Vyloučení obsahu u videokampaní

Nahrazení kategorií citlivého obsahu typy inventáře

Od začátku října 2018 už nebude možné u videokampaní vylučovat obsah na základě kategorií citlivého obsahu. Místo nich používejte k vyloučení obsahu u videokampaní typy inventáře.

Ve výchozím nastavení bude váš účet Google Ads používat Standardní inventář. Pokud potřebujete jiný typ inventáře, doporučujeme si jej zvolit do poloviny září. 

 

Náš slib bezpečné videoreklamy znamená, že určité typy obsahu nelze zpeněžit prostřednictvím reklam na YouTube a u partnerů Googlu pro video. Automaticky aplikujeme vyloučení, která zabrání, aby se vaše reklamy zobrazovaly u nejkontroverznějšího obsahu, jako jsou teroristické činy, nahota a nedávné citlivé události. 

Níže popsaná nastavení vyloučení obsahu – typy inventáře, typy obsahu a štítky digitálního obsahu – vám poskytují další možnosti kontroly a usnadňují vyloučení obsahu, který se nehodí k vaší značce nebo obchodní činnosti, přestože splňuje naše zásady. Ačkoli obsah vylučujeme co nejlépe, nemůžeme zaručit, že bude vyloučen veškerý související obsah. 

Tento článek obsahuje přehled nastavení vyloučení obsahu pro videokampaně. Podrobné pokyny najdete v článku Nastavení vyloučení obsahu pro videokampaně.

Nastavení vyloučení obsahu

Následující nastavení vyloučení obsahu u videokampaní můžete použít na úrovni účtu i na úrovni jednotlivé kampaně.

Typy inventáře

Pomocí typů inventáře můžete své reklamy odhlásit ze skupin citlivého obsahu, které se neslučují s vaší značkou nebo se sdělením vaší kampaně. 

Na výběr máte následující tři typy inventáře. Můžete se také podívat na další podrobnosti o zahrnutých a vyloučených typech obsahu u jednotlivých typů inventáře.

Rozšířený inventář
 
Pomocí této možnosti lze zobrazovat reklamy u všech videí na YouTube a na webech partnerů Googlu pro video, kteří splňují naše standardy pro zpeněžování. Tento typ inventáře může být vhodnou volbou pro značky, které potřebují mít přístup k úplně všem videím vhodným pro reklamy, včetně například těch, která používají v kontextu komedie nebo dokumentárního filmu hodně nevybíravý slovník nebo obsahují příliš mnoho násilí, jako třeba videohry.
 
Standardní inventář (doporučeno)
 
K tomuto inventáři jsou ve výchozím nastavení přihlášeny všechny účty Google Ads. Reklamy se mohou zobrazovat u široké škály obsahu vhodného pro většinu značek, například u oblíbených hudebních videí, dokumentárních filmů a filmových upoutávek. Obsah, u kterého se reklamy můžou zobrazit, vychází z našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Ty berou v potaz například sílu a frekvenci vulgárních výrazů nebo vhodnost tématiky, třeba v případě různých citlivých událostí. Reklamy se tedy nebudou zobrazovat například u obsahu s opakovaně používanými velmi vulgárními výrazy, silného sexuálního obsahu nebo u barvitě líčeného násilí.
 
Omezený inventář
 
Tato možnost dovoluje zobrazovat reklamy jen u obsahu vhodného pro značky s obzvlášť přísnými zásadami ohledně používání nevhodných výrazů a sexuálního podtextu, které jdou nad rámec našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Videa dostupná v tomto typu inventáře splňují zvýšené nároky, zejména na nevhodné výrazy a sexuální podtext. Reklamy se tak nebudou zobrazovat například u některých nejoblíbenějších hudebních videí na YouTube ani u dalšího obsahu týkajícího se popkultury na YouTube i na webech partnerů Googlu pro video.

 

Příslib bezpečnosti videoreklam a podrobnosti o obsahu typu inventáře

 

Příslib bezpečného videoobsahu

Reklamy budou automaticky vyloučeny ze zobrazování u následujících typů obsahu, a to bez ohledu na zvolený typ inventáře.
 

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Vulgarity v názvu nebo miniatuře videa nebo opakovaně používané vulgarity vyloučeno vyloučeno vyloučeno
Úplná nahota, odhalené bradavky, páření zvířat, sexuální zneužívání nebo sexuální obsah v miniatuře vyloučeno vyloučeno vyloučeno

Obsah zobrazující zneužívání, nákup, prodej a hledání drog
 
vyloučeno vyloučeno vyloučeno
Obsah zabývající se terorismem nebo citlivými současnými událostmi, jako jsou války, smrt nebo katastrofy vyloučeno vyloučeno vyloučeno

 

Vulgární výrazy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Lehké vulgarity v mírumilovném, komediálním nebo uměleckém smyslu zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Mírné nadávky použité v mírumilovném, komediálním nebo uměleckém smyslu nebo hudební videa, ve kterých se často mluví vulgárně zahrnuto zahrnuto vyloučeno
Silné vulgarity po celou dobu videa nebo na jeho začátku v komedii, dokumentu, zprávách nebo vzdělávání zahrnuto vyloučeno vyloučeno

 

Sexuální obsah

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Obsah s milostnou tématikou, líbáním, skrovným oblečením v nesexuálním prostředí nebo obecné rozebírání vztahů či sexuality zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Skrovné oblečení v sexuálním prostředí, smyslný tanec, chování s mírným sexuálním podtextem nebo hudební video se sexuálním obsahem zahrnuto zahrnuto vyloučeno
Nejasná nahota, zobrazení sexuálních částí těla, zaměření na sex jako téma, rozhovory o sexuálním jednání, nepřímo vyjádřené nebo zobrazené sexuální jednání, sexuální pomůcky bez viditelného kontaktu nebo nahoty zahrnuto vyloučeno vyloučeno

 

Násilí

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Mírné násilí nebo zranění bez zobrazení krve nebo explicitního obsahu zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Násilí nebo explicitní obsah ve videohrách, komediích nebo hudebních videích zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Zobrazení krve, krvavých scén a násilí ve videohrách, souboje zvířat nebo animace; sport, nehody, šprýmy nebo „nezdary“ s vážnými zraněními; krev zobrazená při úpravě těl nebo lékařských procedurách zahrnuto vyloučeno vyloučeno

 

Drogy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Obsah s humornými narážkami, vzdělávání, hudba nebo prohlášení bez oslavování nebo propagování drog zahrnuto zahrnuto zahrnuto
Zobrazení konzumace, výroby nebo distribuce drog v kontextu hudby, komedie, zpráv, vzdělávání nebo dokumentů zahrnuto vyloučeno vyloučeno

 

Urážlivé výrazy

Videoobsah Rozšířený inventář Standardní inventář Omezený inventář
Znění obsahu souvisejícího se zprávami, dokumenty nebo vzděláváním, které by mohlo být považováno za zaujaté, ponižující nebo nenávistné vůči rase, náboženství, pohlaví nebo jiné skupině zahrnuto vyloučeno vyloučeno
Vyloučený obsah: kategorie citlivého obsahu

 

Od začátku října 2018 už nebude možné u videokampaní vylučovat obsah na základě kategorií citlivého obsahu. Místo nich používejte k vyloučení obsahu u videokampaní typy inventáře.

Videokampaň můžete vyloučit z těchto kategorií citlivého obsahu:

 • Neštěstí a konflikty: Vyloučí záběry, které barvitě líčí hrůzy války či jiných konfliktů. 
 • Citlivá sociální témata: Vyloučí videa, která mají vyvolat reakci na kontroverzní problémy. 
 • Obsah se sexuálním podtextem: Vyloučí videa o sexu nebo produktech sexuálního průmyslu. 
 • Skandální a šokující: Vyloučí videa dokumentující neštěstí nebo nehody, v nichž jsou vidět mrtví nebo zranění. 
 • Vulgární a hrubé výrazy
Typy obsahu
Máte možnost vyloučit určité typy obsahu, aby se u nich vaše reklamy nezobrazovaly. Vyhnete se tak typům obsahu, které neodpovídají vašim potřebám nebo je vaši zákazníci nenavštěvují.
 • Vložená videa na YouTube: videa, která majitelé stránek najdou v Obsahové síti a publikují je na svém webu 
 • Videa v přímém přenosu: videa s přímými přenosy streamovaná po internetu
 • Hry: hry online a v mobilních aplikacích 
Štítky digitálního obsahu
Weby, stránky, videa a aplikace v Obsahové síti a na YouTube se analyzují pomocí klasifikační technologie společnosti Google a na základě vhodnosti pro různá publika jsou jim přidělovány štítky digitálního obsahu. Ty fungují podobně jako hodnocení filmů, například G nebo PG. U svých videokampaní můžete vyloučit určité štítky obsahu, aby vaše reklamy u obsahu s těmito štítky nezobrazovaly.
 • DL-G: Obsah vhodný pro veškeré publikum
  • Obsah vhodný pro děti
 • DL-PG: Obsah vhodný pro většinu publika s rodičovským dozorem
 • DL-T: Obsah vhodný pro publikum od třinácti let
 • DL-MA: Obsah vhodný pouze pro dospělé
 • Zatím bez hodnocení: obsah, který dosud nebyl opatřen štítkem, protože nebyla ještě dokončena jeho klasifikace
Vyloučení obsahu na úrovni účtu a na úrovni kampaně 

 

Od začátku října 2018 už nebude možné u videokampaní vylučovat obsah na základě kategorií citlivého obsahu. Místo nich používejte k vyloučení obsahu u videokampaní typy inventáře.

 

Vyloučení obsahu na úrovni účtu vám umožňují nastavit vyloučení, která se týkají všech videokampaní ve vašem účtu. Na úrovni účtu tedy můžete vybrat typ inventáře, kategorie citlivého obsahu, typy obsahu a štítky digitálního obsahu, které budou automaticky platit pro všechny vaše videokampaně. 

Typy inventáře poskytují určitou flexibilitu. I když vyberete na úrovni účtu některý typ inventáře, budete moci v případě potřeby vybrat u jednotlivých videokampaní nějaký restriktivnější typ. Pokud tedy například vyberete na úrovni účtu Standardní inventář, budete moci podle potřeby pro některou z videokampaní zvolit Omezený inventář, který představuje větší omezení. Nemohli byste však zvolit méně restriktivní Rozšířený inventář.

Příklady

 • Pokud máte na úrovni účtu nastaven Omezený inventář, budete ho muset používat ve všech svých videokampaních.
 • Máte-li na úrovni účtu nastaven Standardní inventář, můžete kromě něj u jednotlivých videokampaní používat Omezený inventář.
 • Pokud máte na úrovni účtu nastaven Rozšířený inventář, můžete kromě něj u jednotlivých videokampaní používat Standardní inventář nebo Omezený inventář.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory