Farklı reklam gruplarındaki benzer anahtar kelimeler hakkında

Anahtar kelimelerinizden biri Google'daki veya Arama Ağı iş ortağı sitelerindeki bir kullanıcının arama terimiyle eşleştiğinde reklamlarınız görünmeye uygun duruma gelir. Ancak farklı reklam gruplarında bulunan, belirli bir arama terimiyle eşleşen ve birbirine benzeyen, birbiriyle çakışan ya da alakalı olan birden fazla anahtar kelimeniz olabilir. Örneğin, aynı anahtar kelime, farklı eşleme türlerine sahip olarak iki veya daha fazla reklam grubunda yer alabilir. Veya bir reklam grubunda tesisatçılık kursu, diğer bir reklam grubunda tesisatçılık eğitim kursu gibi benzer anahtar kelimeleriniz olabilir ve bunların her ikisi de tesisatçılık için eğitim kursu arama terimiyle eşleşebilir.

Bu makalede, farklı reklam gruplarında aynı arama terimiyle eşleşebilecek birden fazla anahtar kelime bulunduğunda uygulanan genel tercihler ve kurallar açıklanmaktadır. Ayrıca aynı reklam grubunda benzer anahtar kelimelere sahipseniz ne olacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Not

Aynı arama terimiyle eşleşebilecek birden çok anahtar kelimeye sahip olmak, maliyetlerinizi hiçbir şekilde yükseltmeyecektir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan tercihler, bir reklamın açık artırmaya girmesi için hangi anahtar kelimenin kullanılacağını belirler. Reklamınız açık artırmaya girdiğinde diğer reklamverenlerin reklamlarıyla karşılaştırılır. Reklam konumunuzu ve reklamınızla birlikte gösterilen tüm reklam biçimlerini (ör. site bağlantıları) korumak için gerekli olan minimum tutar, tıklama başına maliyetiniz olarak ayarlanır.
Aynı hesapta bir aramayla sorgusuyla eşleşen birden fazla anahtar kelimenin bulunduğu durumlarda, bunların yalnızca bir tanesi açık artırmaya girip reklam göstermeye uygun olur.

Bir anahtar kelime nasıl seçilir?

Farklı reklam gruplarında aynı arama terimiyle eşleşebilecek benzer anahtar kelimeleriniz varsa, bir reklamın açık artırmaya girmesi için hangi anahtar kelimenin kullanılacağı aşağıdaki tercihlere göre belirlenir. Bunlar, aynı reklam grubunda benzer anahtar kelimeleriniz olduğunda bir anahtar kelime seçmek için kullanılan tercihlerin aynısıdır. Ancak burada işlemin daha karmaşık olduğunu unutmayın. Çünkü farklı reklam grupları, farklı reklamlara, farklı açılış sayfalarına ve farklı kampanya ayarlarına sahip olabilir. Tüm bu farklılıklar, müşteriler için farklı deneyimlerle sonuçlanabilir ve farklı reklam gruplarındaki benzer anahtar kelimelere farklı Kalite Puanları verilmesine neden olabilir. Bu, aşağıdaki tercihlerin nasıl uygulanacağını etkiler.

Tercih sıralaması hemen her zaman aşağıdaki gibidir.

 1. Arama terimiyle tam olarak aynı olan bir anahtar kelime

  Bir anahtar kelime arama terimiyle tam olarak aynı olduğunda, anahtar kelimenin bulunduğu reklam grubu dikkate alınmaksızın, reklamı tetiklemesi için bu anahtar kelime tercih edilir.

  Örnek

  Arama teriminin tesisatçılık kursu olduğunu varsayalım. Reklam gruplarınızdan birinde geniş eşlemeli tesisatçılık kursu anahtar kelimesi, bir diğerinde sıralı eşlemeli tesisatçılık anahtar kelimesi bulunuyorsa arama teriminin aynısı olan geniş eşlemeli anahtar kelime tercih edilir.
 2. Anahtar kelimeler birbiriyle aynı olduğunda tam eşlemeli anahtar kelime

  Aynı anahtar kelimelere sahip birden fazla reklam grubunuz varsa reklam tetiklemek için tam eşlemeli anahtar kelime tercih edilir.

  Örnek

  Arama teriminin yerel tesisatçı olduğunu varsayalım. Reklam gruplarınızdan biri geniş eşlemeli yerel tesisatçı anahtar kelimesini, bir diğeri ise tam eşlemeli yerel tesisatçı anahtar kelimesini içeriyorsa tam eşlemeli anahtar kelime tercih edilir.
 3. Reklam Sıralaması en yüksek olan anahtar kelime

  Birkaç reklam grubu bir arama terimiyle eşleşen anahtar kelimeler içerdiğinde, reklam tetiklemek için Reklam Sıralaması en yüksek olan anahtar kelime tercih edilir.

  Örnek

  Bir kullanıcının tesisatçılık eğitim kursu araması yaptığını ve reklam gruplarınızda tesisatçılık kursu ve tesisatçılık sertifikası kursu anahtar kelimelerinin bulunduğunu varsayalım.
  Anahtar kelime Reklam Sıralaması
  tesisatçılık kursu 1,5
  tesisatçılık sertifikası kursu 1

  Bu örnekte, Reklam Sıralaması daha yüksek olduğu için tesisatçılık kursu tercih edilecektir.

  Not

  Nadir durumlarda, en yüksek Reklam Sıralamasına sahip anahtar kelimenin belirli bir arama terimiyle alaka düzeyi, diğer uygun anahtar kelimelerden daha düşük olabilir. Yüksek alaka düzeyi genellikle yüksek Reklam Sıralamasıyla ilişkili olduğundan, bu duruma pek sık rastlanmaması beklenir. Reklamınızın, alaka düzeyi daha düşük olan anahtar kelime tarafından tetiklediği durumları görmek için arama terimleri raporunu inceleyin. Ardından söz konusu arama terimini negatif anahtar kelime olarak ekleyin.

Tercihlerle ilgili istisnalar

İstisnaların yapılabileceği ve yukarıdaki tercihlerin uygulanmayabileceği durumlar vardır.

Bütçe kısıtlaması olan kampanya

Kampanyanızın ortalama günlük bütçesi, yukarıdaki tercihlerin uygulanıp uygulanmayacağını etkileyebilir. Normal şartlarda reklam tetikleyebilecek olan bir anahtar kelime, bütçesi kısıtlı (potansiyel trafiğin tamamını karşılayacak kadar yüksek olmayan) bir kampanyada yer aldığında her zaman reklam tetikleyemeyebilir. Bu, kampanyanın bütçesini aşmasını önlemeye yardımcı olur. Ortalama günlük bütçenin tükenmesini nasıl önleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek

Kampanyalarınızın adlarının "Tıkanmış Lavabolar" ve "Bozuk Şofben" olduğunu varsayalım. "Tıkanmış Lavabolar" kampanyanızda tam eşlemeli tesisatçı anahtar kelimesi, "Bozuk Şofben" kampanyasında ise geniş eşlemeli tesisatçı anahtar kelimesi olsun.

Tüm diğer koşulların aynı olduğu durumlarda tesisatçı terimi için arama yapıldığında, "Tıkanmış Lavabo" kampanyanızdaki tam eşlemeli anahtar kelime reklam tetikler. Bunun nedeni, söz konusu anahtar kelimenin eşleme türünün daha dar kapsamlı olmasıdır. Ancak "Tıkanmış Lavabolar" kampanyanızın bütçesi kısıtlıysa bu kampanyadaki tam eşlemeli anahtar kelimenin reklam tetikleyemediği durumlar olabilir. Böyle bir durumda, "Bozuk Şofben" kampanyanızdaki geniş eşlemeli anahtar kelime reklam tetikler.

Kalite Puanı ve Reklam Sıralaması daha yüksek olan, daha uygun fiyatlı bir anahtar kelime bulunması

Bir anahtar kelimenin hem daha düşük bir tıklama başına maliyet (TBM) teklifiyle daha uygun fiyatlı olduğu hem de daha yüksek bir Kalite Puanına ve Reklam Sıralamasına sahip olduğu nadir durumlarda yukarıdaki tercihler uygulanmayabilir.

Örnek

Bir kullanıcının tesisatçılık aleti araması yaptığını ve aşağıda belirtilen, maksimum tıklama başına maliyet (maks. TBM) teklifi, Kalite Puanı ve Reklam Sıralamasına sahip tesisatçılık aletleri ve tesisatçılık aleti anahtar kelimeleriniz olduğunu varsayalım:

Anahtar kelime Maksimum TBM teklifi Kalite Puanı Reklam Sıralaması
tesisatçılık aletleri 0,10 TL 7 0,7
tesisatçılık aleti 0,15 TL 4 0,6

Genellikle, tesisatçılık aleti anahtar kelimesi tercih edilir, çünkü tesisatçılık aletleri anahtar kelimesine kıyasla arama terimiyle daha yakından eşleşmektedir. Ancak tesisatçılık aletleri anahtar kelimesi daha uygun fiyatlıdır, ayrıca daha yüksek bir Kalite Puanına ve Reklam Sıralamasına sahiptir. Bu nedenle, bu senaryoda tesisatçılık aletleri anahtar kelimesi kullanılacaktır.

Not

Nadir durumlarda, en yüksek Reklam Sıralamasına sahip anahtar kelimenin belirli bir arama terimiyle alaka düzeyi, diğer uygun anahtar kelimelerden daha düşük olabilir. Yüksek alaka düzeyi genellikle yüksek Reklam Sıralamasıyla ilişkili olduğundan, bu duruma pek sık rastlanmaz. Reklamınızın, alaka düzeyi daha düşük olan anahtar kelime tarafından tetiklediği durumları görmek için arama terimleri raporunu inceleyin. Ardından söz konusu arama terimini negatif anahtar kelime olarak ekleyin.

Arama terimiyle eşleşen çok sayıda anahtar kelime bulunması

Hesabınızda arama terimiyle eşleşen yüzlerce anahtar kelime olursa yinelenenlerin bazılarını otomatik olarak yok sayarız. Ardından, yukarıda ele alınan tercihleri uygularız.

Örnek

Bir reklam grubunu 5000 kez kopyaladığınızı düşünün. Artık hesabınızda tesisatçı anahtar kelimesinden 5000 örnek olacaktır. Bir kullanıcı tesisatçı araması yaptığında, tüm 5000 örneği işlemek yerine eşleşen anahtar kelimelerin sayısını azaltırız. Daha sonra yukarıda açıklanan tercihleri kullanırız.

İpucu

Hesabınızda birbiriyle aynı birden fazla anahtar kelime bulunup bulunmadığını kontrol etmek için Google Ads Editor'daki Yinelenen Anahtar Kelimeleri Bulma aracını kullanın. Google Ads Editor, Google Ads hesabınızı yönetmek için indirebileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. 

Anahtar kelimelerinizden birinin düşük arama hacmi durumuna sahip olması

Bir anahtar kelimeye düşük arama hacmi durumu atanması nedeniyle yukarıdaki tercihlerin uygulanmadığı zamanlar olabilir. Bu, Google'da arama geçmişi çok kısıtlı olan veya hiç arama geçmişi olmayan anahtar kelimelere atanan bir durumdur. Bu durumun atandığı anahtar kelimeler geçici olarak devre dışı kalır ve reklam tetiklemez. Yukarıdaki tercihlere göre reklamın, arama hacmi düşük olan anahtar kelimeniz tarafından tetiklenmesi gerekse bile, eşleşen arama terimi için reklamı başka bir anahtar kelime tetikler.

Anahtar Kelimeler ve Dinamik Arama Ağı Reklamları

Dinamik Arama Ağı Reklamları, açık artırmada rekabet ederken tam eşleme türünde olmayan diğer anahtar kelimeler gibi davranarak en yüksek reklam sıralamasına göre yayınlanır. Reklam açık artırmasında, tam eşlemeli anahtar kelimelerin yanı sıra sorguyla tam olarak eşleşen anahtar kelimelerin tercih edildiğini unutmayın. Dinamik Arama Ağı Reklamları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın