Võrguühenduseta tehingute teabe üleslaadimine

Kui „Poemüük (otsene üleslaadimine)“ on konversioonitüübina seadistatud, saate võrguühenduseta tehingute teabe Google'isse üles laadida.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada võrguühenduseta tehingute ja sündmuste andmeid ning laadida need Google Adsis üles.

Tööpõhimõtted

Google’isse üles laadimiseks peate seadistama võrguühenduseta tehingute/sündmuste andmed. Saate tehinguandmed otse Goolge Adsi üles laadida või teha koostööd kolmandast osapoolest partneriga. Kui soovite teada, kuidas kasutada kolmandast osapoolest andmepartnerit võrguühenduseta konversioonide jälgimiseks, küsige nõu oma konto esindajalt. 

Juhised

Võrguühenduseta tehingute/sündmuste andmete seadistamiseks järgige allpool olevaid juhiseid. Teil on võimalik üles laadida privaatsed kliendiandmed, mille olete juba räsinud algoritmiga SHA256 või te võite privaatsed kliendiandmed üles laadida lihttekstivormingus ühekordse CSV-üleslaadimisena Google Adsi liideses ja see räsitakse teie jaoks automaatselt algoritmiga SHA256, mis on ühesuunalisel räsimisel valdkonnastandard.

Tasub teada

Te ei pea sisestama kõiki klienditeabega seotud andmetüüpe (4b–4h). Kui sisestate aga võimalikult palju andmetüüpe, aitab see vastemäärasid suurendada.

Räsimata lihtteksti vormingus andmete üleslaadimine

 1. Laadige alla meie konversioonide üleslaadimise CSV-mall (Märkus. Exceli või Google'i arvutustabelite kliendipoolseid üleslaadimisi ei toetata.). Ärge eemaldage rida, mis algab sõnaga „Email“ (E-post), kuna sel juhul importimine ei toimi.
  1. Veenduge, et andmed ei sisaldaks täiendavaid veerge ega muud teavet kui see, mida mallis nõutakse.
  2. Lisage kindlasti kaks järgmist parameetrit.
   • Loyalty Rate (lojaalsusmäär): see on murdosa kogumüügist, mida saate seostada kliendilojaalsusprogrammiga. Murdarv peab jääma vahemikku 0–1 (välja arvatud 0).
   • Transaction Upload Rate (tehingu üleslaadimise määr): see on suhtarv kogumüügi hulka üleslaaditavast müügist, mida saate seostada kliendiga. Murdarv peab jääma vahemikku 0–1. Kui laadite näiteks üles poole müügist, mille saab kliendiga seostada, on teie tehingu üleslaadimise määr 0,5 ehk 50% (välja arvatud 0).
 2. Valige, kuidas lisada faili oma ajavöönd.
  1. Kui kõik teie konversioonid toimuvad samas ajavööndis, seadke ajavöönd üks kord real „Parameters“ (Parameetrid).
  2. Kui teie konversioonid toimuvad eri ajavööndites, lisage ajavöönd igale konversiooni toimumise ajale veerus „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Vaadake juhiseid ja tabelit allpool 4. punktis „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Kui te reale „Parameters“ (Parameetrid) ajavööndit ei sisesta, lisatakse sellele reale ainult lojaalsusmäär ja tehingu üleslaadimise määr.
  3. Samuti võite lisada ajavööndid nii reale „Parameters“ (Parameetrid) kui ka veergu „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Esimesena kasutatakse veergu „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg) ning kui mõnel konversioonil ajavöönd puudub, siis kasutatakse rea „Parameters“ (Parameetrid) väärtust.
 3. Ajavööndi märkimiseks kasutage mõnda järgmistest vormingutest.
  1. Märkige oma ajavööndi ID sellest loendist. Seda varianti soovitame selleks, et vältida vigu suve- ja talveaja vahetumisel.
  2. Sisestage oma GMT nihe, märkides + või – ja seejärel 4-numbriline ajaerinevus. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Kui kasutate Greenwichi aega, sisestage lihtsalt +0000.
 4. Järgmisena lisage iga võrguühenduseta tehingu jaoks uus rida ja täitke veerud järgmiselt.
  1. Email (E-post)
   • E-posti aadressid räsitakse Google Adsis esitamisel automaatselt algoritmiga SHA256.
   • Võite sisestada kuni kolm e-posti aadressi. Olenevalt sellest, mitu e-posti aadressi sisestate, võib teil olla kuni kolm veergu nimega „Email“ (E-post).
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Eemaldage e-posti aadressist (eest, järelt või keskelt) liigsed tühikud.
   • Eemaldage @-märgi ette jäävad punktid.
   • Näited: kasutaja1@gmail.com, kasutaja2@yahoo.com, kasutaja3@googlemail.com
  2. Phone Number (Telefoninumber)
   • Telefoninumber räsitakse Google Adsis esitamisel automaatselt algoritmiga SHA256.
   • Võite sisestada kuni kolm telefoninumbrit. Olenevalt sellest, mitu telefoninumbrit (või erinevat vormingut) sisestate, võib teil olla kuni kolm veergu nimega „Phone Number“ (Telefoninumber).
   • Telefoninumbrid tuleb vormindada standardi E.164 järgi ja need peavad sisaldama eesliidet „+”, millele järgneb riigikood ja abonendi number (mis võib hõlmata riiklikku sihtkohakoodi või piirkonnakoodi).
   • Näited: +12038271234, +442071838750
  3. First Name (Eesnimi)
   • Eesnimi räsitakse Google Adsis esitamisel automaatselt algoritmiga SHA256.
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Eemaldage eest, järelt ja keskelt kõik liigsed tühikud
   • Näited: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Last Name (Perekonnanimi)
   • Perekonnanimi räsitakse Google Adsis esitamisel automaatselt algoritmiga SHA256.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Eemaldage eest, järelt ja keskelt kõik liigsed tühikud.
   • Näited: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. City (Linn)
   • Linna nime ei räsita
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Näited: san francisco, new york, pariis, münchen
  6. State (Osariik, maakond)
   • Osariigi/maakonna nime ei räsita
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Ameerika Ühendriikide osariikide puhul on lubatud ka kahetähelised lühendatud nimed (võivad olla kirjutatud suurtähtedega).
   • Näide: CA, california, new york, maharastra
  7. Zip Code (Sihtnumber)
   • Sihtnumbrit ei räsita
   • Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised sihtnumbrid on lubatud.
   • Ameerika Ühendriikide korral
    1. Lubatud on viiekohalised sihtnumbrid.
    2. Lubatud on ka viiekohalisele sihtnumbrile järgnev neljakohaline laiend, mis võib vastemäära parandada.
   • Kõigi muude riikide korral
    1. Ärge kasutage sihtnumbri laiendeid.
   • Näide: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country (Riik)
   • Riigi nime ei räsita
   • Kasutage ISO kahetähelisi riigikoode.
   • Lisage riigikood ka siis, kui kõik kliendiandmed pärinevad samast riigist.
   • Näide: US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name (Konversiooni nimi): selle konversioonitoimingu nimi, mille konversiooni soovite importida. Kasutage kindlasti täpselt sama kirjapilti ja suurtähestust, mida kasutasite konversioonitoimingu loomisel oma Google Adsi kontol.
  10. Conversion Time (Konversiooni toimumise aeg): konversiooni toimumise kuupäev ja kellaaeg. Allpool olevas tabelis on sobivate kuupäevavormingute loend (nt kk/pp/aaaa hh:mm:ss). Konversiooni toimumise ajale ajavööndi lisamiseks kasutage ühte neljast viimasest vormingust. Asendage „+z“ GMT nihkega, sisestades märgi + või – ja seejärel neljanumbrilise ajaerinevuse. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Või siis asendage „zzzz“ ajavööndi ID-ga sellest loendist.
   Vorming Näited
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss aa „08/14/2012 5:01:54 PM”
   kkk pp, aaaa hh:mm:ss aa „Aug 14, 2012 5:01:54 PM”
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss „08/14/2012 17:01:54”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss „2012-08-14 13:00:00”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss „2012-08-14T13:00:00”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss+z „2012-08-14 13:00:00+0500”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss+z „2012-08-14T13:00:00–0100”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“

    

  11. Conversion Value (Konversiooni väärtus): arv, mis näitab konversioonile antud väärtust (lubatud on positiivsed arvud).
  12. Conversion Currency (Konversiooni valuuta; valikuline väli): valuuta, milles teie konversiooniväärtus on esitatud. Kasutage seda, kui loendate konversiooniväärtusi mitmes valuutas või kui teil on mitu kontot, millel arveldatakse erinevates valuutades. Kasutage kolmekohalisi ISO 4217 valuutakoode, nt USD Ameerika Ühendriikide dollari korral ja JPY Jaapani jeeni korral.

Laadi üles räsitud andmed

 1. Laadige alla konversioonide üleslaadimise mall (Excel, CSV või Google'i arvutustabelid). Ärge eemaldage rida, mis algab sõnaga „Email“ (E-post), kuna sel juhul importimine ei toimi.
  1. Veenduge, et andmed ei sisaldaks täiendavaid veerge ega muud teavet kui see, mida mallis nõutakse.
  2. Lisage kindlasti kaks järgmist parameetrit.
   • Loyalty Rate (lojaalsusmäär): see on murdosa kogumüügist, mida saate seostada kliendilojaalsusprogrammiga. Murdarv peab jääma vahemikku 0–1 (välja arvatud 0).
   • Transaction Upload Rate (tehingu üleslaadimise määr): see on suhtarv kogumüügi hulka üleslaaditavast müügist, mida saate seostada kliendiga. Murdarv peab jääma vahemikku 0–1. Kui laadite näiteks üles poole müügist, mille saab kliendiga seostada, on teie tehingu üleslaadimise määr 0,5 ehk 50%.
 2. Valige, kuidas lisada faili oma ajavöönd.
  1. Kui kõik teie konversioonid toimuvad samas ajavööndis, seadke ajavöönd üks kord real „Parameters“ (Parameetrid).
  2. Kui teie konversioonid toimuvad eri ajavööndites, lisage ajavöönd igale konversiooni toimumise ajale veerus „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Vaadake juhiseid ja tabelit allpool 4. punktis „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Kui te reale „Parameters“ (Parameetrid) ajavööndit ei sisesta, lisatakse sellele reale ainult lojaalsusmäär ja tehingu üleslaadimise määr.
  3. Samuti võite lisada ajavööndid nii reale „Parameters“ (Parameetrid) kui ka veergu „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg). Esimesena kasutatakse veergu „Conversion Time“ (Konversiooni toimumise aeg) ning kui mõnel konversioonil ajavöönd puudub, siis kasutatakse rea „Parameters“ (Parameetrid) väärtust.
 3. Ajavööndi märkimiseks kasutage mõnda järgmistest vormingutest.
  1. Märkige oma ajavööndi ID sellest loendist. Seda varianti soovitame selleks, et vältida vigu suve- ja talveaja vahetumisel.
  2. Sisestage oma GMT nihe, märkides + või – ja seejärel 4-numbriline ajaerinevus. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Kui kasutate Greenwichi aega, sisestage lihtsalt +0000.
 4. Järgmisena lisage iga võrguühenduseta tehingu jaoks uus rida ja täitke veerud järgmiselt.
  1. Email (E-post)
   • E-posti aadressid peavad olema teisendatud räsiväärtusteks algoritmiga SHA-256.
   • Võite sisestada kuni kolm e-posti aadressi. Olenevalt sellest, mitu e-posti aadressi sisestate, võib teil olla kuni kolm veergu nimega „Email“ (E-post).
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Eemaldage e-posti aadressist (eest, järelt või keskelt) liigsed tühikud.
   • Eemaldage @-märgi ette jäävad punktid.
   • Näited: kasutaja1@gmail.com, kasutaja2@yahoo.com, kasutaja3@googlemail.com
  2. Phone Number (Telefoninumber)
   • Telefoninumber peab olema räsitud algoritmiga SHA-256.
   • Võite sisestada kuni kolm telefoninumbrit. Olenevalt sellest, mitu telefoninumbrit (või erinevat vormingut) sisestate, võib teil olla kuni kolm veergu nimega „Phone Number“ (Telefoninumber).
   • Telefoninumbrid tuleb vormindada standardi E.164 järgi ja need peavad sisaldama eesliidet „+”, millele järgneb riigikood ja abonendi number (mis võib hõlmata riiklikku sihtkohakoodi või piirkonnakoodi).
   • Näited: +12038271234, +442071838750
  3. First Name (Eesnimi)
   • Eesnimi peab olema räsitud algoritmiga SHA-256.
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Eemaldage eest, järelt ja keskelt kõik liigsed tühikud
   • Näited: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Last Name (Perekonnanimi)
   • Perekonnanimi peab olema räsitud algoritmiga SHA-256.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Eemaldage eest, järelt ja keskelt kõik liigsed tühikud.
   • Näited: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. City (Linn)
   • Linna nime ei räsita
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Rõhumärgid on lubatud.
   • Näited: san francisco, new york, pariis, münchen
  6. State (Osariik, maakond)
   • Osariigi/maakonna nime ei räsita
   • Muutke kõik suurtähed väiketähtedeks.
   • Ameerika Ühendriikide osariikide puhul on lubatud ka kahetähelised lühendatud nimed (võivad olla kirjutatud suurtähtedega).
   • Näide: CA, california, new york, maharastra
  7. Zip Code (Sihtnumber)
   • Sihtnumbrit ei räsita.
   • Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised sihtnumbrid on lubatud.
   • Ameerika Ühendriikide korral
    1. Lubatud on viiekohalised sihtnumbrid.
    2. Lubatud on ka viiekohalisele sihtnumbrile järgnev neljakohaline laiend, mis võib vastemäära parandada.
   • Kõigi muude riikide korral
    1. Ärge kasutage sihtnumbri laiendeid.
   • Näide: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country (Riik)
   • Riigi nime ei räsita.
   • Kasutage ISO kahetähelisi riigikoode.
   • Lisage riigikood ka siis, kui kõik kliendiandmed pärinevad samast riigist.
   • Näide: US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name (Konversiooni nimi): selle konversioonitoimingu nimi, mille konversiooni soovite importida. Kasutage kindlasti täpselt sama kirjapilti ja suurtähestust, mida kasutasite konversioonitoimingu loomisel oma Google Adsi kontol.
  10. Conversion Time (Konversiooni toimumise aeg): konversiooni toimumise kuupäev ja kellaaeg. Allpool olevas tabelis on sobivate kuupäevavormingute loend (nt kk/pp/aaaa hh:mm:ss). Konversiooni toimumise ajale ajavööndi lisamiseks kasutage ühte neljast viimasest vormingust. Asendage „+z“ GMT nihkega, sisestades märgi + või – ja seejärel neljanumbrilise ajaerinevuse. (Näiteks New Yorgi nihe on –0500 ja Berliini nihe on +0100). Või siis asendage „zzzz“ ajavööndi ID-ga sellest loendist.
   Vorming Näited
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss aa „08/14/2012 5:01:54 PM”
   kkk pp, aaaa hh:mm:ss aa „Aug 14, 2012 5:01:54 PM”
   kk/pp/aaaa hh:mm:ss „08/14/2012 17:01:54”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss „2012-08-14 13:00:00”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss „2012-08-14T13:00:00”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss+z „2012-08-14 13:00:00+0500”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss+z „2012-08-14T13:00:00–0100”
   aaaa-kk-pp hh:mm:ss zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles”
   aaaa-kk-ppThh:mm:ss zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“

    

  11. Conversion Value (Konversiooni väärtus): arv, mis näitab konversioonile antud väärtust (lubatud on positiivsed arvud).
  12. Conversion Currency (Konversiooni valuuta; valikuline väli): valuuta, milles teie konversiooniväärtus on esitatud. Kasutage seda, kui loendate konversiooniväärtusi mitmes valuutas või kui teil on mitu kontot, millel arveldatakse erinevates valuutades. Kasutage kolmekohalisi ISO 4217 valuutakoode, nt USD Ameerika Ühendriikide dollari korral ja JPY Jaapani jeeni korral.

Võrguühenduseta sündmuste andmete üleslaadimine

Võrguühenduseta konversioonide andmete importimiseks Google Adsi peate konversioonifaili üles laadima oma Google Adsi või haldurikontole (MCC).

Tähtis! Pärast uue konversioonitoimingu loomist oodake 4–6 tundi enne, kui laadite üles selle konversioonitoimingu konversioonid. Kui laadite konversioonid üles esimese 4–6 tunni jooksul, kuvatakse veateade ja peate konversioonid uuesti üles laadima.

Ühekordne üleslaadimine

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine” valikul Konversioonid.
 4. Klikkige lehemenüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige plussmärgiga nupul .
 6. Imporditavale konversioonitüübile vastava malli allalaadimiseks klikkige nupul Kuva mallid. Saate teha valiku Excel, CSV või Google'i arvutustabelid, et laadida üles klikikonversioonid, helistamiskonversioonid või poemüügi konversioonid.
 7. Klikkige nupul Valmis.
 8. Valige allikas, kust soovite andmed üles laadida: Faili üleslaadimine, Google'i arvutustabelid, HTTPS või SFTP.
  1. Kui tegite valiku Faili üleslaadimine või Google'i arvutustabelid, klikkige üleslaaditava faili valimiseks nupul Vali fail.
  2. Kui tegite valiku HTTPS või SFTP, sisestage faili URL ning kasutajanimi ja parool, mida vajate failile juurdepääsuks.
 9. Klikkige nupul Laadi üles ja kuva eelvaade või Laadi üles ja rakenda.
  1. Kui klikite nupul „Laadi üles ja kuva eelvaade“, näete eelvaadet selle kohta, kui mitu rida laaditi üles edukalt ja kui mitu viga esines. Kui olete andmetega rahul, klikkige nupul Rakenda fail, et alustada pärast kõigi ridade üleslaadimist töötlemist. (Pidage meeles, et pärast seda toimingut pole enam tagasivõtmise võimalust.)
  2. Kui klikite nupul „Laadi üles ja rakenda“, hakatakse faili töötlema pärast seda, kui kõik read on üles laaditud.
 10. Kui soovite näha üleslaadimise oleku kohta täpsemat teavet (sealhulgas üleslaadimisel tekkinud vigu), klikkige linkidel veerus „Tulemused“.

Ajastatud üleslaadimine

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige lehemenüüs valikul Üleslaadimised.
 5. Klikkige valikul Ajakavad.
 6. Klikkige plussmärgiga nupul .
 7. Valige allikas, kust soovite andmed üles laadida: Google'i arvutustabelid, HTTPS või SFTP.
  1. Kui tegite valiku Google'i arvutustabelid, klikkige üleslaaditava faili valimiseks nupul Vali fail.
  2. Kui tegite valiku HTTPS või SFTP, sisestage faili URL ning kasutajanimi ja parool, mida vajate failile juurdepääsuks.
 8. Määrake ajakava, valides parameetrid „Sagedus“ ja „Aeg“, mil soovite, et üleslaadimised aset leiaksid. Saate ajastada üleslaadimisi toimuma kord nädalas või kord päevas ja mis tahes kellaajal.
 9. Ajakava salvestamiseks klikkige nupul Salvesta ja kuva eelvaade.
 10. Salvestatud ajakava kuvatakse tabelis. Ajakava muutmiseks, peatamiseks või eemaldamiseks minge veergu „Toimingud“ ja klikkige nupul Valikud. Valige Muuda, Peata või Eemalda.
 11. Pärast muudatuste tegemist klikkige käsul Salvesta ja kuva eelvaade. Kui eemaldate ajakava, kinnitage, et soovite ajakava eemaldada ning selleks klikkige nupul Eemalda.

Google Ads API (AdWords API) kasutamine

Konto omanikud ja administraatorid võivad andmefailide üleslaadimiseks ning poemüügi (otsene üleslaadimine) konversioonide haldamiseks kasutada ka Google Adsi API-t (AdWords API-t). Reklaamijad saavad API kaudu luua konversioonitoiminguid, üles laadida andmefaile või muuta konfiguratsioone. Lisateave Google Adsi API AdWords API kohta.

Lisajuhised

Klikkige allolevatel jaotistel, et näha juhiseid, mida tehingute importimise ajal järgida.

Üleslaadimiste ajastamine

Google Adsi ei impordita võrguühenduseta tehinguid, mis on üles laaditud rohkem kui 90 päeva pärast tehingu kuupäeva, ja seetõttu ei kuvata neid ka teie konversioonide statistikas.

Sama tehingu mitu korda üleslaadimine

Sama tehingut ei impordita mitu korda. Kui proovite üles laadida tehingu, millel on sama klienditeave, kuupäev, kellaaeg ning parameetrid „Conversion Name“ (Konversiooni nimi) ja „Conversion Value“ (Konversiooni väärtus), ignoreerib Google Ads seda konversioonide dubleerimise vältimiseks.

Üleslaadimisolekute vaatamine

Kui fail on üles laaditud, kuvatakse tabeli ülaosas selle faili kohta uus kirje. Kontrollige veerust „Olek“, kas töö on lõpetatud. Faili importimiseks võib kuluda mitu minutit. Kui töötlemine on lõpetatud, kuvatakse olekuveerus selle kokkuvõte koos järgmise teabega.

Olek Üksikasjad
Eelvaade ... Kui klikite käsul Laadi üles ja kuva eelvaade, kuvatakse üleslaaditud kirjete eelvaade. Töötlemise alustamiseks klikkige rippmenüül Toiming ja valige Rakenda. (Pidage meeles, et pärast seda toimingut pole enam tagasivõtmise võimalust.)
Töötlemine ... Kui klikite käsul Rakenda või Laadi üles ja rakenda, hakkame teie üleslaaditud kirjeid töötlema.
Rakendamiseks valmis Fail on üles laaditud ja saate selle töötlemise alustamiseks klikkida käsul Rakenda.
Rakendatud Teie fail on töödeldud ja konversioonid on lisatud teie kontole.
Nurjunud Teie faili eeltöötlemisega oli probleeme või järeltöötlemisel vastendatud kirjete arv oli väike.

Mida teha vigade korral?

Vahel võib ilmneda probleem, mis takistab terve faili töötlemist. Kui see juhtub, toimige failide tõrkeotsinguks järgmiselt.

 1. Klikkige linkidel veerus „Tulemused“, et näha üleslaadimise oleku kohta täpsemat teavet (sealhulgas üleslaadimisel tekkinud vigu). Need lingid on saadaval kolme päeva jooksul pärast üleslaadimist.
 2. Vaadake üle uus veerg „Olek”, et leida kõik vigadega read. Veerus „Muuda“ on rea number, mida saate kasutada tehingufailis vastava rea tuvastamiseks.
 3. Tehke vajalikud parandused, salvestage fail ja laadige see uuesti üles. Võite uuesti üles laadida terve faili (sh varasemad muudatused), kuna Google Ads ignoreerib neid ridu, mis on juba varem imporditud. 

Imporditud konversioonide vaatamine Google Adsis

Pärast konto taasaktiveerimist võib tasuliste reklaamide näitamiseni kuluda kuni 48 tundi. Poemüügi (otsene üleslaadimine) konversioonid lisatakse kampaaniaaruannetes veergu „Kõik konversioonid“. Peate selle veeru oma aruannetesse lisama, kui te pole seda juba teinud.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 3. Klikkige statistikatabeli kohal ikoonil Veerud Veerud.
 4. Valige rippmenüüst käsk Muuda veerge.
 5. Klikkige jaotises „Mõõdikute valimine“ valikul Konversioonid.
 6. Tehke valik Kõik konv., klikkides nooleikoonil.

Teie aruannetes kuvatakse nüüd veerg „Kõik konversioonid“. Konversioonitüüp „Poemüük (otsene üleslaadimine)“ on saadaval kampaania, reklaamirühma ja märksõna tasemel ning seda saab segmentida seadme järgi. Kui soovite poemüügi konversioone näha teistest konversioonidest (nt toimingutest veebisaidil või kõnedest) eraldi, siis järgige veergude segmentimiseks allolevaid juhiseid. Enne alustamist veenduge, et oleksite oma aruannetesse juba lisanud veeru „Kõik konversioonid”.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 3. Klikkige segmendiikoonil Segment. Valige Konversioonid ja seejärel Konversiooni nimi.
 4. Näete nüüd ridu, kus on andmed iga konversioonitoimingu kohta. Poemüügi andmete nägemiseks otsige konversioonitoimingu „Poemüük (otsene üleslaadimine)“ rida.

Selleks et näha poemüüki eraldi veerus ilma kampaaniat segmentimata, saate allolevate juhiste abil lisada kohandatud veeru. Enne alustamist veenduge, et oleksite oma aruannetesse juba lisanud veeru „Kõik konversioonid”.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 3. Klikkige ikoonil Veerud Veerud ja seejärel valige käsk Muuda veerge.
 4. Valige vasakul kategooria „Kohandatud veerud”.
  1. Kui te pole varem kohandatud veerge loonud, näete dialoogikasti.
  2. Kui olete varem juba loonud mõne kohandatud veeru, klikkige nupul + Veerg.
 5. Sisestage väljale „Veeru nimi” uue veeru nimi. See nimi kuvatakse veerupäises.
 6. Sisestage väljale „Veeru kirjeldus” veeru kirjeldus. See tekst kuvatakse siis, kui hõljutate kursorit märgi ? kohal veeru nime kõrval.
 7. Klikkige menüül Valige mõõdik ning tehke valik Konversioonid ja seejärel valik Kõik konv
 8. Klikkige allolevas loendis valikul Konversioonid, seejärel tehke valik Konversiooniallikas
 9. Valige jaotises „Valitud segment“ allikas „Poemüük (otsene üleslaadimine)“ 
 10. Klikkige nupul Salvesta. Uus kohandatud veerg lisatakse automaatselt teie veergude hulka.
 11. Veerukohanduse rakendamiseks andmetabelile klikkige nupul Rakenda.

Märkus. Kui teil on mitu konversioonitoimingut „Poemüük (otsene üleslaadimine)“, saate konversiooninimede järgi segmentida pärast seda, kui olete loonud kohandatud veeru.

Mitme konto tehingute üleslaadimine ühest failist

Selle toimingu jaoks peavad kõik asjakohased kontod olema lingitud ühise haldurikonto (MCC konto) kaudu. Sellele haldurikontole tulebki failid üles laadida.

 • Kui kontoülese konversiooni jälgimine on lubatud: peate looma imporditud konversioonitoimingud haldurikonto tasemel ja tagama, et kõik individuaalsed hallatud kontod kasutaksid haldurikontot konversioonikontona. Kõiki haldurikonto alla kuuluvaid kontosid, mis kasutavad seda konversioonikontona, kasutatakse tehingute haldurikontole üleslaadimisel vastendamise eesmärgil.
 • Kui mõni konto ei kasuta haldurikontot konversioonikontona, peate iga sellise konto jaoks looma poemüügi konversioonitoimingud ja importima tehingud nendele kontodele eraldi. Võtke arvesse, et sellisel juhul ei eemaldata poemüügi konversioonide duplikaate kontodel, mis ei kasuta kontoülese konversiooni jälgimist.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse