Tải lên giao dịch ngoại tuyến

Khi đã thiết lập Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) làm một loại chuyển đổi, bạn đã sẵn sàng bắt đầu tải các giao dịch ngoại tuyến lên Google.

Bài viết này giải thích cách thiết lập dữ liệu giao dịch và sự kiện ngoại tuyến của bạn cũng như tải những dữ liệu này lên Google Ads.

Cách hoạt động

Bạn sẽ phải thiết lập dữ liệu giao dịch/sự kiện ngoại tuyến để tải lên Google. Bạn có thể tải dữ liệu giao dịch lên trực tiếp trong Google Ads hoặc làm việc với các đối tác bên thứ ba. Hãy hỏi đại diện tài khoản về việc sử dụng đối tác dữ liệu bên thứ ba để theo dõi dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến của bạn. 

Hướng dẫn

Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để thiết lập dữ liệu sự kiện/giao dịch ngoại tuyến của bạn. Bạn có thể tải dữ liệu khách hàng cá nhân lên ở dạng đã băm bằng thuật toán SHA256 hoặc tải dữ liệu khách hàng cá nhân lên ở dạng văn bản thuần túy thông qua tệp tải lên CSV một lần trong giao diện Google Ads và Google Ads sẽ tự động băm dữ liệu đó cho bạn bằng cách sử dụng chính thuật toán SHA256, đây là tiêu chuẩn ngành cho quy trình băm một chiều.

Lưu ý

Bạn không phải cung cấp tất cả các loại dữ liệu liên quan đến thông tin khách hàng (4b-4h). Tuy nhiên, việc cung cấp dữ liệu nhiều nhất có thể có thể giúp bạn tăng tỷ lệ đối sánh.

Tải lên dữ liệu văn bản thuần túy chưa băm

 1. Tải xuống mẫu CSV tải lên chuyển đổi (Lưu ý: Tính năng băm phía máy khách chưa được hỗ trợ cho các tệp tải lên Excel hoặc Google Trang tính). Hãy đảm bảo không xóa hàng bắt đầu bằng "Email", nếu không quá trình nhập của bạn sẽ không hoạt động.
  1. Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không bao gồm các cột bổ sung hay bất kỳ thông tin nào ngoài thông tin được yêu cầu trong mẫu.
  2. Đảm bảo cung cấp cả hai tham số:
   • Tỷ lệ khách hàng thân thiết: Đây là một phần của tổng số lượt bán mà bạn có thể liên kết với một chương trình khách hàng thân thiết. Phần này cần phải nằm từ 0 đến 1 (không bao gồm 0).
   • Tỷ lệ tải lên giao dịch: Đây là tỷ lệ bán hàng mà bạn tải lên tổng số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng. Phần này cần phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Ví dụ: nếu bạn tải một nửa số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng, Tỷ lệ tải lên giao dịch của bạn sẽ là 0,5 hoặc 50% (không bao gồm 0).
 2. Chọn cách nhập múi giờ của bạn trong tệp:
  1. Nếu tất cả thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số".
  2. Nếu thời gian chuyển đổi thuộc nhiều múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Xem hướng dẫn và bảng bên dưới "Thời gian chuyển đổi" trong bước 4 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ trong hàng "Tham số" thì bạn sẽ chỉ cung cấp Tỷ lệ khách hàng trung thành và Tỷ lệ tải lên giao dịch trong hàng "Thông số".
  3. Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số" và "Thời gian chuyển đổi". "Thời gian chuyển đổi" sẽ được sử dụng đầu tiên và nếu bất kỳ chuyển đổi nào thiếu múi giờ, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ:
  1. Nhập ID múi giờ từ danh sách này. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè.
  2. Nhập bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000.
 4. Tiếp theo, hãy thêm một hàng mới cho mỗi giao dịch ngoại tuyến, điền vào các cột như sau:
  1. Email
   • Các địa chỉ email sẽ được tự động băm trong Google Ads bằng thuật toán SHA-256 khi gửi
   • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 địa chỉ email. Tùy thuộc vào số lượng địa chỉ email bạn cung cấp, bạn có thể có tối đa 3 cột có tên tiêu đề là "Email"
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Xóa bất kỳ dấu cách thừa nào ở trước, sau hoặc ở giữa địa chỉ email
   • Xóa dấu chấm trước dấu "@"
   • Ví dụ: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Số điện thoại:
   • Số điện thoại sẽ được tự động băm trong Google Ads bằng thuật toán SHA-256 khi gửi
   • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 số điện thoại. Tùy thuộc vào số lượng số điện thoại (hoặc định dạng khác nhau) bạn cung cấp, bạn có thể có tối đa 3 cột có tên tiêu đề là "Số điện thoại"
   • Các số điện thoại phải được định dạng theo tiêu chuẩn E.164 và bao gồm tiền tố "+", tiếp theo là mã quốc gia và số người đăng ký (có thể bao gồm mã đích quốc gia hoặc mã vùng)
   • Ví dụ: +12038271234, +442071838750
  3. Tên:
   • Tên sẽ được tự động băm trong Google Ads bằng thuật toán SHA-256 khi gửi
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Được phép sử dụng dấu
   • Xóa mọi dấu cách thừa ở trước, sau hoặc ở giữa
   • Ví dụ: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Họ:
   • Họ sẽ được tự động băm trong Google Ads bằng thuật toán SHA-256 khi gửi
   • Được phép sử dụng dấu
   • Xóa mọi dấu cách thừa ở trước, sau hoặc ở giữa
   • Ví dụ: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Thành phố:
   • Tên thành phố sẽ vẫn không được băm
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Được phép sử dụng dấu
   • Ví dụ: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Tiểu bang:
   • Tên tiểu bang sẽ không được băm
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Chúng tôi cũng chấp nhận tên tiểu bang viết tắt bằng 2 chữ cái cho Hoa Kỳ (có thể viết bằng chữ hoa)
   • Ví dụ: CA, california, new york, maharastra
  7. Mã zip:
   • Mã zip sẽ vẫn không được băm
   • Chúng tôi chấp nhận mã zip và bưu chính quốc tế cũng như Hoa Kỳ
   • Đối với Hoa Kỳ:
    1. Được phép sử dụng mã 5 chữ số
    2. Ngoài ra, bạn được phép sử dụng phần mở rộng 4 chữ số đứng sau mã 5 chữ số và có thể cải thiện tỷ lệ đối sánh bằng phần này
   • Đối với tất cả các quốc gia khác:
    1. Bỏ phần mở rộng của mã bưu điện
   • Ví dụ: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Quốc gia:
   • Tên nước sẽ vẫn không bị băm
   • Sử dụng mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO
   • Bao gồm mã quốc gia ngay cả khi tất cả dữ liệu khách hàng của bạn đến từ cùng một quốc gia
   • Ví dụ: US, DE, FR, AU, JP
  9. Tên chuyển đổi: tên của hành động chuyển đổi mà bạn muốn nhập lượt chuyển đổi này cho hành động đó. Bạn phải sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác như đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản Google Ads.
  10. Thời gian chuyển đổi: ngày và giờ lượt chuyển đổi đã xảy ra. Hãy xem bảng bên dưới để biết danh sách các định dạng ngày được chấp nhận (ví dụ: Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây). Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng ID múi giờ từ danh sách này.
   Định dạng Ví dụ
   Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2012 5:01:54 PM"
   Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2012 5:01:54 PM"
   Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2012 17:01:54"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2012-08-14 13:00:00"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2012-08-14T13:00:00"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

    

  11. Giá trị chuyển đổi: số đại diện cho giá trị mà bạn đặt trên chuyển đổi (chỉ số dương mới được chấp nhận).
  12. Đơn vị tiền tệ chuyển đổi (trường tùy chọn): đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều hơn một đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Sử dụng mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217 gồm 3 ký tự, như USD cho đô la Mỹ và JPY cho Yên Nhật.

Tải lên dữ liệu đã băm

 1. Tải mẫu tải lượt chuyển đổi lên xuống (tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính). Hãy đảm bảo không xóa hàng bắt đầu bằng "Email", nếu không quá trình nhập của bạn sẽ không hoạt động.
  1. Hãy đảm bảo dữ liệu của bạn không bao gồm các cột bổ sung hay bất kỳ thông tin nào ngoài thông tin được yêu cầu trong mẫu.
  2. Đảm bảo cung cấp cả hai tham số:
   • Tỷ lệ khách hàng thân thiết: Đây là một phần của tổng số lượt bán mà bạn có thể liên kết với một chương trình khách hàng thân thiết. Phần này cần phải nằm từ 0 đến 1 (không bao gồm 0).
   • Tỷ lệ tải lên giao dịch: Đây là tỷ lệ bán hàng mà bạn tải lên tổng số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng. Phần này cần phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Ví dụ: nếu bạn tải một nửa số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với khách hàng, Tỷ lệ tải lên giao dịch sẽ là 0,5 hoặc 50%.
 2. Chọn cách nhập múi giờ của bạn trong tệp:
  1. Nếu tất cả thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số".
  2. Nếu thời gian chuyển đổi thuộc nhiều múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Xem hướng dẫn và bảng bên dưới "Thời gian chuyển đổi" trong bước 4 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ trong hàng "Tham số" thì bạn sẽ chỉ cung cấp Tỷ lệ khách hàng trung thành và Tỷ lệ tải lên giao dịch trong hàng "Thông số".
  3. Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số" và "Thời gian chuyển đổi". "Thời gian chuyển đổi" sẽ được sử dụng đầu tiên và nếu bất kỳ chuyển đổi nào thiếu múi giờ, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ:
  1. Nhập ID múi giờ từ danh sách này. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè.
  2. Nhập bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000.
 4. Tiếp theo, hãy thêm một hàng mới cho mỗi giao dịch ngoại tuyến, điền vào các cột như sau:
  1. Email
   • Địa chỉ email phải được băm bằng SHA-256
   • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 địa chỉ email. Tùy thuộc vào số lượng địa chỉ email bạn cung cấp, bạn có thể có tối đa 3 cột có tên tiêu đề là "Email"
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Xóa bất kỳ dấu cách thừa nào ở trước, sau hoặc ở giữa địa chỉ email
   • Xóa dấu chấm trước dấu "@"
   • Ví dụ: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Số điện thoại:
   • Bạn nên băm số điện thoại bằng thuật toán SHA-256
   • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 số điện thoại. Tùy thuộc vào số lượng số điện thoại (hoặc định dạng khác nhau) bạn cung cấp, bạn có thể có tối đa 3 cột có tên tiêu đề là "Số điện thoại"
   • Các số điện thoại phải được định dạng theo tiêu chuẩn E.164 và bao gồm tiền tố "+", tiếp theo là mã quốc gia và số người đăng ký (có thể bao gồm mã đích quốc gia hoặc mã vùng)
   • Ví dụ: +12038271234, +442071838750
  3. Tên:
   • Bạn nên băm tên bằng thuật toán SHA-256
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Được phép sử dụng dấu
   • Xóa mọi dấu cách thừa ở trước, sau hoặc ở giữa
   • Ví dụ: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Họ:
   • Bạn nên băm họ bằng thuật toán SHA-256
   • Được phép sử dụng dấu
   • Xóa mọi dấu cách thừa ở trước, sau hoặc ở giữa
   • Ví dụ: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Thành phố:
   • Tên thành phố sẽ không được băm
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Được phép sử dụng dấu
   • Ví dụ: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Tiểu bang:
   • Tên tiểu bang sẽ không được băm
   • Viết chữ thường tất cả ký tự
   • Chúng tôi cũng chấp nhận tên tiểu bang viết tắt bằng 2 chữ cái cho Hoa Kỳ (có thể viết bằng chữ hoa)
   • Ví dụ: CA, california, new york, maharastra
  7. Mã zip:
   • Bạn không nên băm mã zip
   • Chúng tôi chấp nhận mã zip và bưu chính quốc tế cũng như Hoa Kỳ
   • Đối với Hoa Kỳ:
    1. Được phép sử dụng mã 5 chữ số
    2. Ngoài ra, bạn được phép sử dụng phần mở rộng 4 chữ số đứng sau mã 5 chữ số và có thể cải thiện tỷ lệ đối sánh bằng phần này
   • Đối với tất cả các quốc gia khác:
    1. Bỏ phần mở rộng của mã bưu điện
   • Ví dụ: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Quốc gia:
   • Bạn không nên băm tên quốc gia
   • Sử dụng mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO
   • Bao gồm mã quốc gia ngay cả khi tất cả dữ liệu khách hàng của bạn đến từ cùng một quốc gia
   • Ví dụ: US, DE, FR, AU, JP
  9. Tên chuyển đổi: tên của hành động chuyển đổi mà bạn muốn nhập lượt chuyển đổi này cho hành động đó. Bạn phải sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác như đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản Google Ads.
  10. Thời gian chuyển đổi: ngày và giờ lượt chuyển đổi đã xảy ra. Hãy xem bảng bên dưới để biết danh sách các định dạng ngày được chấp nhận (ví dụ: Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây). Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng ID múi giờ từ danh sách này.
   Định dạng Ví dụ
   Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2012 5:01:54 PM"
   Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2012 5:01:54 PM"
   Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2012 17:01:54"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2012-08-14 13:00:00"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2012-08-14T13:00:00"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

    

  11. Giá trị chuyển đổi: số đại diện cho giá trị mà bạn đặt trên chuyển đổi (chỉ số dương mới được chấp nhận).
  12. Đơn vị tiền tệ chuyển đổi (trường tùy chọn): đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều hơn một đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Sử dụng mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217 gồm 3 ký tự, như USD cho đô la Mỹ và JPY cho Yên Nhật.

Tải dữ liệu sự kiện ngoại tuyến lên

Để nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến vào Google Ads, bạn cần phải tải tệp chuyển đổi của mình lên tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý (MCC).

Lưu ý quan trọng: Sau khi tạo hành động chuyển đổi mới, hãy chờ 4-6 giờ trước khi tải lên dữ liệu chuyển đổi cho hành động chuyển đổi đó. Nếu tải lượt chuyển đổi lên trong 4-6 giờ đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và bạn sẽ phải tải các lượt chuyển đổi lên lại.

Tải lên một lần

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào Tải lên từ menu trang.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Để tải xuống mẫu phù hợp với loại chuyển đổi bạn muốn nhập, hãy nhấp vào Xem mẫu. Bạn có thể chọn Excel, CSV hoặc Google Trang tính để tải lên các chuyển đổi từ các nhấp chuột, cuộc gọi hoặc Bán hàng tại cửa hàng.
 7. Nhấp vào Xong.
 8. Chọn "Nguồn" bạn muốn tải lên: Tải tệp lên, Google Trang tính, HTTPS hoặc SFTP.
  1. Nếu bạn chọn Tải tệp lên hoặc Google Trang tính, hãy nhấp vào Chọn tệp để chọn tệp bạn muốn tải lên.
  2. Nếu bạn chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp đó và tên người dùng cũng như mật khẩu để truy cập tệp.
 9. Nhấp vào Tải lên và xem trước hoặc nút Tải lên và áp dụng.
  1. Nếu nhấp vào "Tải lên và xem trước", bạn sẽ thấy bản xem trước của số hàng đã được tải lên thành công và số lỗi đã xảy ra. Khi bạn hài lòng với dữ liệu của mình, hãy nhấp vào Áp dụng tệp để bắt đầu xử lý sau khi tất cả các hàng được tải lên. (Xin lưu ý rằng không có tùy chọn "hoàn tác" sau thời điểm này).
  2. Nếu bạn nhấp vào “Tải lên và áp dụng”, tệp sẽ bắt đầu xử lý sau khi tất cả các hàng được tải lên.
 10. Để xem thêm chi tiết về trạng thái tải lên (bao gồm mọi lỗi về tải lên), hãy nhấp vào liên kết trong cột "Kết quả".

Tải lên theo lịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào Tải lên từ menu trang.
 5. Nhấp vào Lịch.
 6. Nhấp vào nút dấu cộng .
 7. Chọn "Nguồn" bạn muốn tải lên: Google Trang tính, HTTPS hoặc SFTP.
  1. Nếu bạn chọn Google Trang tính, hãy nhấp vào Chọn tệp để chọn tệp bạn muốn tải lên.
  2. Nếu bạn chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp đó và tên người dùng cũng như mật khẩu để truy cập tệp.
 8. Đặt lịch biểu bằng cách chọn "Tần suất" và "Thời gian" bạn muốn diễn ra quá trình tải lên. Bạn có thể lên lịch tải lên hàng tuần hoặc hàng ngày vào bất kỳ lúc nào trong ngày.
 9. Nhấp vào Lưu và xem trước để lưu lịch biểu của bạn.
 10. Bạn sẽ thấy lịch biểu đã lưu trong bảng. Để chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa lịch biểu, hãy chuyển đến cột "Hành động" và nhấp vào Tùy chọn. Chọn Chỉnh sửa, Tạm dừng hoặc Xóa.
 11. Sau khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, hãy nhấp vào Lưu và xem trước. Nếu bạn xóa một lịch biểu, hãy xác nhận rằng bạn muốn xóa lịch đó bằng cách nhấp vào Xóa.

Sử dụng API Google Ads (API AdWords)

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản cũng có thể sử dụng API Google Ads (API AdWords) để tải các tệp dữ liệu lên và quản lý dữ liệu chuyển đổi Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) của họ. Nhà quảng cáo có thể tạo hành động chuyển đổi, tải tệp dữ liệu lên hoặc chỉnh sửa cấu hình thông qua API. Hãy tìm hiểu thêm về API Google Ads (API AdWords).

Nguyên tắc bổ sung

Hãy nhấp vào các phần bên dưới để biết nguyên tắc cần tuân thủ khi nhập giao dịch của bạn.

Định giờ tải lên

Các giao dịch ngoại tuyến đã tải lên sau hơn 90 ngày kể từ ngày giao dịch sẽ không được nhập vào Google Ads và điều này có nghĩa là giao dịch ngoại tuyến đó sẽ không hiển thị trong số liệu thống kê chuyển đổi của bạn.

Tải cùng một giao dịch lên nhiều lần

Cùng một giao dịch sẽ không được nhập nhiều lần. Do đó, nếu bạn cố gắng tải một giao dịch lên với cùng một kết hợp Thông tin khách hàng, "Tên chuyển đổi", "Giá trị chuyển đổi", ngày và thời gian thì Google Ads sẽ bỏ qua giao dịch đó để tránh ghi trùng lặp các lượt chuyển đổi.

Xem trạng thái quá trình tải lên

Khi tệp của bạn được tải lên, bạn sẽ thấy mục nhập mới cho tệp đó ở đầu bảng. Kiểm tra cột “trạng thái” để xem công việc của bạn đã hoàn tất hay chưa. Quá trình nhập tệp có thể mất vài phút. Khi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy phần tóm tắt trong cột trạng thái với những nội dung cập nhật sau:

Trạng thái Chi tiết
Đang xem trước... Nếu bạn nhấp vào Tải lên và xem trước, bạn sẽ thấy bản xem trước các bản ghi đã tải lên. Để bắt đầu xử lý, hãy nhấp vào menu thả xuống Hành động và chọn Áp dụng. (Xin lưu ý rằng, không có tùy chọn "hoàn tác" sau thời điểm này)
Đang xử lý... Nếu bạn nhấp vào Áp dụng hoặc Tải lên và áp dụng, chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý hồ sơ đã tải lên của bạn.
Sẵn sàng áp dụng Tệp đã được tải lên và bạn có thể nhấp vào Áp dụng để bắt đầu xử lý tệp đó.
Được áp dụng Tệp của bạn đã được xử lý thành công và các chuyển đổi đã được thêm vào tài khoản của bạn.
Không thành công Tệp của bạn có vấn đề về tiền xử lý hoặc số lượng hậu xử lý hồ sơ đối sánh thấp.

Cần làm gì khi xuất hiện lỗi

Đôi khi có thể có sự cố ngăn việc xử lý toàn bộ tệp. Nếu điều này xảy ra, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố với tệp của bạn.

 1. Nhấp vào các liên kết trong cột “Kết quả” để xem thêm chi tiết về trạng thái tải lên (bao gồm mọi lỗi về tải lên). Các liên kết này sẽ có sẵn trong 3 ngày kể từ thời điểm tải lên.
 2. Quét cột "Trạng thái" mới để tìm tất cả các hàng được đánh dấu có lỗi. Cột “Thay đổi” sẽ có số hàng mà bạn có thể sử dụng để xác định hàng tương ứng trong tệp giao dịch.
 3. Chỉnh sửa những nội dung cần thiết trong tệp của bạn, lưu tệp rồi tải tệp lên một lần nữa. Bạn được phép tải toàn bộ tệp lên lại, bao gồm cả các nội dung thay đổi trước đó (vì Google Ads sẽ bỏ qua những hàng đã được nhập). 

Xem số lượt chuyển đổi được nhập trong Google Ads

Thời gian để số liệu thống kê về số lượt chuyển đổi hiển thị trong tài khoản Google Ads của bạn có thể mất tối đa 48 giờ. Dữ liệu chuyển đổi Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) sẽ được thêm vào cột "Tất cả chuyển đổi" trong báo cáo chiến dịch của bạn. Nếu chưa thêm cột, bạn cần thêm cột này vào báo cáo của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cột Cột phía trên bảng thống kê.
 4. Chọn Sửa đổi cột từ menu thả xuống.
 5. Trong "Chọn chỉ số", hãy nhấp vào Chuyển đổi.
 6. Chọn Tất cả ch.đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên.

Giờ đây, cột "Tất cả chuyển đổi" xuất hiện trong báo cáo của bạn. Lượt bán hàng tại cửa hàng chỉ có sẵn ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa, đồng thời có thể được phân đoạn theo thiết bị. Để xem số lượt bán tại cửa hàng tách biệt với các chuyển đổi khác còn lại của bạn, chẳng hạn như cuộc gọi hoặc hành động trên trang web, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để phân đoạn các cột: Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả các chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng phân đoạn Segment. Chọn Chuyển đổi, sau đó chọn Tên chuyển đổi.
 4. Bây giờ, bạn sẽ thấy dữ liệu danh sách hàng theo từng hành động chuyển đổi. Hãy tìm kiếm hàng cho hành động chuyển đổi Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) để xem dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng của bạn.

Để xem số lượt bán tại cửa hàng trong một cột riêng biệt mà không cần phân đoạn chiến dịch, bạn cũng có thể thêm cột tùy chỉnh bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã thêm cột "Tất cả các chuyển đổi" vào báo cáo của mình.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cột Cột, sau đó chọn Sửa đổi cột.
 4. Chọn danh mục "Cột tùy chỉnh" ở bên trái.
  1. Nếu chưa từng tạo cột tùy chỉnh, bạn sẽ nhìn thấy một hộp thoại.
  2. Nếu bạn đã tạo cột tùy chỉnh, hãy nhấp vào + Cột.
 5. Trong trường "Tên cột", hãy nhập tên cho cột mới. Tên này sẽ được hiển thị trong tiêu đề.
 6. Trong trường "Mô tả cột", hãy nhập mô tả cột. Văn bản bạn nhập vào đây sẽ được hiển thị bất cứ khi nào bạn di chuột qua ? bên cạnh tên cột.
 7. Nhấp vào menu Chỉ số và chọn Chuyển đổi, sau đó chọn Tất cả ch.đổi
 8. Trong danh sách bên dưới, hãy nhấp vào Chuyển đổi, sau đó chọn Tên chuyển đổi
 9. Trong "Phân đoạn đã chọn", hãy chọn nguồn Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp). 
 10. Nhấp vào Lưu. Cột tùy chỉnh mới sẽ tự động được thêm vào các cột của bạn.
 11. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng việc tùy chỉnh cột vào bảng dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi Bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp), thì bạn có thể phân đoạn theo tên chuyển đổi sau khi tạo cột tùy chỉnh.

Cách tải lên giao dịch cho nhiều tài khoản từ một tệp

Để thực hiện việc này, tất cả các tài khoản có liên quan cần được liên kết từ tài khoản người quản lý (MCC) được chia sẻ. Tải khoản người quản lý này là nơi bạn sẽ tải tệp lên.

 • Nếu đã bật tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Bạn cần tạo các hành động chuyển đổi đã nhập ở cấp tài khoản người quản lý và đảm bảo tất cả tài khoản cá nhân được quản lý đều sử dụng tài khoản người quản lý đó làm "tài khoản chuyển đổi". Tất cả các tài khoản dưới quyền của người quản lý sử dụng tài khoản người quản lý làm "tài khoản chuyển đổi" đều được sử dụng cho mục đích đối sánh khi bạn tải giao dịch lên tài khoản người quản lý.
 • Nếu một số tài khoản không sử dụng tài khoản người quản lý làm tài khoản chuyển đổi: Bạn cần phải tạo các hành động chuyển đổi Lượt bán hàng tại cửa hàng cho từng tài khoản và nhập các giao dịch riêng biệt cho các tài khoản này. Lưu ý rằng trong trường hợp này, lượt Bán hàng tại cửa hàng sẽ không được khấu trừ trên các tài khoản không sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố