Sisällön poissulkemiset Videokampanjoissa

Videomainosten turvallisuuslupauksemme mukaisesti tietynlaista sisältöä ei voi kaupallistaa YouTubessa ja Googlen videokumppanien sivustoilla näytettävillä mainoksilla, joten käytämme automaattisesti poissulkemisia, jotka estävät mainoksiasi näkymästä kaikkein kiistanalaisimman sisällön yhteydessä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi terrori-iskut, alastomuus ja viimeaikaiset arkaluontoiset tapahtumat.

Alla kuvatut sisällön poissulkemisasetukset (mainosjakaumatyypit, sisältötyypit ja digitaaliset sisältötunnisteet) tarjoavat sinulle lisää valinnanvaraa, sillä voit niiden avulla sulkea pois sisältöä, joka on käytäntöjemme mukaista mutta joka ei välttämättä sovi yhteen brändisi tai liiketoimintasi kanssa. Teemme sisällön poissulkemiset niin tarkasti kuin mahdollista, mutta emme voi taata, että kaikki aiheeseen liittyvä sisältö suljetaan pois.

Tämä artikkeli sisältää Videokampanjoiden sisällön poissulkemisasetusten yleiskatsauksen. Lue lisää sisällön poissulkemisten määrittämisestä Videokampanjoille.

Sisällön poissulkemisasetukset

Voit käyttää Videokampanjoissa seuraavia sisällön poissulkemisasetuksia tilitasolla tai yksittäisen kampanjan tasolla.

Estä Videokampanjoidesi näkyminen tietyissä arkaluotoisissa sisältöluokissa (kuten hävyttömyydet ja karkea kielenkäyttö) käyttämällä mainosjakaumatyyppejä.
Mainosjakaumatyypit

Mainosjakaumatyyppien avulla voit sulkea pois arkaluontoiset sisältöluokat, jotka eivät sovi brändiisi tai kampanjasi viestiin.

Voit valita seuraavista mainosjakaumatyypeistä. Voit myös katsoa lisätietoja siitä, mitä sisältötyyppejä kukin mainosjakaumatyyppi sisältää.

Laajennettu mainosjakauma
 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia kaikkien sellaisten YouTubessa ja Googlen videokumppaneiden sivustoilla näytettävien videoiden yhteydessä, jotka noudattavat tuloutusta koskevia vaatimuksiamme. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto brändeille, jotka haluavat näyttää mainoksiaan mahdollisimman laajasti kaikkien sellaisten videoiden yhteydessä, joissa voidaan näyttää mainoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi videot, joissa käytetään voimakkaita kirosanoja komediallisessa tai dokumentaarisessa kontekstissa tai joissa esiintyy voimakasta väkivaltaa (kuten videopeleissä).
 
Vakiomainosjakauma (suositeltu)
 
Tämä mainosjakaumatyyppi on oletusarvoisesti käytössä kaikilla Google Ads ‑tileillä. Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia monipuolisesti sellaisen sisällön yhteydessä, joka sopii useimmille brändeille. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi suositut musiikkivideot, dokumentit ja elokuvatrailerit. Sisältö, jonka yhteydessä mainoksia voidaan näyttää, on määritelty mainostajille sopivaa sisältöä koskevissa ohjeissamme. Niissä otetaan huomioon esimerkiksi kirosanojen voimakkuus ja toistuvuus sekä käsiteltävän asian, kuten arkaluontoisten tapahtumien, sopivuus. Mainoksia ei näytetä esimerkiksi sellaisen sisällön yhteydessä, joka sisältää toistuvaa voimakasta kiroilua, vahvasti seksuaalista sisältöä tai järkyttävää väkivaltaa.
 
Rajoitettu mainosjakauma
 
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit näyttää mainoksia rajatun sisällön yhteydessä. Tämä sopii brändeille, joilla on tarkat ohjeet sopimattoman kielenkäytön ja seksuaalisesti vihjailevan sisällön suhteen. Sisältö on rajatumpaa kuin mitä mainostajille sopivaa sisältöä koskevissa ohjeissamme on määritelty. Tässä mainosjakaumatyypissä hyväksytyt videot täyttävät tiukat vaatimukset etenkin sopimattoman kielenkäytön ja seksuaalisesti vihjailevan sisällön suhteen. Mainoksiasi ei esimerkiksi näytetä joidenkin YouTuben suosituimpien musiikkivideoiden tai muun popkulttuurisisällön yhteydessä YouTubessa ja Googlen videokumppaneiden sivustoilla.

 

Videomainosten turvallisuuslupaus ja mainosjakaumatyyppien sisältötiedot

Videomainosten turvallisuuslupaus

Mainosten näyttäminen estetään automaattisesti seuraavissa sisältötyypeissä (valitusta mainosjakaumatyypistä riippumatta):
 

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Hävyttömiä ilmauksia sisällön otsikossa tai pikkukuvassa taikka toistuvasti tai koko sisällössä Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu
Täyttä alastomuutta, paljastettuja nännejä, eläinten parittelua, seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista sisältöä pikkukuvassa Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu

Sisältö, jossa esitetään huumausaineiden käyttöä, ostamista, valmistamista, myymistä tai löytämistä
 
Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu
Sisältö, jossa käsitellään terrorismia tai arkaluonteisia ajankohtaisia tapahtumia, kuten sotaa, kuolemaa tai tragediaa Poissuljettu Poissuljettu Poissuljettu

Hävyttömyydet

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Lievää hävyttömien ilmausten käyttöä ei-vihamielisessä, komediallisessa tai taiteellisessa tarkoituksessa Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Kohtuullista hävyttömien ilmausten käyttöä ei-vihamielisessä, komediallisessa tai taiteellisessa tarkoituksessa, tai musiikkivideo, jossa on runsaasti hävyttömiä ilmauksia Sisällytetty Sisällytetty Poissuljettu
Voimakasta hävyttömien ilmausten käyttöä koko videossa tai heti sen alussa komediallisessa, dokumentaarisessa, opetuksellisessa tai uutisiin liittyvässä tarkoituksessa Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

Seksuaalinen sisältö

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Romanttista sisältöä, suutelua, vähäistä vaatetusta ei-seksuaalisessa tarkoituksessa tai yleistä keskustelua ihmissuhteista tai seksuaalisuudesta Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Vähäistä vaatetusta seksuaalisessa tarkoituksessa, sensuellia tanssia, kohtuullisesti seksiin vihjaavaa käytöstä tai musiikkivideo, jossa on seksuaalista sisältöä Sisällytetty Sisällytetty Poissuljettu
Sumennettu alastomuus, seksuaalisiin ruumiinosiin keskittyminen, seksiin keskittyminen aiheena, seksuaalisesta kanssakäymisestä keskusteleminen, seksuaalisen kanssakäymisen tai seksilelujen näyttäminen taikka niihin vihjaaminen ilman näkyvää kosketusta tai alastomuutta Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

Väkivalta

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Lievä väkivalta tai lievät vammat ilman veren tai järkyttävän sisällön näyttämistä Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Väkivalta tai järkyttävä sisältö videopelien, komedian tai musiikkivideoiden osana Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Vereen ja väkivaltaan keskittyminen videopeleissä, eläinväkivallassa tai animaatioissa; vakavien urheiluun, onnettomuuksiin, piloihin tai ”hauskoihin epäonnistumisiin” liittyvien vammojen näyttäminen; veren näyttäminen kehonmuokkauksen tai lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

Huumeet

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Huumausaineisiin liittyvä sisältö, jossa huumausaineisiin viitataan humoristisesti, opetuksellisessa tarkoituksessa, musiikin keinoin tai sanallisesti huumausaineita ihannoimatta tai niiden käyttöä edistämättä Sisällytetty Sisällytetty Sisällytetty
Huumausaineiden käyttöä, valmistusta ja jakelua musiikillisessa, komediallisessa, opetuksellisessa, dokumentaarisessa tai uutisiin liittyvässä tarkoituksessa Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu

Loukkaava kielenkäyttö

Videosisältö Laajennettu mainosjakauma Vakiomainosjakauma Rajoitettu mainosjakauma
Uutiset, dokumentit tai opetussisältö, joiden kieltä voidaan pitää puolueellisena, loukkaavana tai rotuun, uskontoon, sukupuoleen tai johonkin muuhun ihmisryhmään kohdistuvana vihapuheena Sisällytetty Poissuljettu Poissuljettu
Sisältötyypit
Voit sulkea pois tiettyjä sisältötyyppejä, jotta mainoksiasi ei näytetä kyseisissä sisältötyypeissä. Näin voit välttää sisältötyyppejä, jotka eivät vastaa tarpeitasi tai jotka eivät ole asiakkaidesi suosiossa.
  • Upotetut YouTube-videot: Videot, jotka on upotettu YouTube.comin ulkopuolisille verkkosivustoille.
  • Suoratoistovideot: Internetin kautta suoratoistettu video live-tapahtumista.
Digitaaliset sisältötunnisteet
Display-verkoston verkkosivustot, sivut, videot ja sovellukset sekä YouTuben sisältö analysoidaan Googlen luokitteluteknologialla. Digitaalinen sisältötunniste annetaan sen perusteella, miten hyvin sisältö sopii eri yleisöille. Tunnisteet ovat samankaltaisia kuin elokuvien ikärajat, kuten G ja PG. Videokampanjoissa voit sulkea pois tiettyjä digitaalisia sisältötunnisteita, jotta mainoksiasi ei näytetä kyseisillä tunnisteilla merkityssä sisällössä.
  • DL-G: Sisältö soveltuu kaikille yleisöille (valittavana myös "Koko perheelle soveltuva sisältö").
  • DL-PG: Sisältö soveltuu useimmille yleisöille vanhempien harkinnan mukaan.
  • DL-T: Sisältö soveltuu teini-ikäisille ja sitä vanhemmille.
  • DL-MA: Sisältö soveltuu vain aikuisille.
  • Ei vielä luokiteltu: Sisältöä ei ole vielä luokiteltu, koska tarkistusprosessi on kesken.
Tilitason ja kampanjatason sisällön poissulkemiset

Tilitason sisällön poissulkemisten avulla voit määrittää poissulkemisia, jotka koskevat Videokampanjoita koko tililläsi. Voit valita tilitasolla mainosjakaumatyypin, sisältötyyppejä ja digitaalisia sisältötunnisteita, jotka tulevat käyttöön kaikissa Videokampanjoissasi automaattisesti.

Huomaa, että mainosjakaumatyypeissä on joustovaraa. Vaikka olet valinnut mainosjakaumatyypin tilitasolla, voit halutessasi valita rajoittavamman mainosjakaumatyypin kullekin yksittäiselle Videokampanjalle. Jos esimerkiksi olet valinnut vakiomainosjakauman tilitasolla kaikille Videokampanjoille, voit silti valita rajoitetun mainosjakauman yksittäiselle Videokampanjalle. (Et kuitenkaan voi valita kyseiselle Videokampanjalle laajennettua mainosjakaumaa, koska Google Ads ‑tilin kaikkien Videokampanjoiden mainosjakaumatyypiksi on rajoitettu vakiomainosjakauma.)

Esimerkkejä

  • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumatyypiksi rajoitetun mainosjakauman, sinun on käytettävä rajoitettua mainosjakaumaa kaikissa yksittäisissä Videokampanjoissa.
  • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumatyypiksi vakiomainosjakauman, voit käyttää yksittäisissä Videokampanjoissa vakiotyyppistä tai rajoitettua mainosjakaumaa.
  • Jos olet valinnut tilitason mainosjakaumaksi laajennetun mainosjakauman, voit käyttää yksittäisissä Videokampanjoissa laajennettua, vakiotyyppistä tai rajoitettua mainosjakaumaa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false