Sisu välistamised videokampaaniates

Tundliku sisu kategooriaid asendavad reklaamikohtade tüübid

Alates 2018. aasta oktoobri algusest ei saa videokampaaniates sisu välistamiseks kasutada tundliku sisu kategooriaid. Selle asemel kasutage videokampaaniates sisu välistamiseks reklaamikohtade tüüpe.

Pidage meeles, et vaikimisi on teie Google Adsi kontol lubatud standardne reklaamikohtade tüüp. Kui juba teate, et soovite kasutada mõnda muud reklaamikohtade tüüpi, soovitame valiku ära teha enne oktoobrit. 

Meie videoreklaamide ohutuse lubadus tähendab seda, et teatud tüüpi sisu ei saa YouTube'is ja Google'i videopartnerite juures esitatavate reklaamide puhul monetiseerida: rakendame automaatselt välistamised, et vältida teie videoreklaamide kuvamist kõige vastuolulisema sisu (nt terroriaktide, alastuse ja hiljutiste tundliku loomuga sündmustega seotud sisu) juures. 

Allpool kirjeldatavad sisu välistamise seaded (reklaamikohtade tüübid, sisutüübid ja digitaalse sisu sildid) pakuvad teile rohkem juhtimisvõimalusi ning aitavad välistada sellist tüüpi sisu, mis vastab küll meie eeskirjadele, kuid ei pruugi sobida teie brändi või ettevõttega. Kuigi sisu välistatakse võimalikult täpselt, ei saa me tagada, et kogu seotud sisu välja jäetakse. 

Selles artiklis antakse ülevaade videokampaaniate sisu välistamise seadetest. Üksikasjalikud juhised leiate artiklist Videokampaaniate sisu välistamiste määramine.

Sisu välistamise seaded

Oma videokampaaniatega saate kasutada järgmiseid sisu välistamise seadeid nii konto kui ka üksiku videokampaania tasemel.

Reklaamikohtade tüübid

Reklaamikohtade tüübid pakuvad võimaluse keelata teatud tundliku sisu, mis ei sobitu teie brändiga või kampaania sõnumiga. 

Saate valida kolme järgmise reklaamitüübi vahel. Samuti saate vaadata täpsemat teavet selle kohta, milline sisu on iga reklaamikoha korral lubatud ja milline välistatud.

Laiendatud reklaamikohad
 
See valik võimaldab teil näidata reklaame YouTube'is ja kõigi selliste Google'i videopartnerite videotes, kes vastavad meie monetiseerimisstandarditele. See võib olla sobiv valik brändidele, kes soovivad ligipääsu kõigile videotele, milles saab reklaame näidata, sh näiteks ka videod, mis komöödia või dokumentaalfilmi raames sisaldavad vulgaarsusi või liigset vägivalda, nagu näiteks videomängudes.
 
Standardsed reklaamikohad (soovitatav)
 
Kõikidel Google Adsi kontodel on see reklaamikoha tüüp valitud vaikimisi. See võimaldab teil reklaame näidata mitmesuguses sisus (nt populaarsed muusikavideod, dokumentaalfilmid ja filmitreilerid), mis on sobilik enamikule brändidele. Sisu, milles reklaame saab esitada, põhineb reklaamijasõbraliku sisu juhistel, mille puhul võetakse arvesse näiteks roppuste vulgaarsust või esinemise sagedust või objekti sobilikkust (nt tundliku loomuga sündmused). Reklaame ei näidata näiteks sisus, kus on korduvad vulgaarsed roppused, vulgaarset seksuaalsust või kus kujutatakse vägivalda.
 
Piiratud reklaamikohad
 
Need võimaldavad teil reklaame näidata väiksemas valikus sisus, mis on sobilik brändidele, kellel on sobimatu keelekasutuse ja seksuaalse kahemõttelisuse suhtes ranged seisukohad – rangemad, kui on kehtestatud reklaamijasõbraliku sisu juhistes. Selle reklaamikoha tüübile ligipääsetavad videod vastavad kõrgematele nõudmistele, seda eriti sobimatu keelekasutuse ja seksuaalse kahemõttelisuse osas. Näiteks ei näidata teie reklaame osas YouTube'i kõige populaarsemates muusikavideotes ning YouTube'i ja Google'i videopartnerite muus popkultuurilises sisus.

 

Videoreklaamide ohutuse lubadus ja üksikasjad reklaamikohtade tüübi sisu kohta

 

Videoreklaamide ohutuse lubadus

Teie reklaamide kuvamine välistatakse automaatselt järgmist tüüpi sisu juures, olenemata valitud reklaamikohatüübist.
 

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Roppus pealkirjas või pisipildil või korduvalt/läbivalt videos Välistatud Välistatud Välistatud
Täielik alastus, katmata nibud, loomade paaritumine, seksuaalvägivald või pisipildi seksuaalne sisu Välistatud Välistatud Välistatud

Uimastite kuritarvitamist, ostmist, valmistamist, müümist või leidmist kujutav sisu
 
Välistatud Välistatud Välistatud
Sisu, mis käsitleb terrorismi või aktuaalseid tundlikke sündmusi, näiteks sõda, surma või muid traagilisi sündmusi Välistatud Välistatud Välistatud

 

Roppused

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Kerged roppused, mida kasutatakse sõbralikul, humoorikal või kunstilisel viisil Kaasatud Kaasatud Kaasatud
Mõõdukad roppused, mida kasutatakse sõbralikul, humoorikal või kunstilisel viisil, või sagedast roppu sisu hõlmav muusikavideo Kaasatud Kaasatud Välistatud
Läbivalt ropp või roppusega algav video, kusjuures roppust kasutatakse huumori, dokumentalistika, uudiste või õpetamise kontekstis Kaasatud Välistatud Välistatud

 

Seksuaalne sisu

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Lembehetked, suudlemine või napp rõivastus mitteseksuaalses kontekstis või armusuhete või seksuaalsuse üldplaanis käsitlemine Kaasatud Kaasatud Kaasatud
Napp rõivastus seksuaalses kontekstis, sensuaalne tants, mõõdukalt seksuaalselt sugestiivne käitumine või seksuaalse sisuga muusikavideo Kaasatud Kaasatud Välistatud
Hägustatud alastus, keskendumine suguelunditele, keskendumine seksiteemale, suguühtest rääkimine, suguühete või seksilelude kaudne või otsene kujutamine ilma nähtava kehakontakti ja alastuseta Kaasatud Välistatud Välistatud

 

Vägivald

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Kergekujuline vägivald või kehavigastused, mis ei hõlma verd ja mida ei kujutata detailselt Kaasatud Kaasatud Kaasatud
Vägivaldne sisu videomängude, huumori või muusikavideote kontekstis Kaasatud Kaasatud Kaasatud
Verele keskendumine, verevalamine ja ränk vägivald videomängudes, loomade vastu või animeeritud sisus. Tõsiste kehavigastustega päädinud spordi- ja muud õnnetused, vembud ja ebaõnnestumised. Vere näitamine kehamodifitseerimise või meditsiinilise protseduuri kontekstis. Kaasatud Välistatud Välistatud

 

Narkootikumid

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Uimasteid humoorikalt, õppekontekstis või muusikaliselt käsitlev sisu, mis ei kutsu üles uimasteid tarvitama ega kajasta neid positiivselt Kaasatud Kaasatud Kaasatud
Uimastite tarvitamine, valmistamine või levitamine muusika, huumori, uudiste, õpetamise või dokumentalistika kontekstis Kaasatud Välistatud Välistatud

 

Solvav keelekasutus

Videosisu Laiendatud reklaamikohad Standardsed reklaamikohad Piiratud reklaamikohad
Hariv, uudis- või dokumentaalsisu, mis sisaldab sõnu, mida võib pidada teatud rassi, religiooni, rahvuse või soo esindajate või muu inimrühma suhtes kallutatuks, alandavaks või vihaõhutavaks Kaasatud Välistatud Välistatud
Välistatud sisu: tundliku sisu kategooriad

 

Alates 2018. aasta oktoobri algusest ei saa videokampaaniates sisu välistamiseks kasutada tundliku sisu kategooriaid. Selle asemel kasutage videokampaaniates sisu välistamiseks reklaamikohtade tüüpe.

Saate välistada oma videokampaania järgmistest tundliku sisu kategooriatest.

 • Tragöödia ja konflikt: välistab sõda ja lahingutegevust ilmekalt kujutava sisu 
 • Tundlikud sotsiaalsed teemad: välistab videod, mille eesmärgiks on esile kutsuda reaktsioon vastuolulistele probleemidele 
 • Seksuaalselt kahemõtteline sisu: välistab seksi või sekstoodete kohta käivad videod 
 • Sensatsiooniline ja šokeeriv sisu: välistab katastroofide või õnnetuste videod, kus näidatakse vigastatuid või surnuid 
 • Labane ja ropp keelekasutus 
Sisutüübid
Võite välistada kindlad sisutüübid, nii et teie reklaame nende sisutüüpide korral ei esitataks. Nii saate vältida sisutüüpe, mis ei vasta teie vajadustele või mida teie kliendid ei kasuta.
 • Manustatud YouTube'i videod: video, mille veebiavaldajad leiavad Display-võrgustiku saidilt ja avaldavad oma saidil. 
 • Reaalajas voogesitatav video: Interneti kaudu üle kantav video reaalajas sündmusest.
 • Mängud: veebi- ja mobiilirakenduse mängud 
Digitaalse sisu sildid
Display-võrgustiku ning YouTube'i veebisaite, lehti, videoid ja rakendusi analüüsitakse Google'i klassifitseerimistehnoloogia abil ning neile määratakse eri vaatajaskondadele sobivuse põhjal digitaalsisu silt. Umbes sarnaselt märgistatakse filme (G või GP), et anda teada, kas need on näiteks lastele sobilikud.
 • DL–G: üldisele vaatajaskonnale sobilik sisu
  • Kogu perele sobiv sisu
 • DL–PG: vanemliku järelevalve korral enamikule vaatajaskondadele sobilik sisu
 • DL–T: teismelistele ja vanematele vaatajaskondadele sobilik sisu
 • DL–MA: sobilik sisu ainult täiskasvanutele
 • Pole veel märgistatud: sisul puudub silt, kuna see pole veel klassifitseerimisprotsessi läbinud
Konto vs. kampaania tasemel sisu välistamised 

 

Sisu välistamine konto tasemel on võimalik ainult Google Adsi uues kasutuskeskkonnas. Tehke kindlaks, millist Google Adsi keskkonda kasutate.
Alates 2018. aasta oktoobri algusest ei saa videokampaaniates sisu välistamiseks kasutada tundliku sisu kategooriaid. Selle asemel kasutage videokampaaniates sisu välistamiseks reklaamikohtade tüüpe.

 

Konto tasemel sisu välistamised võimaldavad teil määrata välistamised, mis kehtivad videokampaaniatele kogu teie kontol. See tähendab, et saate konto tasemel valida reklaamikoha tüübi, tundliku sisu kategooriad, sisutüübid ja digitaalsed sisumärgistused ja need rakenduvad automaatselt kõikidele teie videokampaaniatele. 

Pidage meeles, et reklaamikohtade tüüpidega on teil teatav paindlikkus. Isegi pärast reklaamikoha tüübi valimist konto tasemel on teil vajaduse korral võimalus valida igale videokampaaniale piiravam reklaamikohtade tüüp. Näiteks kui olete konto tasemel valinud standardse reklaamikohtade tüübi, võite vastavalt vajadusele valida oma soovitud videokampaaniatele piiratud reklaamikohtade tüübi. Samas aga vähem piiravat laiendatud reklaamikoha tüüpi te valida ei saa.

Näited

 • Kui konto taseme reklaamikohtade tüüp on piiratud, peate kasutama piiratud reklaamikohtade tüüpi kõigi oma videokampaaniatega.
 • Kui konto taseme reklaamikohtade tüüp on standard, saate kasutada oma videokampaaniatega kas standardset või piiratud reklaamikohtade tüüpi. 
 • Kui konto taseme reklaamikohtade tüüp on laiendatud, saate valida laiendatud, standardse ja piiratud reklaamikohtade tüübi vahel.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse