Vyloučení obsahu u videokampaní

Náš slib bezpečné videoreklamy znamená, že určité typy obsahu nelze zpeněžit prostřednictvím reklam na YouTube a u partnerů Googlu pro video. Automaticky aplikujeme vyloučení, která zabrání, aby se vaše reklamy zobrazovaly u nejkontroverznějšího obsahu, jako jsou teroristické činy, nahota nebo citlivé události z poslední doby.

Níže popsaná nastavení vyloučení obsahu – typy inventáře, typy obsahu a štítky digitálního obsahu – vám dávají větší kontrolu a usnadňují vyloučení obsahu, který sice splňuje naše zásady, ale nehodí se k vaší značce nebo obchodní činnosti. Přestože věnujeme vyloučením obsahu maximální pozornost, nemůžeme zaručit, že bude vyloučen veškerý související obsah.

V tomto článku najdete přehled nastavení pro vyloučení obsahu ve videokampaních. Další informace o nastavení vyloučení obsahu ve videokampaních

Nastavení vyloučení obsahu

Tato nastavení vyloučení obsahu u videokampaní můžete použít na úrovni účtu i na úrovni jednotlivých kampaní.

Chcete-li zabránit tomu, aby se vaše videokampaně zobrazovaly u konkrétních kategorií citlivého obsahu (například u kategorie Vulgární a hrubé výrazy), použijte typy inventáře.
Typy inventáře

Pomocí typů inventáře můžete své reklamy vyřadit z kategorií citlivého obsahu, který není slučitelný s vaší značkou nebo se sdělením vaší kampaně.

Na výběr máte tyto tři typy inventáře. Můžete se také podívat na další podrobnosti o zahrnutých a vyloučených typech obsahu u jednotlivých typů inventáře.

Rozšířený inventář
 
Pomocí této možnosti lze zobrazovat reklamy u všech videí na YouTube a na webech partnerů Googlu pro video, kteří splňují naše standardy pro zpeněžování. Tento typ inventáře může být vhodnou volbou pro značky, které potřebují mít přístup k úplně všem videím vhodným pro reklamy, včetně například těch, která používají v kontextu komedie nebo dokumentárního filmu hodně nevybíravý slovník nebo obsahují příliš mnoho násilí, jako třeba videohry.
 
Standardní inventář (doporučeno)
 
K tomuto inventáři jsou ve výchozím nastavení přihlášeny všechny účty Google Ads. Reklamy se mohou zobrazovat u široké škály obsahu vhodného pro většinu značek, například u oblíbených hudebních videí, dokumentárních filmů a filmových upoutávek. Obsah, u kterého se reklamy můžou zobrazit, vychází z našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Ty berou v potaz například sílu a frekvenci vulgárních výrazů nebo vhodnost tématiky, třeba v případě různých citlivých událostí. Reklamy se tedy nebudou zobrazovat například u obsahu s opakovaně používanými velmi vulgárními výrazy, silného sexuálního obsahu nebo u barvitě líčeného násilí.
 
Omezený inventář
 
Tato možnost dovoluje zobrazovat reklamy jen u obsahu vhodného pro značky s obzvlášť přísnými zásadami ohledně používání nevhodných výrazů a sexuálního podtextu, které jdou nad rámec našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Videa dostupná v tomto typu inventáře splňují zvýšené nároky, zejména na nevhodné výrazy a sexuální podtext. Reklamy se tak nebudou zobrazovat například u některých nejoblíbenějších hudebních videí na YouTube ani u dalšího obsahu týkajícího se popkultury na YouTube i na webech partnerů Googlu pro video.

 

Příslib bezpečného videoobsahu a podrobnosti o obsahu typu inventáře

Příslib bezpečného videoobsahu

Reklamy budou automaticky vyloučeny ze zobrazování u následujících typů obsahu, a to bez ohledu na zvolený typ inventáře.
 

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Vulgarity v názvu nebo miniatuře videa nebo opakovaně používané vulgarity vyloučeno vyloučeno vyloučeno
Úplná nahota, odhalené bradavky, páření zvířat, sexuální zneužívání nebo sexuální obsah v miniatuře vyloučeno vyloučeno vyloučeno

Obsah zobrazující zneužívání, nákup, prodej a hledání drog
 
vyloučeno vyloučeno vyloučeno
Obsah zabývající se terorismem nebo citlivými současnými událostmi, jako jsou války, smrt nebo katastrofy vyloučeno vyloučeno vyloučeno

Vulgární výrazy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Lehké vulgarity v mírumilovném, komediálním nebo uměleckém smyslu zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Mírné nadávky použité v mírumilovném, komediálním nebo uměleckém smyslu nebo hudební videa, ve kterých se často mluví vulgárně zahrnuto zahrnuto vyloučeno
Silné vulgarity po celou dobu videa nebo na jeho začátku v komedii, dokumentu, zprávách nebo vzdělávání zahrnuto vyloučeno vyloučeno

Sexuální obsah

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Obsah s milostnou tématikou, líbáním, skrovným oblečením v nesexuálním prostředí nebo obecné rozebírání vztahů či sexuality zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Skrovné oblečení v sexuálním prostředí, smyslný tanec, chování s mírným sexuálním podtextem nebo hudební video se sexuálním obsahem zahrnuto zahrnuto vyloučeno
Nejasná nahota, zobrazení sexuálních částí těla, zaměření na sex jako téma, rozhovory o sexuálním jednání, nepřímo vyjádřené nebo zobrazené sexuální jednání, sexuální pomůcky bez viditelného kontaktu nebo nahoty zahrnuto vyloučeno vyloučeno

Násilí

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Mírné násilí nebo zranění bez zobrazení krve nebo explicitního obsahu zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Násilí nebo explicitní obsah ve videohrách, komediích nebo hudebních videích zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Zobrazení krve, krvavých scén a násilí ve videohrách, souboje zvířat nebo animace; sport, nehody, šprýmy nebo „nezdary“ s vážnými zraněními; krev zobrazená při úpravě těl nebo lékařských procedurách zahrnuto vyloučeno vyloučeno

Drogy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Obsah s humornými narážkami, vzdělávání, hudba nebo prohlášení bez oslavování nebo propagování drog zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Zobrazení konzumace, výroby nebo distribuce drog v kontextu hudby, komedie, zpráv, vzdělávání nebo dokumentů zahrnuto vyloučeno vyloučeno

Urážlivé výrazy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Znění obsahu souvisejícího se zprávami, dokumenty nebo vzděláváním, které by mohlo být považováno za zaujaté, ponižující nebo nenávistné vůči rase, náboženství, pohlaví nebo jiné skupině zahrnuto vyloučeno vyloučeno
Typy obsahu
Máte možnost vyloučit určité typy obsahu, aby se u nich vaše reklamy nezobrazovaly. Vyhnete se tak obsahu, který neodpovídá vašim potřebám nebo vaše zákazníky nezajímá.

 

  • Vložená videa na YouTube: Videa vložená na webové stránky, které se nacházejí mimo web YouTube.com
  • Živě vysílaná videa: Přímé přenosy prostřednictvím videostreamů na internetu
Štítky digitálního obsahu
Weby, stránky, videa a aplikace v Obsahové síti a na YouTube se analyzují pomocí klasifikační technologie společnosti Google a na základě vhodnosti pro různá publika jsou jim přidělovány štítky digitálního obsahu. Ty fungují podobně jako hodnocení filmů, například G nebo PG. U svých videokampaní můžete určité štítky digitálního obsahu vyloučit. Vaše reklamy se pak u obsahu s těmito štítky nebudou zobrazovat.
  • DL-G: Obsah vhodný pro každé publikum (může být zvolen i „obsah vhodný pro rodiny“)
  • DL-PG: Obsah vhodný pro většinu publik s dozorem rodičů
  • DL-T: Obsah vhodný pro publikum od třinácti let
  • DL-MA: Obsah vhodný pouze pro dospělé
  • Zatím bez hodnocení: Obsah, který dosud nebyl opatřen štítkem, protože ještě nebyla dokončena jeho klasifikace
Vyloučení obsahu na úrovni účtu a na úrovni kampaně

Vyloučení obsahu na úrovni účtu vám umožňují nastavit vyloučení, která se týkají všech videokampaní ve vašem účtu. Na úrovni účtu můžete vybrat typ inventáře, typy obsahu a štítky digitálního obsahu. Tyto možnosti se pak automaticky použijí ve všech vašich videokampaních.

Typy inventáře vám dávají určitou flexibilitu. I když zvolíte typ inventáře na úrovni účtu, budete mít stále možnost použít u jednotlivých videokampaní typ inventáře s přísnějším omezením. Pokud na úrovni účtu zvolíte pro všechny videokampaně například Standardní inventář, stále můžete u jednotlivých videokampaní vybrat Omezený inventář. (U dané videokampaně ale nebudete moci vybrat Rozšířený inventář, protože jsou všechny videokampaně v účtu Google Ads limitovány nastavením Standardní inventář.)

Příklady

  • Pokud máte na úrovni účtu nastaven Omezený inventář, budete muset použít tento typ inventáře u všech svých videokampaní.
  • Pokud máte na úrovni účtu nastaven Standardní inventář, můžete u jednotlivých videokampaní použít buď Standardní inventář nebo Omezený inventář.
  • Pokud máte na úrovni účtu nastaven Rozšířený inventář, můžete si u jednotlivých videokampaní zvolit Rozšířený inventář, Standardní inventář nebo Omezený inventář.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false