Bezsaistes darījumu augšupielāde

Kad pārdošanu veikalā (tiešo augšupielādi) būsiet iestatījis kā reklāmguvuma veidu, varēsiet sākt bezsaistē veikto darījumu datu augšupielādi Google tīklā.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā iestatīt bezsaistē veikto darījumu un notikumu datus un kā tos augšupielādēt Google Ads kontā.

Darbības principi

Jums būs jāiestata bezsaistes darījumu/notikumu dati, lai tos augšupielādētu Google tīklā. Varat darījumu datus augšupielādēt tieši pakalpojumā Google Ads vai sadarbībā ar trešās puses partneriem. Pajautājiet sava konta pārstāvim par trešās puses datu partnera pakalpojumu izmantošanu bezsaistes reklāmguvumu uzskaitei. 

Norādījumi

Lai iestatītu savu bezsaistes darījumu/notikumu datus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Varat augšupielādēt privātus klientu datus, kas jau ir jaukti, izmantojot algoritmu SHA256. Varat arī augšupielādēt privātos klientu datus kā vienkāršu tekstu, izmantojot vienreizējo CSV faila augšupielādi Google Ads saskarnē, un tie tiks automātiski jaukti, izmantojot to pašu algoritmu SHA256, kas ir nozares standarts vienvirziena jaukšanai.

Svarīga informācija

Jums nav nodrošina visi datu veidi saistībā ar informāciju par klientu (4.b–4.h). Tomēr ņemiet vērā, ka iespējami daudz informācijas var palīdzēt paaugstināt atbilstības līmeni.

Nejauktu vienkārša teksta datu augšupielāde

 1. Lejupielādējiet reklāmguvumu augšupielādes CSV veidni. (Piezīme. Excel failu un Google izklājlapu augšupielādei netiek atbalstīta jaukšana klienta pusē.) Nekādā gadījumā nenoņemiet rindas, kas sākas ar vārdu “Email” (E-pasts); pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
  1. Datos nedrīkst būt ietvertas papildu slejas un cita informācija, kas nav pieprasīta veidnē.
  2. Noteikti norādiet abus tālāk minētos parametrus.
   • Loyalty Rate (Lojalitātes līmenis): tā ir daļa no kopējā pārdošanas apjoma, ko varat saistīt ar klientu lojalitātes programmu. Daļskaitlim ir jābūt no 0 līdz 1 (bet ne 0).
   • Transaction Upload Rate (Darījumu augšupielādes līmenis): tā ir kopējā ar klientu saistāmā pārdošanas apjoma un augšupielādētā pārdošanas apjoma attiecība. Daļskaitlim ir jābūt no 0 līdz 1. Piemēram, ja augšupielādējat datus par pusi no pārdošanas apjoma, ko varētu saistīt ar konkrēto klientu, jūsu darījumu augšupielādes līmenis būtu 0,5 vai 50% (bet ne 0).
 2. Izvēlieties, kā failā norādīsit laika joslu.
  1. Ja visu jūsu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā un tajā pašā laika joslā, vienu reizi iestatiet laika joslu rindā “Parameters” (Parametri).
  2. Ja dažādu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katram reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu 4. punkta apakšsadaļā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), jums tajā būs jānorāda vērtības “Loyalty Rate” (Lojalitātes līmenis) un “Transaction Upload Rate” (Darījumu augšupielādes līmenis).
  3. Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan rindā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota rindas “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) vērtība, taču, ja reklāmguvumam nebūs norādīta laika josla, tiks izmantota rindā “Parameters” (Parametri) norādītā vērtība.
 3. Lai ievadītu laika joslu, izmantojiet vienu no tālāk norādītajiem formātiem.
  1. Ievadiet savas laika joslas ID no šī saraksta. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku.
  2. Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000.
 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram bezsaistes darījumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  1. Email (E-pasts):
   • E-pasta adreses pēc iesniegšanas tiks automātiski jauktas programmā Google Ads, izmantojot algoritmu SHA256.
   • Varat norādīt līdz trīs e-pasta adresēm. Atkarībā no tā, cik daudz e-pasta adrešu norādāt, var būt līdz trīs slejām ar galvenes nosaukumu “Email” (E-pasta adrese).
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • Noņemiet liekās atstarpes pirms vai pēc e-pasta adreses vai tās vidū.
   • Noņemiet atstarpes pirms zīmes “@”.
   • Piemēri: lietotājs1@gmail.com, lietotājs2@yahoo.com, lietotājs3@googlemail.com.
  2. Phone Number (Tālruņa numurs):
   • Tālruņa numurs pēc iesniegšanas tiks automātiski jaukts programmā Google Ads, izmantojot algoritmu SHA256.
   • Varat norādīt līdz trīs tālruņa numuriem. Atkarībā no tā, cik daudz tālruņa numuru (vai dažādu to formātu) norādāt, var būt līdz trīs slejām ar galvenes nosaukumu “Phone Number” (Tālruņa numurs).
   • Tālruņa numuru formātam ir jāatbilst standartam E.164, un tajos ir jāiekļauj prefikss “+”, kam seko valsts kods un abonenta numurs (tas var iekļaut valsts galamērķa kodu vai apgabala kodu).
   • Piemēri: +12038271234, +442071838750.
  3. First Name (Vārds):
   • Vārds pēc iesniegšanas tiks automātiski jaukts programmā Google Ads, izmantojot algoritmu SHA256.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta.
   • Noņemiet visas liekās atstarpes.
   • Piemēri: toms, renāte, marija-astrīda, jānis.
  4. Last Name (Uzvārds):
   • Uzvārds pēc iesniegšanas tiks automātiski jaukts programmā Google Ads, izmantojot algoritmu SHA256.
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta
   • Noņemiet visas liekās atstarpes.
   • Piemēri: leja, bērziņš, kalns-kalniņš.
  5. City (Pilsēta):
   • Pilsētas nosaukums paliks nejaukts.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta.
   • Piemēri: daugavpils, liepāja, rīga.
  6. State (Apgabals):
   • Apgabalu nosaukumi paliks nejaukti.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • ASV štatiem mēs pieņemam arī divu burtu štata nosaukuma saīsinājumu (to var rakstīt ar lielajiem burtiem).
   • Piemēri: CA, kalifornija, ņujorka, mahārāštra.
  7. Zip Code (Pasta indekss):
   • Pasta indekss paliks nejaukts.
   • Tiek pieņemti ASV un starptautiskie pasta indeksi un pasta kodi.
   • Amerikas Savienotajām Valstīm:
    1. Ir atļauti piecu ciparu kodi.
    2. Ir atļauti arī piecu ciparu kodi ar četru ciparu paplašinājumu; tie var uzlabot atbilstības līmeni.
   • Visām citām valstīm:
    1. Neiekļaujiet pasta indeksa paplašinājumus.
   • Piemēri: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH.
  8. Valsts:
   • Valsts nosaukums paliks nejaukts.
   • Izmantojiet divu burtu ISO valsts kodu.
   • Iekļaujiet valsts kodu pat tad, ja visi jūsu klientu dati ir iegūti no vienas valsts.
   • Piemēri: US, DE, FR, LV, JP.
  9. Conversion name (Reklāmguvuma nosaukums): tās reklāmguvuma darbības nosaukums, kurai vēlaties importēt šo reklāmguvumu. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību rakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību Google Ads kontā.
  10. Conversion Time (Reklāmguvuma laiks): datums un laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums. Tālāk esošajā tabulā ir sniegts atbalstīto datumu formātu saraksts (piemēram, MM/dd/gggg HH:mm:ss). Varat pievienot laika joslu reklāmguvuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem četriem formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību četru ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta.
   Formāts Piemēri
   MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   gggg-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion value (Reklāmguvuma vērtība): šis skaitlis ir vērtība, kādu piešķirat reklāmguvumam (negatīvi skaitļi netiek pieņemti).
  12. Conversion Currency (Reklāmguvuma valūta), neobligāts lauks: valūta, kādā tiek norādīta jūsu reklāmguvumu vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, par kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās. Izmantojiet trīs burtu ISO 4217 valūtas kodus, piemēram, USD ASV dolāram un JPY Japānas jenai.

Jaukto datu augšupielāde

 1. Lejupielādējiet reklāmguvumu augšupielādes veidni (lejupielādējiet failu Excel, CSV vai Google izklājlapu formātā). Nekādā gadījumā nenoņemiet rindas, kas sākas ar vārdiem “Email”; pretējā gadījumā importēšana neizdosies.
  1. Datos nedrīkst būt ietvertas papildu slejas un cita informācija, kas nav pieprasīta veidnē.
  2. Noteikti norādiet abus tālāk minētos parametrus.
   • Loyalty Rate (Lojalitātes līmenis): tā ir daļa no kopējā pārdošanas apjoma, ko varat saistīt ar klientu lojalitātes programmu. Daļskaitlim ir jābūt no 0 līdz 1 (bet ne 0).
   • Transaction Upload Rate (Darījumu augšupielādes līmenis): tā ir kopējā ar klientu saistāmā pārdošanas apjoma un augšupielādētā pārdošanas apjoma attiecība. Daļskaitlim ir jābūt no 0 līdz 1. Piemēram, ja augšupielādējat datus par pusi no pārdošanas apjoma, ko varētu saistīt ar konkrēto klientu, jūsu darījumu augšupielādes līmenis būtu 0,5, lai apzīmētu 50%.
 2. Izvēlieties, kā failā norādīsit laika joslu.
  1. Ja visu jūsu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts vienā un tajā pašā laika joslā, vienu reizi iestatiet laika joslu rindā “Parameters” (Parametri).
  2. Ja dažādu reklāmguvumu laiks ir reģistrēts dažādās laika joslās, katram reklāmguvuma laikam pievienojiet laika joslu, izmantojot sleju “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Skatiet norādījumus un tabulu 4. punkta apakšsadaļā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Ja neievadāt laika joslu rindā “Parameters” (Parametri), jums tajā būs jānorāda vērtības “Loyalty Rate” (Lojalitātes līmenis) un “Transaction Upload Rate” (Darījumu augšupielādes līmenis).
  3. Varat arī ievadīt laika joslu gan rindā “Parameters” (Parametri), gan rindā “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks). Vispirms tiks izmantota rindas “Conversion Time” (Reklāmguvuma laiks) vērtība, taču, ja reklāmguvumam nebūs norādīta laika josla, tiks izmantota rindā “Parameters” (Parametri) norādītā vērtība.
 3. Lai ievadītu laika joslu, izmantojiet vienu no tālāk norādītajiem formātiem.
  1. Ievadiet savas laika joslas ID no šī saraksta. Šo metodi ieteicams izmantot, lai nerastos kļūdas, pārejot uz vasaras laiku.
  2. Ievadiet attiecīgo nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību 4 ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Ja izmantojat Griničas laiku, ievadiet +0000.
 4. Pēc tam pievienojiet jaunu rindu katram bezsaistes darījumam un aizpildiet slejas tālāk norādītajā veidā.
  1. Email (E-pasts):
   • Ir jāveic e-pasta adrešu jaukšana, izmantojot algoritmu SHA-256.
   • Varat norādīt līdz trīs e-pasta adresēm. Atkarībā no tā, cik daudz e-pasta adrešu norādāt, var būt līdz trīs slejām ar galvenes nosaukumu “Email” (E-pasta adrese).
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • Noņemiet liekās atstarpes pirms vai pēc e-pasta adreses vai tās vidū.
   • Noņemiet atstarpes pirms zīmes “@”.
   • Piemēri: lietotājs1@gmail.com, lietotājs2@yahoo.com, lietotājs3@googlemail.com.
  2. Phone Number (Tālruņa numurs):
   • Ir jāveic tālruņa numura jaukšana, izmantojot algoritmu SHA-256.
   • Varat norādīt līdz trīs tālruņa numuriem. Atkarībā no tā, cik daudz tālruņa numuru (vai dažādu to formātu) norādāt, var būt līdz trīs slejām ar galvenes nosaukumu “Phone Number” (Tālruņa numurs).
   • Tālruņa numuru formātam ir jāatbilst standartam E.164, un tajos ir jāiekļauj prefikss “+”, kam seko valsts kods un abonenta numurs (tas var iekļaut valsts galamērķa kodu vai apgabala kodu).
   • Piemēri: +12038271234, +442071838750.
  3. First Name (Vārds):
   • Ir jāveic vārda jaukšana, izmantojot algoritmu SHA-256.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta.
   • Noņemiet visas liekās atstarpes.
   • Piemēri: toms, renāte, marija-astrīda, jānis.
  4. Last Name (Uzvārds):
   • Ir jāveic uzvārda jaukšana, izmantojot algoritmu SHA-256.
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta.
   • Noņemiet visas liekās atstarpes.
   • Piemēri: leja, bērziņš, kalns-kalniņš.
  5. City (Pilsēta):
   • Pilsētas nosaukumam nav jāveic jaukšana.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • Diakritisko zīmju lietošana ir atļauta.
   • Piemēri: daugavpils, liepāja, rīga.
  6. State (Apgabals):
   • Apgabala nosaukumam nav jāveic jaukšana.
   • Izmantojiet tikai mazos burtus.
   • ASV štatiem mēs pieņemam arī divu burtu štata nosaukuma saīsinājumu (to var rakstīt ar lielajiem burtiem).
   • Piemēri: CA, kalifornija, ņujorka, mahārāštra.
  7. Zip Code (Pasta indekss):
   • Pasta indeksam nav jāveic jaukšana.
   • Tiek pieņemti ASV un starptautiskie pasta indeksi un pasta kodi.
   • Amerikas Savienotajām Valstīm:
    1. Ir atļauti piecu ciparu kodi.
    2. Ir atļauti arī piecu ciparu kodi ar četru ciparu paplašinājumu; tie var uzlabot atbilstības līmeni.
   • Visām citām valstīm:
    1. Neiekļaujiet pasta indeksa paplašinājumus.
   • Piemēri: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH.
  8. Valsts:
   • Valsts nosaukumam nav jāveic jaukšana.
   • Izmantojiet divu burtu ISO valsts kodu.
   • Iekļaujiet valsts kodu pat tad, ja visi jūsu klientu dati ir iegūti no vienas valsts.
   • Piemēri: US, DE, FR, LV, JP.
  9. Conversion name (Reklāmguvuma nosaukums): tās reklāmguvuma darbības nosaukums, kurai vēlaties importēt šo reklāmguvumu. Ir svarīgi izmantot precīzi tādu pašu nosaukumu (pievērsiet uzmanību rakstībai un lielo burtu lietojumam), kādu izmantojāt, izveidojot šo reklāmguvuma darbību Google Ads kontā.
  10. Conversion Time (Reklāmguvuma laiks): datums un laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums. Tālāk esošajā tabulā ir sniegts atbalstīto datumu formātu saraksts (piemēram, MM/dd/gggg HH:mm:ss). Varat pievienot laika joslu reklāmguvuma laikam, izmantojot kādu no pēdējiem četriem formātiem. Aizstājiet “+z” ar nobīdi no GMT, norādot + vai – un laika atšķirību četru ciparu formātā. (Piemēram, nobīde Ņujorkā ir –0500, bet nobīde Rīgā ir +0200). Varat arī aizstāt “zzzz” ar laika joslas ID no šī saraksta.
   Formāts Piemēri
   MM/dd/gggg hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,gggg hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/gggg HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   gggg-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   gggg-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   gggg-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   gggg-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion value (Reklāmguvuma vērtība): šis skaitlis ir vērtība, kādu piešķirat reklāmguvumam (negatīvi skaitļi netiek pieņemti).
  12. Conversion Currency (Reklāmguvuma valūta), neobligāts lauks: valūta, kādā tiek norādīta jūsu reklāmguvumu vērtība. Izmantojiet šo lauku, ja reģistrējat reklāmguvumu vērtības vairākās valūtās vai jums ir vairāki konti, par kuriem rēķini tiek izrakstīti atšķirīgās valūtās. Izmantojiet trīs burtu ISO 4217 valūtas kodus, piemēram, USD ASV dolāram un JPY Japānas jenai.

Bezsaistes notikumu datu augšupielāde

Lai bezsaistes reklāmguvumus importētu Google Ads kontā, augšupielādējiet reklāmguvumu failu savā Google Ads vai pārziņa (KC) kontā.

Svarīgi! Pēc jaunas reklāmguvuma darbības izveides līdz tai atbilstošo reklāmguvumu augšupielādei būs jāuzgaida četras līdz sešas stundas. Ja augšupielādēsit reklāmguvumus pirmo 4–6 stundu laikā, radīsies kļūda, un reklāmguvumu augšupielāde jums būs jāveic vēlreiz.

Vienreizēja augšupielāde

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielādes.
 5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 6. Lai lejupielādētu importējamo reklāmguvumu veidam atbilstošu veidni, noklikšķiniet uz Skatīt veidnes. Lai augšupielādētu reklāmguvumus no klikšķiem, zvaniem vai pārdošanas veikalā, varat izvēlēties Excel, CSV vai Google izklājlapu formātu.
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Atlasiet avotu, lai norādītu augšupielādes veidu: Augšupielādēt failu, Google izklājlapas, HTTPS vai SFTP.
  1. Ja izvēlējāties Augšupielādēt failu vai Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atlasītu augšupielādējamo failu.
  2. Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 9. Noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt un priekšskatīt vai Augšupielādēt un lietot.
  1. Ja noklikšķināsit uz pogas “Augšupielādēt un priekšskatīt”, priekšskatījumā redzēsit, cik daudz rindu ir augšupielādētas sekmīgi un cik daudz kļūdu radās. Kad dati ir kārtībā, noklikšķiniet uz Lietot failu; tā pēc visu rindu augšupielādēšanas sāksies apstrāde. (Ņemiet vērā, ka pēc šīs darbības to vairs nevarēs atsaukt.)
  2. Ja noklikšķināsit uz pogas “Augšupielādēt un lietot”, faila apstrāde tiks sākta pēc visu rindu augšupielādēšanas.
 10. Lai skatītu detalizētāku informāciju par augšupielādes statusu (tostarp par ikvienu augšupielādes kļūdu), noklikšķiniet uz saitēm slejā “Rezultāti”.

Plānota augšupielāde

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Augšupielāde.
 5. Noklikšķiniet uz Grafiki.
 6. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 7. Atlasiet avotu, lai norādītu augšupielādes veidu: Google izklājlapas, HTTPS vai SFTP.
  1. Ja izvēlējāties Google izklājlapas, noklikšķiniet uz Izvēlēties failu, lai atlasītu augšupielādējamo failu.
  2. Ja izvēlējāties HTTPS vai SFTP, ievadiet faila URL, kā arī lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu failam.
 8. Iestatiet grafiku, atlasot opcijas “Biežums” un “Laiks”, lai norādītu augšupielādes biežumu un laiku. Varat ieplānot augšupielādi ik nedēļu vai ik dienu jebkurā diennakts laikā.
 9. Lai saglabātu grafiku, noklikšķiniet uz Saglabāt un priekšskatīt.
 10. Saglabātais grafiks tiks parādīts tabulā. Lai rediģētu, apturētu vai noņemtu grafiku, pārejiet uz sleju “Darbības” un noklikšķiniet uz Opcijas. Atlasiet Rediģēt, Pārtraukt vai Noņemt.
 11. Pēc jebkādu labojumu veikšanas noklikšķiniet uz Saglabāt un priekšskatīt. Ja noņemat grafiku, apstipriniet tā noņemšanu, noklikšķinot uz Noņemt.

Google Ads API (AdWords API) izmantošana

Kontu īpašnieki vai administratori var izmantot arī Google Ads API (AdWords API), lai augšupielādētu datu failus un pārvaldītu reklāmguvumus no pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes). Reklāmdevēji var izveidot reklāmguvumu darbības, augšupielādēt datu failu vai rediģēt konfigurācijas, izmantojot API. Uzziniet vairāk par Google Ads API (AdWords API).

Papildu vadlīnijas

Noklikšķiniet uz tālāk esošajām sadaļām, lai skatītu darījumu importēšanas vadlīnijas.

Augšupielādes laiks

Bezsaistē veikto darījumu dati, kas augšupielādēti vēlāk nekā 90 dienas pēc darījumu datuma, netiks importēti Google Ads kontā un netiks rādīti jūsu reklāmguvumu statistikā.

Viena darījuma augšupielāde vairākas reizes

Viens darījums tiks importēts tikai vienu reizi. Tāpēc, ja mēģināsiet augšupielādēt darījumu ar vienu un to pašu klienta informācijas, reklāmguvuma nosaukuma, reklāmguvuma vērtības, datuma un laika kombināciju, Google Ads to ignorēs, lai novērstu reklāmguvumu dublēšanos.

Augšupielādes statusa skatīšana

Pēc faila augšupielādes tabulas augšdaļā tiks parādīts jauns šī faila ieraksts. Skatiet sleju “Statuss”, lai noskaidrotu, vai darbs ir pabeigts. Faila importēšana var ilgt vairākas minūtes. Tiklīdz tas būs izdarīts, statusa slejā tiks parādīts kopsavilkums par tālāk norādītajiem atjauninājumiem.

Statuss Detalizēta informācija
Notiek priekšskatīšana… Noklikšķinot uz Augšupielādēt un priekšskatīt, redzēsit augšupielādēto ierakstu priekšskatījumu. Lai tiktu sākta apstrāde, nolaižamajā izvēlnē noklikšķiniet uz Darbība un atlasiet Lietot. (Ņemiet vērā, ka pēc šīs darbības to vairs nevarēs atsaukt.)
Notiek apstrāde… Ja noklikšķināsit uz Lietot vai Augšupielādēt un lietot, mēs sāksim apstrādāt augšupielādētos ierakstus.
Gatava piemērošanai Fails ir augšupielādēts un, lai sāktu to apstrādi, varat noklikšķināt uz Lietot.
Piemērots Jūsu fails ir sekmīgi apstrādāts, un reklāmguvumi ir pievienoti kontam.
Neizdevās Radās problēmas ar jūsu faila apstrādi, vai pēcapstrādē ir pārāk maz ierakstu, kuriem varēja noteikt atbilstību.

Rīcība kļūdu gadījumā

Dažreiz var rasties kāda problēma, kuras dēļ fails var netikt apstrādāts. Ja tā notiek, failu problēmu novēršanai izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz saitēm slejā “Rezultāti”, lai skatītu detalizētāku informāciju par augšupielādes statusu (tostarp par jebkādām augšupielādes kļūdām). Šīs saites būs pieejamas trīs dienas, sākot ar augšupielādes laiku.
 2. Pārskatiet jauno sleju “Statuss”, lai atrastu visas rindas, kurās ir atzīme par kļūdu. Slejā “Izmaiņas” tiks norādīts, cik rindu varat izmantot, lai identificētu attiecīgu rindu savā darījumu failā.
 3. Failā veiciet nepieciešamos labojumus, saglabājiet failu un pēc tam to atkārtoti augšupielādējiet. Varat vēlreiz augšupielādēt visu failu, iekļaujot iepriekšējās izmaiņas (programmā Google Ads tiks ignorētas jau importētās rindas). 

Importēto reklāmguvumu skatīšana programmā Google Ads

Lai reklāmguvumu statistika tiktu norādīta jūsu Google Ads kontā, var paiet līdz 48 stundām. Reklāmguvumi no pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes) tiks pievienoti kampaņu pārskatu slejai “Visi reklāmguvumi”. Ja vēl neesat pievienojis šo sleju saviem pārskatiem, dariet to, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Virs statistikas tabulas noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas.
 4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Mainīt slejas.
 5. Sadaļā “Atlasīt datus” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 6. Noklikšķinot uz bultiņas ikonas, atlasiet Visi reklāmguv.

Tagad jūsu pārskatos tiks rādīta sleja “Visi reklāmguvumi”. Dati par pārdošanu veikalā (tiešo augšupielādi) ir pieejami kampaņas, reklāmu kopas un atslēgvārdu līmenī, un tie var tikt segmentēti pēc ierīces. Lai skatītu ar pārdošanu veikalā saistītos reklāmguvumus atsevišķi no citiem reklāmguvumiem, piemēram, tīmekļa vietnē veikto darbību vai zvanu reklāmguvumiem, izpildiet tālāk sniegtos sleju segmentēšanas norādījumus. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai pārskatiem esat pievienojis sleju “Visi reklāmguvumi”.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz segmentu ikonas Segments. Atlasiet Reklāmguvumi un pēc tam — Reklāmguvuma nosaukums.
 4. Tagad varēsit skatīt rindas ar datiem par katru reklāmguvuma darbību. Lai skatītu datus par pārdošanu veikalā, meklējiet rindu, kurā parādīti dati par reklāmguvumu darbībām no pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes).

Lai datus par pārdošanu veikalā skatītu atsevišķā slejā, neveicot kampaņu segmentēšanu, varat arī pievienot pielāgotu sleju. Lai to izdarītu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai pārskatiem esat pievienojis sleju “Visi reklāmguvumi”.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz sleju ikonas Slejas, pēc tam atlasiet Mainīt slejas.
 4. Kreisajā pusē atlasiet kategoriju “Pielāgotas slejas”.
  1. Ja nekad neesat veidojis pielāgotu sleju, tiks parādīts dialoglodziņš.
  2. Ja esat jau izveidojis kādu pielāgotu sleju, noklikšķiniet uz + Sleja.
 5. Laukā “Slejas nosaukums” ievadiet jaunās slejas nosaukumu. Šis nosaukums tiks rādīts galvenē.
 6. Laukā “Slejas apraksts” ievadiet slejas aprakstu. Šeit ievadītais teksts tiks parādīts, kad novietosiet peles kursoru virs ? pie slejas nosaukuma.
 7. Noklikšķiniet uz izvēlnes Dati un atlasiet Reklāmguvumi, pēc tam atlasiet Visi reklāmguv. 
 8. Parādītajā sarakstā noklikšķiniet uz Reklāmguvumi, pēc tam atlasiet Reklāmguvuma avots
 9. Sadaļā “Atlasītais segments” atlasiet avotu “Pārdošana veikalā (tiešā augšupielāde)”. 
 10. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Jaunā pielāgotā sleja automātiski tiek pievienota jūsu slejām.
 11. Noklikšķiniet uz Piemērot, lai pielāgoto sleju lietotu savā datu tabulā.

Piezīme. Ja jums ir vairākas reklāmguvumu darbības no pārdošanas veikalā (tiešās augšupielādes), varēsit segmentēt pēc reklāmguvumu nosaukumiem, kad būsit izveidojis pielāgoto sleju.

Vairāku kontu darījumu augšupielāde no viena faila

Lai to izdarītu, visiem atbilstošajiem kontiem ir jābūt saistītiem ar koplietojamu pārziņa (KC) kontu. Šajā pārziņa kontā jūs augšupielādēsit failus.

 • Ja ir iespējota starpkontu reklāmguvumu uzskaite: jums ir jāizveido importētās reklāmguvumu darbības pārziņa konta līmenī un jāgādā, lai visi atsevišķi pārvaldītie konti pārziņa kontu izmantotu kā “reklāmguvumu kontu”.
 • Ja daži konti neizmanto pārziņa kontu kā reklāmguvumu kontu: jums ir jāizveido reklāmguvumu darbības no pārdošanas veikalā katram šim kontam un jāimportē darījumu dati šajos kontos atsevišķi. Ņemiet vērā, ka šajā gadījumā reklāmguvumi no pārdošanas veikalā netiks dublēti kontos, kuros netiek izmantota starpkontu reklāmguvumu uzskaite.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.