google Ads ‑tileillä. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia monipuolisesti sellaisen sisällön yhteydessä, joka sopii useimmille brändeille. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi suositut musiikkivideot, dokumentit ja elokuvatrailerit. Sisältö, jonka yhteydessä mainoksia voidaan näyttää, on määritelty mainostajille sopivaa sisältöä koskevissa ohjeissamme. Niissä otetaan huomioon esimerkiksi kirosanojen voimakkuus ja toistuvuus sekä käsiteltävän asian, kuten arkaluontoisten tapahtumien, sopivuus. Mainoksia ei näytetä esimerkiksi sellaisen sisällön yhteydessä, joka sisältää toistuvaa voimakasta kiroilua, vahvasti seksuaalista sisältöä tai järkyttävää väkivaltaa.
 
Rajoitettu mainosjakauma
 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia rajatun sisällön yhteydessä. Tämä sopii brändeille, joilla on tarkat ohjeet sopimattoman kielenkäytön ja seksuaalisesti vihjailevan sisällön suhteen. Sisältö on rajatumpaa kuin mitä mainostajille sopivaa sisältöä koskevissa ohjeissamme on määritelty. Tässä mainosjakaumatyypissä hyväksytyt videot täyttävät tiukat vaatimukset etenkin sopimattoman kielenkäytön ja seksuaalisesti vihjailevan sisällön suhteen. Mainoksiasi ei esimerkiksi näytetä joidenkin YouTuben suosituimpien musiikkivideoiden tai muun popkulttuurisisällön yhteydessä YouTubessa ja Googlen videokumppaneiden sivustoilla.

 

Videomainosten turvallisuuslupaus ja mainosjakaumatyyppien sisältötiedot

 

Videomainosten turvallisuuslupaus

Mainosten näyttäminen estetään automaattisesti seuraavissa sisältötyypeissä (valitusta mainosjakaumatyypistä riippumatta):
 

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Hävyttömiä ilmauksia sisällön otsikossa tai pikkukuvassa taikka toistuvasti tai koko sisällössä Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu
Täyttä alastomuutta, paljastettuja nännejä, eläinten parittelua, seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista sisältöä pikkukuvassa Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu

Sisältö, jossa esitetään huumausaineiden käyttöä, ostamista, valmistamista, myymistä tai löytämistä
 
Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu
Sisältö, jossa käsitellään terrorismia tai arkaluonteisia ajankohtaisia tapahtumia, kuten sotaa, kuolemaa tai tragediaa Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu

 

Hävyttömyydet

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Lievää hävyttömien ilmausten käyttöä ei-vihamielisessä, komediallisessa tai taiteellisessa tarkoituksessa Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Kohtuullista hävyttömien ilmausten käyttöä ei-vihamielisessä, komediallisessa tai taiteellisessa tarkoituksessa, tai musiikkivideo, jossa on runsaasti hävyttömiä ilmauksia Sisällytetty Sisällytetty Poissuljettu
Voimakasta hävyttömien ilmausten käyttöä koko videossa tai heti sen alussa komediallisessa, dokumentaarisessa, opetuksellisessa tai uutisiin liittyvässä tarkoituksessa Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

 

Seksuaalinen sisältö

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Romanttista sisältöä, suutelua, vähäistä vaatetusta ei-seksuaalisessa tarkoituksessa tai yleistä keskustelua ihmissuhteista tai seksuaalisuudesta Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Vähäistä vaatetusta seksuaalisessa tarkoituksessa, sensuellia tanssia, kohtuullisesti seksiin vihjaavaa käytöstä tai musiikkivideo, jossa on seksuaalista sisältöä Sisällytetty Sisällytetty Poissuljettu
Sumennettu alastomuus, seksuaalisiin ruumiinosiin keskittyminen, seksiin keskittyminen aiheena, seksuaalisesta kanssakäymisestä keskusteleminen, seksuaalisen kanssakäymisen tai seksilelujen näyttäminen taikka niihin vihjaaminen ilman näkyvää kosketusta tai alastomuutta Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

 

Väkivalta

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Lievä väkivalta tai lievät vammat ilman veren tai järkyttävän sisällön näyttämistä Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Väkivalta tai järkyttävä sisältö videopelien, komedian tai musiikkivideoiden osana Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Vereen ja väkivaltaan keskittyminen videopeleissä, eläinväkivallassa tai animaatioissa; vakavien urheiluun, onnettomuuksiin, piloihin tai ”hauskoihin epäonnistumisiin” liittyvien vammojen näyttäminen; veren näyttäminen kehonmuokkauksen tai lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

 

Huumeet

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Huumausaineisiin liittyvä sisältö, jossa huumausaineisiin viitataan humoristisesti, opetuksellisessa tarkoituksessa, musiikin keinoin tai sanallisesti huumausaineita ihannoimatta tai niiden käyttöä edistämättä Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Huumausaineiden käyttöä, valmistusta ja jakelua musiikillisessa, komediallisessa, opetuksellisessa, dokumentaarisessa tai uutisiin liittyvässä tarkoituksessa Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

 

Loukkaava kielenkäyttö

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Uutiset, dokumentit tai opetussisältö, joiden kieltä voidaan pitää puolueellisena, loukkaavana tai rotuun, uskontoon, sukupuoleen tai johonkin muuhun ihmisryhmään kohdistuvana vihapuheena Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu
Poissuljettu sisältö: Arkaluontoiset sisältöluokat

 

Lokakuun 2018 alkupuolelta lähtien videokampanjoissa ei voi enää sulkea pois sisältöä arkaluontoisten sisältöluokkien avulla. Käytä niiden sijaan poissulkemiseen mainosjakaumatyyppejä.

Voit halutessasi sulkea pois Videokampanjasi seuraavista yksittäisistä arkaluontoisista sisältöluokista:

 • Tragediat ja konfliktit: Sulkee pois taisteluita tai sotatilanteita esittävän järkyttävän materiaalin. 
 • Arkaluontoiset yhteiskunnalliset kysymykset: Sulkee pois videot, joiden tarkoituksena on aiheuttaa reaktio kiistanalaiseen asiaan. 
 • Seksiin vihjaava sisältö: Sulkee pois seksiä tai seksiin liittyviä tuotteita sisältävät videot. 
 • Sensaatiohakuinen ja järkyttävä sisältö: Sulkee pois videot, joissa näytetään katastrofeissa tai onnettomuuksissa loukkaantuneita tai kuolleita henkilöitä. 
 • Hävyttömyydet ja karkea kielenkäyttö. 
Sisältötyypit
Voit sulkea pois tiettyjä sisältötyyppejä, jotta mainoksiasi ei näytetä kyseisissä sisältötyypeissä. Näin voit välttää sisältötyyppejä, jotka eivät vastaa tarpeitasi tai jotka eivät ole asiakkaidesi suosiossa.
 • Upotetut YouTube-videot: Video, jonka verkkojulkaisija on löytänyt Display-verkostosta ja julkaissut omalla sivustollaan 
 • Suoratoistovideot: Internetin kautta suoratoistettu video live-tapahtumista 
 • Pelit: Verkko- ja mobiilisovelluspelit 
Digitaaliset sisältötunnisteet
Display-verkoston verkkosivustot, sivut, videot ja sovellukset sekä YouTuben sisältö analysoidaan Googlen luokitteluteknologialla. Digitaalinen sisältötunniste annetaan sen perusteella, miten hyvin sisältö sopii eri yleisöille. Tunnisteet ovat samankaltaisia kuin elokuvien ikärajat, kuten G ja PG. Videokampanjoissa voit sulkea pois tiettyjä digitaalisia sisältötunnisteita, jotta mainoksiasi ei näytetä kyseisillä tunnisteilla merkityssä sisällössä.
 • DL-G: Sisältö soveltuu kaikille yleisöille.
  • Sisältö soveltuu koko perheelle.
 • DL-PG: Sisältö soveltuu useimmille yleisöille vanhempien harkinnan mukaan.
 • DL-T: Sisältö soveltuu teini-ikäisille ja sitä vanhemmille.
 • DL-MA: Sisältö soveltuu vain aikuisille.
 • Ei vielä luokiteltu: Sisältöä ei ole vielä luokiteltu, koska tarkistusprosessi on kesken.
Tilitason ja kampanjatason sisällön poissulkemiset 

 

Lokakuun 2018 alkupuolelta lähtien videokampanjoissa ei voi enää sulkea pois sisältöä arkaluontoisten sisältöluokkien avulla. Käytä niiden sijaan poissulkemiseen mainosjakaumatyyppejä.

 

Tilitason sisällön poissulkemisten avulla voit määrittää poissulkemisia, jotka koskevat Videokampanjoita koko tililläsi. Tällöin voit valita tilitasolla mainosjakaumatyypin, arkaluontoisia sisältöluokkia, sisältötyyppejä ja digitaalisia sisältötunnisteita, jotka koskevat kaikkia Videokampanjoita automaattisesti. 

Huomaa, että mainosjakaumatyypeissä on joustovaraa. Vaikka olet valinnut mainosjakaumatyypin tilitasolla, voit halutessasi valita rajoittavamman mainosjakaumatyypin kullekin yksittäiselle videokampanjalle. Jos esimerkiksi olet valinnut vakiotyyppisen mainosjakauman tilitasolla, voit tarvittaessa valita rajoittavamman rajoitetun mainosjakauman jollekin yksittäiselle videokampanjallesi. Et voi kuitenkaan valita vähemmän rajoittavaa laajennettua mainosjakaumaa.

Esimerkkejä

 • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumatyypiksi Rajoitettu, sinun on käytettävä rajoitettua mainosjakaumaa kaikissa yksittäisissä Videokampanjoissa.
 • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumatyypiksi Vakio, voit käyttää vakiotyyppistä tai rajoitettua mainosjakaumaa yksittäisissä Videokampanjoissa. 
 • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumatyypiksi Laajennettu, voit käyttää laajennettua, vakiotyyppistä tai rajoitettua mainosjakaumaa yksittäisissä Videokampanjoissa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun